Anunt Data Publicarii : 17 Decembrie 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a unui post de asistent de cercetare stiintifica, absolvent al Facultatii de Fizica. Angajarea se face in cadrul proiectului PCCDI 75 “Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă”, Director Proiect, Dr. Cristian Mihail Teodorescu. Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/rules-and-regulations. Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntul Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.
Anunt Data Publicarii : 13 Decembrie 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a  6 posturi de Asistent de Cercetare Științifica(ACS), cu contract individual de munca cu norma intreaga pe perioada determinata (15.02.2019 -15.10.2020) in cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0134 Contract Nr. 23PCCDI din 16/04/2018 cu titlul „Imbunatatirea calitatii vietii prin dezvoltarea de noi tehnologii pe baza de nanoparticule eficiente in decontaminarea apelor si solurilor”., responsabil proiect dr.Daniela Predoi. Angajarea celor 6 ACS se va face in acord cu contractul de finantare al proiectului 23PCCDI/2018 si in conformitate cu prevederile acordului ferm de colaborare din data de 8/03/2018 in care se prevede ca ”cele 6 persoane angajate de catre partenerul P1-INCDFM vor fi preluate prin angajare de institutia coordonatoare (USAMVB) dupa finalizarea proiectului (15/10/2020)”. Candidatii trebuie sa aiba competente specifice tematicii celor trei proiecte componente ale proiectului complex 23PCCDI/2018 dupa cum urmeaza:
 • Studiul capacitatii depoluante a unor noi nanoparticule asupra apelor de suprafata contaminate cu ioni de metale grele si microorganisme cu potential patogen
 • Dezvoltarea si evaluarea efectelor toxicologice ale unor nanoparticule utilizate in aplicatii de mediu”
 • Utilizarea in agricultura a nanocompozitelor magnetice si influenta acestora asupra mediului in contextul strategiilor de siguranta alimentara
Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://infim.ro/rules-and-regulations/ Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului. Relatii la telefon: 021.369.01.85/105
Anunt Data Publicarii : 18 Octombrie 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
 • 8 posturi de cercetator stiintific gradul III, domeniul fizica, chimie, stiinta materialelor, inginerie.
 • 10 posturi de cercetator stiintific gradul , domeniul fizica, chimie, stiinta materialelor, inginerie.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Legea 319/2003. Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la sectiunea Career-Rules and Regulations Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respective 16 noiembrie 2018. Relatii la telefon: 3690185/105. Anunt Data Publicarii : 18 Octombrie 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
 • 2 posturi de cercetator stiintific gradul I, domeniul fizica, , cu specializare în sisteme nanostructurate, sisteme cu dimensionalitate varibilă, suprafețe și interfețe.
 • 4 posturi de cercetator stiintific gradul II, domeniul fizica, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinta materialelor, ingineria materialelor, cu specializare în tehnici spectroscopice, microscopice și spectromicroscopice de caracterizare, sinteză de materiale avansate și nanostructuri cu potențial aplicativ.
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in legea 319/2003 si in OMENCS 6129/2016. Candidatii mai trebuie sa faca dovada ca au condus proiecte de cercetare sau ca au submis propuneri de proiect in vederea finantarii, ca au publicat lucrari stiintifice in jurnale internationale de prestigiu, si ca sunt capabili sa dezvolte noi tematici de cercetare. Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la sectiunea Career-Rules and Regulations Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respective 16 noiembrie 2018. Relatii la telefon: 3690185/105. Anunt Data Publicarii : 10 Octombrie 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de programator sistem informatic, absolvent de studii superioare. Sarcinele postului:
 • Elaboreaza şi întreţine aplicaţii software şi baze de date;
 • Oferă asistenţă utilizatorilor pentru folosirea proiectelor software dezvoltate;
 • Dezvoltă baza de cunoştinţe de specialitate a compartimentului;
 • Asigură buna funcţionare a echipamentelor din dotare
Dosarul de concurs va contine:
 • cerere de inscriere la concurs
 • copie acte de studii
 • copie certificat de nastere/casatorie, CI
 • CV
 • copie carnet de munca, adeverinta vechime, extras Revisal
Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului. Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.


Back to top

Copyright © 2019 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved