PZT based piezo elements for rocket propelled grenade ordnance


Project Director: Dr. Corneliu Florin Miclea

Abstract

The defense industry has always attracted substantial interest and funding with the main purpose to serve as a deterrent against conflicts. Within the North Atlantic Treaty Organization (NATO) strategy the Eastern European countries are urged to modernize their military capabilities. Within this context we have been approached by Mija Mechanical Plant S.A., a branch of Romarm S.A., a company which includes the most important factories from Romanian defense industries and is the largest national supplier for military ordnance and an important player on the international market. Their main focus is to modernize the piezoelectric elements used in the final stage of the rocket propelled grenades (RPG) for anti-tank and high explosive rounds.
The focus is to upgrade the piezo elements from the current BaTiO3 materials to a high performance Lead Zirconate Titanate (PZT) based technology. The BaTiO3 piezoelectric elements present o series of drawbacks compared to the PZT as they have significantly smaller piezoelectric effect, phase transitions in the required working range, less stable morphotropic phase boundaries leading to low life time manifested in depolarization. On top of their intrinsic material limitation, the BaTiO3 piezo elements used for RPG manufacturing are scarcely available on the NATO sanctioned markets making this technological upgrade also a strategic desiderate.

 

Project ID:  433PED din 01/11/2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-3466)

Project Program: PED

Funded by: Executive Unit for Financing Higher Education, Research, Development and Innovation (UEFISCDI)

Contractor: National Institute of Materials Physics

Project Status: In progress

Start Date: 01 November 2020, 2020

End Date: 31 October, 2022

The main objective of this project is to develop a PZT based piezo element for RPG construction designed to fulfill the strict requirements of the manufacturer. The project will focus on the production, characterization and the optimization of high quality PZT based materials. The end product will be a functional prototype of the required piezo element, protected by a patent.

Luminita Amarande

Marius Cristian Cioanger

Lucian Trupina

Tehnician Pencu Marin

Rezumat:

Proiectul 433PED din 01/11/2020 (PN-III-P2-2.1-PED-2019-3466) a urmărit dezvoltarea unui element piezoceramic din PZT pentru muniția lansatoarelor de grenade. Proiectul se axează pe producerea, caracterizarea și optimizarea unor materiale performante de tip PZT și s-a finalizat prin realizarea unui prototip funcțional al elementului piezoceramic.

Proprietățile feroelectrice ale materialelor PZT studiate, au fost puse în evidență prin măsurarea polarizării P în funcție de câmpul electric aplicat E, cu ajutorul unui ferotester (sistem de caracterizare feroelectrică) Premier II (Radiant Technologies, Albuquerque NM, USA), obținându-se curbele de histerezis total și remanent. Proprietățile piezoelectrice au fost studiate în regim rezonant și cvasistatic utilizând echipamentul Agilent 4294A Analyzer. Regimul rezonant constă în aplicarea unui câmp electric alternativ de amplitudine mică (0.5 V/mm), cu frecvență variabilă, pe un rezonator piezoelectric (in cazul acesta un disc piezoceramic), care începe să vibreze datorită efectului piezoelectric invers. Spectrul impedanței complexe a acestui rezonator, pe domeniul de frecvență corespunzător rezonanței – antirezonanței modului de vibrație fundamental radial, permite determinarea constantelor piezoelectrice și electromecanice specifice acelui mod, care reprezintă răspunsul piezoelectric al rezonatorului. Studiul caracteristicilor piezoelectrice în funcție de temperatură prin spectroscopie de impedanță și testare feroelectrică, pe domeniul 5 K-300 K, s-a făcut cu ajutorul unui echipament PPMS, în care s-a introdus proba fixată pe un suport montat pe insertul construit de noi. Probele ceramice sub formă de disc au fost supuse unui tratament de îmbătrânire in etuvă, la temperatură de 50 oC respectiv 100 oC. Influența îmbătrânirii a fost studiată de asemenea, în funcție de temperatură, în PPMS.

A fost construit unui sistem de testare cu pendul pentru măsurarea tensiunii electrice sub șoc mecanic cu care au fost evaluate performanțele elementelor cilindrice active din materialele PZT selectate.

Rezultatele livrate:

 • 2 studii științifice privind prepararea și testarea materialelor de tip PZT din punct de vedere piezoelectric prin spectroscopie de impedanță, testarea feroelectrică P-E și privind caracterizarea elementelor active piezoceramice cilindrice realizate;
 • 1 articol știintific indexat publicat indexat în Web of Science®, cu factor de impact, situat cuartila Q1,
 • 1 comunicare științifică (oral) susținută la conferința internațională;
 • 1 articol știintific publicat digital,  cu ISBN;
 • Un al treilea articol ce abordează dependenta parametrilor piezo-, fero- electrici  si efectele îmbătrânirii este in curs de pregătire;
 • A fost depusă o cerere de brevet OSIM A00717/11.11.2022.
 • 1 produs (prototip funcțional)

Raportul științific nu va fi prezentat pe situl web a proiectului, rezultatele fiind încă curs de publicare.

2022: RAPORTUL STIINTIFIC SINTETIC 2020-2022  in format *.pdf este disponibil și poate fi accesat la cerere la UEFISCDI.

 

 

 

Articole publicate sau acceptate in jurnale cotate Web of Science®:

 • Amarande *, M.C. Cioangher, V. Toma, C.F. Miclea, M. Stefan, I. Pasuk, A.R. Iuga, C. Negrila, E. Matei, A.M. Palici 1, A.C. Joita, Hard/soft effects of multivalence co-dopants in correlation with their location in PZT ceramics, Ceramics International 47 (2021) 33382–33389

 

Articole publicate sau acceptate in jurnale cu ISBN:

 • Amarande, C. F. Miclea, M. C. Cioangher, V. Toma, I. Pasuk, M. Stefan, C. Negrila, A. C. Joita, Influence of multiple valence states and lattice locations of Sb and Mn co-dopants on the piezoelectric behaviorof PZT ceramics, Proceedings of the 4th IFSA Frequency & Time Conference 21-23 Sept 2022, Corfu, Greece, Edited by Sergey Y. Yurish, pages. 7-9. ISBN: 978-84-09-43855-6;

Conferințe și manifestări științifice internaționale:

 • Comunicare științifică (oral) susținută la conferința internațională 4th IFSA Frequency & Time Conference (IFTC' 2022), 21-23 Septembrie 2022, Corfu, Greece, cu titlul: Influence of multiple valence states and lattice locations of Sb and Mn co-dopants on the piezoelectric behavior of PZT ceramics, autori: L. Amarande, C. F. Miclea, M. C. Cioangher, V. Toma, I. Pasuk, M. Stefan, C. Negrila, A. C. Joita.;

Cereri de brevet:

 • Cerere de brevet OSIM A00717/11.11.2022, cu autorii Miclea Corneliu Florin, Amarande Luminița, Miclea Cornel, Cioangher Marius Cristian, Toma Vasilica și titlul „Element piezoceramic activ pentru proiectile autopropulsate și procedeu de obținere”.
 1. Hard/soft effects of multivalence co-dopants in correlation with their location in PZT ceramics L. Amarande , M.C. Cioangher, V. Toma, C.F. Miclea, M. Stefan, I. Pasuk, A.R. Iuga, C. Negrila, E. Matei, A.M. Palici 1, A.C. Joita, Ceramics International 47, 33382–33389 (2021) 
 2. Influence of multiple valence states and lattice locations of Sb and Mn co-dopants on the piezoelectric behavior of PZT ceramics, autori: L. Amarande, C. F. Miclea, M. C. Cioangher, V. Toma, I. Pasuk, M. Stefan, C. Negrila, A. C. Joita., Proceedings of the 4th IFSA Frequency & Time Conference 21-23 Sept 2022, Corfu, Greece, Edited by Sergey Y. Yurish, pages. 7-9, ISBN: 978-84-09-43855-6

PROJECTS/ NATIONAL PROJECTS


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved