Biosenzorii si rolul acestora in domeniul sanatatii

Event date and time: 30/03/2018 12:00 am

Event location: NIMP.Magurele

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) va organiza vineri, 30 martie 2018, în Sala de Seminar a INCDFM, începând cu ora 900, workshopul intitulat “Biosenzorii și rolul acestora în domeniul sănătății”.

Evenimentul are ca obiectiv prezentarea ofertei de expertiză a INCDFM și a rezultatelor deja obținute de specialiștii din INCDFM în domeniul senzorilor care au aplicații în domeniul sănătății precum și identificarea și stabilirea a noi colaborări între INCDFM și IMM-urile din România în cadrul proiectului, de tip Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, cu titlul “Analize fizico-chimice, material nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din România” (cererea de finanțare nr. 58/05.09.2016 (ID-P-40-345)), finanțat în cadrul Programului Operațional de Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară 1- Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 123.

Programul evenimentului poate fi consultat la adresa: http://www.infim.ro/POC-2014-2020/AMD-FARMA-MED-RO/workshop/ 

Pentru participare vă rugăm să completați formularul de înregistrare existent pe pagina web a evenimentului: Inregistrare Workshop


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved