PROGRAM

900 – 910Implementarea proiectului pentru transfer de cunoştinţe intitulat “Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate şi dispozitive pentru aplicaţii în domeniul farmaceutic şi medical din România” – Dr. Mihaela Baibarac
910 – 930Studierea efectului antibiotic al atorvastatinei pe tulpinile de referinţă – Dr. K. Rakosi
930 – 950Studii de spectroscopie vibraţională ale atorvastatinei calciu – Dr. A. Nilă
950 – 1010Asamblarea imunosenzorilor anti-TSH şi anti-EGFR – Dr. K. Rakosi
1010 – 1030Fotodegradarea medicamentului Lorista având compusul activ losartan potasic evidenţiată prin studii de absorbţie UV-VIS şi IR, împrăştiere Raman şi fotoluminescenţă – M. Cristea
1030 – 1050Studiu de piaţă şi proiectarea sistemului de interacţie controlată a gazului inert cu diferite soluţii /suspensii din domeniul farmaceutic/medical adaptabil la diferite spectrofotometre inclusiv cele aferente fluorescenţei – Dr. B. Chiricuță
1050 – 1100Influenţa oxidului de grafenă redus asupra acidului -lipoic interacţionat cu nanoparticule metalice – N’ghaya Toulbe
1100 – 1120Studiul compuşilor activi din produsele farmaceutice cu filme nanostructurate bazate pe RGO şi nanoparticule de Ag şi Au prin folosirea tehnicilor cromatografice – Dr. A. Mogoș
1120 – 1140Compozite bazate pe poli 5-amino 1-naftol şi oxid de grafenă în stare redusă – M. Dăescu
1140– 1200Analiză asupra parametrilor de proces în scopul optimizării diametrului fibrelor electrofilate de oxid de polietilenă prin utilizarea proiectării experimentale – Dr. Daniela Năstac
1210 – 1310Module imersie automată sensor acid folic în proba de urină – C. Serbschi
1310– 1330Fotodegradarea paracetamolului –Dr. M. Baibarac
1330 – 1430Noi tipuri de ambalaje destinate produselor farmaceutice, în scopul reducerii efectelor negative ale expunerii accidentale ale acestora la temperaturi ridicate şi lumina UV – Dr. R. Ciobanu
1430 – 1450Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate şi dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic şi medical din România –Dr. A. Trandabăț
1450-1510Proprietățile vibraționale și fotoluminescente ale compozitelor bazate pe nanotuburi de carbon cu pereți dubli, poli(o-fenilendiamină) și poli(etilen oxid) – Dr. I. Smaranda