Cod Proiect:  PN-III-P1-1.1-TE-2016-1501

Director de Proiect: Dr. George Stan

Tipul Proiectului: National

Programul de incadrare al Proiectului: RESURSE UMANE, Tinere Echipe

Finantat de: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, UEFISCDI

Contractor: Institutul National C-D pentru Fizica Materialelor

Status: In desfasurare

Data Inceperii:  2 Mai, 2018

Data Finalizarii:  30 Aprilie, 2020

 

Rezumatul Proiectului:

Astazi, rezistenta la antibiotice devine o problema importanta, putand spune ca intram in "era post-antibiotice". Complicatii acute pot surveni dupa operatiile de implatare, deoarece trauma va slabi raspunsul imun local si va permite patogenilor sa adere si sa se dezvolte rapid in situl de implantare. Severitatea creste in stomatologie, deoarece nu se pot atinge conditii aseptice in mediul bucal. De aceea, obiectivele proiectului vizeaza identificarea de solutii capabile sa genereze un efect sinergic prin cuplarea unor agenti oxidici antimicrobieni (i.e. Ga2O3, CuO, Fe3O4, Ag2O) cu mecanisme diferite de actiune, incorporati in filme de bio-sticla depuse prin pulverizare magnetron, si, prin urmare, dezvoltarea unei noi generatii acoperiri implant, capabile sa satisfaca cerintele actuale din implantologia osoasa: durabilitate mecanica, compatibilizarea coeficientilor de dilatare termica acoperire vs. substrat metalic, conservarea conectivitatii de retea impreuna cu bioactivitatea si capacitatea de osteointegrare, compatibilizarea ratei de vindecare osoasa cu viteza de degradare a acoperirii, si o actiune antimicrobiana eficienta impotriva unui spectru larg de agenti patogeni. Indeplinirea acestor deziderate va impune tranzitia catre dispozitive medicale sigure si cu performante functionale superioare. Solutii pentru (i) stimularea si controlul duratei efectului antimicrobian prin includerea de straturi de sacrificiu, (ii) simplificarea lantului tehnologic de fabricatie, si (iii) imbunatatirea protocoalelor de testare in vitro, vor fi de asemenea propuse. Gradul de inovare tintit de obiectivele proiectului poate permite depasirea gradului de cunoastere actual din domeniul implantologiei, si astfel, generarea de premise pentru transfer tehnologic si crestere economica locala. Pe langa obiectivele stiintifice, proiectul va avea ca scop atragerea de resurse umane in cercetare si de crearea de oportunitati de formare profesionala continua pentru tinerii cercetatori.

 

Obiectivul general al Proiectului: Identificarea de Agenti Antimicrobieni cu Actiune Sinergica Incoporati in Acoperiri Bioactive de Sticla Bioactiva Fabricate prin Tehnici de Pulverizare Magnetron

  • 2018: RAPORTUL STIINTIFIC SINTETIC nr. 1 in format *.pdf este disponibil si poate fi accesat la cerere la UEFISCDI.

Articole publicate sau acceptate in jurnale cotate Web of Science®:

  • 01. A.C. Popa^, H.R. Fernandes, M. Necsulescu, C. Luculescu, M. Cioangher, V. Dumitru, B.W. Stuart, D.M. Grant, J.M.F. Ferreira*, G.E. Stan^* Antibacterial efficiency of alkali-free bioglasses incorporating ZnO and/or SrO as therapeutic agentsCERAM INT (2018); https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.11.112.

Lucrari trimise spre evaluare la jurnale Web of Science®:

  • 02. H.R. Fernandes, A. Gaddam, A. Rebelo, D. Brazete, G.E. Stan^, J.M.F. Ferreira, Bioactive glasses and glass-ceramics for health care applications in bone regeneration and tissue engineeringsubmitted for evaluation to MATERIALS (2018); Manuscript ID: materials-396103.

Conferinte si manifestari stiintifice internationale:

  • 01. G.E. Stan^*, A.C. Popa^, C. Besleaga^, J.M.F. Ferreira, Comparative in vitro behaviour of bioglass coatings in simulated body media with improved biomimicry: Challenging a paradigm, 5th Edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences (IC-ANMBES), 23-25 May 2018, Brasov, Romania (invited).

 

*autor corespondent

^membru al echipei de cercetare a proiectului

GEORGE E. STAN, Doctor in Ingineria Materialelor

Cercetator stiintific gradul I

Telefon: +40-(0)21-2418 128 sau +40-(0)21-2418 153

Departament: Laboratorul de Materiale si Structuri MultifunctionaleBack to top

Copyright © 2019 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved