Conferința de închidere a proiectului NANOBIOSURF – SMIS 103528

Event date and time: 24/05/2021 9:45 am

Event location: Online

Conferința de închidere a proiectului „Biosenzori electrochimici nanostructurați pentru diagnoză medicală și screening de compuși cu proprietăți farmaceutice: dezvoltare, caracterizarea suprafețelor și aplicații. NANOBIOSURF” – SMIS 103528

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-INCDFM București, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului Biosenzori electrochimici nanostructurați pentru diagnoză medicală și screening de compuși cu proprietăți farmaceutice: dezvoltare, caracterizarea suprafețelor și aplicații. NANOBIOSURF, SMIS 103528, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Obiective:

Obiectivul principal al proiectului a fost de a impulsiona activitatea laboratorului creat în cadrul INCDFM, L2. Producția, prelucrarea și analiza materialelor pentru creșterea calității vieții prin demararea de studii privind dezvoltarea de (bio)senzori nanostructurați pentru detectarea de (bio)molecule biomarker-i de afecțiuni medicale și pentru screening-ul de liganzi inhibitori și compuși cu proprietăți farmaceutice.

Planul de cercetare a abordat trei obiective specifice. Primul (O1) cu referire directă la biomolecule (relevanța acestora în acord cu noile descoperiri în Biologie), al doilea (O2) la tehnicile și procedurile de detecție și al treilea (O3) la controlul asupra suprafeței electrodului pentru imobilizarea biomoleculelor.

Rezultate:

Achiziția de echipamente necesare dezvoltării laboratorului L2: potențiostate/galvanostate și analizoare electrochimice, sistem de cromatografie lichidă de înalta performanță, spectrometru de rezonanță a plasmonilor de suprafață, spectrometru cititor de plăci, spectrometru pentru citomerie în flux, microscop de fluorescență precum și diverse echipament uzuale de laborator.

Dezvoltarea unei echipe de cercetare. S-a avut în vedere atragerea de personal înalt calificat necesar implementării activităților de cercetare. Au fost ocupate două poziții de post-doc prin atragerea a doi cercetători experimentați, cu pregătire internațională în domeniul bioelectrochimiei și biosenzorilor. Au fost ocupate și cele două poziții de doctorand prin atragerea de tineri cercetători, licențiați în Chimie la Universități de prestigiu din străinătate.

Principalele rezultate științifice obținute în cadrul proiectului până la data acestei sesiuni de comunicări sunt: 25 lucrări indexate în baza de date Web of Science dintre care 8 cu factor de impact mai mare ca 5; 6 cereri de brevet depuse la OSIM, aprox. 10 proiecte naționale și 3 internaționale dintre care 7 au obținut finanțare naționala. Este de menționat ca un număr de aprox. 12 articole și 2 brevet de invenție se află în faza de redactare la momentul actual. Rezultatele implementării proiectului au condus la deschiderea de noi linii și direcții de cercetare avându-se în vedere fructificarea acestora prin, cel puțin, depunerea de noi proiecte de cercetare la concursuri naționale și internaționale. Nu în ultimul rând este de remarcat că implementare acestui proiect a deschis posibilitatea de colaborări naționale și internaționale, atât în cadrul INCDFM cât și în afara acestuia.

Perioada de implementare a proiectului este de 57 de luni, 01.09.2016 – 31.05.2021, valoarea totală a contractului fiind de 8.911.316 lei, din care 8.614.500 lei finanțare nerambursabilă.

În data de 24.05.2021, începând cu ora 09.45, va avea loc Conferința de închidere a proiectului NANOBIOSURF, în format online. Linkul pentru participarea la acest eveniment este:

link Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/89607381243?pwd=djA3SmFSRThBSVRaVCs0dU9tU1NDdz09

Meeting ID: 896 0738 1243, Passcode: 871195

Agenda evenimentului:

Agenda eveniment

Rezumate prezentari:

Broșură cu rezumatele prezentărilor

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Director de proiect – Victor Diculescu
E-mail: victor.diculescu@infim.ro
Website proiect: https://projects.infim.ro/NANOBIOSURF/


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved