CErcetari de frontiera in domeniul FIZicii starii condensate si dezvoltarea de MATeriale functionale avansate cu potential de aplicatii in domeniile de specializare INTeligenta si de INTeres national (CEFIZMATINT)

Research an Results: Download PDF Document

Strategia 2019-2022:download pdf