Pregătirea suprafețelor semiconductorului GaSb, un prim pas în dezvoltarea celulelor termofotovoltaice

Energia electrică reprezintă una dintre necesitățile zilnice ale societății contemporane, însă consumul actual este atât de ridicat, încât dezvoltarea surselor regenerabile de energie ca resursă energetică nepoluantă este imperativă pentru a susține consumurile energetice și pentru a proteja mediul înconjurător prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră!

O alternativă este reprezentată de celulele fotovoltaice și termofotovoltaice, care transformă energia solară și termică, în energie electrică.

În cadrul Institutului Național de Fizica Materialelor, din Măgurele, se acordă o importanță sporită cercetării și dezvoltării acestor noi surse de energie, cu rezultate de succes precum obținerea celei mai bune performanțe până în prezent, respectiv cea mai mare valoare a randamentului, raportată la nivel național pentru orice tip de celulă fotovoltaică studiat.

Având capacitatea de a dezvolta dispozitive optoelectronice de înaltă eficiență, prin echipamente moderne din dotarea institutului, INCDFM abordează tehnologia pregătirii suprafețelor semiconductorului GaSb în vederea realizării reproductibile a contactelor celulelor fotovoltaice și termofotovoltaice. Tehnologia elaborată detaliază evoluțiile și modalitățile de control ale distribuției oxizilor de pe suprafața semiconductorului, pentru obținerea unor contacte electrice cu siguranță ridicată în funcționare, fiind utilă producătorilor de dispozitive de conversie a energiei solare și termice în energie electrică.


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved