National Institute Of Materials Physics - Romania

Proiecte Nucleu

1. Noi dezvoltări în domeniul materialelor avansate cu potențial aplicativ, în corelare cu provocările societale și domeniile de specializare inteligentă (MAVPA-PROSOCSPIN)
Project Director: Lucian Pintilie , Project Type: Nucleu, Start Date: 2023-01-01 End Date: 2026-12-31


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved