NIMP

National Institute of Materials Physics – Romania

About us »

1. CErcetari de frontiera in domeniul FIZicii starii condensate si dezvoltarea de MATeriale functionale avansate cu potential de aplicatii in domeniile de specializare INTeligenta si de INTeres national (CEFIZMATINT)

Project Director: Lucian Pintilie , Project Type: Nucleu 2018, Start Date: End Date:

2. Multidisciplinaritate si Sinergie in Domeniul Fizicii Starii Condensate si al Materialelor Functionale

Project Director: Lucian Pintilie , Project Type: Nucleu 2016-2017, Start Date: 2016-01-15 End Date: 2017-12-01