Fotodetectori cu nanocristale de GeSn in matrice de Si3N4 cu fotosensibilitate ridicata in intervalul 0.5 – 2.4 µm (GeSnPhotoSiNdet)


Project Director: Dr. Ionel STAVARACHE
ID-ul Proiectului: cod PN-III-P1-1.1-TE-2021-1491
Director de Proiect: Dr. Ionel Stavarache
Tipul proiectului: National
Programul de incadrare al proiectului: Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare;
Finantare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii - UEFISCDI
Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR
Numar contract: TE 71 / 2022
Status: In progress
Data de inceput: 15 Mai 2022
Data finalizarii: 14 Mai 2024

Scopul proiectului este de a fabrica un demonstrator pentru dispozitive de fotodetectori cu GeSn nps (top contact/GeSn-nps:Si3N4/Si sau cuarț/contact de spate), având parametri vizați: raport fotocurent/curent de întuneric cel putin 2 ordine de marime, timp de raspuns mic:µs, domeniu spectral extins pana la 2.4µm, responsivitate ridicata si detectivitate buna. Propunem o abordare nouă și originală utilizand un strat activ care oferă o limită spectrală în SWIR datorită proprietăților Si3N4 de a induce o tensiune de intindere în film. Aceasta se obtine prin co-depunere sau depunere multistrat de diferite rapoarte și compozitii de GeSn în Si3N4. Obiective: O1. Depunerea prin MS a structurii GeSn-ncs:Si3N4/Si sau cuarț, prin diferite abordări noi. Pentru aceasta, parametrii critici de depunere (puterea pe tinte, presiunea de lucru, flux de gaz sau temperatura substratului) vor fi reglati fin pentru a fi optimizati; O2. Formarea de GeSn-ncs în matrice de Si3N4 cu morfologie controlată (dimensiune, uniformitate și densitate); O3. Dezvoltarea probelor test cu proprietati fotoconductive controlate de morfologie, complet caracterizate; O4. Obținerea demonstratorului pentru dispozitive de fotodetector cu parametri de fotodetector vizati, testat în conformitate cu TRL3. Diseminare: 1 aplicatie brevet, 3 articole ISI, 2 conferințe si pagina web.

Dr. Ionel Stavarache

Dr. Ana-Maria Lepadatu

Dr. Catalin Palade

Dr. Ioana-Maria Avram Dascalescu

Dr. Adrian Slav

Drd. Mihalcea Catalina-Gabriela

Dr. Catalin Negrila

Drd. Ovidiu Cojocaru

Etapa I/2022

In Etapa I/2022 au fost realizate structuri de fotodetector pe baza de filme de GeSnSi3N4 in care concentratia de Sn in film de a fost variata intre ~4 %vol. si ~ 18 %vol.. Filmele au fost depuse prin pulverizare cu magnetron pe substrat de Si si cuart mentinut la temperatura camerei in timpul depunerii.

Formarea de nanocristale/doturi de GeSn in filmele de GeSnSi3N4 s-a realizat prin tratament termic RTA, dupa optimizarea parametrilor necesari si anume temperaturi in intervalul 325 - 700 °C.

Morfologia si structura filmelor investigate sunt puternic dependente de concentratia de Sn in filmele de GeSnSi3N4. In filmele amorfe cu concentratie de Sn crescuta, structura este mai dilatata in sensul ca, distanta dintre atomii din prima sfera de coordinatie si a doua sfera de coordinatie este crescuta. Acest fenomen se intimpla si in GeSn cristalizat, adica creste constanta de retea odata cu cresterea concentratiei de Sn.

Investigatiile optice pun in evidenta influenta concentratiei de Sn din filme asupra pragului de absorbtie. In filmele unde concentratia de Sn este de aproximativ 18 %vol., pragul de absorbtie are valoarea de 0.5 eV fata de valoare de 0.7 eV corespunzatoare concentratie de Sn de ~4 %vol..

Caracteristicile IV obtinute pe filme de GeSnSi3N4 / Si arata ca fotocurentul este mai mare cu 4 ordine de marime fata de curentul de intuneric si este puternic dependent de temperatura de masura. In plus, dependenta spectrala a fotocurentului pe aceste filme prezinta o banda larga de sensibilitate, in intervalul 520 – 1750 nm. Rezultatele obtinute din investigatiile optice sunt in stransa concordanta cu cele spectrale si demonstreaza ca aceste filme au proprietati fotoconductive adecvate pentru fabricarea fotodetectorilor.

In concluzie, obiectivele si activitatile propuse pentru Etapa I/2022 au fost integral realizate.

 

Etapa II/2023

In Etapa II/2023 au fost realizate structuri de fotodetector pe baza de GeSnSi3N4 in care concentratia de Sn in film de a fost variata intre ~4 %vol. si ~ 18 %vol. Filmele au fost depuse prin pulverizare cu magnetron pe substrat de Si si cuart mentinut la temperatura camerei urmat de nanostructurarea filmelor in RTA cat si pe subtrat cald intre 100 °C – 300 °C in timpul depunerii.

Formarea de nanocristale/doturi de GeSn in filmele de GeSnSi3N4 s-a realizat prin optimizarea parametrilor necesari: (i) tratament termic RTA in intervalul 325 - 700 °C si (ii) depuneri in-situ pe substrat cald in intervalul 100 - 300 °C.

Morfologia si structura filmelor investigate arata o dependenta puternica de concentratia de Sn din filme. Filmele obtinute pe suport cald (300 °C) prezinta un grad scazut de cristalizare in filmele cu ~4% Sn dar odata cu cresterea continutului de Sn la ~18% creste si densitatea de cristale de GeSn si dimensiunea acestora dar apare si difuzia Sn la suprafata filmului. Acest lucru este pus in evidenta si de investigatiile XRD.

Deasemenea, investigatiile optice pun in evidenta influenta concentratiei de Sn din filme asupra pragului de absorbtie. In filmele unde concentratia de Sn este de aproximativ 18 %vol., pragul de absorbtie are valoarea de 0.36 eV fata de valoare de 1 eV corespunzatoare concentratie de Sn de ~4 %vol..

Caracteristicile IV arata: (i) fotocurent este mai mare cu 5 ordine de marime fata de curentul de intuneric, dependent de temperatura de masura; (ii) viteza de raspuns este intre 0.9 – 2µs; (iii) jonctiune dependenta de continutul de Sn si procedeul de depunere. Dependenta spectrala a fotocurentului prezinta o banda larga de sensibilitate, in intervalul 360 - 2200 nm (UV-VIS-SWIR).

Rezultatele obtinute din investigatiile optice sunt in stransa concordanta cu cele fotoelectrice si demonstreaza ca aceste filme au proprietati fotoconductive adecvate pentru fabricarea fotodetectorilor. Fabricarea foto-detectorului demonstrator a fost realizat, prin procesare in camera curata, pe baza parametrilor tehnologici optimizati in aceste prime etape. Acesta a fost testat pentru a determina influenta suprafetei active asupra sensibilitatii spectrale.

In concluzie, obiectivele si activitatile propuse pentru Etapa II/2023 au fost integral realizate.

 

Etapa III/2024

In Etapa III/2024 au fost realizata fabricarea fotodetectorului-demonstrator utilizand parametrii tehnologici optimizati in cele doua etape anterioare. Filmele au fost depuse prin pulverizare cu magnetron pe substrat de Si la temperatura camerei cat si pe subtrat cald in timpul depunerii. Optimizarea parametrilor s-a realizat prin ajustari pas cu pas in functie rezultate obtinute in masurarile opto - electrice si anume: (i)  concetratia de Sn in intervalul 4-18 vol%; (ii) tratamente termice RTA in intervalul 325 - 700 °C dar si (iii) depuneri in-situ pe substrat cald in intervalul 100 - 300 °C.

Caracteristicile IV si It arata ca in functie de parametrii utlizati la fabricarea demostratorului: (i) fotocurentul poate fi cu peste 5 ordine de marime mai mare decat cel de intuneric si este puternic dependent de temperatura de masura; (ii) viteza de raspuns este mai mica de 0.8 – 0.9 ms in fuctie de timpul de achizitie; (iii) dependenta spectrala a fotocurentului prezinta o banda larga de sensibilitate, in ce porneste din vizibil (365 nm) si ajunge pana la aproximativ 2400 nm in SWIR; (iv) responsivitatea maxima obtinuta este de 8.2 AW-1, obtinuta la aproximativ 900 nm; (v) detectivitatea este ridicata intr-un interval spectral larg, 450 – 2000 nm.

Rezultatele obtinute prin testarea fotodetectorului-demostrator demonstreaza ca aceste filme au proprietati fotoconductive adecvate pentru fabricarea fotodetectorilor.

In concluzie, toate obiectivele si activitatile propuse pentru Etapa III/2024 au fost integral realizate.

 

2022

Lucrare indexata ISI:

“Extended near infrared photo-response influenced by host matrix change in Ge nanoparticle-based films”, I. Stavarache, C. Palade, A. Slav, P. Prepelita, V. S. Teodorescu, M. L. Ciurea, IEEE conference, 45th Edition of International Semiconductor Conference (CAS), pp. 231-234, 2022 October 12-14, Sinaia, Romania; IEEE Catalog Number: CFP22CAS-USB;
ISBN: 978-1-6654-5253-3; DOI: 10.1109/CAS56377.2022.9934586

 

2023

Lucrare indexata ISI:

“Near infrared photo-response of as-deposited films based on GeSn nanoparticles in Si3N4 dielectric”, I. Stavarache, P. Prepelita, O. Cojocaru, V. S. Teodorescu, M. L. Ciurea, IEEE conference, 46th Edition of International Semiconductor Conference (CAS), pp. 259-262, 2023 October 11-13, Sinaia, Romania; IEEE Catalog Number: CFP23CAS-USB;
ISBN: 979-8-3503-2394-8; DOI: 

 

Lucrari cotate ISI:

"Enhancing Short-Wave Infrared Photosensitivity of SiGe Nanocrystals-Based Films through Embedding Matrix-Induced Passivation, Stress, and Nanocrystallization", A.-M. Lepadatu, I. Stavarache, C. Palade, A. Slav, I. Dascalescu, O. Cojocaru, V.-A. Maraloiu, V. S. Teodorescu, T. Stoica, M. L. Ciurea, Phys. Chem. C 128, 4119−4142 (2024); https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c06996;

Rank by Journal Impact Factor: Q2/2022

"Modulating SiGe-SiO2 VIS-SWIR photoresponse by rapid-like furnace annealing versus rapid thermal annealing by interplay between strain and defects", Muhammad Taha Sultan, Ionel Stavarache, Andrei Manolescu, Unnar Bjarni Arnalds, Valentin Serban Teodorescu, Halldor Gudfinnur Svavarsson, Snorri Ingvarsson, and Magdalena Lidia Ciurea, Journal: Advanced Photonics Research; Manuscript ID: adpr.202300316; Rank by Journal Impact Factor: Q2/2022

2024

Lucrari cotate ISI:

"Enhancement of Visible to Short-Wave Infrared Photoresponse in Germanium Nanoparticles Embedded in Silicon Nitride by Thermal Annealing", Ionel Stavarache, Petronela Prepelita, Sorina Eftimie, Valentin Serban Teodorescu, Valentin Adrian Maraloiu, Magdalena Lidia Ciurea, Toma Stoica, Journal: The Journal of Physical Chemistry, Part: Part C; Manuscript ID: jp-2024-03158v; Rank by Journal Impact Factor: Q2/2022

Cerere de brevet de inventive:

“ Fotodetector sensibil in VIS-SWIR pe baza de nanoparticule de germanium-staniu inglobate in nitrura de siliciu si la un procedeu de abtinere a acestuia”, Stavarache, T. Stoica, M. L. Ciurea; A/00232 din 30 Aprilie 2024

 

 

Dr. Ionel Stavarache

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

Magurele, Ilfov, PO BOX MG-7, 077125

e-mail: stavarache@infim.ro

Romania


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved