National Institute Of Materials Physics - Romania

Proiecte Nationale

1. Substraturi si nanoparticule de aur cu activitate biologica obtinute prin grefare cu polihidrazide – BIOGOLDSURF
Project Director: Crisan Daniel , Project Type: PD, Start Date: 2020-09-01 End Date: 2022-08-31
2. Reciclarea chimică a PET – o nouă cale catalitică heterogenă
Project Director: Neatu Florentina , Project Type: TE, Start Date: 2020-09-01 End Date: 2022-08-31
3. Controlling Ferroelectric Negative Capacitance in Multilayered Structures for Low Power Electronics/ Controlul capacitatii negative feroelectrice in sisteme multistrat pentru electronica de putere redusa
Project Director: Andra-Georgia Boni , Project Type: , Start Date: 2020-09-01 End Date: 2022-08-31
4. Fenomene dimensionale ca origine pentru trăsături noi ale ceramicilor ferroelectrice avansate de (Ba,Sr)TiO3 nanostructurat
Project Director: Roxana Elena Patru , Project Type: PD, Start Date: 2020-09-01 End Date: 2022-08-31
5. Ajustarea magneto-rezistentei prin efecte controlate: chiralitate si camp magnetic captat
Project Director: Anda-Elena Stanciu , Project Type: PD, Start Date: 2020-09-01 End Date: 2022-08-31
6. BIOSENZORI NANOSTRUCTURATI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ PE BAZĂ DE FIBRE METALICE ELECTROSPINATE PENTRU MONITORIZAREA IN TIMP REAL A SUPEROXIDULUI ÎN CULTURI CELULARE [SUPEROXCELL]
Project Director: Madalina Barsan , Project Type: TE, Start Date: 2020-09-15 End Date: 2022-09-14
7. Straturi subtiri de HZO și AlN de inalta calitate obtinute prin tehnici compatibile industrial pentru o noua generatie de senzori si dispozitive electronice
Project Director: Besleaga Stan Cristina , Project Type: TE, Start Date: 2020-09-14 End Date: 2022-09-14
8. CONTROLUL PROPRIETATILOR ELECTRONICE IN HETEROSTRUCTURI BAZATE PE PEROVSKITI FEROELECTRICI: DE LA TEORIE LA APLICATII
Project Director: Lucian Pintilie , Project Type: PCCF, Start Date: 2018-10-10 End Date: 2022-10-09
9. Materiale dielectrice multifunctionale obtinute prin sinterizare asistata de camp electric (descarcare in plasma) pentru dispozitive pasive de microunde
Project Director: Nedelcu Liviu , Project Type: PED, Start Date: 2020-10-23 End Date: 2022-10-21
10. Mini-modul cu celule solare pe baza de perovskit
Project Director: Leonat Lucia , Project Type: PED, Start Date: 2020-10-23 End Date: 2022-10-22


Back to top

Copyright © 2022 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved