CELULE SOLARE HIBRIDE DEFORMABILE SI IMPERMEABILE


Project Director: Dr. Oana Rasoga

Cod Proiect: PN-III-P4-ID-PCE-2020-1691

Director de Proiect: Dr. Oana Rașoga

Tipul Proiectului: Național

Programul de incadrare al Proiectului: Cercetare fundamentală și de frontieră, Proiecte de cercetare exploratorie (PCE)

Finanțat de: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, UEFISCDI

Contractor: Institutul National C-D pentru Fizica Materialelor

Status: Activ

Data Inceperii: 4 ianuarie, 2021

Data Finalizarii: 31 decembrie, 2023

Combinând problemele majore legate de încălzirea globală datorită gazelor cu efect de seră ce implică găsirea de noi metode de producere de energie curată, regenerabilă cu cele legate de progresul în domeniul electronicii, direcțiile recente urmăresc dezvoltarea de noi metode și materiale care pot: oferi o sursă alternativă fezabilă pentru energie regenerabilă bazată pe radiația solară, (ii) oferi performanțe ridicate ale dispozitivelor și (iii) susține deformarea mecanică.    

Prezentul proiect propune un nou tip de celulă organică hibridă flexibilă, care combină proprietățile materialelor organice cu cele ale siliciului. Structura propusă constă într-o celulă solară elastomerică bazată pe nanopaterni de Si sub formă de trunchi de con incorporați într-un amestec de donor/acceptor de material organic, plasat între doi electrozi metalici transparenți și flexibili.

Obiectivele principale sunt:

(i) realizarea trunchiurilor de con inversate de Si;

(ii) depunerea de material organic peste nanopaternii de Si;

(iii) incorporarea structurii într-o membrane elastomerică;

(iv) depunerea electrozilor metalici și caracterizarea structurilor.

Principalele tehnologii folosite în realizarea obiectivelor sunt: tehnica de nano-imprimare folosind radiația ultravioletă- pentru realizarea paternilor, evaporare laser pulsate asistată de o matrice-pentru depunerea stratului organic; spinare pentru depunerea PEDOT:PSS-ului și tehnica de electrospinare pentru realizarea electrozilor metalici.

Dr. Oana Rașoga
Dr. Anca Stănculescu
Dr. Marcela Socol
Dr. Marius-Andrei Avram
Dr. Carmen Breazu
Dr. Gianina Popescu-Pelin
Dr. Alexandru Evanghelidis
Dr. Loredana Văcăreanu
Drd. Gabriela Petre
Tech. Maria Rădulescu

Etapa I: Realizarea trunchiurilor de nanoconuri din siliciu (4.01.2021-31.01.2021)

A. Rezumatul etapei

În cadrul etapei 04.01.2021 – 31.12.2021 au fost stabilite 6 activități, respectiv: (1) Activitatea 1.1: Realizare de paterni prin UV-NIL și sinteză de materiale organice. În cadrul acestei activități s-au realizat structuri prin utilizarea tehnicii de imprimare litografică. De asemenea, s-a creat o colaborarea frumoasă cu cei de le EVG (Austria) care au contribuit și ei la realizarea de rezultate frumoase. S-au utilizat două timpuri de măști de lucru și s-a decis achiziția altor două. S-au testat și sintetizat oligomerii doriți pentru a fi folosiți în structuri de celulă solară. (2) Activitatea 1.2: Corodare umedă sau uscată a substraturilor paternate pentru a imprima paterni obținuți în siliciu. Această activitate vine în completarea precedentei, constând în transferul paternilor în stratul de siliciu. În acest scop s-au efectuat corodări uscate la temperaturi criogenice precum și corodări umede folosind diferite tipuri de soluții cum ar fi : Piranha, Apă regală, soluție apoasă de HF și soluție de KOH. (3) Activitatea 1.3: Caracterizarea nanopaternilor sub formă de trunchiuri de con - SEM, AFM, FTIR, a materialelor organice sintetizate și o caracterizare a structurilor inițiale obținute. În cadrul acestei activități s-au pus în evidență rezultatele activităților precedente, prin analize SEM, FTIR sau AFM cu scopul de a vedea ce trebuie îmbunătăți/optimiza în cadrul proceselor de fabricare. (4) Activitate 1.4: Optimizarea proceselor de paternare prin corodare umedă; În urma rezultatelor obținute la caracterizarea probelor, s-au îmbunătățit parametrii procesului de nanoimprimare prin stabilirea vitezei de rotație optime de la depunerea rezistului pe substrat, s-a încercat o optimizare a proceselor de corodare umedă testând diferiți timp de acțiune a soluțiilor sau concentrații. (5) Activitate 1.5: Caracterizarea nanopaternilor optimizați prin SEM, AFM, FTIR. În cadrul acestei activități s-au analizat structurile obținute anterior prin intermediul tehnicilor aferente. Suplimentar s-au realizat și structuri clasice pentru aplicații fotovoltaice cu scopul de a testa oligomerii sintetizați precum și alte substanțe, dar și un anumit tip de structuri paternate. (6) Activitatea 1.6: Diseminarea rezultatelor obținute pentru structura clasică precum și realizarea paginii WEB. Această activitate a fost strict legată de prezentarea rezultatelor întregii echipe, urmărind așa cum au cerut și evaluatorii proiectului ca directorul de proiect să își îmbunătățească CV-ul în ceea ce privește prezentările orale la conferințe. Prin urmare, doctoranda din cadrul proiectului a avut un poster prezentat la EMRS Spring, iar directorul de proiect două prezentări orale la EMRS Fall și CAS 2021. Efortul depus la diseminarea rezultatelor a fost unul de echipă și nu numai dovedit și prin lucrările trimise sau acceptate la publicare.

Conferințe:
(i) ”Organic heterostructures with indium-free transparent conductor electrode for opto-electronic applications” -Poster , autori: G. Petre, A. Stanculescu, M. Girtan, M. Socol, C. Breazu, L. Vacareanu, M. Grigoras, N. Preda, O. Rasoga, F. Stanculescu, prezentat de Gabriela Petre la conferința E-MRS 2021 Spring Meeting;
(ii) ” Effect of Aluminum nanostructured electrode on the properties of bulk heterojunctions based heterostructures for electronics”, prezentare orală, autori: O. Rasoga, C. Breazu, M. Socol, A.-M. Solonaru, L. Vacareanu, G. Petre, N. Preda, A. Stanculescu, F. Stanculescu, G. Socol, M. Girtan, A. Doroshkevich; prezentat de Oana Rașoga la conferința E-MRS 2021 Fall Meeting;
(iii) ” Wafer-level fabrication of nanocones structures by UV-nanoimprint and cryogenic deep reactive ion process”, prezentare orală, autori: Oana Rasoga, Christine Thanner, Olga Semenova, Andrei Marius Avram, Luiza-Izabela Jinga; prezentat de Oana Rașoga la conferința CAS 2021.

Articole:
1. Petre, G., Stanculescu, A., Girtan, M., Socol, M., Breazu, C., Vacareanu, L., Preda, N., Rasoga, O., Stanculescu, F. and Doroshkevich, A.S. (2022), Organic Heterostructures with Indium-Free Transparent Conductor Electrode for Optoelectronic Applications. Phys. Status Solidi A 2100521. https://doi.org/10.1002/pssa.202100521;
2.Stanculescu, A.; Socol, M.; Rasoga, O.; Breazu, C.; Preda, N.; Stanculescu, F.; Socol, G.; Vacareanu, L.; Girtan, M.; Doroshkevich, A.S. Arylenevinylene Oligomer-Based Heterostructures on Flexible AZO Electrodes. Materials 2021, 14, 7688. https://doi.org/10.3390/ma14247688
3.O. Rasoga, C. Thanner, O. Semenova, A. M. Avram and L. -I. Jinga, "Wafer-level fabrication of nanocones structures by UV-nanoimprint and cryogenic deep reactive ion process," 2021 International Semiconductor Conference (CAS), 2021, pp. 39-42, doi: 10.1109/CAS52836.2021.9604179.


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2022 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved