Platforma de tip Rashba pentru stocarea si procesarea informatiei


Project Director: Dr. Dana POPESCU

Cod Proiect: PN-III-P1-1.1-TE-2021-0136/TE-2021-1053/ RaBit
Director de proiect: Dr. Dana Georgeta Popescu
Tipul proiectului: National
Program: TE
Finantator: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării
Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR BUCURESTI RA
Status: În derulare
Data de incepere: 15 Mai 2022
Data de incheiere: 14 Mai 2024

Rezumat: Proiectul își propune să ofere o alternativă la memoriile de acces aleatoriu deja disponibile sub formă de platformă integrată de tip Rashba pentru stocarea datelor și, in plus, pentru manipularea bitului de memorie. Demersul va urmari validarea funcționalității mixte ca: i) memorii de acces aleatoriu multiferroice bazate pe cuplajul spin-orbita (MfRAM) ) și ii) poarta logică capabilă să efectueze operațiuni binare. Până la sfârșitul implementarii, va fi livrată validarea pentru MfRAM-uri mixte, logice și cuplaj spin-orbită, bazate pe interactiunea dintre gradele de spin și de sarcina în sistemele semiconductoare si multiferoice de tip Rashba. Sistemele metalice / semiconductoare cuplate de tip Rashba vor consta din interfețele materialelor ferromagnetice (Mn, Fe, Ni) cu Ge (111) si GeTe, care s-au dovedit că manifesta efecte Rashba semnificative și eficienta mare a conversiei din curenti de spin in curenti de sarcina via efectul Edelstein invers.

Director proiect: Dr. Dana Georgeta Popescu - Cercetător ştiinţific gradul II

Membrii:
Dr. CS I Marius-Adrian Husanu
Dr. CS II Rasoga Oana
Dr. CS III Bogdan Ostahie
Dr. CS III Arpad Mihai Rostas
Drd. Marian Cosmin Istrate

Rezultate

Articole:

1. M.A. Husanu, D.G. Popescu, F. Bisti, L.M. Hrib, L.D. Filip, I. Pasuk, R. Negrea, M.C. Istrate, L. Lev, T. Schmitt, L. Pintilie, A. Mishchenko, C.M. Teodorescu, V.N. Strocov Ferroelectricity modulates polaronic coupling at multiferroic interfaces, Communications Physics 5, 209 (2022).
2. D.G. Popescu, M.A. Husanu, P. C. Constantinou, L.D. Filip, L. Trupina, C.I. Bucur, I. Pasuk, C. Chirila, L.M. Hrib, V. Stancu, L. Pintilie, T. Schmitt, C. M. Teodorescu, V.N. Strocov, Experimental band structure of Pb(Zr,Ti)O3: Mechanism of ferroelectric stabilization, Advance Science 10, 2205476 (2023).

Conferinte:

1. D.G. Popescu, M.A. Husanu, Experimental band structure of ferroelectric Pb(Zr,Ti)O3 and what can we learn from it, EMRS Spring, Strasbourg, France, May 29 – July 2 (2023) – oral presentation;
2. M.A. Husanu, D.G. Popescu, L.D. Filip, L.M. Hrib, L. Pintilie, C.M. Teodorescu, V.N. Strocov, Impact of ferroelectricity on the electron-phonon coupling at oxide interfaces, EMRS Spring, Strasbourg, France, May 29 – July 2 (2023) – oral presentation;
3. D.G. Popescu, L.D. Filip, C. Chirila, L. Hrib, M.A. Husanu, Bulk band splitting due to spin-orbit interaction in ferroelectric oxides, Topological Matter, Athens, Greece, March 28 - 31 (2023)
4. M.A. Husanu, A.C. Iancu, R.M. Costescu, D.G. Popescu, Bulk and surface – related nature of Ge(111) spin-orbit split bands, Topological Matter, Athens, Greece, March 28 - 31 (2023)
5. D.G. Popescu, L. Borcan, A. Iancu, A. Rostas, C. Ruxandra, V. Strocov, M.A. Husanu, Rashba coupling in metallic states at the Ni-doped Ge interface, The 7th International Colloquium „Physics of Materials”, Bucharest, Romania, November 10 - 11 (2022)
6. M.A. Husanu, A. Iancu, D. G. Popescu, C. Chirila, C. M. Teodorescu, Orbital character of two dimensional electron gas at an oxide interface, The 7th International Colloquium „Physics of Materials”, Bucharest, Romania, November 10 - 11 (2022)
7. D.G. Popescu, M.A. Husanu, R. Costescu, L. Borcan, Rashba coupling in metallic states at the metal/semiconductor interface, 20th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, Constanta, Romania, July 12-15 (2022)
8. M.A. Husanu, V. N. Strocov, D.G. Popescu, Modified occupancy of the orbitals at the conducting interface LaAlO3/SrTiO3, 20th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, Constanta, Romania, July 12-15 (2022)
9. D.G. Popescu, M.A. Husanu, C. Chirila, L. Pintilie, C.M. Teodorescu, Impact on Ferroelectricity and Band Alignment of Gradually Grown metal on BaTiO3, International Conference on Strongly Correlated Electron Systems, Amsterdam, The Netherlands, July 24-29 (2022)
10. D.G. Popescu, L.D. Filip, C.I. Bucur, C. Chirila, L. Pintilie, T. Schmitt, C.M. Teodorescu, M.A. Husanu, V.N. Strocov, Stabilization mechanisms of opposed ferroelectric states, International Conference on Strongly Correlated Electron Systems, Amsterdam, The Netherlands, July 24-29 (2022)

Dr. Ing. Dana Popescu

Scientific Researcher II
National Institute of Materials Physics
Atomistilor Str. 405A
077125 Magurele-Ilfov
Romania
Telephone: +40-(0)21-3690185, +40-(0)21-2418100
Fax: +40-(0)21-3690177


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2023 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved