BUN VENIT!!!

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) va organiza vineri 29 octombrie 2021, în regim on-line, începând cu ora 9:00, workshopul intitulat “Rezultate obținute în cadrul subcontractelor de tip D”.

Evenimentul are ca obiectiv prezentarea principalelor rezultate obținute de membrii echipei de implementare ai INCDFM și următoarele IMM-uri partenere: S.C. Bioelectronic PRO-Vitam S.R.L., Centru IT pentru Știință și Tehnologie, S.C. Intelectro Iași S.R.L., S.C. Apel Laser S.R.L. și S.C. All Green S.R.L. în cadrul proiectului cu titlul „Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din România” (cererea de finanțare nr. 58/05.09.2016 (ID P-40-345)), finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 123, proiect de tip Parteneriate pentru transfer de cunoștinte.

Principalele aspecte prezentate în cadrul acestui workshop vor fi:

i) detecția atorvastatinei și a compușilor fotodegradați din serul uman;

ii)  fotodegradarea atorvastatinei;

iii) proiectarea sistemului de transport gaz și interacția controlată cu suspensia în soluție compatibilă cu sistemele de spectroscopie/fluorescență;

iv)  fotodegradarea medicamentului antihipertensiv nifedipina;

v)  studiu de piață și proiectarea sistemului de interacție controlată a gazului inert cu diferite soluții/suspensii din domeniul farmaceutic/medical adaptabil la diferite spectrofotometre inclusiv cele aferente fluorescenței;

vi) aparat pentru măsurat acid folic în probele medicale;

vii)  influența luminii UV asupra fotodegradării acidului acetilsalicilic;

viii) realizarea de structuri pentru creșterea eficienței amplificării Raman exaltate prin plasmoni de suprafață;

ix) fotodegradarea azatioprinei în prezența tiosulfatului de sodiu;

x) realizarea modelului experimental de senzor pentru detecția pepsinei;

xi) noi evidențe optice privind fotodegradarea sări de sodiu a pantaprozolului;

xii) noi tipuri de ambalaje destinate produselor farmaceutice, în scopul reducerii efectelor negative ale expunerii accidentale a acestora la temperaturii ridicate și lumină UV;

xiii) analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din România;

xiv) proprietățile vibraționale și fotoluminescente ale compozitelor bazate pe nanotuburi de carbon cu pereți dubli, poli(o-fenilendiamină) și poli(etilen oxid).

Workshopul va oferi posibilitatea prezentării problemelor tehnologice și experimentale ale IMM-urilor din România care activează în domeniul eco-nano-tehnologiilor și al materialelor avansate, subdomeniile: i) materiale și tehnologii pentru sănătate și ii) materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii.