ORGANIZATORI

Președinte : Dr. Ionuț ENCULESCU, Director General INCDFM

Vicepreședinte : Dr. Mihaela BAIBARAC, Director proiect POC 58

Membri:

Adelina UDRESCU(MATEA), INCDFM

Andreea NILĂ, INCDFM

Malvina STROE, INCDFM

Luiza Stîngescu, INCDFM

Andreea Radu, INCDFM

Ion IVAN, INCDFM