National Institute Of Materials Physics - Romania

Complex Heterostructures and Multifunctional Materials

Projects

#TitleProject Director / NIMP LeaderType/CodeStart DateEnd DateLink
1Noi dezvoltări în domeniul materialelor avansate cu potențial aplicativ, în corelare cu provocările societale și domeniile de specializare inteligentă (MAVPA-PROSOCSPIN)Lucian PintilieNucleu2023-01-012026-12-31Details
2Procesul de pierdere a dopajului în urma iradierii senzorilor de siliciu de tip p – învestigare de defecte și parametrizare / ARPIoana PINTILIECERN2022-01-012024-09-30Details
3Acceptor removal process in irradiated p-type Silicon sensors – defect investigations and parametrization /ARPIoana PINTILIECERN2022-01-012024-09-30Details
4Efficiency enhancement of thin films solar cells via CdS replacement and CZTSSe layer engineering (EECSC-23)Mohamed Yassine ZAKIPD2022-04-012024-03-31Details
5Știința și ingineria kesteritelor pentru noua generație de celule solareAurelian Catalin GALCAPCE2021-01-042023-12-31Details
6Towards perovskite large area photovoltaicsIoana PINTILIEEEA2021-01-012023-12-31Details
7Towards perovskite large area photovoltaicsIoana PINTILIEEEA2021-01-012023-12-31Details
8Science and engineering of kesterites for the next generation of solar cellsAurelian Catalin GALCAPCE2021-01-042023-12-31Details
9Cercetari teoretice si experimentale in domeniul materialelor multifunctionale avansate pentru competitivitate economica si dezvoltare durabila (TEXMAV)Lucian PintilieNucleu2018-02-032022-12-31Details
10Theoretical and experimental researches in the field of advanced multifunctional materials for economic competitiveness and sustainable development (TEXMAV)Lucian PintilieCore2018-02-032022-12-31Details
11Studiul teoretic al starilor multiple de polarizare in heterostructuri Feroelectric/Izolator/FeroelectricLucian Dragos FILIPTE2021-12-012022-12-31Details
12Optimization of stable multi-polarization states in ferroelectric heterostructuresLucian Dragos FILIPTE2021-01-122022-12-31Details
13Fabricarea prin robocasting de implanturi bioceramice poroase: catre o noua generatie de substituenti ososi sintetici (ROBONEGRAFT)George STANTE2021-01-012022-12-30Details
143D direct ink writing (robocasting) of bioceramic porous scaffolds: towards a new generation of bone graft substitutes (ROBONEGRAFT)George STANTE2021-01-012022-12-30Details
15Straturi subtiri de HZO și AlN de inalta calitate obtinute prin tehnici compatibile industrial pentru o noua generatie de senzori si dispozitive electroniceCristina BESLEAGA STANTE2020-09-142022-11-30Details
16High quality HZO and AlN films grown by industrially compatible techniques for next generation electronic and sensing devicesCristina BESLEAGA STANTE2020-09-142022-11-30Details
17PZT based piezo elements for rocket propelled grenade ordnanceCorneliu Florin MicleaPED2020-11-012022-10-31Details
18Solar mini-module with perovskite solar cellsLucia LEONATPED2020-10-232022-10-22Details
19Mini-modul cu celule solare pe baza de perovskitLucia LEONATPED2020-10-232022-10-22Details
20Dezvoltarea compușilor dopati de oxid de vanadiu/grafene pentru baterii și supercapacitori ultra-performanti prin depunere fizică de vapori pentru aplicații durabile și ecologice de stocare a energiei (VANABATSUP)Teddy TITEPED2020-10-232022-10-22Details
21Multifunctional dielectric materials produced by spark plasma sintering for passive microwave devicesLiviu NEDELCUPED2020-10-232022-10-21Details
22Materiale dielectrice multifunctionale obtinute prin sinterizare asistata de camp electric (descarcare in plasma) pentru dispozitive pasive de microundeLiviu NEDELCUPED2020-10-232022-10-21Details
23CONTROLUL PROPRIETATILOR ELECTRONICE IN HETEROSTRUCTURI BAZATE PE PEROVSKITI FEROELECTRICI: DE LA TEORIE LA APLICATIILucian PintiliePCCF2018-10-102022-10-09Details
24CONTROL OF ELECTRONIC PROPERTIES IN FERROELECTRIC PEROVSKITE HETEROSTRUCTURES: FROM THEORY TO APPLICATIONSLucian PintiliePCCF2018-10-102022-10-09Details
25Controlling Ferroelectric Negative Capacitance in Multilayered Structures for Low Power Electronics/ Controlul capacitatii negative feroelectrice in sisteme multistrat pentru electronica de putere redusaAndra-Georgia Boni2020-09-012022-08-31Details
26Fenomene dimensionale ca origine pentru trăsături noi ale ceramicilor ferroelectrice avansate de (Ba,Sr)TiO3 nanostructuratRoxana Elena PatruPD2020-09-012022-08-31Details
27Size-driven phenomena as origin for novel traits of advanced ferroelectric nanostructured (Ba,Sr)TiO3 ceramicsRoxana Elena PatruPD2020-09-012022-08-31Details
28MATERIALE MULTIFUNCTIONALE INTELIGENTE PENTRU APLICATII DE INALTA TEHNOLOGIE- MATI2ITLucian PintiliePOC2016-09-052022-03-04Details
29Defect engineered p-type silicon sensors for LHC upgrade /DEPSISIoana PINTILIECERN-RO2020-01-012021-12-31Details
30Senzori de siliciu tip p cu inginerie de defecte implantate pentru LHC /DEPSISIoana PINTILIECERN-RO2020-01-012021-12-31Details
31MULTIFUNCTIONAL INTELLIGENT MATERIALS FOR HIGH-TECH TECHNOLOGY APPLICATIONS- MATI2ITLucian PintiliePOC 2014-20202016-09-052021-09-04Details
32Energy Efficient Embedded Non-Volatile Memory & Logic Based on Ferroelectric Hf(Zr)O2Lucian PintilieH20202018-01-012021-06-30Details
33New methods of diagnosis and treatment: Current challenges and technologic solutions based on nanomaterials and biomaterials (SANOMAT)George STANPCCDI2018-03-152021-05-15Details
34Noi metodologii de diagnosticare si tratament: Provocari actuale si solutii tehnologice bazate pe nanomateriale si biomateriale (SANOMAT)George STANPCCDI2018-03-152021-05-15Details
35Proprietati intrinseci in materiale dielectrice de microunde investigate prin spectroscopie de terahertzi in domeniul temporalLiviu NEDELCUTE2018-11-102020-11-09Details
36Synergy of antimicrobial agents incorporated in durable bio-glass coatings for endosseous implants (SYNERGLASS)George STANTE2018-03-022020-10-15Details
37Dezvoltarea de foto-tranzistori pe baza de perovskiti halogenati fara plumb pentru o noua generatie de afisaje OLETCristina BESLEAGA STANPD2018-05-022020-10-15Details
38Sinergia agentilor antimicrobieni incorporati in acoperiri durabile de bio-sticla pentru implanturi endo-osoase (SYNERGLASS)George STANTE2018-05-022020-10-15Details
39Dezvoltare Institutionala pentru Cercetare de Excelenta in Domeniul Materialelor AvansateLucian PintiliePFE2018-10-162020-10-10Details
40Intrinsic properties in microwave dielectric materials investigated by terahertz time-domain spectroscopyLiviu NEDELCUTE2018-10-102020-10-09Details
41Lead-free halide perovskite photo-transistors as first step towards hybrid lead-free OLETs for next generation displaysCristina BESLEAGA STANPD2018-05-022020-04-30Details
42Studies for enhancing the efficiency and stability of planar perovskite solar cellsLucia LEONATPD2018-05-022020-04-30Details
43Studii pentru îmbunătățirea eficienței și stabilității celulelor solare perovskitice planareLucia LEONATPD2018-05-022020-04-30Details
44Integration of new and improved materials for smart millimeter-wave sensorsLucian TRUPINAM-ERA.NET2016-06-012019-05-31Details
45Materiale cu proprietăţi îmbunătăţite pentru integrare in senzori inteligenti de unde milimetriceLucian TRUPINAM-ERA.NET2016-06-012019-05-31Details
463D laser additive manufacturing of cranial metallic prostheses functionalized with bioactive ceramic coatings (BIOMIMA)George STANPED2017-08-232018-12-31Details
47Fabricarea prin imprimare laser 3D de proteze metalice craniene functionalizate cu straturi subtiri ceramice bioactive (BIOMIMA)George STANPED2017-08-232018-12-31Details
48CErcetari de frontiera in domeniul FIZicii starii condensate si dezvoltarea de MATeriale functionale avansate cu potential de aplicatii in domeniile de specializare INTeligenta si de INTeres national (CEFIZMATINT)Lucian PintilieNucleu 20182018-05-312018-12-31Details
49Frontier research in the field of condensed state physics and the development of advanced functional materials with potential for applications in the fields of intelligence and national interest (CEFIZMATINT)Lucian PintilieCore 20182018-03-312018-12-31Details
50Multidisciplinaritate si Sinergie in Domeniul Fizicii Starii Condensate si al Materialelor FunctionaleLucian PintilieNucleu 2016-20172016-01-152017-12-01Details
51Multidisciplinarity and Synergy in Condensed Matter Physics and Functional MaterialsLucian PintilieCore project 2016-20172016-01-152017-12-01Details
52Enhancement of dental implants biointegration by coating with bioglass thin films with osteoinductive and antimicrobial properties (AUGLASS)George STANTE2015-10-012017-11-30Details
53Augmentarea biointegrarii implanturilor dentare prin acoperirea cu straturi subtiri de biosticla cu proprietati osteoinductive si antimicrobiene (AUGLASS)George STANTE2015-10-012017-11-30Details
54Temperature sensor based on GHz operating AlN/Si SAW structures (SETSAL)George STANPCCA2014-07-012017-10-01Details
55Senzor de temperatura bazat pe structuri de tip SAW pe AlN/Si cu frecventa de rezonanta in domeniul gigahertzilor (SETSAL)George STANPCCA2014-07-012017-10-01Details
56Field effect transistors based on new transparent heterostructures synthesized at low temperatures (TRANSTEC)Cristina BESLEAGA STANTE2015-10-012017-09-30Details
57Tranzistori cu efect de camp pe baza de noi heterostructuri transparente sintetizate la temperaturi joase (TRANSTEC)Cristina BESLEAGA STANTE2015-10-012017-09-30Details
58Perovskites for Photovoltaic Efficient Conversion TechnologyIoana PINTILIEEEA2014-07-012017-04-01Details
59Compact and integrated agile antennas based on tunable ferroelectric materialsLiviu NEDELCUANR-ANCS2014-02-012016-12-31Details
60Optimized pyroelectric materials through the polarization gradient concept and experimental model for a pyroelectric detector with potential for applications in monitoring high power/energy lasers.Lucian Pintilie2014-07-012016-06-01Details
61Advanced dielectric materials for therahertz space applications and technologyLiviu NEDELCUSTAR ROSA2013-11-012015-11-01Details
62Effect of interfaces on the charge transport in ferroelectric/multiferroic heterostructuresLucian PintilieIdeas PCCE2012-06-012015-11-01Details
63Comprehensive Investigation on Bulk Radiation Damage in Defect Engineered Silicon – from Point Defects to Clusters.Ioana PINTILIEIDEAS2011-05-012015-05-01Details
64Biofunctionalization of 3D titanium implants with highly adherent bioactive glass films produced by magnetron sputtering: from research to production (MAGLASS)George STANTE2011-10-012014-10-01Details
65Biofunctionalizarea implanturilor de titan cu geometrie 3D cu filme de biosticla cu proprietati de bioactivitate si aderenta ridicate sintetizate prin pulverizare magnetron: de la cercetare la productie (MAGLASS)George STANTE2011-10-012014-10-01Details
66Study of Induced Effects by Defects and Impurities on Optical, Electrical and Electronic Properties of Wide Band Gap SemiconductorsAurelian Catalin GALCAPN-II2011-10-012014-10-01Details
67Studiul efectelor induse de defecte si impuritati asupra proprietatilor optice, electrice si electronice ale semicondutorilor cu banda interzisa largaAurelian Catalin GALCAPN-II2011-10-012014-10-01Details
68Terahertz spectroscopy low loss microwave dielectricsLiviu NEDELCUPD2011-10-012013-09-01Details
69SAW and FBAR type resonators dedicated to applications in communications for 2-6 GHz, based on micro&nanomachining of wide band semiconductors (GIGASABAR)George STANPCCA2008-10-012012-12-01Details
70Rezonatori de tip SAW si FBAR dedicati aplicatiilor in comunicatii pentru gama 2-6 GHz si in domeniul senzorilor, obtinuti prin tehnici de microprelucrare si nanoprocesare a semiconductorilor de banda larga (GaN si AlN) (GIGASABAR)George STANPCCA2008-10-012012-12-01Details
71Improving the biointegration of cranio-spinal implants by bioactive multilayers coatings (BIOSTIMP)George STANPCCA2007-10-012010-12-01Details
72Stimularea biointegrarii implanturilor cranio-spinale prin acoperirea cu structuri multistrat bioactive (BIOSTIMP)George STANPCCA2007-10-012010-12-01Details
73PREMIEREA PARTICIPARII LA ORIZONT 2020-Energy Efficient Embedded Non-volatile Memory Logic based on Ferroelectric Hf(Zr)O2Lucian PintilieDetails
74Intarirea capacitatii institutionale pentru cercetare de excelenta in domeniul materialelor avansate functionaleLucian PintilieDetails
75Development of doped vanadium oxide/graphene composites for ultra-performance batteries and supercapacitors by physical vapour deposition for sustainable and eco-friendly energy storage applications (VANABATSUP)Teddy TITEDetails


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved