Cod Proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0062
Director de Proiect: Dr. George Stan
Tipul Proiectului: National
Programul de incadrare al Proiectului: PCCDI
Finantat de: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, UEFISCDI
Contractor: Institutul National C-D pentru Fizica Materialelor
Status: In desfasurare
Data Inceperii: 15 Martie, 2018
Data Finalizarii:  15 Septembrie, 2020

 

Rezumatul Proiectului:

Proiectul va dezvolta noi solutii conceptuale si functionale de dispozitive medicale pentru tratament, ranforsare/protezare si diagnosticare bazate pe materiale nanostructurate si/sau biomateriale, cu atractivitate si potential cert de transfer la operatori economici. Experienta consortiului interdisciplinar va permite realizarea transgresiei rapide de la concepte de nanomateriale si biomateriale cu caracteristici functionale extinse si/sau complementare la implementare in noi aplicatii biomedicale de mare interes: (i) sisteme terapeutice antitumorale (prin hipertermie magnetica localizata, terapie fotodinamica, livrare vectorizata de medicamente), (ii) solutii cu eficienta antimicrobiana sporita bazate pe compusi biocompatibili; (iii) implanturi tip stent sau filtre venoase/arteriale bazate pe aliaje feromagnetice cu memoria formei (ofera avantajul reajustarii fara noi interventii invazive); (iv) implanturi regenerative osoase personalizate (i.e. proteze scaffold de grefare/umplere osoasa, implanturi dentare cu osteointegrare rapida); si (v) (bio)senzori pentru monitorizarea biodisponibilitatii compusilor farmaceutici, detectarea speciilor reactive de oxigen si a efectului biologic al acestora. Se va urmari dezvoltarea sinergica a capacitatii institutionale a partenerilor proiectului prin crearea de noi locuri de munca si achizitia de noi echipamente si programe informatice, acordarea de asistenta tehnica/stiintifica pentru institutiile cu potential de relansare, initierea de colaborari cu parteneri din mediul economic in vederea transferului tehnologic, si cresterea gradului de vizibilitate pe plan international prin valorificarea rezultatelor cercetarii. Proiectul va crea nucleul primului cluster national in domeniul tehnologiilor potential transferabile in sanatate.

 • PROIECT COMPONENT #1: Dezvoltarea de nanostructuri bio-active integrate în sisteme terapeutice şi de diagnosticare

ConsorţiuIC - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele; P1 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", Bucureşti; P2 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti; P3 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Iaşi; P4 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, Bucureşti; si P5 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca.

Obiectiv general: Dezvoltarea de tehnologii de obţinere, analiză, testare şi optimizare de sisteme nanostructurate cu proprietăţi adecvate pentru utilizare în sisteme terapeutice antitumorale şi respectiv antiinfecţioase.

Obiective specifice:

 • Sinteza de nanoparticule de Fe3O4, MnFe2O4 şi Mn1-xZnxFe2O4 cu dimensiuni, forme şi magnetizări controlate, nanoparticule şi nanoclusteri metal sau metal/oxid, nanoparticule de funcţionalizate de oxid de vanadiu dopate cu Mn şi Fe cu superparamagnetism controlat, TiO2 cu proprietăţi adecvate pentru aplicaţii în terapia fotodinamică, oxid de grafenă biocompatibil funcţionalizat cu polimeri conjugaţi cu medicamente citostatice, ZnO şi MgO puri şi dopaţi cu ioni ai metalelor tranziţionale (Mn, Cu, Fe, Co), funcţionalizati cu compuşi de tip azol, pentru aplicaţii în terapii antiinfecţioase;
 • Sinteza de hidrogeluri cu proprietăţi foto-oxidative sau magnetice prin dispersarea în structura polimerică a hidrogelului a unor nanoparticule de TiO2 sau magnetită cu caracteristici convenabile;
 • Determinarea comportării în condiţii biologice in vitro a sistemelor nanostructurate realizate, urmărind aspecte legate de acţiunea citotoxică/citostatică, inducerea stresului oxidativ, internalizarea în celule;
 • Actualizarea continuă a platformei erris.gov.ro prin prezentarea serviciilor de cercetare instituţiilor de drept public şi privat care îşi desfaşoară activitatea în domeniul proiectului;
 • Elaborarea programului comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituţională pentru partenerii implicaţi în consorţiu.

 

 • PROIECT COMPONENT #2: Sisteme implantologice personalizate fabricate din biomateriale avansate cu multiple căi de acţiune

ConsorţiuIC - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele; P1 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", Bucureşti; P2 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti; P3 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Iaşi; P4 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, Bucureşti; P5 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca; si P6 - Universitatea Transilvania Braşov, Braşov.

Obiectiv general: dezvoltarea de demonstratori de biomateriale pentru o nouă generaţie de implanturi cu potenţial de transfer către operatori economici.

Obiective specifice:

 • Realizarea de aliaje Fe-Pd cu memoria formei şi suprafuncţionalizare anti-trombogenică/trombolitică destinare aplicaţiilor din medicina cardio-vasculară;
 • Generarea unor demonstratori de biomateriale ceramice pe baza de hidroxiapatită substituită cationic pentru proteze scaffold ceramice personalizate (fabricate prin additive manufacturing după model defect osos real) şi/sau biofuncţionalizări de implanturi dentare;
 • Probarea răspunsului biofuncţional (eliberare ioni cu potenţial terapeutic, citotoxicitate, osteogeneză, angiogeneză, reducerea speciilor reactive de oxigen, efect antimicrobian) prin realizatea de teste in vitro biologice complexe;
 • Actualizarea continuă a platformei erris.gov.ro prin prezentarea serviciilor de cercetare instituţiilor de drept public şi privat care îşi desfaşoară activitatea în domeniul proiectului;
 • Elaborarea programului comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituţională pentru partenerii implicaţi în consorţiu.

 

 • PROIECT COMPONENT #3: Noi platforme (bio)senzoriale pe bază de materiale nanostructurate funcţionalizate cu aplicaţii în domeniul sănătăţii

ConsorţiuIC - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele; P1 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", Bucureşti; P2 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti; si P6 - Universitatea Transilvania Braşov, Braşov.

Obiectiv general: dezvoltarea de (bio)senzori selectivi şi sensibili pentru (i) monitorizarea biodisponibilităţii compușilor farmaceutici, (ii) detectarea speciilor reactive de oxigen, dar şi pentru (iii) monitorizarea efectului acestora asupra celulelor şi componentelor celulare (e.g. proteine, ADN).

Obiective specifice:

 • Fabricare şi caracterizare electrochimică, optică şi structurală de electrozi, de unică folosinţă, pe bază de carbon, grafenă şi metale nanostructurate;
 • Funcţionalizarea electrozilor cu (bio)materiale şi caracterizarea optică şi structurală;
 • Investigarea caracteristicilor biosenzorilor (reproductibilitate, stabilitate, interferenţă, etc.);
 • Servicii de cercetare oferite partenerilor PCCDI;
 • Actualizarea continuă a platformei erris.gov.ro prin prezentarea produselor şi serviciilor de cercetare instituţiilor de drept public şi privat care îşi desfaşoară activitatea în domeniul proiectului;
 • Elaborarea programului comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituţională pentru partenerii implicaţi în consorţiu.
IC - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele
Nr./crt.Prenume NUMEFUNCŢIEROL ÎN PROIECT
1George STANCercetător ştiinţific IDirector proiect PCCCDI

Director proiect component #2

2Traian POPESCUCercetător ştiinţific IIIDirector proiect component #1
3Teodor-Adrian ENACHECercetător ştiinţific IIDirector proiect component #3
4Cristian-Mihail TEODORESCUCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
5Victor Eugen KUNCSERCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
6Daniela PREDOICercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
7Corneliu Florin MICLEACercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
8Luminita AMARANDECercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
9Mihaela SOFRONIECercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
10Marian STEFANCercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
11Daniela GHICACercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
12Petru PALADECercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
13Ovidiu CRISANCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
14Gabriel SCHINTEIECercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
15Cornel MICLEACercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
16Mihaela VALEANUCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
17Monica ENCULESCUCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
18Lucian TRUPINACercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
19Felicia TOLEACercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
20Iuliana PASUKCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
21Catalin NEGRILACercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
22Irina ZGURACercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
23Bogdan POPESCUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
24Madalina IGNAT BARSANCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
25Victor DICULESCUCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
26Silviu POLOSANCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
27Elena MATEICercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
28Nicoleta PREDACercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
29Mihaela BAIBARACCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
30Ioana Dorina VLAICUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
31Adrian Valentin MARALOIUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
32Ionel MERCIONIUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
33Simona GRECULEASACercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
34Cezar COMANESCUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
35Claudiu CIOBOTARUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
36Corina CIOBOTARUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
37George Adrian LUNGUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
38Adrian-Claudiu POPAACercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
39Cristina BESLEAGA STANCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
40Carmen Steluta CIOBANUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
41Simona Liliana ICONARUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
42Liliana Marinela BALESCUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
43Marius Cristian CIOANGHERCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
44Andreea Liliana COSTASCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
45Camelia Florina FLORICACercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
46Mihaela BEREGOIAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
47Malvina STROEAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
48Andrei Cristian KUNCSERCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
49Andreea Alexandra NILAAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
50Adelina MATEAAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
51Ion SMARANDAAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
52Mirela ILIEAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
53Alexandru Ionut EVANGHELIDISAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
54Cristina Ioana BUCURAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
55Monica DAESCUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
56Cristina MOZACEANUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
57Stefan BULATInginerMembru echipă de cercetare
58Aurel LECAInginerMembru echipă de cercetare
59Nicusor IACOBInginerMembru echipă de cercetare
60Gabriel DOBRESCUInginerMembru echipă de cercetare
61Mihai CIOCAInginerMembru echipă de cercetare
62Vasilica TOMATehnician IMembru echipă de cercetare
63Catalin RADULESCUTehnician IMembru echipă de cercetare
64Ion LUTEATehnician IMembru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
IAnca-Gabriela COMANAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
IITeddy Martial TITECercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
IIIMihaela-Cristina BUNEAAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare

 

P1 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", Bucureşti
Nr./crt.Prenume NUMEFUNCŢIEROL ÎN PROIECT
1Cristiana TANASEProfesor universitar

Cercetător ştiinţific I

Responsabil  P1 proiect PCCCDI

Responsabil proiecte componente #2 & #3

2Andreea-Roxana LUPUCercetător ştiinţific IIIResponsabil proiect component #1
3Monica Teodora NEAGUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
4Radu ALBULESCUCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
5Carolina CONSTANTINCercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
6Sevinci POPCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
7Ionela Victoria NEAGOECercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
8Ana-Maria ENCIUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
9Mihnea NICOLESCUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
10Elena CODRICICercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
11Ionela Daniela POPESCUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
12Simona MIHAICercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
13Lucian ALBULESCUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
14Nicoleta CONSTANTINTehnician IMembru echipă de cercetare
15Mariana BURGHELEATehnician IMembru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
IMaria DUDAUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare

 

P2 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti
Nr./crt.Prenume NUMEFUNCŢIEROL ÎN PROIECT
1Georgeta Mihaela MOISESCUConferenţiar universitarResponsabil  P2 proiect PCCCDI

Responsabil proiecte componente #1 & #2

2Tudor SAVOPOLProfesor universitarMembru echipă de cercetare
3Eugenia KOVACSProfesor universitarMembru echipă de cercetare
4Violeta Liuba CALINAsistent universitarMembru echipă de cercetare
5Mircea Bogdan MATEIAsistent universitarMembru echipă de cercetare
6Luminita-Claudia MICLEAAsistent de cercetare

Doctorand

Membru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
IPoziţie vacantăAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
IIPoziţie vacantăAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare

 

P3 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Iaşi
Nr./crt.Prenume NUMEFUNCŢIEROL ÎN PROIECT
1Alexandru CHIRIACLector universitarResponsabil  P3 proiect PCCCDI

Responsabil proiecte componente #1 & #2

2Ion POEATAProfesor universitarMembru echipă de cercetare
3Bogdan ILIESCUAsistent universitarMembru echipă de cercetare
4Giorgiana IONDoctorandMembru echipă de cercetare
5Mihaela COSMANDoctorandMembru echipă de cercetare

 

P4 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, Bucureşti
Nr./crt.Prenume NUMEFUNCŢIEROL ÎN PROIECT
1Misu MOSCOVICICercetător ştiinţific IResponsabil  P4 proiect PCCCDI

Responsabil proiect component #2

2Angela CASARICACercetător ştiinţific IIResponsabil proiect component #1
3Sultana NITACercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
4Nicoleta RUSUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
5Ileana PARASCHIVCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
6Domnica RUGHINISCercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
7Corina BUBUEANUCercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
8Ioana NICUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
9Ionica BEJENARUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
10Daniela DIMAAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
11Cristina BAZDOACATehnician IMembru echipă de cercetare
12Silvia PREDATehnician IMembru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
IPoziţie vacantăAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
IIPoziţie vacantăAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare

 

P5 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca
Nr./crt.Prenume NUMEFUNCŢIEROL ÎN PROIECT
1Rodica Paula TURCUCercetător ştiinţific IResponsabil  P5 proiect PCCCDI

Responsabil proiecte componente #1 & #2

2Alexandrina Emilia NANCercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
3Maria Teodora RADUCercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
4Izabell CRACIUNESCUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
5Anca Cristina PETRANCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
6Monica Violeta CIRCUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
7Alexander BUNGECercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
8Cristian LEOSTEANCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
9Iolanda Veronica GANEAAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
10Ildiko MACAVEITehnician IMembru echipă de cercetare
11Sorina CIUPETehnician IMembru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
IFran NEKVAPILAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare

 

P6 - Universitatea Transilvania Braşov, Braşov
Nr./crt.Prenume NUMEFUNCŢIEROL ÎN PROIECT
1Monica FLORESCUConferentiar universitarResponsabil  P6 proiect PCCCDI

Responsabil proiect component #3

2Sorin Ion MUNTEANUConferentiar universitarResponsabil proiect component #2
3Tibor BEDOConferentiar universitarMembru echipă de cercetare
4Daniel MUNTEANUProfesor universitarMembru echipă de cercetare
5Mihai Alin POPCercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
6Maria STOICANESCUConferentiar universitarMembru echipă de cercetare
7Ioan MILOSANProfesor universitarMembru echipă de cercetare
8Marius Alexandru MOGAProfesor universitarMembru echipă de cercetare
9Marius VOLMERConferentiar universitarMembru echipă de cercetare
10Daniel CRISTEALector universitarMembru echipă de cercetare
11Sebastian Ionut TOMAAsistent universitarMembru echipă de cercetare
12Ioana MANEATehnician IMembru echipă de cercetare
13Adrian SERBANTehnician IMembru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
IIoana POPESCUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
IIMelinda DAVIDAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare

 

 • 2018: RAPORTUL STIINTIFIC SINTETIC nr. 1 in format *.pdf este disponibil si poate fi accesat la cerere la UEFISCDI.

Proiectul complex 58PCCDI/2018 a permis, în cadrul primei etape de execuţie, corelarea și coordonarea resurselor şi expertizei a şapte instituţii cu profil de specializare complementar, în vederea conlucrării sinergice în domeniul eminamente multi-disciplinar al nanomaterialelor şi biomaterialelor cu aplicaţii bio-medicale. Etapa I a PC1 a vizat obţinerea de nanostructuri cu proprietăţi magnetice (Fe3O4, MnFe2O4, ZnFe2O4, particule bimetalice Co-Pt), foto-oxidative (TiO2), antimicrobiene (ZnO, MgO) şi/sau chimie a suprafeţei (GO funcţionalizat), adecvate, după caz, pentru hipertermie antitumorală, terapie fotodinamică, eliberare controlată de medicamente citostatice şi respectiv terapii antiinfecţioase şi evaluarea primară a caracteristicilor lor morfo-structurale, magnetice şi citotoxice. Au fost concepute modalităţi de adaptare pentru nanoparticule a metodelor pentru testarea citotoxicităţii, stresului oxidativ, internalizării celulare, anti-trombogenităţii şi eficienţei antimicrobiene. Au fost stabilite configuraţiile de lucru şi parametrii experimentali ce urmează a fi utilizaţi pentru măsurători de hipertermie şi pentru determinarea speciilor reactive de oxigen în sisteme acelulare. Au fost efectuate atât teste preliminare de hipertermie şi fotogenerare de specii reactive de oxigen pentru soluţii coloidale de nanoparticule magnetice şi respectiv TiO2, cât şi teste primare de evaluare a citoxicităţii. Prin rezultatele obţinute au fost realizate obiectivele şi indicatorii de rezultat a etapei I, fiind formată baza necesară pentru studiile complexe inter-disciplinare programate pentru etapele viitoare. În cadrul Etapei I a PC2, îmbinând studii de documentare ştiinţifică, experimente şi evaluări fizico-chimice, au fost adaptate metode de sinteză a ceramicelor de hidroxiapatită (HA) dopată şi titanat de bariu (BT) şi a aliajelor feromagnetice cu memoria formei pe bază de FePd. Consorţiul a conlucrat atât pentru proiectarea sistemului de testare in vitro a comportamentului celular în condiţii de stres mecanic pentru materiale piezoelectrice, adaptarea unei metode pentru translaţia defectelor osoase 3D în implanturi personalizate realizate prin tehnici „additive manufacturing” pe baza datelor de tomografie computerizată, cât şi a metodelor pentru studiul citotoxicităţii, anti-trombogenităţii/trombolizei, eficienţei antimicrobiene, reducerii speciilor ROS şi capacităţii de angiogeneză a biomaterialelor sub formă de pulberi, pastile, scaffold-uri şi filme subţiri. Metodele de preparare adaptate au fost utilizate pentru realizarea de loturi de probe de HA pură şi dopată (cu Sr, Mg, Zn, Ce, Si/Mg/Zn), BT, BT-HA, şi FePd substituit cu Mn sau Ga. Pe baza analizelor multi-parametrice morfologice, compoziţionale, structurale, electrice şi magnetice/magnetorestrictive, specifice fiecărei clase de materiale, au fost selectate cele mai promiţătoare probe pentru evaluările primare biologice: (după caz) teste de degradare, de rată de eliberare a ionilor cu potenţial terapeutic şi/sau citocompatibilitate. Corelarea rezultatelor testărilor funcţionale cu cele fizico-chimice a permis definirea celor mai promităţoare biomateriale, al caror potenţial va fi explorat exhaustiv în etapele următoare. Obiectivele şi indicatorii de rezultat ai PC2 au fost realizaţi în integralitate. Prima etapă a PC3 a fost dedicată fabricării şi caracterizării de electrozi nanostructuraţi pe bază de carbon şi metale, şi testării acestora în medii simple şi/sau în prezenţa a diferiţi analiţi de interes biomedical. Au fost fabricaţi şi caracterizaţi prin voltametrie, microscopie SEM şi spectroscopie de raze după dispersie de energie cinci tipuri de electrozi: electrozi de aur depuşi pe Ti/SiO2/Si, electrozi fabricaţi prin fotolitografie pe substrat de SiO2@Si, material compozit pe bază de negru de fum (CB – carbon black) şi acetat de celuloză şi electrozi serigrafiaţi modificaţi cu CB, particule de Pd pe carbon şi oxid de grafenă în stare redusă (RGO). De asemenea, au fost fabricaţi senzori de aur pentru măsurători de rezonanţă a plasmonilor de suprafaţă (SPR – Surface Plasmon Resonance). Analiţii utilizaţi au fost: peroxid de hidrogen, oxigen, metionină, tiroxină, azatioprină şi acidul deoxiribonucleic (ADN). S-a demonstrat că atât peroxidul de hidrogen cât şi oxigenul pot fi detectaţi prin utilizarea suprafeţelor de aur, ca electrod de lucru, şi au fost identificate mecanismele de oxidare ale tiroxinei şi metioninei, iar prin studii voltametrice şi spectroscopie Raman au fost investigate procesele redox şi de adsorbţie ale azatioprinei pe suprafaţa electrozilor modificaţi cu RGO. Prin modificarea cu ADN a suprafeţelor electrozilor de carbon sticlos şi a celor cu CB şi Pd au fost obţinuti biosenzori de ADN. Obiectivele şi indicatorii de rezultat au fost realizate integral. Rezultatele etapei I a proiectului complex au permis structurarea de către instituţiile partenere de oferte de servicii de cercetare/tehnologice pe platforma ERRIS, fiind astfel disponibile accesării la nivel internaţional. Fişele tehnologice (de produs, metoda sau tehnologie de laborator) au fost diseminate pe site-ul proiectului (http://infim.ro/en/project/sanomat/), şi încarcate şi în platforma UEFISCDI EVOC.

IC:

 • 2018: Mihaela-Monica MANGA, anul 2 de studii masterale, student ID: 4743057, Universitatea Tehnica din Dresda, Germania, a realizat in INCDFM (2018.09.04 – 2018.09.14) un stagiu de practica “Lab Rotation” intitulat “SINTEZA SI CARACTERIZAREA MATERIALELOR PE BAZA DE HIDROXIAPATITA PURA SI DOPATA CU CERIU PENTRU APLICATII BIOMEDICALE", sub coordonarea Dr. George Stan (director de PCCDI58/2018).

P2:

 • 2018: Ramona Elena TOADER, Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 258, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 octombrie 2018, stagiul de lucru experimental intitulat "EVALUAREA EFECTELOR CITOTOXICE ALE NANOPARTICULELOR PE BAZĂ DE OXID DE Zn/Mg PE MODELE CELULARE MALIGNE", sub coordonarea Conf. dr. Mihaela G. Moisescu (58PCCDI2018, Director Partener 2), durata proiectului: 1 octombrie 2018 - 31 mai 2019.
 • 2018: Aurelia-Cristina POTEACĂ (VIȘAN), Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 256, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 octombrie 2018, stagiul de lucru experimental intitulat "STUDIUL BIOCOMPATIBILITAȚII UNOR NANOPARTICULELOR BIO-ACTIVE PE MODELE CELULARE NORMALE", sub coordonarea Conf. dr. Mihaela G. Moisescu (58PCCDI/2018, Director Partener 2), durata proiectului: 1 octombrie 2018 - 31 mai 2019.
 • 2018: Alexandra DOCAN (DINU), Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 252, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 octombrie 2018, stagiul de lucru experimental intitulat "EVALUAREA PRIN MICROSCOPIE DE CAMP LARG ȘI IN FLUORESCENTA A ADEZIUNII CELULELOR PE FILME SUBȚIRI METALICE", sub îndrumarea Asist. Univ. Dr. Violeta Călin (PCCDI58 / 2018, membru al echipei Partener 2) și sub supravegherea Conf. dr. Mihaela G. Moisescu (58PCCDI/2018, Director Partener 2), durata proiectului: 1 octombrie 2018 - 31 mai 2019.

PROIECT COMPONENT #1: Dezvoltarea de nanostructuri bio-active integrate în sisteme terapeutice şi de diagnosticare

Articole publicate sau acceptate in jurnale cotate Web of Science®:

 • 01. A. Bunge^,*, A.S. Porav, G. Borodi, T. Radu^, A. Pirnau, C. Berghian-Grosan, R. Turcu^*, Correlation between synthesis parameters and properties of magnetite clusters prepared by solvothermal polyol methodJ MATER SCI (2018); https://doi.org/10.1007/s10853-018-3030-9.

Lucrari trimise spre evaluare la jurnale Web of Science®:

 • 02. D. Ghica^, I.D. Vlaicu^, M. Stefan^,*, V.A. Maraloiu^, A.C. Joita, C. Ghica, Tailoring the dopant distribution in ZnO:Mn nanocrystals; trimis la  SCI REP (2018); ref. no.: SREP-18-39647.
 • 03. N. Iacob^, A. Kuncser^, C. Comanescu^, G. Schinteie^, V. Kuncser^,*, Optimization of magnetic fluid hyperthermia with respect to shape anisotropy contributions. Case of Fe3O4 ellipsoidal nanoparticles; trimis la EUR PHYS J E (2018), ref. no.: e180273.

Manuscrise in pregatire:

 • 04. T. Popescu^,*, A.V. Maraloiu^, A. Rostas, I.D. Vlaicu^, L. Diamandescu, M. Feder, M.C. Ilas, S. Cretu, Morpho-structural, hyperthermic, photodynamic and cytotoxic properties of iron oxide-TiO2 nanocomposites, in pregatire.

Carti/Capitole de carti:

 • 01. A.R. Lupu^*, T. Popescu^, M. Stojanović, Therapeutic use of inorganic nanomaterials in malignant disease, In: Environmental Nanotechnology – Volume 3, N. Dasgupta, S. Ranjan, E. Lichtfouse (Eds.), Springer Nature, Switzerland, 2018, acceptata.

Conferinte si manifestari stiintifice internationale:

 • 01. R. Turcu^, A. Nan^, I. Craciunescu^, M. Suciu, T. Radu^, C. Leostean^, I. Ardelean, Tailoring the properties of core-shell magnetic nanostructures for biomedical applications; Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference, 22-24 Octobrie 2018, Berlin, Germania (prezentare poster).
 • 02. V. Kuncser^, Main concerns related to the magnetic actuation of nanoparticulate systems for bio-medical applications, RADIOMAG Annual Action Progress Conference & MC meeting, 22-23 Martie 2018, Timisoara, Romania (lectie invitata).
 • 03. N. Iacob^, A. Kuncser^, V. Kuncser^, Magnetic fluid hyperthermia related issues by numerical simulations using dedicated softwares, The 18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, 10-13 Iulie 2018, Constanta, Romania (prezentare poster).

 

PROIECT COMPONENT #2: Sisteme implantologice personalizate fabricate din biomateriale avansate cu multiple căi de acţiune

Articole publicate sau acceptate in jurnale cotate Web of Science®:

 • 01. D. Predoi*,^, S.L. Iconaru^, M.V. Predoi, Bioceramic layers with antifungal propertiesCOATINGS 8 (2018) 276; http://dx.doi.org/10.3390/coatings8080276.
 • 02. T. Tite^, A.C. Popa^, L.M. Balescu^, I.M. Bogdan, I. Pasuk^, J.M.F. Ferreira*, G.E. Stan*,^, Cationic substitutions in hydroxyapatite: current status of the derived biofunctional effects and their in-vitro interrogation methodsMATERIALS 11 (2018) 2081; http://dx.doi.org/10.3390/ma11102081.
 • 03. C.C. Negrila^, M.V. Predoi, S.L. Iconaru^, D. Predoi*,^, Development of zinc-doped hydroxyapatite by sol-gel method for medical applications; MOLECULES 23 (2018) 2986; http://dx.doi.org/10.3390/molecules23112986.
 • 04. F. Tolea^, M. Sofronie*,^, Martensitic transformation and related properties of Fe69.4Pd30.6 ferromagnetic shape memory ribbons; acceptat la J OPTOELECTRON ADV MATER (2018).

Lucrari trimise spre evaluare la jurnale Web of Science®:

 • 05. M. Sofronie^, B. Popescu^, M. Enculescu^, A.D. Crisan, F. Tolea^, The influence of Mn substitution on the structural, magnetic and magnetostrictive properties of Fe-Pd melt-spun ferromagnetic shape memory ribbons; trimis la ROM J PHYS (2018).
 • 06. M. Sofronie^, F. Tolea^, M. Tolea^, B. Popescu^, M. Valeanu^, Magnetic and magnetostrictive properties of the ternary Fe67.5Pd30.5Ga2 ferromagnetic shape memory ribbons; trimis la J ALLOYS COMPD (2018).

Manuscrise in pregatire:

 • 07. G. Pelin-Popescu, C. Ristoscu, L. Duta, M. Badiceanu, G.E. Stan^, I. Pasuk^, T. Tite^, M.S. Stan, C. Bleotu, M. Popa, M.C. Chifiriuc, F.N. Oktar, I.N. Mihailescu, Hydroxyapatite-alumina-zeolite blended implant coatings synthesized by pulsed laser deposition from sustainable low-cost natural resourcesin pregatire.

Proceedings-uri indexate Web of Science®:

 • 01. M. Sofronie^, B. Popescu^, A.D. Crisan, A.R. Lupu^, F. Tolea^, M. Valeanu^, Magnetoelastic properties in polycrystalline Fe-Pd based ferromagnetic shape memory alloy; acceptat la IOP CONF SER–MATER SCI ENG (2018).

Conferinte si manifestari stiintifice internationale:

 • 01. M. Sofronie^, B. Popescu^, A.D. Crisan, A.R. Lupu^, F. Tolea^, M. Valeanu^, Magnetoelastic properties in polycrystalline Fe-Pd based ferromagnetic shape memory alloy; The 8th Conference on Material Science & Engineering (UgalMat 2018), 11-13 Octombrie 2018, Galati, Romania (prezentare poster).

 

PROIECT COMPONENT #3: Noi platforme (bio)senzoriale pe bază de materiale nanostructurate funcţionalizate cu aplicaţii în domeniul sănătăţii

Lucrari trimise spre evaluare la jurnale Web of Science®:

 • 01. V.C. Diculescu^, T.A. Enache*,^, Voltammetric and mass spectrometry investigation of methionine oxidation; trimis la ‎J ELECTROANAL CHEM (2018); ref. no.: JELECHEM-D-18-01585.

Manuscrise in pregatire:

 • M. David^, A. Serban^, C.V. Popa, M. Florescu^, Label-free nanoparticle based sensors for relative antioxidant capacity screening, in pregatire.

Conferinte si manifestari stiintifice internationale:

 • 01. T.A. Enache^, V.C. Diculescu^, Protein carbonyl electrichemical detection; The 5th Edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences (IC-ANMBES), 23-25 mai 2018, Brasov, Romania (prezentare orala).
 • 02. T.A. Enache^, M. Enculescu^, V.C. Diculescu^, Prion protein: Voltammetric and scanning electron microscopy characterization; The 17th International Conference on Electroanalysis, 3-7 iunie 2018, Rhodos, Grecia (prezentare poster).
 • 03. T.A. Enache^, V.C. Diculescu^, Electrochemical sensor for carbonylated protein detection; The 69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2-7 septembrie 2018, Bologna, Italia (prezentare poster).
 • 04. M. Florescu^, M. David^, A. Serban^, Evaluation of electrochemical nanosensors as reliable detection tool of thyroxine; Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference – ANNIC 2018, 22-24 octombrie 2018, Berlin, Germania (prezentare poster).
 • 05. A. Serban^, S. Toma^, M. Moga^, M. Florescu^, The prevalence of cancers and hormone replacement therapy; The 5th Edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences (IC-ANMBES), 23-25 mai 2018, Brasov, Romania (prezentare poster).

 

*autor corespondent

^membru al echipei de cercetare

Serviciile de cercetare / tehnologice generate de consortiul proiectului 58PCCDI au fost diseminate, si pot fi accesate la nivel international, pe platforma ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructures System):

 

Fisele tehnologice de produse, metode si tehnologii de laborator, elaborate in urma activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, sunt prezentate mai jos:

GEORGE E. STAN, Doctor in Ingineria Materialelor

Cercetator stiintific gradul I

Telefon: +40-(0)21-2418 128 sau +40-(0)21-2418 153

Departament: Laboratorul de Materiale si Structuri MultifunctionaleBack to top

Copyright © 2019 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved