National Institute Of Materials Physics - Romania

Instalatie De Interes National

Instalație de Interes Național

Denumire instalație: “Rețea Națională de Instalații Complexe de tip XPS / ESCA”

Act normativ de aprobare: H. G. nr. 786/2014, poz. 28 din Anexa I.

Amplasarea IOSIN:

Suprafața ocupată: (i) Laboratoare 262,7 m2; (ii) Spații birouri 82,1 m2.

Valoarea IOSIN: 19 190 696 lei.

Responsabil IOSIN:

Dr. abil. Cristian M. Teodorescu, C.S. gr. I
e-mail teodorescu@infim.ro

Componentele instalației:

1. Instalație „multimetodă” XPS-AES-STM cuplată la epitaxie din fascicul molecular

Cluster complex de știința suprafețelor și interfețelor, conținând: (i) o instalație de măsurători prin spectroscopie de fotoelectroni (XPS, ESCA, UPS, AES); (ii) o instalație de preparare a probelor prin epitaxie din fascicul molecular (MBE) dotată și cu posibilități de monitorizare prin difracție de electroni lenți (LEED) și rapizi (RHEED), spectroscopie de electroni Auger (AES) și analiza gazului din incintă prin spectrometrie de masă; (iii) o instalație de microscopie și spectroscopie de baleiaj cu efect tunel (STM/STS); (iv) sas de introducere rapidă a probelor și posibilități de stocare a acestora în ultravid. Valoare totală 964.512 EUR. Achiziționată în 2008, upgrade în 2011 și 2019.

2. Instalație „CoSMoS” (Combined Spectroscopy and Microscopy on a Synchrotron), delocalizată la Elettra Trieste

Cluster complex de știința suprafețelor și interfețelor, delocalizat pe linia de fascicul SuperESCA la facilitatea de radiație de sincrotron Elettra din Trieste (Combined Spectroscopy and Microscopy on a Synchrotron – CoSMoS), conținând: (i) o instalație de măsurători prin spectroscopie de fotoelectroni (XPS, ESCA, UPS, AES) cu rezoluție unghiulară și de spin (ARPES, XPD, ARUPS, SR-UPS); (ii) o instalație de preparare a probelor prin epitaxie din fascicul molecular (MBE) dotată și cu posibilități de monitorizare prin difracție de electroni lenți (LEED) și rapizi (RHEED) și prin spectroscopie de electroni Auger (AES) și analiza gazului din incintă prin spectrometrie de masă; (iii) o instalație de microscopie și spectroscopie de baleiaj cu efect tunel (STM/STS); (iv) sas de introducere rapidă a probelor și posibilități de stocare a acestora în ultravid. Acestei instalații i se alocă de la Elettra semestrial 5 zile de fascicul sincrotron în regimul de „in-house research”, plus 6 zile de fascicul pe bază de proiecte de cercetare, rezervate echipelor din România. În afara fasciculului sincrotron, experiențe de spectroscopie de fotoelectroni folosind surse convenționale, sau alte experiențe STM/STS, LEED, RHEED, Auger, etc. sunt posibile în orice moment, cu condiția deplasării personalului la Elettra. Valoare totală 1.201.020 EUR. Achiziționată în 2007–2009, upgrade în 2019.

3. Instalația de spectroscopie XPS cu rezoluție spațială, cuplată cu celula de tratamente la presiune și temperatură ridicată

Instalație de spectroscopie de fotoelectroni cu posibilități de analiză pe arie restrânsă (rezoluție laterală 2 micrometri) și schimbarea automatizată a probelor / pozițiilor de măsură, cuplată la o celulă de reacție la temperatură și presiune ridicată. Valoare totală 674.733 EUR. Achiziționată în 2015.

4. Microscop de electroni lenți (LEEM) și de fotoelectroni (PEEM)

Instalație de microscopie de electroni lenți și de fotoelectroni: LEEM–PEEM, micro LEED, micro ARUPS. Valoare totală 839.659 EUR. Achiziționată în 2010.

Modalități de acces:

Rezultate științifice:
Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved