Materiale catalitice chemoselective cu conţinut scăzut de metal nobil şi cu proprietăţi magnetice – COLOSAL


Project Director: Dr. Mihaela-Mirela TRANDAFIR
ID-ul Proiectului: PN-III-P1-1.1-PD-2019-1092
Director de Proiect: Dr. Mihaela-Mirela Trandafir
Tipul proiectului: National
Programul de incadrare al proiectului: Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare
Finantare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii - UEFISCDI
Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR
Numar contract: PD 77/2020
Status: In progress
Data de inceput: 1 Ianuarie 2022
Data finalizarii: 31 Decembrie 2023
Rezumatul Proiectului
Proiectul COLOSAL propune sinteza de materiale catalitice, cu proprietati magnetice, capabile să hidrogeneze aldehida cinamică (CAL) la alcool cinamic (COL) sau aldehidă hidrocinamică (HCAL), în condiţii de reacţie prietenoase cu mediul înconjurător.

Director Proiect: Dr. Mihaela-Mirela Trandafir

ResearcherID: AAA-2824-2019

Mentor: Dr. Victor Eugen Kuncser

ResearcherID: C-4299-2011

Proiectul COLOSAL propune sinteza de materiale catalitice capabile să hidrogeneze aldehida cinamică (CAL) la alcool cinamic (COL) sau aldehidă hidrocinamică (HCAL), în condiţii de reacţie prietenoase cu mediul înconjurător.

Proiectul se desfășoară de-a lungul a 24 de luni în cadrul INDCFM, iar prima etapă de implementare, corespunzătoare perioadei 01.01.2022−31.12.2022, prevede, conform planului de realizare a proiectului, îndeplinirea unui număr de cinci activităţi. Activităţile au fost realizate integral, după cum este descris mai jos.

În cadrul Activităţii 1.1. Sinteza catalizatorilor Me/TiO2/SiO2 (Me = metal nobil) şi Activităţii 1.2. Sinteza catalizatorilor Me/Fe2O3/SiO2 (Me=metal nobil), au fost preparate un total de 37 de probe aparţinând a 2 clase de catalizatori având compoziţii diferite.  Dintre acestea, 12 probe reprezintă catalizatorii de interes, care au fost mai departe caracterizaţi şi testaţi în reacţia de hidrogenare a aldehidei cinamice.

În cadrul Activităţii 1.3. Caracterizarea materialelor sintetizate în activităţile 1.1 si 1.2 prin diferite tehnici au fost caracterizate exhaustiv 17 tipuri de materiale catalitice diferite utilizând 9 tehnici de caracterizare (izoterme de adsorbţie-desorbţie, XRD, XRD la unghiuri mici, microscopie electronică – TEM, XPS, ATR−FTIR, UV−VIS, TPR−H2 și TPD−H2) din 7 tehnici de caracterizare propuse în proiect. Materialele conţinând NP de metal nobil au fost mai departe testate în reacţia de hidrogenare a cinamaldehidei.

Testele catalitice iniţiale au fost realizate pe un număr de 12 catalizatori conţinând NP metalice în cadrul Activităţii 1.4.

Activitatea 1.5 a constat în diseminarea rezultatelor prin:

  1. a) Articol de specialitate - „Selective hydrogenation of cinnamaldehyde on low loading of noble metal based catalysts” - in pregatire.
  2. b) Participarea la conferinţa internaţională - EuChems 2022 − Chemistry congres, în perioada 28 august – 01 septembrie 2022, Lisabona, Portugalia (Poster).

 

Mihaela-Mirela TRANDAFIR
CSIII, PhD
National Institute of Materials Physics
Atomistilor 405 A, Magurele 077125, Ilfov, Romania

Mobile phone: 0769 848 673

PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2023 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved