Chimie si fotochimie la suprafete feroelectrice


Project Director: Dr. Nicoleta APOSTOL

Acest proiect îşi propune studiul detaliat al proceselor care se petrec atunci când molecule sunt adsorbite, desorbite sau reacţionează pe suprafeţe monocristaline feroelectrice atomic curate, bine caracterizate, sintetizate prin depunere din pulsuri laser. Acestea vor fi studiate in situ prin tehnici de ştiinţe ale suprafeţelor: spectroscopie de fotoelectroni XPS, difracţie de fotoelectroni, difracţie de electroni lenţi sau rapizi (LEED şi RHEED), spectrometrie de masă, toate tehnicile urmărind adsorbţii, desorbţii şi reacţii moleculare atunci când polarizarea feroelectrică este modulată de parametri externi (optic, termic sau prin injecţie de purtători de sarcină). Obiectivul proiectului este descrierea detaliată a proceselor moleculare care au loc la suprafeţele feroelectrice (zirco-titanat de plumb şi titanat de bariu, de asemenea combinate cu metale nobile – Ag, Au, Pt, Pd, co-catalizatori), în principal privind reacţiile de interes pentru industria auto: (i) oxidarea monoxidului de carbon; (ii) reducerea oxidului nitric sau nitros (NOx); (iii) căi de reacţie combinate pentru catalizatori cu trei căi. Rezultatele care vor fi obţinute în proiect vor permite dezvoltarea de noi convertori catalitici, mai ieftini, operând la temperaturi joase şi a căror activitate poate fi indusă electric sau optic. Principalele rezultate vor fi constituite din articole ştiinţifice în jurnale „top tier” („zona roşie”) şi posibil o cerere de brevet de invenţie spre sfârşitul proiectului.

Apostol Nicoleta G., Director proiect

Chirila Cristina F., PostDoc

Tanase Liviu C., doctorand

Bocirnea Amelia E., doctorand

1. Non-interacting, sp2 carbon on a ferroelectric lead zirco-titanate: towards graphene synthesis on ferroelectrics in ultrahigh vacuum, N.G. Apostol, G.A. Lungu, I.C. Bucur, C.A. Tache, L. Hrib, L. Pintilie, D. Macovei, C.M. Teodorescu, RSC Adv. 6, p. 67883-67887 (2016)
2. Ferroelectric triggering of carbon monoxide adsorption on lead zircotitanate (001) surfaces, L.C. Tănase, N.G. Apostol, L. E. Abramiuc, C.A. Tache, L. Hrib, L. Trupină, L. Pintilie, C. M. Teodorescu, Sci. Rep. 6, 35301 (2016)
3. Low-energy electron diffraction from ferroelectric surfaces: Dead layers and surface dipoles in clean Pb(Zr, Ti)O-3(001), C.M. Teodorescu, L. Pintilie, N.G. Apostol, R.M. Costescu, G.A. Lungu, l. Hrib, L. Trupina, L.C. Tanase, I.C. Bucur, A.E. Bocirnea, Phys. Rev. B. 96(11), 115438 (2017)
4. Polarization landscape effects in soft X-ray-induced surface chemical decomposition of lead zirco-titanate, evidenced by photoelectronspectromicroscopy, L.E. Abramiuc, L.C. Tănase, A. Barinov, N.G. Apostol, C. Chirilă, L. Trupină, L. Pintilie, C.M. Teodorescu, Nanoscale 9, p. 11055-11067(2017).
5. Triggering surface ferroelectric order in Pb(Zr,Ti)O3(001) by deposition of platinum, I. C. Bucur, L.C. Tănase, L.E. Abramiuc, G.A. Lungu, C. Chirilă, L. Trupină, N.G. Apostol, R.M. Costescu, R. F. Negrea, L. Pintilie, Appl. Surf. Sci. doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.04.238 (2017)

Nicoleta G. Apostol

nicoleta.apostol@infim.ro

Scientific Researcher II
National Institute of Materials Physics
Atomistilor Str. 405A
077125 Magurele-Ilfov
Romania


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved