Comunicat de presă privind finalizarea proiectului “MATI2IT”

Comunicat de presă privind finalizarea proiectuluiMATERIALE MULTIFUNCȚIONALE INTELIGENTE PENTRU APLICAȚII DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE-MATI2IT”

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-INCDFM București, a derulat începand cu data de 01.09.2016, proiectul „ MATERIALE MULTIFUNCȚIONALE INTELIGENTE PENTRU APLICAȚII DE ÎNALTĂ TEHNOLOGIE-MATI2IT”-SMIS 105726, în baza contractului de finanțare nr. 54/01.09.2016, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Competitivitate (POC).

Valoarea totală a proiectului a fost de 15.950.000 lei, asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 13.500.000 lei din care 11.302.634,82 lei finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 2.197.365,18 lei din bugetul naţional. Proiectul s-a implementat pe o durată de 66 luni.

Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea, în colaborare cu partenerii industriali, de materiale multifuncționale inteligente pe baza cărora să se dezvolte aplicații în domenii precum: automotive; tehnologia informației și comunicații; clădiri inteligente; energie; automatizări industriale și domestice; securitate; sectoare de nișă ale economiei (materiale, dispozitive și tehnologii pentru infrastructuri mari: ELI-NP, CERN; tehnologii de reciclare a deșeurilor, materiale biocompatibile pentru protezare, senzori integrați in țesuturi biologice).

Prin implementarea proiectului s-au obținut următoarele rezultate:

7 societăți sprijinite;

– 17 brevete de invenție;

– 10 contracte încheiate cu intreprinderi mici și mijlocii;

– 3 contracte cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piață;

– 2 licențe acordate întreprinderilor;

– 2.160.500 lei reprezentând valoarea totală a cheltuielilor private atrase prin contracte cu întreprinderi;

– 25 de publicaţii științifice împreună cu întreprinderile, ca urmare a contractelor cu acestea;

– 16 locuri noi de muncă pentru cercetători create la solicitant ca urmare a proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Director proiect: Lucian Pintilie, Tel: 021.241.82.37, fax: 021.369.01.77 e-mail: pintilie@infim.ro


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved