Noi dezvoltări în domeniul materialelor avansate cu potențial aplicativ, în corelare cu provocările societale și domeniile de specializare inteligentă (MAVPA-PROSOCSPIN)


Project Director: Dr. Lucian Pintilie

PROGRAM NUCLEU

 1. Contractor (denumirea completă şi prescurtată): Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM)
 2. Cod fiscal: 9068280
 3. Denumirea Program Nucleu și acronim: Noi dezvoltări în domeniul materialelor avansate cu potențial aplicativ, în corelare cu provocările societale și domeniile de specializare inteligentă (MAVPA-PROSOCSPIN)
 4. Durata de implementare a Programului Nucleu: 01.01.2023 – 31.12.2026
 5. Domeniul principal și domeniile secundare (maxim 2) de specializare inteligentă/ politici publice cărora li se adresează Programul Nucleu:

Conform SNCISI 2022-2027, aprobată prin HG 933/2022, Programul Nucleu se adresează următoarelor domenii de specializare inteligentă:

 • La nivel Național
  • Domeniu principal: Domeniul 5-Materiale funcționale avansate (vezi OG2 din SNCISI)
  • Domenii secundare: Domeniul 7-Sănătate-prevenție, diagnostic și tratament avansat; Domeniul 6-Mediu și eco-nanotehnologii; Domeniul 3-Energie si mobilitate
 • La nivel regional (regiunea București-Ilfov)
  • Domeniu principal: Materiale avansate
  • Domenii secundare: Sănătate; Sisteme și componente inteligente

Valoarea totală solicitată pentru implementarea Programului Nucleu în conformitate cu algoritm metodologie:  275,593,520 lei

Director de program: Dr. Lucian Pintilie

Anexa 1-Program Nucleu - Structura si schema de realizare INCDFM

PC1_final conform Anexa 1-1 din HG 1405 din 2022

PC2 final conform Anexa 1-1 din HG 1405 pe 2022

PC3 final conform Anexa 1-1 din HG1405 pe 2022

PC4 final conform Anexa 1-1 din HG1405 pe 2022

 

2023

Descrierea activităţilor (utilizând şi informaţiile din rapoartele de fază, Anexa nr. 10)

Mai jos este prezentata schema de realizare pentru anul 2023. Detalii privind activitatile desfasurate si rezultatele obtinute sunt prezentate la punctul 4 din Raport.

Nr. crt.Cod proiectDenumirea proiectului /Valoare proiect /Termen de încheiere al fazeiRezultate estimate
Nr. şi denumire faze de execuţie Valoare fază de execuţie (lei)
  ANUL 2023  
 PN23080101Materiale avansate nanostructurate și straturi subțiri pentru aplicații în sanatate, bio-senzori, combaterea poluării și a schimbărilor climatice11,281,798.00  
1Faza 1AF 1.1.2.Optimizarea procesului de fabricare a straturilor de grafenă                                                                                     Responsabil:Elena Matei1,128,180.0014.07.2023 Obținerea de straturi de grafenă cu grosime bine controlată și cu conținut de defecte cât mai mic.
Indicatori:
2 studii;
1 metodă;
2Faza 1BF 1.1.2.Optimizarea procesului de fabricare a straturilor de grafenă                                                                                      Responsabil:Elena Matei1,128,180.0028.12.2023Obținerea de straturi de grafenă cu grosime bine controlată și cu conținut de defecte cât mai mic.
Indicatori:
1 rețetă;
1 lucrare pentru publicare în jurnal ISI.
3Faza 2AF 1.2.1. Realizarea unui sistem dinamic de mixare a gazelor (SMG), complet computerizat, dedicat pentru testarea concentrațiilor de acetonă în domeniul medical.                                                                                                              Responsabil: A. Stanoiu1,128,180.0015.09.2023i) Realizare unei facilități experimentale (SMG) de testare a senzorilor de acetonă prin simularea în laborator a condițiilor similare expirației umane.
Indicatori:
i) 1 documentație;
4Faza 2BF 1.2.1. Realizarea unui sistem dinamic de mixare a gazelor (SMG), complet computerizat, dedicat pentru testarea concentrațiilor de acetonă în domeniul medical.                                                                                                             Responsabil: A. Stanoiu1,128,180.0028.12.2023i) Realizare unei facilități experimentale (SMG) de testare a senzorilor de acetonă prin simularea în laborator a condițiilor similare expirației umane.
Indicatori:
ii) 1 lucrare pentru publicare în jurnal ISI.
5Faza 3AF 1.5.1. Materiale compozite nanoparticulă-gel cu proprietăți fotocatalitice și magnetice pentru aplicații biomedicale.                                                                                                                                                                       Responsabil:Traian Popescu1,128,180.0014.08.2023i) Obținerea de geluri organice biocompatibile funcționalizate cu nanomateriale fotocatalitice și magnetice.
Indicatori:
i) 1 studiu;
ii) 1 produs
6Faza 3BF 1.5.1. Materiale compozite nanoparticulă-gel cu proprietăți fotocatalitice și magnetice pentru aplicații biomedicale.                                                                                                                                                                          Responsabil:Traian Popescu1,128,180.0028.12.2023i) Obținerea de geluri organice biocompatibile funcționalizate cu nanomateriale fotocatalitice și magnetice.
Indicatori:
ii) 2 produse;
iii) 1 lucrare pentru publicare în jurnal ISI.
7Faza 4AF 1.6.1. Prepararea şi testarea multi-parametrică a materialelor sursă pe bază de fosfați de calciu, sticle și ceramici piezoelectrice pe bază de titanat de bariu simple sau dopate cu ioni terapeutici. Identificarea de biomateriale ceramice adecvate fabricării de scaffold-uri.                                                                                                Responsabil:G. Stan, Marius Ciongher1,128,179.0014.07.2023i) Adaptarea tehnologiei ceramice pentru fabricarea materialelor piezoceramice de tip titanat de bariu dopat cu ioni terapeutici în vederea obținerii de elemente active piezoceramice cu aplicații în medicina umană și dentară, dar și, posibil, în industria alimentară, energetică, spațiu, apărare și securitate.
Indicatori:
i) 1 studiu;
ii) 1 tehnologie;
8Faza 4BF 1.6.1. Prepararea şi testarea multi-parametrică a materialelor sursă pe bază de fosfați de calciu, sticle și ceramici piezoelectrice pe bază de titanat de bariu simple sau dopate cu ioni terapeutici. Identificarea de biomateriale ceramice adecvate fabricării de scaffold-uri.                                                                                                  Responsabil:G. Stan, Marius Ciongher1,128,180.0028.12.2023i) Adaptarea tehnologiei ceramice pentru fabricarea materialelor piezoceramice de tip titanat de bariu dopat cu ioni terapeutici în vederea obținerii de elemente active piezoceramice cu aplicații în medicina umană și dentară, dar și, posibil, în industria alimentară, energetică, spațiu, apărare și securitate.
Indicatori:
iii) 1 cerere de brevet de invenție;
iv) 1 lucrare pentru publicare în jurnal ISI.
9Faza 5F 1.11.1. Sinteza și caracterizarea morfo-structurală a nano-sistemului SnO2 - MnxOy în corelare cu potențialul senzitiv pentru gaze cu efect de seră.                                                                                                                                    Responsabil: D. Ghica2,256,359.0028.12.2023i) Sinteza SnO2 - MnxOy cu concentrație variabilă de Mn (0% - 100%) prin co-precipitare și creștere hidrotermală. Caracterizarea morfo-structurală de bază și avansată, la nivel atomic - HRTEM a compușilor sintetizați.
ii) Evaluarea proprietăților electrice specifice pentru detecția de gaze cu efect de seră pentru o selecție de compuși.
Indicatori:
i) 1 rețetă;
ii) 1 lucrare pentru publicare în jurnal ISI.
 PN23080202Noi dezvoltari in domeniul materialelor functionale pentru aplicatii de inalta tehnologie (electronica, optoelectronica, senzoristica)14,961,175.46  
10Faza 1AF2.1.1. Sinteza de noi materiale și heterostructuri feroelectrice și multiferoice.                                                           Responsabil: C. F. Chirilă, L. Pintilie1,128,180.0014.07.2023Sinteza de straturi subțiri din materiale binare dopate în vederea obținerii de proprietăți feroelectrice; Realizarea de heterostructuri pe bază de straturi feroelectrice; nanocompozite în matrici polimerice și materiale organice feroelectrice; Caracterizare structurală și electrică.
Indicatori:
5 obiecte fizice, 1 procedeu de obtinere  materiale și structuri, 2 rețete pentru obținere, 2 documentații, 2 studii
11Faza 1BF2.1.1. Sinteza de noi materiale și heterostructuri feroelectrice și multiferoice.                                                            Responsabil: C. F. Chirilă, L. Pintilie1,128,180.0028.12.2023Sinteza de straturi subțiri din materiale binare dopate în vederea obținerii de proprietăți feroelectrice; Realizarea de heterostructuri pe bază de straturi feroelectrice; nanocompozite în matrici polimerice și materiale organice feroelectrice; Caracterizare structurală și electrică.
Indicatori:
10 obiecte fizice, 2 procedee de obtinere  materiale și structuri, 1 rețeta pentru obținere, 1 lucrare trimisă spre publicare.
12Faza 2AF2.3.1. Proprietăți de transport ale stărilor topologice de dimensionalitate redusă.                                                        Responsabil: B. Ostahie1,128,180.0015.09.2023Soluții de modelare pentru  proprietățile de transport ale unui izolator topologic de ordin superior (HOTI) și studierea unor tranziții de faze topologice în prezența impurităților.
Indicatori:
2 studii, 1 metoda
13Faza 2BF2.3.1. Proprietăți de transport ale stărilor topologice de dimensionalitate redusă.                                                         Responsabil: B. Ostahie1,128,180.0028.12.2023Soluții de modelare pentru  proprietățile de transport ale unui izolator topologic de ordin superior (HOTI) și studierea unor tranziții de faze topologice în prezența impurităților.
minim 1 articol trimis spre publicare la jurnale ISI, 1 studii, 1 metoda, 1 produs informatic
14Faza 3AF2.5.1. Prepararea și caracterizarea structurală și morfologică de monocristale.                                                     Responsabil: C. F. Miclea1,128,180.0014.08.2023Obținerea fluxului pentru creșterea de monocristale. Creșterea de monocristale de înaltă calitate de calcogenati pe baza de fier, in atmosfera controlata. Optimizarea profilului termic de creștere. Caracterizarea morfo-structurala a monocristalelor obținute.
Indicatori:
1 plan, 1 procedeu de obținere monocristale, 1 documentație, 2 studii,
15Faza 3BF2.5.1. Prepararea și caracterizarea structurală și morfologică de monocristale.                                                     Responsabil: C. F. Miclea1,128,180.0028.12.2023Obținerea fluxului pentru creșterea de monocristale. Creșterea de monocristale de înaltă calitate de calcogenati pe baza de fier, in atmosfera controlata. Optimizarea profilului termic de creștere. Caracterizarea morfo-structurala a monocristalelor obținute.
Indicatori:
1 procedeu de obținere monocristale,  2 rețete, 5 probe monocristaline, 1 lucrare științifică trimisă spre publicare.
16Faza 4AF2.8.1. Aliaje intermetalice cu memoria formei pentru refrigerare magnetică, senzoristică și actuație.                                              Responsabil: M. Sofronie, F. Țolea1,128,179.0014.07.2023Se urmărește controlul cuplajului magneto-structural în aliaje meta-magnetice de tip Heusler Ni2MnSb prin dopaj Cu, Co și Gd,  în vederea obținerii unor efecte magnetorezistive, magnetostrictive și magnetocalorice promițătoare aplicațiilor în tehnologii ecologice.
Indicatori:
1 plan, 1 metoda, 2 schițe, 4 probe test, 1 rețeta de producere a benzilor cu trei tipuri de substituenți,
17Faza 4BF2.8.1. Aliaje intermetalice cu memoria formei pentru refrigerare magnetică, senzoristică și actuație.                                                               Responsabil: M. Sofronie, F. Țolea1,128,180.0028.12.2023Se urmărește controlul cuplajului magneto-structural în aliaje meta-magnetice de tip Heusler Ni2MnSb prin dopaj Cu, Co și Gd,  în vederea obținerii unor efecte magnetorezistive, magnetostrictive și magnetocalorice promițătoare aplicațiilor în tehnologii ecologice.
Indicatori:
1 metoda, 1 schița, 4 probe test, 2 rețete de producere a benzilor cu trei tipuri de substituenți, 1 lucrare stiintifica trimisa spre publicare, 1 cerere brevet depusa
18Faza 5AF2.10.1. Obținerea, testarea și caracterizarea de probe test cu proprietăți fotoelectrice optime.                                                               Responsabil: A. M. Lepădatu1,128,179.0015.09.2023Obținerea (pulverizare cu magnetron, tratamente RTA) și caracterizarea (structură, morfologie, proprietăți fotoelectrice) probelor test - filme cu NC GeSn stabilizat cu Si în oxizi high-κ fotosensibile în SWIR la RT.
Indicatori:
parametri tehnologici, 1 procedeu nou de obtinere de filme cu NC GeSn stabilizat cu Si în oxizi high-κ fotosensibile în SWIR la RT, 5 probe test, 10 studii (structură - imagini, proprietăți electrice și fototoelectrice - caracteristici)
19Faza 5BF2.10.1. Obținerea, testarea și caracterizarea de probe test cu proprietăți fotoelectrice optime.                                                               Responsabil: A. M. Lepădatu1,128,180.0028.12.2023Obținerea (pulverizare cu magnetron, tratamente RTA) și caracterizarea (structură, morfologie, proprietăți fotoelectrice) probelor test - filme cu NC GeSn stabilizat cu Si în oxizi high-κ fotosensibile în SWIR la RT.
Indicatori:
10 probe test,10 studii (structură - imagini, proprietăți electrice și fototoelectrice - caracteristici), 1 lucrare trimisă
20Faza 6F2.11.1. Simularea teoretică privind caracteristicile optice și electronice ale nanocristalelor de perovskitilor hibrizi de tip organic/anorganic. Sinteza și caracterizarea nanocristalelor pe bază de perovskiți hibrizi.                                                                                                                                               Responsabil:S. Poloșan2,256,359.0028.12.2023(a) Modelări teoretice privind diagrama de benzi energetice, a excitonilor și a densităților de stări electronice în perovskiți cu Sb. (b) Sinteze chimice ale acestor perovskiți.
Indicatori:
- 2 proceduri de sinteză a perovskiților cu plumb și stibiu
- 6 rețete de producere a perovskiților utilizând două tipuri de ioni metalici și trei tipuri de metil amoniu cu iod, clor și brom
-1 cerere de brevet sinteză
21Faza 7F2.6.1.(partea 1) Studiul potențialului de fixare și a liniei de topire a sistemului de vortexuri în monocristale supraconductoare de CaKFe4As4. (A. Crișan)1,423,018.4628.12.2023Ținte:
(i) prepararea si investigarea de noi sisteme supraconductoare destinate aplicațiilor practice de putere mare (ii) determinarea curentului critic, a potențialului de fixare și a liniei de topire a sistemului de vortexuri în monocristale de CaKFe4As4 (sistem 1144)
Indicatori:
1 sistem 1144 optimizat, 1 lucrare ISI, 1 metodologie investigație
 PN23080303Noi formule, arhitecturi și soluții pentru surse regenerabile de energie și stocarea energiei sub diverse forme11,613,189.95  
22Faza 1AF3.2.1. Realizarea tehnologiei de producere, elaborarea rețetelor de sinteză și caracterizarea de nanoparticule Cu2Zn1-xFexSnS4. Obținere de pelicule și celule test fotovoltaice.                                                                                Responsabil: A. Galca1,128,180.0014.07.2023Implementarea unei tehnologii de producere nanoparticule cristaline fără Cd - Cu2Zn(Fe)SnS4
Indicatori:
1 tehnologie de producere nanoparticule și coloizi; 1 rețetă de obținere nanoparticule kesterită/stanită
23Faza 1B F3.2.1. Realizarea tehnologiei de producere, elaborarea rețetelor de sinteză și caracterizarea de nanoparticule Cu2Zn1-xFexSnS4. Obținere de pelicule și celule test fotovoltaice.                                                                                   Responsabil: A. Galca1,128,180.0028.12.2023Implementarea unei tehnologii de producere nanoparticule cristaline fără Cd - Cu2Zn(Fe)SnS4
Indicatori:
1 lucrare științifică
24Faza 2AF3.9.1. Nanomateriale stocatoare de hidrogen cu conținut ridicat de H2 si proprietăți stocatoare optimizate bazate pe amestecuri de hidruri complexe.                                                                                                                     Responsabil:P. Palade1,128,180.0015.09.2023Obținerea de noi materiale stocatoare de hidrogen pe baza de amestecuri de hidruri complexe de tipul LiH-Mg(BH4)2-Ca(BH4)2, LiBH4-NaZn(BH4)3 sau LiBH4-NaZn2(BH4), MgH2-NaBH4, LiNH2-MgH2-M(BH4)n (M=Na, Ca, etc.)
Indicatori:
1 reteta; 1 procedeu
25Faza 2BF3.9.1. Nanomateriale stocatoare de hidrogen cu conținut ridicat de H2 si proprietăți stocatoare optimizate bazate pe amestecuri de hidruri complexe.                                                                                                                     Responsabil:P. Palade1,128,180.0028.12.2023Obținerea de noi materiale stocatoare de hidrogen pe baza de amestecuri de hidruri complexe de tipul LiH-Mg(BH4)2-Ca(BH4)2, LiBH4-NaZn(BH4)3 sau LiBH4-NaZn2(BH4), MgH2-NaBH4, LiNH2-MgH2-M(BH4)n (M=Na, Ca, etc.)
Indicatori:
2 retete; 1 lucrare trimisa spre publicare
26Faza 3AF3.8.1 Sinteza si proprietatile fizico-electrochimice ale compozitelor de tip polimer conductor/ grafena .                                                                                                                                                              Responsabil:M. Vaduva1,128,180.0014.08.2023i) sinteza compozitului poli(o-toluidina)/oxid de grafena redus si evidentierea proprietatilor optice, structurale si electrochimice; si ii) evaluarea potentialului acestor compozite pentru aplicatii in domeniul supercapacitorilor.
Indicatori:
1 documentație, 1 studiu,  1 schema de reactii,
27Faza 3BF3.8.1 Sinteza si proprietatile fizico-electrochimice ale compozitelor de tip polimer conductor/ grafena .                                                                                                                                                             Responsabil:M. Vaduva1,128,180.0028.12.2023i) sinteza compozitului poli(o-toluidina)/oxid de grafena redus si evidentierea proprietatilor optice, structurale si electrochimice; si ii) evaluarea potentialului acestor compozite pentru aplicatii in domeniul supercapacitorilor.
Indicatori:
1 reteta de sinteza,  1  lucrare trimisa spre publicare la o revistă ISI
28Faza 4F3.8.2 (partea 1) Sinteza si caracterizarea heterostructurilor WS2/grafena.                                                                                       Responsabil:F. Sava331,390.9528.12.2023Sinteza heterostructurilor WS2/grafenă prin depunerea fizică din starea de vapori, urmată de sulfurizare și caracterizarea proprietăților fizico-chimice ale acestora.
Indicatori:
1 documentație, 1 studiu
29Faza 5AF3.1.1.Optimizare proprietăți straturi ETM  compact/mezoporos pe bază de TiO2, SnO2 și r-GO depuse prin metode de arie mare.                                                                                                                                      Responsabil: T. Tite1,128,180.0015.09.2023Elaborarea procedurilor optime de depunere pe arii mari și a rețetelor de obținere a ETM compact si mezoporos pe bază de TiO2, SnO2 și r-GO
Indicatori:
2 studii
2 metoda/procedeu
30Faza 5BF3.1.1.Optimizare proprietăți straturi ETM  compact/mezoporos pe bază de TiO2, SnO2 și r-GO depuse prin metode de arie mare.                                                                                                                                         Responsabil: T. Tite1,128,180.0028.12.2023Elaborarea procedurilor optime de depunere pe arii mari și a rețetelor de obținere a ETM compact si mezoporos pe bază de TiO2, SnO2 și r-GO
Indicatori:
1 studiu
1 lucrare trimisă
9 celule solare
31Faza 6F3.5.1.Investigarea compozitelor de tipul MXene-semiconductori pentru producerea de H2 prin reacția de splitare fotocatalitică a apei.                                                                                                                                                                Responsabil: S. Neatu2,256,359.0028.12.2023Designul și optimizarea metodelor de sinteză a compozitelor de tipul MXene-semiconductori; Caracterizarea exhaustivă a compozitelor sintetizate și determinarea proprietăților morfologice și structurale; Atingerea unor valori ridicate ale AQE pentru reacția de producere a hidrogenului prin procesul de splitare a apei; Evidențierea mecanismului de reacție pe baza corelațiilor dintre caracteristicile compozitelor dezvoltate și proprietățile fotocatalitice ale acestora.
Indicatori:
1 procedeu; 1 lucrare trimisa ; 10  probe, 1 cerere de brevet
 PN23080404CIFRA-Sinergii intre cercetarea avansata in domeniul Fizicii si promovarea Fizicii in societate603,795.00  
32Faza 1A Instalarea unui kit educational pentru studiul corelatiilor cuantice (entanglement).                                                       Responsabil: V. Moldoveanu301,897.0014.07.2023Instalarea unui demonstrator de entanglement  la sediul Centrului.
Organizarea de seminarii si sesiuni de laborator cu studenti si asistenti de cercetare.
Indicatori:
testare montaj experimental, 2 studii, 1 metoda.
33Faza 1BInstalarea unui kit educational pentru studiul corelatiilor cuantice (entanglement).                                                       Responsabil: V. Moldoveanu301,898.0028.12.2023Instalarea unui demonstrator de entanglement  la sediul Centrului.
Organizarea de seminarii si sesiuni de laborator cu studenti si asistenti de cercetare.
Indicatori:
1 studiu, 1 metoda, tutorial disponibil online.
  TOTAL 202338,459,958.41  

Proiecte contractate:

Cod

obiectiv

Nr. proiecte contractateNr. proiecte finalizateAnul

2023

1. PN 23 080101, PN 23 080202, PN 23 080303, PN 23 08040440 
Total:40 

Situația centralizată a cheltuielilor privind programul-nucleu :

 Cheltuieli (lei)
I. Cheltuieli directe18,535,437.95
   1. Cheltuieli de personal16,455,019.00
   2. Cheltuieli materiale şi servicii2,080,418.95
II. Cheltuieli Indirecte: Regia15,576,610.46
III. Achiziții / Dotări independente4,347,910.00
TOTAL ( I+II+III)38,459,958.41

Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului

Mai jos sunt prezentati indicatorii asumati in propunerea de proiect, valori de atins la finalizarea Programului Nucleu in anul 2026:

Indicatorii de rezultat ai programului Nucleu, conform HG 1188/2022 de aprobare a structurii PN IV, sunt următorii, cu țintele numerice previzionate a fi atinse la final, în 2026:

Tabel 3.1

Denumire indicatorAsumat 2026Realizat 2023Grad de realizare (%)
număr de soluții propuse la nevoile societale de către institutele naționale de cercetare dezvoltare;minim 153 (biomateriale ceramice adecvate fabricării de scaffold-uri. Pentru implanturi osoase; Nanomateriale stocatoare de hidrogen cu conținut ridicat de H2; compozite de tipul MXene-semiconductori pentru producerea de H2 prin reacția de splitare fotocatalitică a apei).20
număr de cercetători sprijiniți;minim 10035 ENI (echivalent norma intreaga)35
număr de proiecte de cercetare-dezvoltare finanțate;minim 408 proiecte la care a inceput finantarea in 2023 (4 PNRR; 2 IFA-CERN; 1 EURATOM; 1 Europa Digitala)

Au fost depuse 109 propuneri de proiecte (31 internationale si 78 nationale)

20
număr de cereri de brevete/brevete depuse.Minim 4014 (Tabelul 4.3.1; 11 OSIM; 3 EPO)35

Alți indicatori, conform OG57/2002:

Tabel 3.2

Denumire indicatorAsumat 2026 per total Program NucleuRealizat 2023Grad de realizare (%)
Lucrari publicate sau trimise la publicatMinim 126 publicate25 publicate si 39 trimise sau acceptate pentru publicat19.8
Brevete sau cereri de brevet5014 (Tabelul 4.3.1; 11 OSIM; 3 EPO)28
Produse/esantioane/obiecte fizice/materiale40116340.6
Demonstratoare300
Tehnologii41717.1
Metode/procedee/retete1926734.4
Studii1939348.2
Documentatii822125.6
Formule43218743.3
Scheme1323526.5
Servicii2150
Planuri4125
Produse informatice/coduri numerice18633.3
Tutoriale4125

Obiectivele propuse pentru 2023 au fost realizate integral (detalii se pot gasi in fisierele anexa 10-rapoartele de activitate ale fazelor predate in 2023, toate sunt disponibile la MCID sau la INCDFM).

Se apreciaza ca indicatorii asumati in propunere au fost indepliniti in proportie de 25 % (in medie). Unii indicatori (a se vedea Tabelele 3.1 si 3.2) sunt peste medie, intrucat la inceputul proiectelor se fac mai multe studii, documentatii, probe/esantioane/material/obiecte, se testeaza mai multe metode/procedee/retete/formule de material, in timp ce alti indicatori sunt un pic sub medie, dar acesti indicatori sunt legati de un stadiu mai avansat de implementare si executie a temelor de cercetare din proiectele componente, cu acumulae de rezultate, asamblarea acestor in lucrari si cereri de brevet, sau transformarea lor in produse, tehnologii, servicii, produse informatice, etc.

Evolutia stadiului de indeplinire a indicatorilor va fi monitorizata annual, dar evolutia din primul an arata ca toti indicatorii vor fi indepliniti pana la finalul Pogramului Nucleu, unii dintre ei poate chiar usor depasiti.

 1. Prezentarea rezultatelor:

Stadiul de implementare al proiectelor componente

 

Proiect componentTipul rezultatului estimatStadiul realizării proiectului 2023
1.40 lucrări pentru publicare în jurnale ISI;
18 cereri de brevet de invenție;
25 produse/esantioane/obiecte fizice/materiale
11 tehnologii
54 metode/retete/procedee
46 studii;
12 documentații;
18 scheme;
35 formule

2 servicii

20 lucrări pentru publicare în jurnale ISI (50.0 %);
4 cereri de brevet de invenție (22.2 %);
8 produse/esantioane/obiecte fizice/materiale (32.0%)
2 tehnologii (18.2%)
11 metode/retete/procedee (20.4%)
21 studii (45.7);
4 documentații (33.3%);
3 scheme (16.7%);
5 formule (14.3%)

1 servicii (50.0%)

2.46 articole trimise

19 cereri de brevet

216 produse/esantioane/obiecte fizice/materiale

14 tehnologii

83 metode/retete/procedee

105 studii

44 documentații

57 scheme

385 formule

4 planuri

16 produse informatice

25 articole trimise (54 %)

3 cereri de brevet (16 %)

107 obiecte (49.5 %)

3 tehnologii (21 %)

11 procedee, 26 rețete, 11 metode, total 48 (58 %)

54 studii (51.4 %)

11 documentații (25 %)

26 scheme (46 %)

182 formule (47.3 %)

1 plan (25 %)

6 produse informatice (37.5 %)

3.37 lucrări pentru publicare în jurnal ISI;

13 cereri de brevet de invenție;

160 produse/esantioane/obiecte fizice/materiale;

16 tehnologii

41 metode/retete/procedee

33 studii;

26 documentații;

57 scheme;

12 formule;

2 demostratoare

15 articole trimise (40,5 %)

4 cereri de brevete (30,7%)

48 produse/esantioane/obiecte fizice/materiale (30%)

2 tehnologii (12,5 %)

7 metode/retete/procedee (17 %)

15 studii (45.4%)

5,5 documentatii (21, 2 %)

6 Scheme de reactie (10,5 %)

0 formule (0%)

0 demonstratoare (0%)

4.3 lucrari trimise

14 metode,

9 studii,

4 tutoriale disponibile online;

2 coduri numeric

1 demonstrator;

1 lucrare acceptata la Phys.Rev.C 22 noiembrie 2023); 3 lucrari trimise si acceptate pt  Proceedings conferinta MEDEX’23, Praga 4-8 sept. 2023; va apare in AIP in 2024.

1 metoda (7.14%)

3 studii (30%)

1 tutorial (25%)

anexa_11_raport_anual_activitate-2023


PROJECTS/ PROIECTE NUCLEU


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved