National Institute Of Materials Physics - Romania

Proiecte Internationale

1. Supercapacitori oxidici (pseudo-)binari feroelectrici sub formă de filme subțiri nanometrice pentru dispozitive electronice flexibile ultrarapide în regim pulsat (NanOx4EStor)
Project Director: Corneliu GHICA , Project Type: M-ERA.NET, Start Date: 2022-06-28 End Date: 2024-12-31
2. INNOVATIVE STRUCTURAL MATERIALS FOR FISSION AND FUSION
Project Director: Andrei GALATANU , Project Type: , Start Date: 2022-09-01 End Date: 2026-08-01


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved