PROGRAM

08:30 – 09:00
Înregistrare
09:00 – 09:10Implementarea proiectului pentru transfer de cunoștinţe intitulat “Analize fizico-chimice, materiale nanostructurate și dispozitive Pentru aplicaţii în domeniul farmaceutic și medical din România”
Dr. Mihaela BAIBARAC
09:10 – 09:30Evaluarea proprietăţilor fizico-chimice a formelor anhidre ale azatioprinei – Dr. Corina Manta
09:30 – 09:50Studii de adsorbţie-desorbţie de gaz pe azatioprină – Dr. Daniela Predoi
09:50 – 10:10Optimizarea protocolului de crosslinking între proteina G și anticorpii anti-TSH/anti-EGFR – Dr. K. Rakosi
10:10 – 10:30Nanoreactor pentru oxidarea CO format de un monostrat de grafenă depus pe Pt (001)– Dr. Cristian M. Teodorescu
10:30 – 10:50Pauza de cafea
10:50 – 11:10Spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv – aplicaţii în determinarea profilului nanoparticulelor de Au si Ag – Dr. Alin Mogos
11:10 – 11:30Fotodegradarea melatoninei evidenţiată prin studii de absorbţie UV-VIS şi fotoluminescenţă – N’ghaya Toulbe
11:30 – 11:50Dezvoltarea de fibre compozite prin electrofilare utilizând un câmp magnetic extern – Dr. Daniela Năstac
11:50 – 12:10Adsorbţia 1, 4-fenilendiizotiocianatului pe straturile de oxid de grafenă funcţionalizate cu polidifenilamină în stare dopată – Monica Dăescu
12:10 – 12:30Module măsurare şi module evaluare senzori acid folic – Constantin Serbschi
12:30- 13:30Pauză de masă