Materiale compozite pentru aplicatii in domeniul managementului apei


Project Director: Dr. Stefano Bellucci

Data de incepere a proiectului: 26.03.2024

Data de finalizare a proiectului: 30.06.2026

Directorul de proiect si institutia gazda:

Nume: Bellucci

Prenume: Stefano

Data nasterii: 04/06/1957

Titlul de Doctor inca din anul : 1986

Telefon: +39069438222; +39360811243

Adresa e-mail: bellucci@lnf.infn.it

Numele institutiei: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-INCDFM

Adresa Institutului: Str. Atomistilor nr. 405A, Magurele, Ilfov, 077125, Romania

Persoana de contact in institut: Dr. Mihaela Baibarac

Numarul contractului de finantare: 760270/26.03.2024.

Rezumat

Poluarea mediului cauzată de activitățile industriale și antropice reprezintă o amenințare serioasă și reală. Cantitățile uriaşe de poluanți deversaţi în mediul înconjurător reprezintă factorul major de degradare a calității ecosistemelor, eliminarea poluanților (P) fiind de o importanță imperativă. Acest proiect ţinteşte la elaborarea unei tehnologii de fabricare a unui dispozitiv de filtrare pentru tratarea apelor contaminate, cu o eficiență ridicată de decontaminare a P. Strategia abordata vizează preparare membrane (MEMs) prin metoda procesului de inversie de fază, care va permite încorporarea agenților de decontaminare (AD) în matricea gazdă de poli(clorura de vinil) (PVC) combinată cu depunerea dispersiei coloidale a AD pe suprafața MEM prin pulverizarea aerosolilor, urmată de un proces de fuziune a nanoparticulelor anorganice efectuat print-un tratament termic sau cu plasma si UV lumina pentru creșterea aderența nanoparticulelor la MEM de PVC. Impactul așteptat al acestui proiect și beneficiile potențiale sunt: a) realizarea unui dispozitiv de filtrare bazat pe un set de MEM, care să elimine succesiv compușii organici, diverșii anioni și ioni ai metalelor grele; b) prepararea a noi senzori optici folosind spectroscopia Raman exaltată prin plasmoni de suprafaţă ca tehnică analitică pentru monitorizarea concentraţiei poluanţilor ȋn apele contaminate; c) formarea  unei noi generații de tineri cu expertiză în managementul apelor poluate; şi d) diseminarea rezultatelor prin publicarea în reviste ISI Q1 și cereri de brevet. Aceste rezultate vor asigura perspectivele participării cu o rată mare de succes la apelurile focalizate pe mediu, lansate ȋn cadrul programul Orizont 2022.

Structura echipei de cercetare (membrii echipei nominalizati / structura echipie in cazul membrilor nenominalizati):

Cercetator stiintific gradul I:

Dr.Mihaela Baibarac - https://orcid.org/0000-0003-1107-514X;

Dr. Elena Matei - https://orcid.org/ 0000-0002-8387-2562;

Dr. Irina Zgura – https://orcid.org/ 0000-0003-0537-5509;

Dr. Marcela Socol - https://orcid.org/0000-0003-2010-7318;

Cercetator stiintific gradul II:

Dr. Catalin Negrila - https://orcid.org/ 0000-0002-5756-2851;

Dr. Cristina Bartha - https://orcid.org/ 0000-0003-3916-5112;

Cercetator stiintific gradul II:

Dr. Mirela Vaduva (ex. Ilie) - https://orcid.org/ 0000-0001-5174-215X;

Cercetatori:

Dr. Ionel Mercioniu - https://orcid.org/ 0000-0002-3408-2919;

Cercetatori postdoctorali:

Dr. Ion Smaranda – https://orcid.org/ 0000-0002-0235-967X;

Dr. Adelina Udrescu - https://orcid.org/0000-0003-4205-8019;

Doctoranzi:

Mirela Paraschiv – https://orcid.org/0000-0002-2589-9185;

Radu Cercel - https://orcid.org/0000-0002-0806-7002.

 

 


PROJECTS/ PROIECTE PNRR-INVESTITIA I8


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved