Program

9:20Deschidere
Sesiunea I : Nanocompozite polimerice funcționalizate pentru aplicații inovative
9:30R. Petre: Nanocompozite polimerice pentru protecția balistică
9:50A. Evanghelidis: Dispozitive/tehnologii triboelectrice bazate pe materiale fibrilare electrofilate
10:10M. Bunoiu: Magnetorezistori bazați pe suspensii hibride magnetoreologice
10:30Pauză
Sesiunea II :  Nanocompozite oxidice funcționalizate pentru aplicații de senzori
10:45M. Elisa: Noi sisteme vitroase fosfo-teluritice cu aplicații în senzoristica magnetică
11:05M.L. Ciurea: Fotodetectori pe bază de nanocristale de Ge în matrici oxidice
11:25V. Kuncser Nanosisteme oxidice diluate magnetic decorate cu clusteri magnetici
11:45Pauză
Sesiunea III : Intermetalici nanocompoziți pentru magneți permanenți
12:00O. Crișan: Formarea și stabilitatea fazei L10 în magneți nanocompoziți FePt și FePtMn
12:20T. Roman: Noi sisteme de tip exchange spring
12:40F. Țolea: Ingineria magneților permanenți pe bază de aliaje Co-Zr bogate în Co
13:00Pauza de prânz
Sesiunea IV : Nanocompozite pe bază de nanoparticule magnetice dispersate pentru actuatori și senzori magnetici
14:00V. Socoliuc Nanoparticule magnetice dispersate în medii lichide
14:20A. Nilă Nanotuburi de carbon dispersate în matrici de nanoparticule magnetice
14:40C. Locovei: Nanoclusteri magnetici dispersați în filme metalice nonmagnetice conductoare
15:00Concluzii