Magneti anizotropici fara pamanturi rare utilizati ca retaineri magnetici in implanturi dentare


Project Director: Dr. Ovidiu CRISAN

Cod Proiect:

Finantat de: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, UEFISCDI

Contractor: Institutul National de Cercetare Dezvoltare  pentru Fizica Materialelor

Partener 1: R&D CONSULTANTA SI SERVICII S.R.L.

Partener 2: TEHNOMED IMPEX CO S.A.

Status: In desfasurare

Data Inceperii: 30.06.2022

Data Finalizarii: 30.06.2024

Abstract: Scopul proiectului este de a obtine magneti fara pamanturi rare cu elemente constituente putin costisitoare, bazate pe sisteme cu faza magnetica dura ce pot opera in conditii dure de exploatare. In comparatie cu magnetii existenti pe piata, noii magneti ce vor fi implementati vor fi alcatuiti din metale putin costisitoare si mult mai disponibile decat pamanturile rare. In cadrul proiectului se va realiza un demonstrator proof-of-concept de tip implant dentar cu retainer si fixari magnetice pentru lucrari prostetice de indelungata intrebuintare. Costul mai redus al acestui tip de implanturi va face produsul mult mai accesibil pentru pacientii in varsta si cu dificultati motrice, aducand astfel economii la bugetele de asigurari de sanatate. Noile tehnologii bazate pe acest concept de implanturi dentare, mai usor de folosit, mai puternice si mai putin costisitoare, au bune perspective de a intra pe piata.  Astfel dezvoltarea acestui tip de magneti si a implanturilor dentare pe baza acestora drept demonstrator al acestor produse,reprezinta  o oportunitate pentru companiile prezente in proiect, dezvoltator si end-user, de a-si creste ponderea pe piata acestor tipuri de dispozitive.

Echipa Coordonator:

 • Dr. Ovidiu Crisan - Director proiect
 • Dr. Victor Kuncser
 • Dr. Alina Crisan
 • Dr. Petru Palade
 • Ing. Aurel Leca
 • Dr. Anda Stanciu
 • Dr. Adrian Crisan
 • Dr. Andrei Kuncser

Echipa Partener 1:

 • Ing. Ioan Dan - Responsabil Partener
 • Dr. Vasile Danut Cojocaru
 • Drd. Alexandru Dan
 • Gabriel Enache

Echipa Partener 2:

 • Ing. Sorin Mihai Croitoru - Responsabil Partener
 • Ing. Ion Alexandru Popovici
 • Ion Hurmuzache

Etapa 1 (2022): Proiectarea compoziției si sinteza aliajelor pentru magneți permanenți. Proiectarea si experimentarea tehnologiei de sinteza a pulberilor precursoare

Proiectul RefMagDent este implementat de un consortiu alcatuit din grupul de la INCDFM completat cu doua firme cu potential inovativ deosebit in domeniul materialelor avansate si a materialelor speciale pentru aplicatii biomedicale. In cadrul acestui proiect, in Etapa 1 s-au desfasurat activități privind obținerea unor aliaje, care sa poată fi utilizate pentru fabricarea unor magneți permanenți - fără pământuri rare - necesari pentru fixarea protezelor dentare.

Obiectivele specifice aferente perioadei de raportare au fost: i) stabilirea cerințelor / specificațiilor privind obținerea aliajelor pentru magneți permanenți; ii) obținerea formulelor compozițiilor chimice ale aliajelor magnetice; iii) stabilirea tehnologiei de sinteza a aliajelor; iv) obținerea lotului de test 1 din aliajele in stare turnata; v) obținerea caracteristicilor chimice si structurale ale probelor din aliajele in stare turnata.

Pentru atingerea obiectivelor prezentate mai sus, consortiul a desfasurat activitati privind: 1) prezentarea unor aspecte teoretice asupra magnetismului si clasificarea materialelor magnetice; 2) stabilirea cerințelor necesare pentru obținerea materialelor magnetice; 3) stabilirea caracteristicilor fizico-mecanice si structurale necesare pentru aliajele cu proprietăți magnetice obținute prin topire, fiind analizate influentele  impurităților si a elementelor de aliere modificatoare, a metodei de elaborare, a structurii, a temperaturii asupra proprietăților magnetice ale materialelor. 4) proiectarea compoziției aliajelor; 5) proiectarea tehnologiei de laborator pentru sinteza aliajelor; 6) experimentarea tehnologiei de sinteza a aliajelor precum si obținerea lotului de test 1; 7) caracterizarea aliajelor in stare turnata (structural, electronic, chimic si morfologic).

Etapa 2 (2023)

In cadrul proiectului REFMagDent, in Etapa a II-a s-au desfasurat activități privind obținerea unor aliaje, care sa poată fi utilizate pentru fabricarea unor magneți permanenți - fără pământuri rare - necesari pentru fixarea protezelor dentare. In plus, partenerii din proiect au realizat activitati specifice privind designul si conceperea prototipului de implant dentar si s-au definitivat specificatiile privind performantele magnetice necesare pentru implantul ce urmeaza a fi realizat in Etapa urmatoare. Au fost realizate cu success toate activitatile prevazute pentru aceasta etapa, printre care amintim: Obținerea lotului de test 1 din pulberi precursoare, proiectarea si experimentarea tehnologiei de sinteza a magneților urmata de caracterizarea morfo-structurala si magnetica, proiectarea si experimentarea tehnologiei de procesare termica a magneților si caracterizarea magneților procesați termic. Nu in utimul rand a fost conceput si proiectat implantul dentar si a fost perfectionata tehnologia sa de manufacturare, in vederea obținerii prototipului de implant cu retentive magnetica. Evidentierea acestor tehnologii a fost sustinuta cu scheme de executie si buletine de analiza, furnizate ca anexe la raportul stiintific si tehnic al etapei. Un alt indicator de rezultat a fost realizat conform planului de lucru initial, si anume un articol publicat in jurnal indexat ISI cu factor de impact ridicat, Q1.

Crisan, O.; Crisan, A.D.; Randrianantoandro, N. Temperature-Dependent Phase Evolution in FePt-Based Nanocomposite Multiple-Phased Magnetic Alloys.

Nanomaterials 2022, 12, 4122. https://doi.org/10.3390/nano12234122

Crisan, O.; Crisan, A.D. Remarkable Magnetic Properties in a Mn73.6Ga26.4 Alloy Produced via Out-of-Equilibrium Method. Nanomaterials 2023, 13, 3014.
https:// doi.org/10.3390/nano13233014

 

Dr. Ovidiu Crisan

email: ocrisan@yahoo.com


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved