National Institute Of Materials Physics - Romania

Proiecte Internationale

1. Biosenzori bazati pe arhitecturi nanofluidice pentru detectia proteinelor umane
Project Director: Monica Enculescu , Project Type: MANUNET, Start Date: 2020-05-01 End Date: 2022-05-01
2. Materiale 2D functionale si heterostructuri pentru dispozitive spintronice-memristive
Project Director: Velea Alin , Project Type: M-ERA.NET, Start Date: 2019-09-01 End Date: 2022-08-31
3. Metasuprafețe elastomerice acordabile pentru realizarea de senzori eficienți pentru detecția de plastice
Project Director: Oana Rasoga , Project Type: EEA GRANTS, Start Date: 2019-07-01 End Date: 2023-03-31
4. Towards perovskite large area photovoltaics
Project Director: Ioana Pintilie , Project Type: EEA, Start Date: 2021-01-01 End Date: 2023-12-31


Back to top

Copyright © 2021 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved