BUN VENIT!

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) va organiza miercuri, 30 septembrie 2020, în regim on-line, începând cu ora 9:00, workshopul intitulat “Rezultate obținute în cadrul subcontractelor de tip D”.

Evenimentul are ca obiectiv prezentarea principalelor rezultate obținute de membrii echipei de implementare ai INCDFM și următoarele IMM-uri partenere: S.C. Bioelectronic PRO-Vitam S.R.L., SC Algirom SRL, Centru IT pentru Știință și Tehnologie, S.C. Intelectro Iași S.R.L. și S.C. All Green S.R.L. în cadrul proiectului cu titlul „Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din România” (cererea de finanțare nr. 58/05.09.2016 (ID P-40-345)), finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 123, proiect de tip Parteneriate pentru transfer de cunoștinte.

Principalele aspecte prezentate în cadrul acestui workshop vor fi:

i) efectul antibiotic al atorvastatinei pe tulpinile de referință;

ii)  proprietățile vibraționale ale atorvastatin calciului;

iii) asamblarea imunosenzorilor anti-TSH și anti-EGFR;

iv)  fotodegradarea medicamentului Lorista având compusul activ losartan potasiu evidențiată prin studii de spectroscopie de absorbție UV-VIS și IR, împrăștiere Raman și fotoluminescență;

v)  studiu de piață și proiectarea sistemului de interacție controlată a gazului inert cu diferitele soluții/suspensii din domeniul farmaceutic/medical adaptabil la diferitele spectrofotometre inclusiv cele aferente fluorescenței;

vi) influența oxidului de grafenă redus asupra acidului α lipoic interacționat cu nanoparticule metalice;

vii)  studiul compușilor activi din produsele farmaceutice cu filme nanostructurate bazate pe RGO și nanoparticule de Ag și Au prin folosirea tehnicilor cromatografice;

viii) compozite bazate pe poli 5-amino-1-naftol și oxid de grafenă în stare redusă;

ix) analiza asupra parametrilor de proces în scopul optimizării diametrului fibrelor electrofilate de oxid de polietilenă prin utilizarea proiectării experimentale;

x) module imersie automată sensor acid folic în proba de urină;

xi) fotodegradarea paracetamolului;

xii) noi tipuri de ambalaje destinate produselor farmaceutice, în scopul reducerii efectelor negative ale expunerii accidentale ale acestora la temperaturi ridicate și lumină UV;

xiii) analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din România;

xiv) proprietățile vibraționale și fotoluminescente ale compozitelor bazate pe nanotuburi de carbon cu pereți dubli, poli(o-fenilendiamină) și poli(etilen oxid).

Workshopul va oferi posibilitatea prezentării problemelor tehnologice și experimentale ale IMM-urilor din România care activează în domeniul eco-nano-tehnologiilor și al materialelor avansate, subdomeniile: i) materiale și tehnologii pentru sănătate și ii) materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii.