National Institute Of Materials Physics - Romania

Cariere

Anunt

Data Publicarii : 16 iulie 2019

CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU PREGATIRE AVANSATA SI CERCETARE IN FIZICA- filiala a INCDFM, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.407, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a unui post de asistent de cercetare stiintifica pentru absolventi ai Facultatii de Fizica, Automatica si Calculatoare, Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei.
Postul este destinat tinerilor absolventi care nu depasesc 4 ani vechime in cercetare.
Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, 8h/zi, in cadrul proiectului PCCDI-2017 cu titlul “Valorificarea Extensivă a experienței în activități de Spațiu și Securitate”.

Perioada de angajare Septembrie 2019 – 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire, functie de rezultate si existenta finantarii.

Tematica: Valorificarea și exploatarea metodelor și programelor software elaborate pentru analiza complexă, neliniară a parametrilor caracteristici diferitelor tipuri de măsurători spațiale (astronomice, astrofizice și cosmologice).

Cunostiinte necesare: fizica generala, programare

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii se pot consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Persoana de contact: Sabin STOICA


Anunt

Data Publicarii : 13 martie 2019

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU
FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov,
organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Asistent de Cercetare Științifica (ACS) cu
contract individual de munca cu norma intreaga pe perioada determinata (18.04.2019 -15.10.
2020) in cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0134 Contract Nr. 23PCCDI din
16/04/2018 cu titlul „Imbunatatirea calitatii vietii prin dezvoltarea de noi tehnologii pe baza de
nanoparticule eficiente in decontaminarea apelor si solurilor”. Angajarea ACS se va face in
acord cu contractul de finantare al proiectului 23PCCDI/2018 si in conformitate cu prevederile
acordului ferm de colaborare din data de 8/03/2018 in care se prevede ca ” persoanele angajate
de catre partenerul P1-INCDFM vor fi preluate prin angajare de institutia coordonatoare
(USAMVB) dupa finalizarea proiectului (15/10/2020)”.
Candidații trebuie sa aibă competente specifice tematicii celor trei proiecte componente
ale proiectului complex 23PCCDI/2018 după cum urmează:

Sa fie Absolvent al Facultății de Agricultura, specializarea Biologie din cadrul
Universității de Științe Agronomice si Medicină Veterinară București.
• Sa aibă cursuri de masterat in domeniul Conservării biodiversității Mediului.
• Sa dețină competente specifice in aclimatizarea plantelor, botanica, fiziologie si
morfologia plantelor.
Conditiile de concurs si
actele necesare
la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.
inscrierii
le
puteti
consulta
Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de
zile de la data aparitiei anuntului.
Relatii la telefon: 021.369.01.85/105


Anunt

Data Publicarii : 22 februarie 2019

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

– un post de asistent de cercetare stiintifica (ACS) doctorand, in cadrul proiectului PCE  “124 SENZORI BIOMIMETICI BAZATI PE TRANZISTORI CU EFECT DE CAMP DE INALTA PERFORMANTA CU CANAL NANOFIR”-director proiect Dr.Ionut Enculescu;

– un post de asistent de cercetare stiintifica (ACS), in cadrul proiectului 13PCCDI/2018 – TERAPII INTELIGENTE PENTRU BOLI NON-COMUNICABILE BAZATE PE ELIBERAREA CONTROLATA DE COMPUSI FARMACOLOGICI DIN CELULE INCAPSULATE DUPA MANIPULARE GENETICA SAU BIONANOPARTICULE VECTORIZATE, responsabil Ignat-Barsan Madalina-Maria

Candidatii sa fie absolventi ai uneia dintre urmatoarele facultati: Facultatea de Fizica, Chimie, Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate (specializare:inginerie fizica), Inginerie Medicala (Biomateriale si dispozitive medicale) sau Biologie.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntul

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105


Anunt

Data Publicarii : 19 februarie 2019

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de postdoctorand, pe o perioda da 6 luni cu posibilitatea prelungirii pana la 1 an, in cadrul proiectului POC P-37-689 – Biosenzori electrochimici nanostructurați pentru diagnoză medicală și screening de compuși cu proprietăți farmaceutice: dezvoltare, caracterizarea suprafețelor și aplicații – NANOBIOSURF, dupa cum urmeaza :

 • un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor – Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază de materiale nanostructurate pentru detecţia de biomolecule de interes în diferite terapii şi în dezvoltarea de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Experiență în dezvoltarea şi caracterizarea de noi materiale de electrod pentru aplicații în domeniul biosenzorilor electrochimici; cunoștințe extensive de voltametrie, amperometrie, spectroscopie de impedanță electrochimică, microbalantă electrochimică cu cristale de cuarț, tehnici de spectroscopie printre altele; o buna cunoaștere a metodelor de imobilizare de biomolecule la suprafața electrodului. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor

Anunt

Data Publicarii : 17 decembrie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a unui post de asistent de cercetare stiintifica, absolvent al Facultatii de Fizica. Angajarea se face in cadrul proiectului PCCDI 75 „Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă”, Director Proiect, Dr. Cristian Mihail Teodorescu. Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/rules-and-regulations. Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntul Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.


Anunt

Data Publicarii : 13 decembrie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a  6 posturi de Asistent de Cercetare Științifica(ACS), cu contract individual de munca cu norma intreaga pe perioada determinata (15.02.2019 -15.10.2020) in cadrul proiectului PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0134 Contract Nr. 23PCCDI din 16/04/2018 cu titlul „Imbunatatirea calitatii vietii prin dezvoltarea de noi tehnologii pe baza de nanoparticule eficiente in decontaminarea apelor si solurilor”., responsabil proiect dr.Daniela Predoi. Angajarea celor 6 ACS se va face in acord cu contractul de finantare al proiectului 23PCCDI/2018 si in conformitate cu prevederile acordului ferm de colaborare din data de 8/03/2018 in care se prevede ca ”cele 6 persoane angajate de catre partenerul P1-INCDFM vor fi preluate prin angajare de institutia coordonatoare (USAMVB) dupa finalizarea proiectului (15/10/2020)”.

Candidatii trebuie sa aiba competente specifice tematicii celor trei proiecte componente ale proiectului complex 23PCCDI/2018 dupa cum urmeaza:

 • Studiul capacitatii depoluante a unor noi nanoparticule asupra apelor de suprafata contaminate cu ioni de metale grele si microorganisme cu potential patogen
 • Dezvoltarea si evaluarea efectelor toxicologice ale unor nanoparticule utilizate in aplicatii de mediu”
 • Utilizarea in agricultura a nanocompozitelor magnetice si influenta acestora asupra mediului in contextul strategiilor de siguranta alimentara

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://infim.ro/rules-and-regulations/

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105


Anunt

Data Publicarii : 18 Octombrie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 8 posturi de cercetator stiintific gradul III, domeniul fizica, chimie, stiinta materialelor, inginerie.
 • 10 posturi de cercetator stiintific gradul , domeniul fizica, chimie, stiinta materialelor, inginerie.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in Legea 319/2003.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la sectiunea Career-Rules and Regulations

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respective 16 noiembrie 2018.

Relatii la telefon: 3690185/105.

Anunt

Data Publicarii : 18 Octombrie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 2 posturi de cercetator stiintific gradul I, domeniul fizica, , cu specializare în sisteme nanostructurate, sisteme cu dimensionalitate varibilă, suprafețe și interfețe.
 • 4 posturi de cercetator stiintific gradul II, domeniul fizica, inginerie electronica si telecomunicatii, stiinta materialelor, ingineria materialelor, cu specializare în tehnici spectroscopice, microscopice și spectromicroscopice de caracterizare, sinteză de materiale avansate și nanostructuri cu potențial aplicativ.

Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in legea 319/2003 si in OMENCS 6129/2016. Candidatii mai trebuie sa faca dovada ca au condus proiecte de cercetare sau ca au submis propuneri de proiect in vederea finantarii, ca au publicat lucrari stiintifice in jurnale internationale de prestigiu, si ca sunt capabili sa dezvolte noi tematici de cercetare.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la sectiunea Career-Rules and Regulations

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respective 16 noiembrie 2018.

Relatii la telefon: 3690185/105.

Anunt

Data Publicarii : 10 Octombrie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de programator sistem informatic, absolvent de studii superioare.

Sarcinele postului:

 • Elaboreaza şi întreţine aplicaţii software şi baze de date;
 • Oferă asistenţă utilizatorilor pentru folosirea proiectelor software dezvoltate;
 • Dezvoltă baza de cunoştinţe de specialitate a compartimentului;
 • Asigură buna funcţionare a echipamentelor din dotare

Dosarul de concurs va contine:

 • cerere de inscriere la concurs
 • copie acte de studii
 • copie certificat de nastere/casatorie, CI
 • CV
 • copie carnet de munca, adeverinta vechime, extras Revisal

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt

Data Publicarii : 10 Septembrie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 5 (cinci )posturi de asistent de cercetare stiintifica,  absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii;mecatronica), Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, in cadrul proiectelor PCCDI dupa cum urmeaza:

 • 1 post pe proiectul: „Program interinstituțional pentru dezvoltarea de solutii avansate pe baza de eco-nanotehnologii pentru tratamente multifunctionale ale materialelor textile si din piele”, Responsabil Proiect: Dr. Mihaela Baibarac;
 • 2 posturi pe proiectul: „Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu”, Responsabil Proiect: Dr. Mihaela Baibarac;
 • 1 post pe proiectul:”Terapii inteligente pentru boli non-comunicabile bazate pe eliberarea controlata de compusi farmacologi din cellule incapsulate dupa manipulare genetica sau bionanoparticule vectorizate”, Responsabil proiect Ignat-Barsan Madalina Maria;
 • 1 post pe proiectul:”Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România”, responsabil proiect Secu Mihail

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt

Data Publicarii : 09 August 2018

CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU PREGATIRE AVANSATA SI CERCETARE IN FIZICA- filiala a INCDFM, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.407, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de asistent de cercetare stiintifica pentru absolventi ai Facultatii de Fizica, Automatica si Calculatoare, Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Posturile sunt destinate tinerilor absolventi care nu depasesc 4 ani vechime in cercetare. Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, in cadrul proiectului PCCDI-2017 cu titlul “Valorificarea Extensivă a experienței în activități de Spațiu și Securitate”.

Perioada de angajare: Septembrie 2018 – 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire, functie de rezultate si existenta finantarii.

Tematica:  Valorificarea și exploatarea metodelor și programelor software elaborate pentru analiza complexă, neliniară a parametrilor caracteristici diferitelor tipuri de măsurători spațiale (astronomice, astrofizice și cosmologice).

Cunostiinte necesare: fizica generala, programare.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii se pot consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Persoana de contact: Sabin STOICA 0740189698

Anunt

Data Publicarii : 23 Iulie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 9 (noua)posturi de asistent de cercetare stiintifica,  absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii;mecatronica), Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, in cadrul proiectelor PCCDI dupa cum urmeaza:

 • 3 posturi pe proiectul: „Noi directii de dezvoltare tehnologica si de utilizare a materialelor nanocompozite avansate”, Director Proiect: Dr. Victor Kuncser;
 • 1 post pe proiectul: „Program interinstituțional pentru dezvoltarea de solutii avansate pe baza de eco-nanotehnologii pentru tratamente multifunctionale ale materialelor textile si din piele”, Responsabil Proiect: Dr. Mihaela Baibarac;
 • 3 posturi pe proiectul: „Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu”, Responsabil Proiect: Dr. Mihaela Baibarac;
 • 1 post pe proiectul: „Noi metodologii de diagnosticare si tratament: provocari actuale si solutii tehnologice bazate pe nanomateriale si biomateriale”, Director Proiect: Dr. George Stan;
 • 1 post pe proiectul: „Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă”, Director Proiect: Dr. Cristian Mihail Teodorescu.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 21 august 2018.

 • Proba scrisa: 29 August 2018, ora 09:00
 • Proba orala: 30 August 2018, ora 09:00

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt

Data Publicarii : 13 Aprilie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific gradul 3.

Expertiza solicitata: cunostinte teoretice in fizica starii solide, experienta in depuneri de straturi subtiri prin tehnici tip PLD sau pulverizare in radio-frecventa cu magnetron, experienta in caracterizarea materialelor prin difractie de raze X, spectroscopie Raman, FTIR, cunostinte in domeniul electrochimiei.

Sarcini: dezvoltarea de material cu potential de aplicatii in domeniul bio-medical; dezvoltarea de structuri grafena-feroelectric pentru aplicatii in senzoristica, electronica si optoelectronica(proiecte in derulare sau care urmeaza sa inceapa).

Calendarul pentru desfsurarea concursului, este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului13 aprilie 2018
Depunerea dosarelor12 mai 2018
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic14 mai 2018
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs14 mai 2018
Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise15-16 mai 2018
Proba interviu17 mai 2018
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs18 mai  2018
Depunerea de contestatii21 mai 2018
Solutionarea contestatiilor22 mai 2018
Afisarea raspunsului la contestatii22 mai 2018
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs23 mai 2018

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 12 mai 2018.

Relatii la telefon: 0213690185/105.

Anunt

Data Publicarii : 26 Martie 2018

CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU PREGATIRE AVANSATA SI CERCETARE IN FIZICA (CIFRA) – filiala a INCDFM, cu sediul in oras Magurele str. Atomistilor, nr. 407, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1 post de cercetator stiintific grad 1, cu atributii in:

 • Dezvoltarea de modele teoretice si computationale in fizica nucleara, fizica astroparticulelor si fizica energiilor inalte.
 • Coordonarea unor proiecte educationale de formare/pregatire a tinerilor cercetatori

1 post de cercetator stiintific grad 2, cu atributii in:

 • Dezvoltarea de modele si aplicatii pe tematici interdisciplinare (Fizica, Ingineria materialelor, Informatica, Bio/Nano tehnologii, etc.
 • Coordonarea unor proiecte educationale de formare/pregatire a tinerilor cercetatori

Toti candidatii trebuie sa aiba titlul de doctor in unul din domeniile: Fizica, Chimie, Ingineria materialelor, IT, sau alte domenii similare. Toti candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in legea 319/2003 si in OMENCS 6129/2016. Candidatii mai trebuie sa faca dovada ca au condus proiecte de cercetare sau educationale sau au trimis spre evaluare propuneri de proiecte in vederea finantarii, ca au publicat lucrari stiintifice in jurnale internationale de prestigiu, si ca sunt capabili sa dezvolte noi tematici de cercetare in fizica si domenii conexe.

Calendarul pentru desfsurarea concursului, este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului26 martie 2018
Depunerea dosarelor26 martie -24 aprilie 2018
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic25 aprilie
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs25 aprilie
Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise26 aprilie -27 aprilie 2018
Proba interviu2 mai 2018
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs3 mai 2018
Depunerea de contestatii4 mai 2018
Solutionarea contestatiilor7 mai 2018
Afisarea raspunsului la contestatii8 mai 2018
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs8 mai 201

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul CIFRA-INCDFM, Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv pana la 24 aprilie 2018.

Relatii la telefon: 0213690185/105.

Anunt

Data Publicarii : 01 Februarie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr. 405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 15(cinsprezece) posturi de asistent de cercetare stiintifica, absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii; mecatronica),  Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 2 martie 2018.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata.

Concursul va avea loc dupa cum urmeaza : 

 • Proba scrisa : 06 Martie 2018, ora 9:00.
 • Proba orala : 07 Martie 2018, ora 9:00.

Relatii la telefon: 0213690185/105.

Anunt

Data Publicarii : 23 Octombrie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr. 405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

2 posturi de cercetator stiintific grad 1, cu atributii in:

 • Dezvoltarea si caracterizarea de noi materiale si structuri pentru cataliza, fotocataliza, celule solare, alte surse regenerabile de energie, pecum si pentru aplicatii legate de monitorizarea si combaterea poluarii
 • Dezvoltarea tehnicilor de analiza a interfetelor si suprafetelor si aplicarea acestora la diferite materiale si structuri functionale

7 posturi de cercetator stiintific grad 2, cu atributii in:

 • Dezvoltarea si caracterizarea de materiale cu aplicatii in comunicatii fara fir
 • Dezvoltarea de noi structuri pentru electronica transparenta, electronica flexibila, celule solare si dispozitive optoelectronice
 • Caracterizarea structurala a materialelor prin tehnici avansate de difractie cu raze X
 • Depuneri de straturi subtiri, procesare si caracterizare prin tehnici AFM/PFM si similare
 • Dezvoltarea de materiale si nanostructuri pentru cataliza, fotocataliza
 • Utilizarea tenicilor de studiu a suprafetelor in studierea fenomenelor de cataliza si fotocataliza
 • Dezvoltarea de noi materiale si nanostructuri pentru bio-senzori si aplicatii in bioeconomie
 • Dezvoltarea de modele teoretice pentru materia condensata
 • Procesarea si caracterizarea nanocompozitelor, a structurilor hibride si polimerice pentru aplicatii in optoelectronica si conversie fotovoltaica
 • Studierea cristalelor lichide si a materiale polimerice polare

Toti candidatii trebuie sa aiba titlul de doctor in unul din domeniile: Fizica, Chimie, Ingineria materialelor, Biochimie, sau alte domenii similare. Toti candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in legea 319/2003 si in OMENCS 6129/2016. Candidatii mai trebuie sa faca dovada ca au condus proiecte de cercetare sau ca au submis propuneri de proiect in vederea finantarii, ca au publicat lucrari stiintifice in jurnale internationale de prestigiu, si ca sunt capabili sa dezvolte noi tematici de cercetare.

Calendarul pentru desfsurarea concursului,  este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului23 octombrie 2017
Depunerea dosarelor23 octombrie-21 noiembrie 2017
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic23 noiembrie 2017
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs24 noiembrie 2017
Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise27 noiembrie-6 decembrie 2017
Proba interviu7-8 decembrie 2017
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs11 decembrie 2017
Depunerea de contestatii12-13 decembrie 2017
Solutionarea contestatiilor14-15 decembrie 2017
Afisarea raspunsului la contestatii18 decembrie 2017
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs18 decembrie 2017

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 21 noiembrie 2017.

Relatii la telefon: 0213690185/105.

Anunt

Data Publicarii : 18 Octombrie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

8 posturi de cercetator stiintific, dupa cum urmeaza:

 • 2 posturi in cadrul laboratorului „Materiale si structuri multifunctionale”. Candidatii vor lucra in domenii precum structuri hibride pentru aplicatii in electronica si optoelectronica, heterostructuri pentru senzori si dispozitive cu efect de camp, materiale biocompatibile si materiale avansate pentru combaterea poluarii
 • 2 posturi in cadrul laboratorului „Materie condensata la nanoscala”. Sarcinile acestora vor fi sa dezvolte noi materiale pentru aplicatii in electronica si optoelectronica (cu precadere materiale 2D si nanostructuri semiconductoare/oxidice in matrice oxidica/semiconductoare), precum si sa dezvolte noi metode de analiza si caracterizare a materialelor functionale.
 • 3 posturi in cadrul laboratorului „Procese optice in materiale nanostructurate”. Sarcinile vor fi legate de prepararea si caracterizarea de materiale pentru aplicatii in electronica (memorii) si optoelectronica, celule solare, materiale pentru stocarea energiei, metode optice de caracterizare a materialelor (spectroscopie Raman, fotoluminiscenta, spectroscopie UV-Vis-NIR).
 • 1 post in cadrul laboratorului „Structura atomica si defecte in materiale avansate”. Sarcinie vor fi legate de utilizarea rezonantei electronice de spin in caracterizarea de materiale avansate.

5 posturi de cercetator stiintific grad 3, cu atributii in prepararea si caracterizarea materialelor multifunctionale avansate, a nanostructurilor din materiale functionale, in analize de interfete si suprafete dar si in dezvoltarea de aplicatii pe baza de materiale si structuri functionale.

4 posturi de IDT sau IDT3 (in functie de dosarul candidatului), cu atributii in mentenanta infrastructurii de cercetare existente, in dezvoltarea de noi echipamente de preparare si caracterizare a materialelor si in proiectarea/realizarea de modele functionale si prototipuri.

Cerintele de inscriere la concurs:

 • Pentru CS si CS3: sa indeplineasca conditiile de vechime conform legii 319/2003; sa aiba titlul de doctor in Fizica, Chimie, Ingineria materialelor, Biochimie, sau alte domenii similare; sa indeplineasca standardele minimale aprobate prin OM 6129/2016
 • Pentru IDT si IDT3: sa aiba studii superioare in stiintele naturii sau stiinte ingineresti; sa indeplineasca conditiile prevazute in regulamentul de concurs

Concursul va consta in 3 probe, conform regulamentelor de concurs afisate pe site-ul INCDFM: o proba de dosar, o proba scrisa si un interviu cu comisia de concurs.

Calendarul pentru desfasurarea concursului, este urmatorul:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului18 octombrie 2017
Depunerea dosarelor18 octombrie-16 noiembrie 2017
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic17 noiembrie 2017
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs17 noiembrie 2017
Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise20-22 noiembrie 2017
Proba interviu23-24 noiembrie 2017
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs24 noiembrie 2017
Depunerea de contestatii27 noiembrie 2017
Solutionarea contestatiilor28-29 noiembrie 2017
Afisarea raspunsului la contestatii29 noiembrie 2017
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs29 noiembrie 2017

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 16 noiembrie 2017.

Relatii la telefon: 021.3690.185/105.

Anunt

Data Publicarii : 09 Octombrie 2017

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, cu sediul in str.Atomistilor nr.405A, loc.Magurele, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Director al Centrului International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica-filiala INCDFM.

Domeniul de activitate al CIFRA  este stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare al Centrului International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica-filiala INCDFM, aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie al INCDFM  din  data de 25 februarie 2016.

Dosarele de concurs se depun sau se transmit pana la data de 07 noiembrie 2017, ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care functioneaza in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor , Biroul Resurse Umane.

Programul de desfasurare a concursului:

ActiuneTermen Limita
1. Publicarea anuntului pentru concurs09 octombrie 2017
2. Depunerea dosarelor candidatilor07 noiembrie 2017
3. Punerea la dispozitia membrilor comisiei de concurs a dosarelor candiatilor08 noiembrie 2017
4. Evaluarea dosarelor15 noiembrie 2017
5. Afisarea rezultatelor15 noiembrie 2017
6. Primirea contestatiilor15-17 noiembrie 2017
7. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns20-21 noiembrie 2017
8. Sustinerea interviului23 noiembrie 2017
9. Afisarea rezultatelor interviului23 noiembrie 2017
10. Primirea contestatiilor24-28 noiembrie 2017
11. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns28-29 noiembrie 2017
12. Elaborarea rapoartelor comisiilor, supunerea spre aprobare4-5 decembrie 2017
13. Emiterea deciziei de numire in functie11 decembrie 2017

Locul de desfasurare al concursului/interviului: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact: tel.0213690185/105 si pavi@infim.ro

Documente oferite spre consultare :

 • Regulamentul din 23.12.2015 de organizare şi funcţionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Hotarare CA aprobare ROF CIFRA – Descarca
 • ROF CIFRA anexa hotarare CA – Descarca
 • Contract colectiv de munca la nivelul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Raport Anual 2015 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2016 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2015 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Raport Anual 2016 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Lista de contracte de cercetare – dezvoltare in derulare – INCDFM – Descarca
 • Principalele acte normative aplicabile INCD – Descarca
 • Documentele necesare intocmirii dosarelor de concurs – Descarca
 • Metodologia ocupare post Director CIFRA – Descarca

Anunt

Data Publicarii : 18 Septembrie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in orasul  Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de cercetator stiintific I, posturi temporare si cu ocupare partiala, in domeniul Fizica, Stiinta Materialelor, in cadrul proiectului: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0833 – Platforma de integrare nanomagnet-logica cu arii de jonctiuni de tunelare magnetica cu magnetizare inversata optic pentru memorii de tip spintronic si nanosenzori – NanoMagTronic.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt

Data Publicarii : 06 Septembrie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 10(zece) posturi de asistent de cercetare stiintifica, dupa cum urmeaza:

– 5 posturi asistenti cercetare stiintifica,  absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii;mecatronica), Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale);

– 2 posturi asistenti cercetare stiintifica (doctoranzi), domeniul  fizica, chimie, biologie pentru proiectul BIOSENZORI ELECTROCHIMICI NANOSTRUCTURATI PENTRU DIAGNOZA MEDICALA SI SCREENING DE COMPUSI CU PROPRIETATI FARMACEUTICE: DEZVOLTARE, CARACTERIZAREA SUPRAFATELOR SI APLICATII – NANOBIOSURF”;

– 3 posturi asistenti cercetare stiintifica (doctoranzi), domeniul fizica starii condensate si a materialelor pentru proiectul „MATERIALE AVANSATE SPECIALE PE BAZA DE BOR SI DE PAMANTURI RARE – REBMAT”.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata.

            Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Concursul va avea loc dupa cum urmeaza : 

 • Proba scrisa : 11 Octombrie 2017, ora 9:00.
 • Proba orala : 12 Octombrie 2017, ora 9:00.

Anunt

Data Publicarii : 15 Mai 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in orasul  Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post  de cercetator stiintific gradul II, in  domeniul  chimie – fabricarea (metode umede, doctor blade, PVD) si caracterizarea celulelor fotovoltaice hibride.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Calendar desfasurare concurs:

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului15 mai 2017
Depunerea dosarelor15 iunie 2017
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic16 iunie 2017
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs16 iunie 2017
Analiza dosarelor de catre comisia de concurs19-23 iunie 2017
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs23 iunie 2017
Depunerea de contestatii pentru eventuale vici de procedura privind desfasurarea concursului26-27 iunie 2017
Solutionarea contestatiilor28-30 iunie 2017
Afisarea raspunsului la contestatii30 iunie 2017
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs30 iunie 2017

Data Publicarii : 02 Februarie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in orasul  Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de inginer, care sa posede cunostinte de mecanica/criogenie/instalatii vid precum si preocupari privind achizitiile de componente aferente instalatiilor existente.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Concursul va avea loc pe data de 10 Aprilie 2017, ora 10:00, la sediul INCDFM.

Anunt

Data Publicarii : 07 Decembrie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in orasul  Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea  a 5(cinci) posturi de cercetator stiintfic gradul I  si 9 (noua) posturi  de cercetator stiintific gradul II,  in urmatoarele domenii: fizica, chimie, inginerie chimica, biochimie, ingineria materialelor, stiinta materialelor si nanomateriale, inginerie medicala.

Cerinte pentru toti candidatii:

 1. Participare la competitii de proiecte; implicare in coordonarea de proiecte de cercetare.
 2. Diseminarea rezultatelor științifice prin publicarea de articole în reviste cotate ISI, cărți/capitole in cărți, brevete de invenție precum şi prin participare la conferințe științifice.
 3. Deschiderea de noi direcții/linii de cercetare prin elaborarea de proiecte naționale şi internaționale.
 4. Implicarea activa în formarea de tineri cercetători.
 5. Expert evaluator la competitii de proiecte sau referent la jurnale de circulatie internationala.
 6. Implicare in activitati de dezvoltare a infrastructuri, de crestere a vizibilitatii institutului, de dezvoltare de aplicatii cu potential de comercializare, de valorificare a rezultatelor cercetarii in mediul privat.

Atributiile din fisa de post se regasesc la : Fise de post

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Calendar concurs pentru ocuparea posturilor de CS1, CS2

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului7 decembrie 2016
Depunerea dosarelor6 ianuarie 2017
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic9 ianuarie 2017
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs10 ianuarie 2017
Analiza dosarelor de catre comisia de concurs10-19 ianuarie 2017
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs20 ianuarie 2017
Depunerea de contestatii pentru eventuale vici de procedura privind desfasurarea concursului23-24 ianuarie 2017
Solutionarea contestatiilor27 ianuarie 2017
Afisarea raspunsului la contestatii30 ianuarie 2017
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs31 ianuarie 2017

Anunt

Data Publicarii : 23 Septembrie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de tehnician in cadrul laboratorului de Materiale si Structuri Multifunctionale.

Cerintele postului sunt urmatoarele:

 • masuratori de parametri S in microunde
 • masuratori de materiale de microunde cu pierderi reduse si permitivitate electrica mare
 • masuratori ale antenelor in camera anecoica
 • pozitionare probe si lucru cu echipamentul THz
 • dezvoltare de soft de achizitie date pentru masuratorile in camera anecoica
 • stabilirea geometriei si simulari electromagnetice 2D si 3D

Concursul se va desfasura pe baza unui interviu in cadrul caruia vor fi verificate conditiile de calificare si abilitatile tehnice ale candidatilor, atat teoretice cat si practice.

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere de inscriere
 • CV
 • diploma de bacalaureat
 • adeverinta de vechime
 • copie carte identitate
 • scrisoare de intentie(maxim o foaie)

Dosarele de concurs se depun pana la data de 23 octombrie 2016.

Data concurs : Miercuri, 2 Noiembrie 2016.

Relatii la telefon: 021.369.01.85

Anunt

Data Publicarii : 13 Septembrie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de postdoctorand (pozitia de CS3) in cadrul proiectului POC P-37-689 – Biosenzori electrochimici nanostructurați pentru diagnoză medicală și screening de compuși cu proprietăți farmaceutice: dezvoltare, caracterizarea suprafețelor și aplicații – NANOBIOSURF, dupa cum urmeaza :

 • un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor – Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază de materiale nanostructurate pentru detecţia de biomolecule de interes în diferite terapii şi în dezvoltarea de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Experiență în dezvoltarea şi caracterizarea de noi materiale de electrod şi modificarea acestora cu polimeri conductori pentru aplicații în domeniul biosenzorilor electrochimici; cunoștințe extensive de voltametrie, amperometrie, spectroscopie de impedanță electrochimă, microbalantă electrochimică cu cristale de cuarț; o buna cunoaștere a metodelor de imobilizare de biomolecule la suprafața electrodului. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor.
 • un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor – Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază de materiale nanostructurate pentru detecţia de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Este esențiala experiența în electrochimia proteinelor, a peptidelor şi biomoleculelor în general precum şi a compușilor cu proprietăți farmaceutice; cunoștințe extensive de electrochimie; o buna cunoaștere asupra caracterizării prin metode electrochimice a activității si inhibiției enzimatice pentru detecţia de noi substraţi şi de liganzi cu potenţial farmaceutic. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon 021.369.01.85/105.

Anunt

Data Publicarii : 16 August 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 14 (paisprezece) posturi de cercetator stiintific gradul III, in urmatoarele domenii: fizica, inginerie chimica, inginerie electronica si telecomunicatii.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

ActivitatePerioada
Anuntarea concursului16 august 2016
Depunerea dosarelor16 august-16 septembrie 2016
Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic19 septembrie 2016
Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs19 septembrie 2016
Analiza dosarelor de catre comisia de concurs20-23 septembrie 2016
Afisarea notelor la dosar23 septembrie 2016
Depunerea contestatiilor privind notarea dosarelor26-27 septembrie 2016
Solutionarea contestatiilor28-30 septembrie 2016
Afisarea raspunsului la contestatii30 septembrie 2016
Proba orala3-4 octombrie 2016
Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs4 octombrie 2016
Depunerea de contestatii pentru eventuale vici de procedura privind desfasurarea concursului5-6 octombrie 2016
Solutionarea contestatiilor7-11 octombrie 2016
Afisarea raspunsului la contestatii11 octombrie 2016
Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs12 octombrie 2016

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt

Data Publicarii : 16 August 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 6(sase) posturi de asistent de cercetare stiintifica, absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii; mecatronica),  Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata. Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Concursul va avea loc dupa cum urmeaza : 

 • Proba scrisa : 26 Septembrie 2016
 • Proba orala : 27 Septembrie 2016

Anunt

Data Publicarii : 16 August 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de cercetator stiintfic gradul III, dupa cum urmeaza :

 • un post in  domeniul inginerie chimica – fabricarea (metode umede, doctor blade, PVD) si caracterizarea celulelor fotovoltaice hibride
 • un post in  domeniul – Fizica, Chimie, Inginerie Chimica, Ingineria Materialelor –  pozitia vacanta pentru un candidat cu cunostinte avansate de lucru folosind tehnici de depunere de tip CVD (chemical vapor deposition) care nu a fost ocupata – depuneri de straturi semiconductoare si dielectrice prin CVD, dezvoltare de dispozitive precum diode,  tranzistori sau senzori
 • un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor – Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază de materiale nanostructurate pentru detecţia de biomolecule de interes în diferite terapii şi în dezvoltarea de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Experiență în dezvoltarea şi caracterizarea de noi materiale de electrod şi modificarea acestora cu polimeri conductori pentru aplicații în domeniul biosenzorilor electrochimici; cunoștințe extensive de voltametrie, amperometrie, spectroscopie de impedanță electrochimă, microbalantă electrochimică cu cristale de cuarț; o buna cunoaștere a metodelor de imobilizare de biomolecule la suprafața electrodului. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor.
 • un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor – Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază de materiale nanostructurate pentru detecţia de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Este esențiala experiența în electrochimia proteinelor, a peptidelor şi biomoleculelor în general precum şi a compușilor cu proprietăți farmaceutice; cunoștințe extensive de electrochimie; o buna cunoaștere asupra caracterizării prin metode electrochimice a activității si inhibiției enzimatice pentru detecţia de noi substraţi şi de liganzi cu potenţial farmaceutic. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Angajarea se  face cu contract individual de munca pe perioada determinata 1 an, cu posibilitate de prelungire. Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Anunt

Data Publicarii : 11 Iulie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de inginer pentru dezvoltarea de aplicatii in domeniul senzorilor chemorezistivi de gaze, conform fisei postului (descrisa mai jos).
Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:

– Cerere de inscriere
– C.V.
– Copii legalizate dupa diploma de licenta, foaia matricola, diploma de master
– Copie legalizata dupa certificatul de nastere
– Copie carte de identitate
– Copie carnet de munca/extras din REVISAL

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.
Relatii la telefon 0213690185/105.

Personal tehnic inginer pentru dezvoltarea de aplicaţii în domeniul senzorilor chemorezistivi de gaze

Fişa postului

Diagnosticarea problemelor, utilizarea, repararea şi modernizarea echipamentelor ştiinţifice folosite în caracterizarea electrică a senzorilor de gaze.
Utilizarea şi întreţinerea de echipamente ştiinţifice uzuale, de tipul aparate de măsură şi control, dispozitive mecanice şi electrice.
Achiziţie şi prelucrare de date – reprezentări grafice (Origin).

Cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice necesare

Cunoştinţe teoretice generale de fizica stării solide: structura cristalină reală – defecte structurale; concentraţia purtătorilor de sarcină – semiconductori intrinseci/extrinseci; conductibilitatea electrică a semiconductorilor.
Bibliografie: Fizica stării solide, partea I, Ioan Licea, Universitatea Bucureşti 1991.
Cunoştinţe teoretice generale de fizica suprafeţei: adsorbţia (fizisorbţia/chemosorbţia); conducţia suprafeţei, lucru de extracţie (metoda Kelvin).
Bibliografie: The Chemical Physics of Surfaces, S. Roy Morrison, Plenum Press, New York 1977.
Cunoştinţe de electrotehnică (tensiune electrică, curent electric, rezistenţă electrică, capacitate electrică).
Utilizare echipamente şi dispozitive electronice şi electrotehnice uzuale.
Operare PC (Office, Origin, Agilent VEE Runtime), plăci de control şi achiziţie de date.
Limba engleză tehnică: abilitatea înţelegerii textelor tehnice în limba engleză.
Experienţa anterioară în domeniu constituie un avantaj.

Examen

Interviu: CV-ul candidatului, întrebări din fizica semiconductorilor, fizica suprafetei şi electrotehnică.
Limba engleză tehnică: citirea şi traducerea unui text la prima vedere.

Proba practică: Circuit simplu de alarmare la prezenţa unui gaz periculos pentru un senzor chemorezistiv tip Taguchi (commercial) – schiţă.

Anunt

Data Publicarii :  08 Iunie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR anunta scoaterea la concurs a unui post de inginer, specializare inginerie mecanica sau inginerie industriala.

Cerinte:

 • minim 7 ani vechime;
 • abilitati de proiectare folosind programe de tip CAD;
 • cunostinte solide de lucru pe echipamente cu comanda numerica (strung, freza, etc.).

Dosarul trebuie sa cuprinda :

 • copie dupa diploma de absolvire (nivel master)
 • copie carnet de munca, extras din REVISAL
 • curriculum vitae
 • referinte de la locuri de munca anterioare.

Examenul va cuprinde un interviu si o proba practica (executia unei piese pe masini cu comanda numerica).

Posibilitati de dezvoltare in cariera:

 • acces la posturi de inginer dezvoltare tehnologica (IDT) pana la gradul IDT 3;
 • posibilitate doctorat pentru IDT 2 si IDT 1.

Data pana la care se primesc inscrieri: 30 septembrie 2016.

Job History

Anunt

Data Publicarii :  09 Iunie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 10(zece) posturi de asistent de cercetare stiintifica, absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii; mecatronica),  Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, pana la data de 8 Iulie 2016.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, 10 luni.

Anunt

Data Publicarii :  06 Iunie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 15 (cinsprezece) posturi de cercetator stiintific.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, pana la data de 05 Iulie 2016.

Subiecte concurs cercetator stiintific – Descarca

CALENDAR CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC

ActiuneTermen Limita
1. Publicarea anuntului pentru concurs6 iunie 2016
2. Depunerea dosarelor candidatilor5 iulie 2016
3.Verificarea dosarelor6 iulie 2016
4. Examen scris6 iulie 2016
5. Afisarea rezultatelor6 iulie 2016
6. Examen oral7-8 iulie 2016
7.Afisarea rezultatelor11 iulie 2016
8.Depunerea contestatiilor12-14 iulie 2016
9.Analizarea contestatiilor si raspuns15-18 iulie 2016
10.Raport final19 iulie 2016

Anunt

Data Publicarii :  17 Februarie 2016

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, cu sediul in str.Atomistilor nr.405A, loc.Magurele, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Director Economic.

Domeniul de activitate al INCDFM este stabilit prin Hotararea Guvernului nr.1006/2015, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1312/1996, privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-INCDFM Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.7 din 6.01.2016, si este cel precizat in Regulamentul de Organizare si Functionare, anexa la Hotararea Guvernului nr.1006/2015.

Dosarele de concurs se depun sau se transmit pana la data de 17 Martie 2016, ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care functioneaza in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor , Biroul Resurse Umane.

Programul de desfasurare al concursului:

ActiuneTermen Limita
1. Publicarea anuntului pentru concurs17 februarie 2016
2. Depunerea dosarelor candidatilor17 martie 2016
3. Punerea la dispozitia membrilor comisiei de concurs a dosarelor candiatilor23 martie 2016
4. Evaluarea dosarelor28 martie 2016
5. Afisarea rezultatelor28 martie 2016
6. Primirea contestatiilor28-31 martie 2016
7. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns31 martie-1 aprilie 2016
8. Sustinerea interviului5 aprilie 2016
9. Afisarea rezultatelor interviului5 aprilie 2016
10. Primirea contestatiilor6-8 aprilie 2016
11. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns11-12 aprilie 2016
12. Elaborarea rapoartelor comisiilor, supunerea spre aprobare13-15 aprilie 2016
13 Emiterea deciziei de numire in functie18 aprilie 2016

Locul de desfasurare al concursului/interviului: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact:tel.0213690185/105 si pavi@infim.ro.

Documente oferite spre consultare :

 • Regulamentul din 23.12.2015 de organizare şi funcţionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Contract colectiv de munca la nivelul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Lista de contracte de cercetare – dezvoltare in derulare – INCDFM – Descarca
 • Principalele acte normative aplicabile INCD – Descarca
 • Documentele necesare intocmirii dosarelor de concurs – Descarca
 • Metodologia ocupare post Director Economic – Descarca
 • Fisa postului Director Economic – Descarca

Anunt

Data Publicarii :  10 Februarie 2016

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, cu sediul in str.Atomistilor nr.405A, loc.Magurele, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Director Stiintific.

Domeniul de activitate al INCDFM este stabilit prin Hotararea Guvernului nr.1006/2015, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1312/1996, privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-INCDFM Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.7 din 6.01.2016, si este cel precizat in Regulamentul de Organizare si Functionare, anexa la Hotararea Guvernului nr.1006/2015.

Dosarele de concurs se depun sau se transmit pana la data de 10 martie 2016, ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care functioneaza in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor , Biroul Resurse Umane

Programul de desfasurare a concursului:

ActiuneTermen Limita
1. Publicarea anuntului pentru concurs10 februarie 2016
2. Depunerea dosarelor candidatilor10 martie 2016
3. Punerea la dispozitia membrilor comisiei de concurs a dosarelor candiatilor16 martie 2016
4. Evaluarea dosarelor21 martie 2016
5. Afisarea rezultatelor21 martie 2016
6. Primirea contestatiilor21- 23 martie 2016
7. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns24 – 25 martie 2016
8. Sustinerea interviului28 martie 2016
9. Afisarea rezultatelor interviului28 martie 2016
10. Primirea contestatiilor29 – 31 martie 2016
11. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns4-5 aprilie 2016
12. Elaborarea rapoartelor comisiilor, supunerea spre aprobare6-8 aprilie 2016
13 Emiterea deciziei de numire in functie11 aprilie 2016

Locul de desfasurare al concursului/interviului: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact:tel.0213690185/105 si pavi@infim.ro.

Documente oferite spre consultare :

 • Regulamentul din 23.12.2015 de organizare şi funcţionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Contract colectiv de munca la nivelul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Lista de contracte de cercetare – dezvoltare in derulare – INCDFM – Descarca
 • Principalele acte normative aplicabile INCD – Descarca
 • Documentele necesare intocmirii dosarelor de concurs – Descarca
 • Metodologia ocupare post Director Stiintific – Descarca
 • Fisa postului Director Stiintific – Descarca

Anunt

Data Publicarii :  05 Octombrie 2015

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.105 bis, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 7(sapte) posturi asistenti de cercetare stiintifica, absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Stiinta Materialelor sau Electronica si Telecomunicatii;
 • 3(trei) posturi de cercetator stiintific gradul III, dupa cum urmeaza : 1 post in domeniul stiinta suprafetelor1 post in domeniul biosenzorilor1 post in domeniul CVD(minim 3 ani la nivel de post-doc lucrat cu instalatii de tip CVD).

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

De asemenea, cerintele posturilor de CS 3 se pot consulta prin intermediul documentelor de mai jos:

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, pana la data de 05 Noiembrie 2015.

Concursul pentru ocuparea posturilor de cercetator stiintific gradul III, va avea loc pe data de 16.11.2015, ora 09:30.

Concursul pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare stiintifica, va avea loc dupa cum urmeaza:

 • Proba scrisa: 23.11.2015
 • Proba orala: 24.11.2015

English

National Institute of Materials Physics, with its headquarters at no. 105bis, Atomistilor str., Magurele, Ilfov County, organizes recruitment for the following positions:

 • 7 (seven) research assistants, Faculty of Physics, Chemistry, Materials Sciences or Electronics and Telecommunications graduates;
 • 3 (three) positions of Researcher III, as follows: 1 position in the surfaces science field1 position in the biosensors field1 position in the CVD field (experience of minimum of 3 years of working with CVD installations, at a post-doc level)

Information about the recruitment terms and the necessary paperwork can be found at: http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Also, the requirements for the Researcher III positions, can be consulted with the help of the following documents:

The applications will be submitted at NIMP’s headquarters- Human Resources office, or at pavi@infim.ro, until November 5th 2015.

The competition for the posts of Researcher III, will take place on 16.11.2015, 09:30.

The competition for the posts of assistant scientific research, will take place as follows:

 • The written test : 23.11.2015
 • Oral examination : 24.11.2015

Data Publicarii :  15 Septembrie 2015

INCDFM organizeaza in data de 20.10.2015, ora 10:00 la sediul din Magurele – Ilfov, Str. Atomistilor nr. 105 bis, concurs pentru ocuparea unui post de INGINER CLEANROOM.

Concursul se va desfasura pe baza unui interviu in cadrul caruia vor fi verificate conditiile de calificare si abilitatile tehnice ale candidatilor, atat teoretice cat si practice.

Despre INCDFM si despre Cleanroom detalii la www.infim.ro si http://www.infim.ro/content/class-iso-1000-and-100-cleanroom-assembly.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs este 15.10.2015 si se pot depune la sediul INCDFM sau la adresa de email: pavi@infim.ro .

Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati documentele de mai jos:

English

On October 20th 2015, at 10:00 A.M., NIMP organizes at its headquarters (No. 105bis Atomistilor street, Magurele, Ilfov county,) recruitment for the position of CLEANROOM ENGINEER.

The recruitment will be based on an interview in which the qualification requirements and technical abilities of the candidates, both theoretic and practical, will be verified.

You can find details about NIMP and its CleanRoom, at :  www.infim.ro si http://www.infim.ro/content/class-iso-1000-and-100-cleanroom-assembly.

The deadline for submitting applications is October 15th 2015 and can be handed over at NIMP’s headquarters or submitted at the email address: pavi@infim.ro .

For more details, please consult the documents below :

Data Publicarii :  05 August 2015

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Director General la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.

Adresa MECS – ANCSI nr. 2222 – Anunt concurs

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM Bucureşti are sediul în Magurele, Str. Atomiştilor nr. 105Bis, 077125 Ilfov, Romania.

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1400 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM Bucureştipublicată în Monitorul Oficial al României nr. 1051 din 25 noiembrie 2005, Partea I.

Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 21.09.2015, ora limită 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare-cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 502.

Programul de desfăşurare a concursului:

AcţiuniTermen limită
Publicarea anunţului pentru concurs5.08.2015
Depunerea dosarelor candidaților21.09.2015
Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor 22-28.09.2015
Afişarea rezultatelor28.09.2015
Primirea contestaţiilor28- 30.09.2015
Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari30.09-2.10.2015
Susţinerea interviului5.10.2015
Afişarea rezultatelor interviului5.10.2015
Primirea contestaţiilor6-8.10.2015
Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea răspunsului la contestaţii9-13.10.2015
Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administrației publice centrale.13-16.10.2015
Emiterea ordinului de numire în funcția de director generalmaximum 23.10.2015

Locul de desfăşurare a interviului: în data de 5.10.2015 – începând cu orele 10.00, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare–Etaj 5, Camera 510.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro  şi http://www.infim.ro.

Documente oferite spre consultare :

 • Hotărârea nr. 1312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Hotărârea nr. 1400/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Regulamentul din 10.11.2005 de organizare şi funcţionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Contract colectiv de munca la nivelul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM – Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Romana) – Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Engleza) – Descarca
 • Bilant INCDFM 2013 – Descarca
 • Bilant INCDFM 2014 – Descarca
 • Indici de performanta (oferta manageriala) – INCDFM – Descarca
 • Lista de contracte de cercetare – dezvoltare in derulare – INCDFM – Descarca
 • Balanta de verificare la  30-06-2015 – INCDFM – Descarca
 • Situatia Patrimonului la 30-06-2015 –  INCDFM – Descarca
 • Situatia economico-financiara pentru anul in curs – INCDFM – Descarca
 • Contracte de cercetare 2015-2016 – INCDFM – Descarca
 • Principalele acte normative aplicabile INCD – Descarca

Data Publicarii : 02 Iunie 2015

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in str.Atomistilor 105 bis, Magurele, jud.Ilfov,  organizeaza concurs de angajare pentru ocuparea a 5 posturi de asistenti de cercetare stiintificaabsolvent al Facultatii de Fizica, Chimie sau Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor si media anilor de studiu (fara nota de licenta) sa fie minim 7.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations  :

 • Concursul  se va desfasura in zilele de :
  • 20 Iulie 2015, ora 9.00, proba scrisa.
  • 21 Iulie 2015 ora 9.00 , proba orala. 

Data limita pentru depunerea dosarelor este : 03 Iulie 2015. Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata. Relatii la telefon 021.369.01.85/105.

Data Publicarii :  02 Octombrie 2014

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in str.Atomistilor 105 bis, Magurele, jud.Ilfov,  organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

 • 5  posturi de cercetător științific gradul I în domeniul Fizica, din care :

  •  4 posturi specialitatea Fizica Starii Condensate;

  • 1 post in specialitatea Fizica Teoretica.

 • 8 posturi de cercetator stiintific gradul II, din care :

  •  5 posturi in domeniul Fizica, specialitatea Fizica Starii Condensate;

  • 1 post in domeniul Chimie, specialitatea Stiinta Suprafetelor si Interfetelor;

  • 1 post in domeniul Inginerie Chimica, specialitatea Sinteza Materialelor Nanostructurate;

  • 1 post in domeniul Ingineria Materialelor, specialitatea Preparare de Materiale prin Metode Fizice.

Concursul se va desfășura conform Legii 319/2003 privind Statutul  personalului de cercetare-dezvoltare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunțului, la Compartimentul Resurse Umane al institutului.

De asemenea, dosarele de concurs se vor trimite si la adresa de e-mail : pavi@infim.ro .

Regulamentul de concurs poate fi consultat pe adresa : http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane al institutului, la telefon 021.369.01.85/105.

Data Publicarii : 11 Septembrie 2014

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in str.Atomistilor 105 bis, Magurele, jud.Ilfov,  organizeaza concurs de angajare pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la sectiunea :

 • pentru asistenti de cercetare stiintifica : sa fie licentiat al Facultatii de Fizica, Chimie sau Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor si media anilor de studiu (fara nota de licenta) sa fie minim 8.
  • Concursul  se va desfasura in zilele de : – 16 octombrie 2014, ora 9.00, proba scrisa care consta in probleme de chimie si  fizica generale (mecanica, electricitate, termodinamica si optica) si 17 octombrie 2014 ora 9.00 , interviul
 • pentru ingineri : sa fie licentiat al unei facultati cu profil adecvat postului.
  • Concursul va avea loc pe data de 17 octombrie 2014, ora 9.00 si se va desfasura pe baza de interviu, in baza actelor de la dosar, cu intrebari din domeniul specific, verificarea cunostintelor de limba engleza (nivel intelegere texte tehnice in lb. engleza) si o proba practica pentru a demonstra familiarizarea candidatului cu activitati si echipamente specifice postului.

Actele necesare pentru concurs:

  1. a) Cerere de înscriere la concurs, adresată Directorului General al INCDFM
  1. b) Curriculum Vitae după modelul Europass;
  1. c) Carte de identitate(copie si original) ;
  1. d) Certificat de nastere (copie si original);
  1. e) Certificat de căsătorie, daca este cazul (copie si original);
 1. f)  Acte de studii (diploma de bacalaureat, licentă/masterat si foia matricolă), (copie si original);

Data limita pentru depunerea dosarelor este : 11 Octombrie 2014. Angajarea se  face cu contract individual de munca pe perioada determinata. Relatii la telefon 021.369.01.85/105.
Back to top

Copyright © 2019 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved