Noi dezvoltări în domeniul materialelor avansate cu potențial aplicativ, în corelare cu provocările societale și domeniile de specializare inteligentă (MAVPA-PROSOCSPIN)


Project Director: Dr. Lucian Pintilie

PROGRAM NUCLEU

 1. Contractor (denumirea completă şi prescurtată): Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM)
 2. Cod fiscal: 9068280
 3. Denumirea Program Nucleu și acronim: Noi dezvoltări în domeniul materialelor avansate cu potențial aplicativ, în corelare cu provocările societale și domeniile de specializare inteligentă (MAVPA-PROSOCSPIN)
 4. Durata de implementare a Programului Nucleu: 01.01.2023 – 31.12.2026
 5. Domeniul principal și domeniile secundare (maxim 2) de specializare inteligentă/ politici publice cărora li se adresează Programul Nucleu:

Conform SNCISI 2022-2027, aprobată prin HG 933/2022, Programul Nucleu se adresează următoarelor domenii de specializare inteligentă:

 • La nivel Național
  • Domeniu principal: Domeniul 5-Materiale funcționale avansate (vezi OG2 din SNCISI)
  • Domenii secundare: Domeniul 7-Sănătate-prevenție, diagnostic și tratament avansat; Domeniul 6-Mediu și eco-nanotehnologii; Domeniul 3-Energie si mobilitate
 • La nivel regional (regiunea București-Ilfov)
  • Domeniu principal: Materiale avansate
  • Domenii secundare: Sănătate; Sisteme și componente inteligente

Valoarea totală solicitată pentru implementarea Programului Nucleu în conformitate cu algoritm metodologie:  275,593,520 lei

Director de program: Dr. Lucian Pintilie

Anexa 1-Program Nucleu - Structura si schema de realizare INCDFM

PC1_final conform Anexa 1-1 din HG 1405 din 2022

PC2 final conform Anexa 1-1 din HG 1405 pe 2022

PC3 final conform Anexa 1-1 din HG1405 pe 2022

PC4 final conform Anexa 1-1 din HG1405 pe 2022

 

Pentru interviuri, pezentari publice, evenimente organizate de NIMP, se pot urmari postarile de pe canalul de Youtube al INCDFM (vezi https://www.youtube.com/@nationalinstituteofmateria526), sau de pe conturile de Facebook (vezi https://www.facebook.com/NationalInstituteOfMaterialsPhysics) si LinkedIn (vezi https://www.linkedin.com/company/incdfm/mycompany/coworkercontent/).

 

2023

Descrierea activităţilor (utilizând şi informaţiile din rapoartele de fază, Anexa nr. 10)

Mai jos este prezentata schema de realizare pentru anul 2023. Detalii privind activitatile desfasurate si rezultatele obtinute sunt prezentate la punctul 4 din Raport.

Nr. crt.Cod proiectDenumirea proiectului /Valoare proiect /Termen de încheiere al fazeiRezultate estimate
Nr. şi denumire faze de execuţie Valoare fază de execuţie (lei)
 ANUL 2023
 PN23080101Materiale avansate nanostructurate și straturi subțiri pentru aplicații în sanatate, bio-senzori, combaterea poluării și a schimbărilor climatice11,281,798.00  
1Faza 1AF 1.1.2.Optimizarea procesului de fabricare a straturilor de grafenă                                                                                     Responsabil:Elena Matei1,128,180.0014.07.2023 Obținerea de straturi de grafenă cu grosime bine controlată și cu conținut de defecte cât mai mic.
Indicatori:
2 studii;
1 metodă;
2Faza 1BF 1.1.2.Optimizarea procesului de fabricare a straturilor de grafenă                                                                                      Responsabil:Elena Matei1,128,180.0028.12.2023Obținerea de straturi de grafenă cu grosime bine controlată și cu conținut de defecte cât mai mic.
Indicatori:
1 rețetă;
1 lucrare pentru publicare în jurnal ISI.
3Faza 2AF 1.2.1. Realizarea unui sistem dinamic de mixare a gazelor (SMG), complet computerizat, dedicat pentru testarea concentrațiilor de acetonă în domeniul medical.                                                                                                              Responsabil: A. Stanoiu1,128,180.0015.09.2023i) Realizare unei facilități experimentale (SMG) de testare a senzorilor de acetonă prin simularea în laborator a condițiilor similare expirației umane.
Indicatori:
i) 1 documentație;
4Faza 2BF 1.2.1. Realizarea unui sistem dinamic de mixare a gazelor (SMG), complet computerizat, dedicat pentru testarea concentrațiilor de acetonă în domeniul medical.                                                                                                             Responsabil: A. Stanoiu1,128,180.0028.12.2023i) Realizare unei facilități experimentale (SMG) de testare a senzorilor de acetonă prin simularea în laborator a condițiilor similare expirației umane.
Indicatori:
ii) 1 lucrare pentru publicare în jurnal ISI.
5Faza 3AF 1.5.1. Materiale compozite nanoparticulă-gel cu proprietăți fotocatalitice și magnetice pentru aplicații biomedicale.                                                                                                                                                                       Responsabil:Traian Popescu1,128,180.0014.08.2023i) Obținerea de geluri organice biocompatibile funcționalizate cu nanomateriale fotocatalitice și magnetice.
Indicatori:
i) 1 studiu;
ii) 1 produs
6Faza 3BF 1.5.1. Materiale compozite nanoparticulă-gel cu proprietăți fotocatalitice și magnetice pentru aplicații biomedicale.                                                                                                                                                                          Responsabil:Traian Popescu1,128,180.0028.12.2023i) Obținerea de geluri organice biocompatibile funcționalizate cu nanomateriale fotocatalitice și magnetice.
Indicatori:
ii) 2 produse;
iii) 1 lucrare pentru publicare în jurnal ISI.
7Faza 4AF 1.6.1. Prepararea şi testarea multi-parametrică a materialelor sursă pe bază de fosfați de calciu, sticle și ceramici piezoelectrice pe bază de titanat de bariu simple sau dopate cu ioni terapeutici. Identificarea de biomateriale ceramice adecvate fabricării de scaffold-uri.                                                                                                Responsabil:G. Stan, Marius Ciongher1,128,179.0014.07.2023i) Adaptarea tehnologiei ceramice pentru fabricarea materialelor piezoceramice de tip titanat de bariu dopat cu ioni terapeutici în vederea obținerii de elemente active piezoceramice cu aplicații în medicina umană și dentară, dar și, posibil, în industria alimentară, energetică, spațiu, apărare și securitate.
Indicatori:
i) 1 studiu;
ii) 1 tehnologie;
8Faza 4BF 1.6.1. Prepararea şi testarea multi-parametrică a materialelor sursă pe bază de fosfați de calciu, sticle și ceramici piezoelectrice pe bază de titanat de bariu simple sau dopate cu ioni terapeutici. Identificarea de biomateriale ceramice adecvate fabricării de scaffold-uri.                                                                                                  Responsabil:G. Stan, Marius Ciongher1,128,180.0028.12.2023i) Adaptarea tehnologiei ceramice pentru fabricarea materialelor piezoceramice de tip titanat de bariu dopat cu ioni terapeutici în vederea obținerii de elemente active piezoceramice cu aplicații în medicina umană și dentară, dar și, posibil, în industria alimentară, energetică, spațiu, apărare și securitate.
Indicatori:
iii) 1 cerere de brevet de invenție;
iv) 1 lucrare pentru publicare în jurnal ISI.
9Faza 5F 1.11.1. Sinteza și caracterizarea morfo-structurală a nano-sistemului SnO2 - MnxOy în corelare cu potențialul senzitiv pentru gaze cu efect de seră.                                                                                                                                    Responsabil: D. Ghica2,256,359.0028.12.2023i) Sinteza SnO2 - MnxOy cu concentrație variabilă de Mn (0% - 100%) prin co-precipitare și creștere hidrotermală. Caracterizarea morfo-structurală de bază și avansată, la nivel atomic - HRTEM a compușilor sintetizați.
ii) Evaluarea proprietăților electrice specifice pentru detecția de gaze cu efect de seră pentru o selecție de compuși.
Indicatori:
i) 1 rețetă;
ii) 1 lucrare pentru publicare în jurnal ISI.
 PN23080202Noi dezvoltari in domeniul materialelor functionale pentru aplicatii de inalta tehnologie (electronica, optoelectronica, senzoristica)14,961,175.46  
10Faza 1AF2.1.1. Sinteza de noi materiale și heterostructuri feroelectrice și multiferoice.                                                           Responsabil: C. F. Chirilă, L. Pintilie1,128,180.0014.07.2023Sinteza de straturi subțiri din materiale binare dopate în vederea obținerii de proprietăți feroelectrice; Realizarea de heterostructuri pe bază de straturi feroelectrice; nanocompozite în matrici polimerice și materiale organice feroelectrice; Caracterizare structurală și electrică.
Indicatori:
5 obiecte fizice, 1 procedeu de obtinere  materiale și structuri, 2 rețete pentru obținere, 2 documentații, 2 studii
11Faza 1BF2.1.1. Sinteza de noi materiale și heterostructuri feroelectrice și multiferoice.                                                            Responsabil: C. F. Chirilă, L. Pintilie1,128,180.0028.12.2023Sinteza de straturi subțiri din materiale binare dopate în vederea obținerii de proprietăți feroelectrice; Realizarea de heterostructuri pe bază de straturi feroelectrice; nanocompozite în matrici polimerice și materiale organice feroelectrice; Caracterizare structurală și electrică.
Indicatori:
10 obiecte fizice, 2 procedee de obtinere  materiale și structuri, 1 rețeta pentru obținere, 1 lucrare trimisă spre publicare.
12Faza 2AF2.3.1. Proprietăți de transport ale stărilor topologice de dimensionalitate redusă.                                                        Responsabil: B. Ostahie1,128,180.0015.09.2023Soluții de modelare pentru  proprietățile de transport ale unui izolator topologic de ordin superior (HOTI) și studierea unor tranziții de faze topologice în prezența impurităților.
Indicatori:
2 studii, 1 metoda
13Faza 2BF2.3.1. Proprietăți de transport ale stărilor topologice de dimensionalitate redusă.                                                         Responsabil: B. Ostahie1,128,180.0028.12.2023Soluții de modelare pentru  proprietățile de transport ale unui izolator topologic de ordin superior (HOTI) și studierea unor tranziții de faze topologice în prezența impurităților.
minim 1 articol trimis spre publicare la jurnale ISI, 1 studii, 1 metoda, 1 produs informatic
14Faza 3AF2.5.1. Prepararea și caracterizarea structurală și morfologică de monocristale.                                                     Responsabil: C. F. Miclea1,128,180.0014.08.2023Obținerea fluxului pentru creșterea de monocristale. Creșterea de monocristale de înaltă calitate de calcogenati pe baza de fier, in atmosfera controlata. Optimizarea profilului termic de creștere. Caracterizarea morfo-structurala a monocristalelor obținute.
Indicatori:
1 plan, 1 procedeu de obținere monocristale, 1 documentație, 2 studii,
15Faza 3BF2.5.1. Prepararea și caracterizarea structurală și morfologică de monocristale.                                                     Responsabil: C. F. Miclea1,128,180.0028.12.2023Obținerea fluxului pentru creșterea de monocristale. Creșterea de monocristale de înaltă calitate de calcogenati pe baza de fier, in atmosfera controlata. Optimizarea profilului termic de creștere. Caracterizarea morfo-structurala a monocristalelor obținute.
Indicatori:
1 procedeu de obținere monocristale,  2 rețete, 5 probe monocristaline, 1 lucrare științifică trimisă spre publicare.
16Faza 4AF2.8.1. Aliaje intermetalice cu memoria formei pentru refrigerare magnetică, senzoristică și actuație.                                              Responsabil: M. Sofronie, F. Țolea1,128,179.0014.07.2023Se urmărește controlul cuplajului magneto-structural în aliaje meta-magnetice de tip Heusler Ni2MnSb prin dopaj Cu, Co și Gd,  în vederea obținerii unor efecte magnetorezistive, magnetostrictive și magnetocalorice promițătoare aplicațiilor în tehnologii ecologice.
Indicatori:
1 plan, 1 metoda, 2 schițe, 4 probe test, 1 rețeta de producere a benzilor cu trei tipuri de substituenți,
17Faza 4BF2.8.1. Aliaje intermetalice cu memoria formei pentru refrigerare magnetică, senzoristică și actuație.                                                               Responsabil: M. Sofronie, F. Țolea1,128,180.0028.12.2023Se urmărește controlul cuplajului magneto-structural în aliaje meta-magnetice de tip Heusler Ni2MnSb prin dopaj Cu, Co și Gd,  în vederea obținerii unor efecte magnetorezistive, magnetostrictive și magnetocalorice promițătoare aplicațiilor în tehnologii ecologice.
Indicatori:
1 metoda, 1 schița, 4 probe test, 2 rețete de producere a benzilor cu trei tipuri de substituenți, 1 lucrare stiintifica trimisa spre publicare, 1 cerere brevet depusa
18Faza 5AF2.10.1. Obținerea, testarea și caracterizarea de probe test cu proprietăți fotoelectrice optime.                                                               Responsabil: A. M. Lepădatu1,128,179.0015.09.2023Obținerea (pulverizare cu magnetron, tratamente RTA) și caracterizarea (structură, morfologie, proprietăți fotoelectrice) probelor test - filme cu NC GeSn stabilizat cu Si în oxizi high-κ fotosensibile în SWIR la RT.
Indicatori:
parametri tehnologici, 1 procedeu nou de obtinere de filme cu NC GeSn stabilizat cu Si în oxizi high-κ fotosensibile în SWIR la RT, 5 probe test, 10 studii (structură - imagini, proprietăți electrice și fototoelectrice - caracteristici)
19Faza 5BF2.10.1. Obținerea, testarea și caracterizarea de probe test cu proprietăți fotoelectrice optime.                                                               Responsabil: A. M. Lepădatu1,128,180.0028.12.2023Obținerea (pulverizare cu magnetron, tratamente RTA) și caracterizarea (structură, morfologie, proprietăți fotoelectrice) probelor test - filme cu NC GeSn stabilizat cu Si în oxizi high-κ fotosensibile în SWIR la RT.
Indicatori:
10 probe test,10 studii (structură - imagini, proprietăți electrice și fototoelectrice - caracteristici), 1 lucrare trimisă
20Faza 6F2.11.1. Simularea teoretică privind caracteristicile optice și electronice ale nanocristalelor de perovskitilor hibrizi de tip organic/anorganic. Sinteza și caracterizarea nanocristalelor pe bază de perovskiți hibrizi.                                                                                                                                               Responsabil:S. Poloșan2,256,359.0028.12.2023(a) Modelări teoretice privind diagrama de benzi energetice, a excitonilor și a densităților de stări electronice în perovskiți cu Sb. (b) Sinteze chimice ale acestor perovskiți.
Indicatori:
- 2 proceduri de sinteză a perovskiților cu plumb și stibiu
- 6 rețete de producere a perovskiților utilizând două tipuri de ioni metalici și trei tipuri de metil amoniu cu iod, clor și brom
-1 cerere de brevet sinteză
21Faza 7F2.6.1.(partea 1) Studiul potențialului de fixare și a liniei de topire a sistemului de vortexuri în monocristale supraconductoare de CaKFe4As4. (A. Crișan)1,423,018.4628.12.2023Ținte:
(i) prepararea si investigarea de noi sisteme supraconductoare destinate aplicațiilor practice de putere mare (ii) determinarea curentului critic, a potențialului de fixare și a liniei de topire a sistemului de vortexuri în monocristale de CaKFe4As4 (sistem 1144)
Indicatori:
1 sistem 1144 optimizat, 1 lucrare ISI, 1 metodologie investigație
 PN23080303Noi formule, arhitecturi și soluții pentru surse regenerabile de energie și stocarea energiei sub diverse forme11,613,189.95
22Faza 1AF3.2.1. Realizarea tehnologiei de producere, elaborarea rețetelor de sinteză și caracterizarea de nanoparticule Cu2Zn1-xFexSnS4. Obținere de pelicule și celule test fotovoltaice.                                                                                Responsabil: A. Galca1,128,180.0014.07.2023Implementarea unei tehnologii de producere nanoparticule cristaline fără Cd - Cu2Zn(Fe)SnS4
Indicatori:
1 tehnologie de producere nanoparticule și coloizi; 1 rețetă de obținere nanoparticule kesterită/stanită
23Faza 1B F3.2.1. Realizarea tehnologiei de producere, elaborarea rețetelor de sinteză și caracterizarea de nanoparticule Cu2Zn1-xFexSnS4. Obținere de pelicule și celule test fotovoltaice.                                                                                   Responsabil: A. Galca1,128,180.0028.12.2023Implementarea unei tehnologii de producere nanoparticule cristaline fără Cd - Cu2Zn(Fe)SnS4
Indicatori:
1 lucrare științifică
24Faza 2AF3.9.1. Nanomateriale stocatoare de hidrogen cu conținut ridicat de H2 si proprietăți stocatoare optimizate bazate pe amestecuri de hidruri complexe.                                                                                                                     Responsabil:P. Palade1,128,180.0015.09.2023Obținerea de noi materiale stocatoare de hidrogen pe baza de amestecuri de hidruri complexe de tipul LiH-Mg(BH4)2-Ca(BH4)2, LiBH4-NaZn(BH4)3 sau LiBH4-NaZn2(BH4), MgH2-NaBH4, LiNH2-MgH2-M(BH4)n (M=Na, Ca, etc.)
Indicatori:
1 reteta; 1 procedeu
25Faza 2BF3.9.1. Nanomateriale stocatoare de hidrogen cu conținut ridicat de H2 si proprietăți stocatoare optimizate bazate pe amestecuri de hidruri complexe.                                                                                                                     Responsabil:P. Palade1,128,180.0028.12.2023Obținerea de noi materiale stocatoare de hidrogen pe baza de amestecuri de hidruri complexe de tipul LiH-Mg(BH4)2-Ca(BH4)2, LiBH4-NaZn(BH4)3 sau LiBH4-NaZn2(BH4), MgH2-NaBH4, LiNH2-MgH2-M(BH4)n (M=Na, Ca, etc.)
Indicatori:
2 retete; 1 lucrare trimisa spre publicare
26Faza 3AF3.8.1 Sinteza si proprietatile fizico-electrochimice ale compozitelor de tip polimer conductor/ grafena .                                                                                                                                                              Responsabil:M. Vaduva1,128,180.0014.08.2023i) sinteza compozitului poli(o-toluidina)/oxid de grafena redus si evidentierea proprietatilor optice, structurale si electrochimice; si ii) evaluarea potentialului acestor compozite pentru aplicatii in domeniul supercapacitorilor.
Indicatori:
1 documentație, 1 studiu,  1 schema de reactii,
27Faza 3BF3.8.1 Sinteza si proprietatile fizico-electrochimice ale compozitelor de tip polimer conductor/ grafena .                                                                                                                                                             Responsabil:M. Vaduva1,128,180.0028.12.2023i) sinteza compozitului poli(o-toluidina)/oxid de grafena redus si evidentierea proprietatilor optice, structurale si electrochimice; si ii) evaluarea potentialului acestor compozite pentru aplicatii in domeniul supercapacitorilor.
Indicatori:
1 reteta de sinteza,  1  lucrare trimisa spre publicare la o revistă ISI
28Faza 4F3.8.2 (partea 1) Sinteza si caracterizarea heterostructurilor WS2/grafena.                                                                                       Responsabil:F. Sava331,390.9528.12.2023Sinteza heterostructurilor WS2/grafenă prin depunerea fizică din starea de vapori, urmată de sulfurizare și caracterizarea proprietăților fizico-chimice ale acestora.
Indicatori:
1 documentație, 1 studiu
29Faza 5AF3.1.1.Optimizare proprietăți straturi ETM  compact/mezoporos pe bază de TiO2, SnO2 și r-GO depuse prin metode de arie mare.                                                                                                                                      Responsabil: T. Tite1,128,180.0015.09.2023Elaborarea procedurilor optime de depunere pe arii mari și a rețetelor de obținere a ETM compact si mezoporos pe bază de TiO2, SnO2 și r-GO
Indicatori:
2 studii
2 metoda/procedeu
30Faza 5BF3.1.1.Optimizare proprietăți straturi ETM  compact/mezoporos pe bază de TiO2, SnO2 și r-GO depuse prin metode de arie mare.                                                                                                                                         Responsabil: T. Tite1,128,180.0028.12.2023Elaborarea procedurilor optime de depunere pe arii mari și a rețetelor de obținere a ETM compact si mezoporos pe bază de TiO2, SnO2 și r-GO
Indicatori:
1 studiu
1 lucrare trimisă
9 celule solare
31Faza 6F3.5.1.Investigarea compozitelor de tipul MXene-semiconductori pentru producerea de H2 prin reacția de splitare fotocatalitică a apei.                                                                                                                                                                Responsabil: S. Neatu2,256,359.0028.12.2023Designul și optimizarea metodelor de sinteză a compozitelor de tipul MXene-semiconductori; Caracterizarea exhaustivă a compozitelor sintetizate și determinarea proprietăților morfologice și structurale; Atingerea unor valori ridicate ale AQE pentru reacția de producere a hidrogenului prin procesul de splitare a apei; Evidențierea mecanismului de reacție pe baza corelațiilor dintre caracteristicile compozitelor dezvoltate și proprietățile fotocatalitice ale acestora.
Indicatori:
1 procedeu; 1 lucrare trimisa ; 10  probe, 1 cerere de brevet
 PN23080404CIFRA-Sinergii intre cercetarea avansata in domeniul Fizicii si promovarea Fizicii in societate603,795.00
32Faza 1A Instalarea unui kit educational pentru studiul corelatiilor cuantice (entanglement).                                                       Responsabil: V. Moldoveanu301,897.0014.07.2023Instalarea unui demonstrator de entanglement  la sediul Centrului.
Organizarea de seminarii si sesiuni de laborator cu studenti si asistenti de cercetare.
Indicatori:
testare montaj experimental, 2 studii, 1 metoda.
33Faza 1BInstalarea unui kit educational pentru studiul corelatiilor cuantice (entanglement).                                                       Responsabil: V. Moldoveanu301,898.0028.12.2023Instalarea unui demonstrator de entanglement  la sediul Centrului.
Organizarea de seminarii si sesiuni de laborator cu studenti si asistenti de cercetare.
Indicatori:
1 studiu, 1 metoda, tutorial disponibil online.
  TOTAL 202338,459,958.41  

Proiecte contractate:

Cod

obiectiv

Nr. proiecte contractateNr. proiecte finalizateAnul

2023

1. PN 23 080101, PN 23 080202, PN 23 080303, PN 23 08040440
Total:40

Situația centralizată a cheltuielilor privind programul-nucleu :

Cheltuieli (lei)
I. Cheltuieli directe18,535,437.95
   1. Cheltuieli de personal16,455,019.00
   2. Cheltuieli materiale şi servicii2,080,418.95
II. Cheltuieli Indirecte: Regia15,576,610.46
III. Achiziții / Dotări independente4,347,910.00
TOTAL ( I+II+III)38,459,958.41

Analiza stadiului de atingere a obiectivelor programului

Mai jos sunt prezentati indicatorii asumati in propunerea de proiect, valori de atins la finalizarea Programului Nucleu in anul 2026:

Indicatorii de rezultat ai programului Nucleu, conform HG 1188/2022 de aprobare a structurii PN IV, sunt următorii, cu țintele numerice previzionate a fi atinse la final, în 2026:

Tabel 3.1

Denumire indicatorAsumat 2026Realizat 2023Grad de realizare (%)
număr de soluții propuse la nevoile societale de către institutele naționale de cercetare dezvoltare;minim 153 (biomateriale ceramice adecvate fabricării de scaffold-uri. Pentru implanturi osoase; Nanomateriale stocatoare de hidrogen cu conținut ridicat de H2; compozite de tipul MXene-semiconductori pentru producerea de H2 prin reacția de splitare fotocatalitică a apei).20
număr de cercetători sprijiniți;minim 10035 ENI (echivalent norma intreaga)35
număr de proiecte de cercetare-dezvoltare finanțate;minim 408 proiecte la care a inceput finantarea in 2023 (4 PNRR; 2 IFA-CERN; 1 EURATOM; 1 Europa Digitala)

Au fost depuse 109 propuneri de proiecte (31 internationale si 78 nationale)

20
număr de cereri de brevete/brevete depuse.Minim 4014 (Tabelul 4.3.1; 11 OSIM; 3 EPO)35

Alți indicatori, conform OG57/2002:

Tabel 3.2

Denumire indicatorAsumat 2026 per total Program NucleuRealizat 2023Grad de realizare (%)
Lucrari publicate sau trimise la publicatMinim 126 publicate25 publicate si 39 trimise sau acceptate pentru publicat19.8
Brevete sau cereri de brevet5014 (Tabelul 4.3.1; 11 OSIM; 3 EPO)28
Produse/esantioane/obiecte fizice/materiale40116340.6
Demonstratoare300
Tehnologii41717.1
Metode/procedee/retete1926734.4
Studii1939348.2
Documentatii822125.6
Formule43218743.3
Scheme1323526.5
Servicii2150
Planuri4125
Produse informatice/coduri numerice18633.3
Tutoriale4125

Obiectivele propuse pentru 2023 au fost realizate integral (detalii se pot gasi in fisierele anexa 10-rapoartele de activitate ale fazelor predate in 2023, toate sunt disponibile la MCID sau la INCDFM).

Se apreciaza ca indicatorii asumati in propunere au fost indepliniti in proportie de 25 % (in medie). Unii indicatori (a se vedea Tabelele 3.1 si 3.2) sunt peste medie, intrucat la inceputul proiectelor se fac mai multe studii, documentatii, probe/esantioane/material/obiecte, se testeaza mai multe metode/procedee/retete/formule de material, in timp ce alti indicatori sunt un pic sub medie, dar acesti indicatori sunt legati de un stadiu mai avansat de implementare si executie a temelor de cercetare din proiectele componente, cu acumulae de rezultate, asamblarea acestor in lucrari si cereri de brevet, sau transformarea lor in produse, tehnologii, servicii, produse informatice, etc.

Evolutia stadiului de indeplinire a indicatorilor va fi monitorizata annual, dar evolutia din primul an arata ca toti indicatorii vor fi indepliniti pana la finalul Pogramului Nucleu, unii dintre ei poate chiar usor depasiti.

 1. Prezentarea rezultatelor:

Stadiul de implementare al proiectelor componente

 

Proiect componentTipul rezultatului estimatStadiul realizării proiectului 2023
1.40 lucrări pentru publicare în jurnale ISI;
18 cereri de brevet de invenție;
25 produse/esantioane/obiecte fizice/materiale
11 tehnologii
54 metode/retete/procedee
46 studii;
12 documentații;
18 scheme;
35 formule2 servicii
20 lucrări pentru publicare în jurnale ISI (50.0 %);
4 cereri de brevet de invenție (22.2 %);
8 produse/esantioane/obiecte fizice/materiale (32.0%)
2 tehnologii (18.2%)
11 metode/retete/procedee (20.4%)
21 studii (45.7);
4 documentații (33.3%);
3 scheme (16.7%);
5 formule (14.3%)1 servicii (50.0%)
2.46 articole trimise

19 cereri de brevet

216 produse/esantioane/obiecte fizice/materiale

14 tehnologii

83 metode/retete/procedee

105 studii

44 documentații

57 scheme

385 formule

4 planuri

16 produse informatice

25 articole trimise (54 %)

3 cereri de brevet (16 %)

107 obiecte (49.5 %)

3 tehnologii (21 %)

11 procedee, 26 rețete, 11 metode, total 48 (58 %)

54 studii (51.4 %)

11 documentații (25 %)

26 scheme (46 %)

182 formule (47.3 %)

1 plan (25 %)

6 produse informatice (37.5 %)

3.37 lucrări pentru publicare în jurnal ISI;

13 cereri de brevet de invenție;

160 produse/esantioane/obiecte fizice/materiale;

16 tehnologii

41 metode/retete/procedee

33 studii;

26 documentații;

57 scheme;

12 formule;

2 demostratoare

15 articole trimise (40,5 %)

4 cereri de brevete (30,7%)

48 produse/esantioane/obiecte fizice/materiale (30%)

2 tehnologii (12,5 %)

7 metode/retete/procedee (17 %)

15 studii (45.4%)

5,5 documentatii (21, 2 %)

6 Scheme de reactie (10,5 %)

0 formule (0%)

0 demonstratoare (0%)

4.3 lucrari trimise

14 metode,

9 studii,

4 tutoriale disponibile online;

2 coduri numeric

1 demonstrator;

1 lucrare acceptata la Phys.Rev.C 22 noiembrie 2023); 3 lucrari trimise si acceptate pt  Proceedings conferinta MEDEX’23, Praga 4-8 sept. 2023; va apare in AIP in 2024.

1 metoda (7.14%)

3 studii (30%)

1 tutorial (25%)

anexa_11_raport_anual_activitate-2023

Nr.AutoriTitluFinantareJournalAn
1Bunea, MC; Enache, TA; Diculescu, VCIn situ Electrochemical Evaluation of the Interaction of dsDNA with the Proteasome Inhibitor Anticancer Drug BortezomibFinancial support from the Romanian Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI) through projects PN-III-P4-PCE-2021-1006 and from the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitalization through Operational Programme Competitiveness 2014-2020, Project: NANOBIOSURF-SMIS 103528 and Core Program of the National Institute of Materials Physics under the Project PC1-PN23080101.MOLECULES 28, 3277

http://dx.doi.org/10.3390/molecules28073277

2023
2Mihalache, V; Negrila, C; Secu, M; Mercioniu, I; Iacob, N; Kuncser, VDefect structures and (ferro)magnetism in Zn1-xFexO nanoparticles with the iron concentration level in the dilute regime (x = 0.001 - 0.01) prepared from acetate precursorsThe fee for open-access publication was supported by the project 35PFE/2021, funded by the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitization. This work was also supported by the Core Program of the National Institute of Materials Physics under Project PC2-PN23080202. The authors gratefully acknowledge Dr I. Pasuk (NIMP, Romania) for her experimental and technical support.RESULTS PHYS 51, 106644

http://dx.doi.org/10.1016/j.rinp.2023.106644

2023
3Ganea, CP; Zgura, I; Frunza, LNumerical deconvolution approaches for dielectric characteristics of complex composite materials based on liquid crystals and oxide nanopowdersThis work is funded by the Core Program of the National Institute of Materials Physics, granted by the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitization through the Project PC3-PN23080303.MATER CHEM PHYS 309, 128372

http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2023.128372

2023
4Comanescu, CCalcium Borohydride Ca(BH4)2: Fundamentals, Prediction and Probing for High-Capacity Energy Storage Applications, Organic Synthesis and CatalysisThis work was supported by the Romanian Ministry of Research and Innovation through Project No. PN-III-P1-1.1-TE-2021-1657 (TE 84/2022) and by the Core Program of the National Institute of Materials Physics, granted by the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitization through the Project PC3-PN23080303.ENERGIES 16, 4536

http://dx.doi.org/10.3390/en16114536

2023
5Comanescu, CGraphene Supports for Metal Hydride and Energy Storage ApplicationsThis work was supported by the Romanian Ministry of Research and Innovation through the Project No. PN-III-P1-1.1-TE-2021-1657 (TE 84/2022) and by the Core Program of the National Institute of Materials Physics, granted by the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitization through the Project PC3-PN23080303.CRYSTALS 13, 878

http://dx.doi.org/10.3390/cryst13060878

2023
6Moldoveanu, V; Dragomir, RClimbing the anisotropy barrier of single-molecule magnets with spin-vibron interactionThis work is funded by the Core Program of the National Institute of Materials Physics, granted by the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitalization under Project No. PC2-PN23080202.PHYS REV B 108, 24416

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.108.024416

2023
7Assahsahi, I; Popescu, B; El Bouayadi, R; Zejli, D; Enculescu, M; Galatanu, AThermoelectric properties of p-type Mg2Si0.3Sn0.7 doped with silver and galliumThe authors acknowledge the Romanian Ministry of Research and Innovation for financial support through the Core Program 2019-2022 (contract No. 21N/08.02.2019) and POC-G 54/2016 MAT2IT (contract No. 1550/2018) projects.J ALLOY COMPD 944, 169270

http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169270

2023
8Nair, MM; Iacoban, AC; Neatu, F; Florea, M; Neatu, SA comparative overview of MXenes and metal oxides as cocatalysts in clean energy production through photocatalysisThis work was supported by grants of the Ministry of Research, Innovation and Digitization, CNCS - UEFISCDI, project number PN-III-P4-PCE-2021-1461 and PN-III-P4-ID-ERC-2021-0007, all within PNCDI III. Financial support from Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitization through the Core Program 2023-2026 (contract PC3-PN23080303) is gratefully acknowledged.J MATER CHEM A 11, 12559-12592

http://dx.doi.org/10.1039/d2ta08983a

2023
9Florea, NM; Nita, CR; Sotty, C; Marginean, RM; Bacalum, M; Enculescu, M; Marginean, N; Matei, E; Mereuta, P; Mihai, C; Vasilca, SPreparation of 82Se thin films with trigonal hexagonal crystal structure for in-beam nuclear structure experimentsThis work was supported by the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitization under Contracts PN-III-P1-1.1-TE-2019-0337 and PN 23 21 01 02.VACUUM 215, 112250

http://dx.doi.org/10.1016/j.vacuum.2023.112250

2023
10Simion, CE; Junker, B; Weimar, U; Stanoiu, A; Bârsan, NSensing mechanisms of CO and H2 with NiO material - DRIFTS investigationsThis work was supported by the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitization, CNCS-UEFISCDI, through the projects PN-III-P4-ID-PCE-2020-0506 and PN-III-P4-PCE-2021-0384 within PNCDI III and Core Program of the National Institute of Materials Physics through the Project PC1-PN23080101.SENSOR ACTUAT B-CHEM 390, 134028

http://dx.doi.org/10.1016/j.snb.2023.134028

2023
11Bayoudhi, D; Bouzidi, C; Matei, E; Secu, M; Galca, ACOptical characterization of Sm3+doped phosphate glasses for potential orange laser applicationsCNRSM authors acknowledge the financial support from the Ministry of Higher Education and Scientific Research of Tunisia. NIMP authors acknowledge funding by the Core Program of the National Institute of Materials Physics, granted by the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitization through the Project PC3-PN23080303.J LUMIN 265, 120204

http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2023.120204

2024
12Derbali, S; Nouneh, K; Leonat, LN; Stancu, V; Tomulescu, AG; Galca, AC; Touhami, ME; Pintilie, I; Florea, MPartial replacement of Pb2+ in MAPbI2.6Cl0.4 perovskite films and their photovoltaic performanceS.D. acknowledges the Romanian Ministry of Foreign Affairs and Agence Universitaire de la Francophonie for the Eugen Ionescu research scholarship no.15/2019. The research leading to these results has received funding from the EEA Grants 2014-2021, under Project contract no. 36/2021 (project code: EEA-RO-NO-2018-0106) and Core Program 2023-2026, project PN23080303.J MATER SCI-MATER EL 34, 903

http://dx.doi.org/10.1007/s10854-023-10318-9

2023
13Mitran, G; Neatu, S; Pavel, OD; Urda, A; Mirea, AG; Florea, M; Neatu, FIron-doped Co3O4 catalysts prepared by a surfactant-assisted method as effective catalysts for malic acid oxidative decarboxylationThis work was supported by a grant from the Romanian Ministry of Education and Research, CNCS - UEFISCDI, project number PNIII-P4-ID-PCE-2020-0580, within PNCDI III. FN, MF and SN acknowledge the Ministry of Research, Innovation and Digitization, CNCS - UEFISCDI for financial support through project no. PN-III-P4-ID-ERC-2021-0007 and the Core Program 2023-2026 (contract PC3-PN23080303).CATAL SCI TECHNOL 13, 4420-4434

http://dx.doi.org/10.1039/d3cy00121k

2023
14Zaki, MY; Sava, F; Simandan, ID; Buruiana, AT; Bocirnea, AE; Stavarache, I; Velea, A; Galca, AC; Pintilie, LFrom non-stoichiometric CTSe to single phase and stoichiometric CZTSe films by annealing under Sn plus Se atmosphereAuthors kindly acknowledge the financial support of the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitalization in the framework of the UEFICDI PN-III-P1-1.1-PD-2021-0240 (contract no. PD 41/2022) and UEFISCDI PN-III-P4-ID-PCE-2020-0827 (contract no. PCE74/09.02.2021) projects and Core Program Project PC3-PN23080303.CERAM INT 49, 33692-33702

http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.08.056

2023
15Costas, A; Preda, N; Zgura, I; Kuncser, A; Apostol, N; Curutiu, C; Enculescu, ISilver nanoparticles decorated ZnO-CuO core-shell nanowire arrays with low water adhesion and high antibacterial activityN.P. and A.C. acknowledge to the Ministry of Research, Innovation and Digitization, CNCS-UEFISCDI, for the financial support through the project number PN-III-P4-PCE-2021-1131, within PNCDI III and the project code PN-III-P2-2.1-PED-2021-3984 (contract no.: 707PED/ 2022). Also, the authors gratefully acknowledge for the financial support to the Core Program of the NIMP, granted by the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitalization through the Project PC1- PN23080101.SCI REP-UK 13, 10698

http://dx.doi.org/10.1038/s41598-023-37953-w

2023
16Comanescu, CRecent Advances in Surface Functionalization of Magnetic NanoparticlesThis work is funded by the Core Program of the National Institute of Materials Physics, granted by the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitalization through the Project PC1-PN23080101 and Projects No. PN-III-P1-1.1-TE-2021-1657 (TE 84/2022) and TE 91/2022.COATINGS 13, 1772

http://dx.doi.org/10.3390/coatings13101772

2023
17Abramiuc, LE; Tanase, LC; Prieto, MJ; Caldas, LD; Tiwari, A; Apostol, NG; Husanu, MA; Chirila, CF; Trupina, L; Schmidt, T; Pintilie, L; Teodorescu, CMSurface charge dynamics on air-exposed ferroelectric Pb(Zr,Ti)O3(001) thin filmsWe would like to thank the Helmholtz Centre Berlin for Materials and Energy (HZB) for the allocation of beamtime under the proposal 202-09863-ST. L. E. A. was funded by the Romanian UEFISCDI Agency under contract no. PN-III-P1-1.1-PD-2019-0763. N. G. A. was funded by the project PN-III-P1-1.1-TE-2019-0916 granted by the UEFISCDI Romanian authority. M. A. H. was funded by the project PN-III-P4-ID-PCE-2020-2540 granted by the same entity. C. M. T. was funded by the ELI_17 granted by the Institute of Atomics Physics, Romania. We also acknowledge the funding by the Core Program of National Institute of Materials Physics, project no. PC1-PN23080101. The SMART instrument was financially supported by the Federal German Ministry of Education and Research (BMBF) under the contract 05KS4WWB/4, as well as by the Max-Planck Society. L. d. S. C. is grateful for the funding through the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) under Germany's Excellence Strategy-EXC 2008-390540038 (UniSysCat). M. J. P. and L.C.T. were funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) under grant no. 03EW0015B (CatLab).NANOSCALE 15, 13062-13075

http://dx.doi.org/10.1039/d3nr02690f

2023
18Plocon, C; Evanghelidis, A; Enculescu, M; Isopencu, G; Oprea, O; Bacalum, M; Raileanu, M; Jinga, S; Busuioc, CDevelopment and Characterization of Electrospun Composites Built on Polycaprolactone and Cerium-Containing PhasesMihaela Bacalum and Mina Raileau acknowledge the financial support of MCDI through the Nucleu Program within the National Plan for Research, Development and Innovation 2022-2027, project PN 23 21 02 02.INT J MOL SCI 24, 14201

http://dx.doi.org/10.3390/ijms241814201

2023
19Kuncser, A; Vasylkiv, O; Borodianska, H; Demirskyi, D; Badica, PHigh bending strength at 1800 °C exceeding 1 GPa in TiB2-B4C compositeA.K. and P.B. acknowledge support from MCI-UEFISCDI Romania through Core Program PC1-PN23080101/PC2-PN23080202~Solutii 33, and~PN-III-P1-1.1-TE-2021-0273/TE86/2022.SCI REP-UK 13, 6915

http://dx.doi.org/10.1038/s41598-023-33135-w

2023
20Coman, LG; Marcu, M; Acsente, T; Vizireanu, S; Satulu, V; Dinescu, G; Matei, E; Spataru, T; Spataru, N; Preda, LHybrid nanostructures based on vertically graphenes decorated with tungsten oxide nanoparticles for enhanced capacitive performanceThis study was performed within the framework of the Electrochemical preparation and characterization of active materials with pre-determined features research project of the Ilie Murgulescu Institute of Physical Chemistry of the Romanian Academy. This work was supported by Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitization under project-contract no.632 PED/2022 BIOPLASM, PN-III-P2-2.1-PED-20212559 within PNCDI III, Romanian National Core Program LAPLAS VII-contract no. 30N/2023 of National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics and Project PC1-PN23080101 of the National Institute of Material Physics.DIAM RELAT MATER 139, 110316

http://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2023.110316

2023
21Oumezzine, M; Iuga, A; Enculescu, M; Galca, ACStructural, Frequency and Temperature Dependent Dielectric Properties of Zn2+ Substituted Ni-Co Based Spinel Ferrite (ZnxNi0.8-xCo0.2Fe2O4)The authors acknowledge the Tunisian Ministry of Higher Education and Scientific Research (Core program: 03-19PEJC03 project) for the financial support. NIMP authors acknowledge the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitalization in the framework of Core Program Project PC3-PN23080303.ECS J SOLID STATE SC 12, 53008

http://dx.doi.org/10.1149/2162-8777/acd6bb

2023
22Predoi, D; Balas, M; Badea, MA; Ciobanu, SC; Buton, N; Dinischiotu, ADextran-Coated Iron Oxide Nanoparticles Loaded with 5-Fluorouracil for Drug-Delivery ApplicationsThis work was funded by the Core Program of the National Institute of Materials Physics, granted by the Romanian Ministry of Research, Innovation, and Digitalization through Project PC1-PN23080101.NANOMATERIALS-BASEL 13, 1811

http://dx.doi.org/10.3390/nano13121811

2023
23Circu, V; Ganea, CP; Secu, M; Manaila-Maximean, D; Marinescu, GC; Popescu, RG; Pasuk, IColumnar Liquid Crystals of Copper(I) Complexes with Ionic Conductivity and Solid State EmissionThis work has been partially funded by the project C1.2.PFE_CDI.2021-587/contract no.41PFE/30.12.2021. C.P.G, M.S., and I.P acknowledge the financial support of the Romanian Ministry of Research Innovation and Digitisation (MCI) through the project PC3-PN23080303.MOLECULES 28, 4196

http://dx.doi.org/10.3390/molecules28104196

2023
24Stepanova, A; Tite, T; Ivanenko, I; Enculescu, M; Radu, C; Culita, DC; Rostas, AM; Galca, ACTiO2 Phase Ratio's Contribution to the Photocatalytic ActivityThe authors acknowledge funding by the CoreProgramsgranted by the Romanian Ministry of Research, Innovation, and Digitizationthrough the projects PN23080303, 35PFE/2022, and PN23240103.ACS OMEGA 8, 41664-41673

http://dx.doi.org/10.1021/acsomega.3c05890

2023
Arpak, MC; Daglilar, S; Kalkandelen, C; Balescu, LM; Sasmazel, HT; Pasuk, I; Stan, GE; Durukan, K; Gunduz, OPhysico-chemical characterization and in vitro biological study of manganese doped β-tricalcium phosphate-based ceramics for bone regeneration applicationsG.E.S. and L.M.B. are thankful for the financial support of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS-UEFISCDI, in the framework of PNIII-P1-1.1-TE-2019-0463 project (within PNCDI III), as well as to Core Program of the National Institute of Materials Physics within the National Research Development and Innovation Plan 2022-2027, carried out with the support of the Romanian Ministry of Research, Innovation and Digitalization under the project PC2-PN23080101.J AUST CERAM SOC 59, 969-983

http://dx.doi.org/10.1007/s41779-023-00889-5

2023
25Ostahie, B; Sticlet, D; Moca, CP; Dóra, B; Werner, MA; Asboth, JK; Zaránd, GMultiparticle quantum walk: A dynamical probe of topological many-body excitationsThis research is supported by UEFISCDI, under Project No. PN-III-P4-ID-PCE-2020-0277, under the project for funding the excellence, Contracts No. 29 PFE/30.12.2021, No. PN-III-P1-1.1-PD-2019-0595, and No. PN-III-P1-1.1-TE-2019-0423, by the Core Program of the National Institute of Materials Physics, granted by the Romanian MCID under Project No. PC2-PN23080202, and by the National Research, Development and Innovation Office NKFIH within the Quantum Technology National Excellence Program (Project No. 2017-1.2.1-NKP-2017-00001) , K134437, K142179, SNN139581, and the BME-Nanotechnology FIKP grant (BME FIKP-NAT) . M.A.W. has also been supported by the Hungarian Academy of Sciences through the Janos Bolyai Research Scholarship and by the NKP-22-5-BME-330 New National Excellence Program of the Ministry for Culture and Innovation from the source of the National Research, Development and Innovation Fund.PHYS REV B 108, 35126

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.108.035126

2023

Participare la Conferinta Nucleu organizata la Bistrita, 30-31 mai 2024, prezentarea rezultatelor.Prezentare Nucleu raport 2023-diacritice

 

 

Cereri de brevet depuse in 2023

Nr.propuneri breveteAnul înregistrăriiAutorul/AutoriiNumele propunerii de brevet
OSIMA0004906.02.2023Iuga Alin Romulus, Slav Adrian, Palade CătălinMetodă de măsurare a presiunii de vid preliminar cu un traductor de ultrasunete pentru aer cu element bimorf
A0021702.05.2023Cotîrlan-Simioniuc CostelModulator electrooptic cu modificarea continuă a indicelui de refracție cu valori supraunitare
A0028407.06.2023Ciobotaru Iulia Corina,  Besleaga Stan Cristina,  Ciobotaru Constantin ClaudiuProcedeu de obtinere a pulberilor nanocristaline hibride de perovskiti halogenati cu stibiu pentru aplicatii in domeniul diodelor organice electroluminescente
A0033229.06.2023Udrescu Adelina, Burlanescu Teodora, Smaranda Ion, Lorinczi Adam, Galatanu Andrei, Palade Petru, Baibarac MihaelaMetoda de sinteza a filmelor bazate pe compozitul poli(orto- toluidina)/WS2
A0033329.06.2023Sava Florinel, Buruiana  Angel Theodor,  Mihai Oana Claudia, Matei Elena,  Tite Teddy,  Velea AlinProcedeu pentru producerea de materiale cristaline cvasi-bidimensionale cu cheltuieli de producție reduse
A0033429.06.2023Vaduva Mirela, Burlanescu Teodora, Smaranda Ion, Baibarac MihaelaMetoda de sinteza a filmelor bazate pe compozitul poli(orto- toluidina)/oxid de grafenă redus
A00753

 

28.11.2023Popescu Bogdan, Tolea Felicia, Tolea Mugurel, Enculescu Maria-Monica, Sofronie MihaelaBenzi metalice pe bază de Ni-Mn-Sb cu dopaj de Co şi Cu care prezintă proprietăţi de memoria formei şi magnetostricţiune scalabilă pentru utilizarea in senzoristică. procedura de sintetizare
A0077329.11.2023Iuga Alin Romulus, Kuncser Victor Eugen, Iacob Nicusor, Lazar Marian, Ighigeanu Adelina Maria, Schinteie Gabriel AlexandruDispozitiv cu izolare quasi-adiabatica pentru cresterea preciziei masuratorilor ratei specifice de absorbtie a unei suspensii de nanoparticule magnetice
A0077429.11.2023Amarande Luminița, Stan George,  Popa Adrian Claudiu,  Miclea Corneliu Florin,  Nedelcu Liviu,  Besleagă-Stan Cristina,  Geambașu Dragoș Cezar,  Cioangher Marius Cristian,

Leonat  Lucia, Toma Vasilica

Materiale piezoceramice de tip titanat de bariu dopat cu Ga cu aplicații în osteogeneză și procedeu de obținere

 

A0078704.12.2023Mihai Claudia, Buruiana Angel-Theodor, Bocirnea Elena Amelia, Sva Florinel, Matei Elena, Tite Teddy, Simandan Iosif-Daniel, Galca Aurelian Catalin, Velea AlinProcedeu în două etape pentru fabricarea heterostructurilor de Grafenă\MoS2
A0081708.12.2023Evanghelidis Alexandru,  Beregoi Mihaela, Ionut EnculescuDispozitiv de colectare a fibrelor electrofilate cu grad înalt de aliniere geometrică și precizie cantitativă ridicată la densități mici
EPOEP2316251717.03.2023Badica Petre, Grigoroscuta Mihai-Alexandru, Burdusel Mihail, Costescu Maria RuxandraProcess for obtaining a layered composite material, layered composite material and its uses
EP2346555010.10.2023Ciobotaru Iulia Corina, Ciobotaru Constantin Claudiu, Evanghelidis Alexandru, Polosan Silviu Pavel, Enculescu Ionut Marius, Casarica AngelaTransparent and flexible multilayer diode device based on electrospun polymer fibers and organometallic compounds and process for manufacturing such device
EP23210502.317.11.2023Buruiana Angel-Theodor,  Bocirnea Amelia Elena,  Kuncser Andrei,  Tite Teddy,  Matei Elena,  Mihai Claudia,  Gâlcă Aurelian Cătălin,  Velea AlinEnergy efficient memristor based on orthorhombic tin selenide (SnSe) micrometric flakes, method of obtaining thereof and applications thereof
WIPO
USPTO

PROJECTS/ PROIECTE NUCLEU


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved