National Institute Of Materials Physics - Romania

Premii

Prizes of the Romanian Academy

1998

Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

Lucrarea: The (hkl) Dependence of Diffraction -Line Broadering Caused by Strain and Size for all Laue Groups in Rietveld Refinement

autor: dr. Nicolae C. Popa

Premiul „Constantin Miculescu“

Grupul de lucrări: Studii privind fenomenul Raman în straturi subţiri de polimeri conductori.

autori: Mihaela Baibarac şi prof. dr. Serge Lefrant (Franţa)

Premiul „Ştefan Procopiu“

a) Grupul de lucrări: Oxizi magnetici pe bază de fier, de geneză hidrotermală

autori: Dorina Tărăbăşanu şi dr. Lucian Diamandescu

1999

Premiul „Constantin Miculescu“

Grupul de lucrări: Fenomene de interacţie la interfaţă în nanosisteme metal/C60

autor: dr. Dan Macovei

2000

Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

Grupul de lucrări: Defecte punctuale şi nano clusteri de metale grele în cristale de KCI

autor: dr. Silviu Poloşan

Premiul „Horia Hulubei“

b) Grupul de lucrări: Fenomene electronice locale şi interacţiuni hiperfine în sisteme complexe

autor: dr. Victor Kuncser

2001

Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

Grupul de lucrări: Descoperirea şi caracterizarea unor noi tipuri de defecte paramagnetice punctuale în materiale de interes ştiinţific şi aplicativ studiate prin spectroscopia de rezonanţă de spin

autori: Mariana Ştefan şi Gheorghe Dincă

2004

Premiul „Horia Hulubei“

Grupul de lucrări: Noi nanomateriale magnetice: de la procesare orientată la proprietăţi relevante şi modelarea lor

autor: Ovidiu Crişan

Premiul „Ştefan Procopiu“

b) Grupul de lucrări: Metode de preparare a unor nanofire cu proprietăţi speciale şi studiul proprietăţilor acestora

autori: Ionuţ Enculescu, Marian Sima şi Reinhard Neumann (Germania)

2005

Premiul „Constantin Miculescu“

a) Lucrarea: Studiul prin spectroscopie Raman a nanoparticulelor de carbon – fulerană şi nanotuburi de carbon

autori: Nicoleta Preda şi Timucin Velula

b) Lucrarea: Materiale optice cu aplicaţii în detecţia radiaţiilor

autor: Mihail Secu

2006

Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

b) Lucrarea: Stocarea hidrogenului în compozite intermetalice cu Mg, procesate prin tehnici de neechilibru şi coroborarea caracteristicilor cinetice şi termodinamice cu proprietăţi locale electronice şi structurale

autor: Petru Palade

Premiul „Constantin Miculescu“

b) Lucrarea: Dependenţa de presiune a stării Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov în CeCoIn5 (supraconductor în câmp magnetic puternic)

autor: Corneliu Florin Miclea

Premiul „Ştefan Procopiu“

b) Lucrarea: Procedee de obţinere şi caracterizarea unor noi tipuri de defecte punctuale cu stabilitate termică înaltă în cristale

autor: Daniela Ghica

2007

Premiul „Dragomir Hurmuzescu“

a) Lucrarea: Studiul Nanostructurilor obţinute prin metoda Şablon

autor: Monica Enculescu

Premiul „Constantin Miculescu“

a) Lucrarea: Studiul unor straturi subţiri epitaxiale din material feroelectric

autor: Lucian Pintilie

b) Lucrarea: Defectele structurale extinse în materiale avansate

autor: Comeliu Ghica

2010

Premiul „Radu Grigorovici“

a) Grupul de lucrări: Studiul oxizilor metalici semiconductori de tip n şi p si al aplicaţiilor ca senzori de gaze

autor: Nicolae Bârsan

b) Grupul de lucrări: Studii privind modelarea transportului şi transferului de sarcină în sisteme mezoscopice

autor: Valeriu Moldoveanu

2011

Premiul „Radu Grigorovici“

a) Grupul de lucrări: Proprietăţi optice ale unor sisteme oxidice

autori: Anca Stănculescu şi Aurelian Cătălin Gâlcă

b) Grupul de lucrări: Proprietăţi fizice ale unor materiale nanostructurale

autori: Ana Maria Lepădatu, Ionel Stavarache şi Elisabeta Corina Secu

2012

Premiul Radu Grigorovici

a) Grupul de lucrări: Fenomene de suprafaţă şi de interfaţă evidenţiate prin spectroscopii de electroni XPS/Auger şi alte tehnici de caracterizare a suprafeţelor şi interfeţelor

autor: Nicoleta Georgiana Apostol (Gheorghe)

b) Grupul de lucrări: Materiale biocompatibile: preparare şi caracterizare

autor: Daniela Predoi

2013

Premiul „Radu Grigorovici“

Grupul de lucrări: Studiul suprafeţelor feroelectrice şi a interfeţelor de tip metale magnetice/semiconductori

autor: Cristian Mihail Teodorescu

2015

Premiul „Radu Grigorovici“

a) Grupul de lucrări: Proprietăţi structurale în straturi epitaxiale oxidice, nanostructuri şi nanocompozite

Autori: Raluca Negrea, Cristina Chirilă şi Georgia Boni, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

b) Grupul de lucrări: Spectroscopie de fotoelectroni şi calcule ab-initio aplicate la studiul suprafeţelor şi interfeţelor

Autori: Marius Huşanu şi Dana Popescu, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

2016

Premiul „Ştefan Procopiu“

a) Grupul de lucrări: Transfer de sarcină la interfețe corelat cu structura electronică, ordonarea feroică și activitatea chimică sau catalitică, caracterizat prin tehnici de știința suprafețelor

Autor: Liviu Cristian Tănase

b) Lucrarea: Contribuții la dezvoltarea unor structuri complexe cu aplicații în conversia fotovoltaică a energiei solare în electronica transparentă

Autor: Cristina Beșleagă-Stan

Premiul „Radu Grigorovici“

a) Grupul de lucrări: Efectul superradiativ în rețeaua bidimensională de fosforenă în câmp magnetic perpendicular

Autor: Bogdan Ostahie



Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved