Sechestrarea CO2 prin legare chimica in compusi minerali utili in scopul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera


Project Director: Dr. Daniela GHICA

Obiectivul general al proiectului il constituie reducerea continutului de dioxid de carbon eliberat in atmosfera in urma proceselor de producere a energiei electrice prin arderea combustibililor fosili. Se propune o metoda de sechestrare definitiva a dioxidului de carbon rezultat in procesele de ardere prin reactie chimica cu solutie de hidroxid de calciu, reziduu industrial de la fabricarea acetilenei. Se urmareste obtinerea unui carbonat de calciu precipitat cu proprietati prestabilite destinat a fi utilizat ca aditiv la producerea maselor plastice, hartiei sau cauciucului.


PROJECTS/ NATIONAL PROJECTS


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved