BUN VENIT!


Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) va organiza vineri, 27 septembrie 2019, în Sala de Seminar a INCDFM, începând cu ora 9:00, workshopul intitulat “Rezultate obținute în cadrul subcontractelor de tip D”.

Evenimentul are ca obiectiv prezentarea principalelor rezultate obținute de membrii echipei de implementare ai INCDFM și următoarele IMM-uri partenere: S.C. Bioelectronic S.R.L., Sara Pharm Solutions S.R.L., PRO-Vitam S.R.L., SC Algirom SRL și Centru IT pentru Stiință și Tehnologie în cadrul proiectului cu titlul „Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din România” (cererea de finanțare nr. 58/05.09.2016 (ID P-40-345)), finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 123, proiect de tip Parteneriate pentru transfer de cunoștinte.

Principalele aspecte prezentate în cadrul acestui workshop vor fi:

i) proprietățile fizico-chimice ale formelor anhidre ale azatioprinei;

ii)  studii de adsorbție-desorbție de gaz pe azatioprină;

iii) optimizarea protocolului de crosslinking între proteina G și anticorpii anti-TSH/ anti-EGFR;

iv)  nanoreactorul pentru oxidarea CO format de un monostrat de grafenă depus pe Pt (001);

v)  spectroscopia de masă cu plasma cuplată inductiv- aplicații în determinarea profilului nanoparticulelor de Au și Ag;

vi) fotodegradarea melatoniei evidențiată prin studii de absorție UV-VIS și fotoluminescență;

vii)  dezvoltarea de fibre compozite prin electrofilare utilizând un câmp magnetic extern;

viii)   adsorbţia 1, 4-fenilendiizotiocianatului pe straturile de oxid de grafenă funcţionalizate cu polidifenilamină în stare dopată;

ix) module de măsurare și module de evaluare a senzorului pentru detectia electrochimică a acidului folic.

Workshopul va oferi posibilitatea prezentării problemelor tehnologice și experimentale ale IMM-urilor din România care activează în domeniul eco-nano-tehnologiilor și al materialelor avansate, subdomeniile: i) materiale și tehnologii pentru sănătate și ii) materiale polimerice, nanomateriale, nanotehnologii.