National Institute Of Materials Physics - Romania

Proiecte POC

1. ANALIZE FIZICO-CHIMICE, MATERIALE NANOSTRUCTURATE ȘI DISPOZITIVE PENTRU APLICAȚII ÎN DOMENIUL FARMACEUTIC ȘI MEDICAL DIN ROMÂNIA-AMD-FARMA-MED-RO
Project Director: Mihaela BAIBARAC , Project Type: POC 2014-2020, Start Date: 2016-09-05 End Date: 2023-04-14
2. Consolidarea participarii INCDFM la Consortiul CERIC – ERIC
Project Director: Ionut ENCULESCU , Project Type: POC 2014-2020, Start Date: 2020-12-29 End Date: 2023-06-28


Back to top

Copyright © 2023 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved