Simulator complex pentru dezvoltarea, testarea și validarea metodelor și mijloacelor de reacție, specifice forțelor de intervenție, în cazul amenințărilor și riscurilor asimetrice care se produc în zone urbane


Project Director: Dr. Victor KUNCSER

Titlul proiectului: Simulator complex pentru dezvoltarea, testarea și validarea metodelor și mijloacelor de reacție, specifice forțelor de intervenție, în cazul amenințărilor și riscurilor asimetrice care se produc în zone urbane (titlul proiectului)

 1. Obiectivul proiectului.

Se va urmari fundamentarea stiintifica, configurarea corespunzatoare, implementarea, optimizarea si testarea unui simulator complex trimodular, destimat antrenarii trupelor speciale de interventie ale MAI. Simulatorul trebuie sa asigure simularea mediului si conditiilor reale din zone urbane si sa furnizeze caracteristicile si parametrii specifici diverselor amenintari asimetrice. Scopul final este de a oferi  posibilitatea punerii in practica a scenariilor de amenintari/evenimente de natura asimetrica, in vederea optimizarii  procedurilor de interventie si raspuns ale structurilor speciale din cadrul MAI.

 2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului.

(i) Studii privind particularitatile si elementele principalelor tipuri de amenintari si riscuri asimetrice  in mediu urban, in responsabilitatea structurilor IGPR-MAI, (ii) Modul de simulare interventii specifice IGPR-MAI la amenintari active asimetrice in zone urbane in configuratie de mini-oras, incluzand incinta balistica cu cerinte specifice, cu documentatie aferenta, (iii) Modul de simulare interventie manuala asupra dispozitivelor explozive, cu documentatie aferenta, (iv) Modul de realizare interventii in zona urbana bazat pe propulsia de lichide in 2 configuratii (pentru neutralizarea DEI si breaching),cu documentatie aferenta, (v) studii pentru realizarea de sisteme senzoristice diverse si de materiale de protectie balistica, (vi) studii balistice bazate pe metode analitice si numerice implicand proiectile aferente armamentului din dotare si configuratii spatiale de protectie balistica, (vii) 3 lucrari ISI, 2 cereri de brevet si 3 rapoarte tehnico-stiintifice.  

Etapa I: Explorari si studii privind stabilirea metodelor, tehnologiilor, produselor si mijloacelor pentru simulare, in functie de tipul amenintarilor si riscurilor asimetrice posibile (nr. şi denumirea etapei)

Termen: 31.12.2021

1.1. Obiectivul etapei/activitatii.

Explorari si studii privind stabilirea metodelor, tehnologiilor, produselor si mijloacelor pentru simulare, in functie de tipul amenintarilor si riscurilor asimetrice posibile

1.2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului etapei/activitatii.

Lista principale amenintari asimetrice si evaluarea riscurilor asociate, analiza SWOT privind particularitatile si elementele principalelor tipuri de amenintari asimetrice, prim set de simulari balistice pentru incinta balistica, evidentierea necesarului de dotare si antrenament, raport etapa

1.3. Rezultate obtinute in cadrul etapei:

in cadrul acestei etape au fost definite conceptele de razboi, agresiune si amenintare hibrida, de simetrie/asimetrie a conflictului, specificul amenintarilor si riscurilor cu potential de manifestare in mediul urban si s-a configurat o lista a principalelor amenintari asimetrice in mediul urban si o evaluare a riscurilor asiociate, s-a realizat o analiza SWOT privind particularitatile si elementele principalelor tipuri de amenintari asimetrice, a fost evidential necesarul de dotare si antrenament al trupelor speciale de interventie si necesitatea unui simulator complex de pregatire a acestora, au fost abordate toate cele 3 componente ale simulatorului complex pentru dezvoltarea, testarea și validarea metodelor și mijloacelor de reacție, specifice forțelor de intervenție, în cazul amenințărilor și riscurilor asimetrice care se produc în zone urbane, a fost furnizata solutia modulului de simulare interventii la amenintari active/dinamice, gandita sub forma unui minioras reconfigurabil si s-au oferit solutii constructive care sa asigure flexibilitate si adaptabilitate la cerintele de antrenament specificate de beneficiar, a fost expusa o solutie conceptuala pentru modulul de simulare interventie manuala asupra dispozitivelor explozive (DE) si s-a calibrat procedura de simulare numerica destinata proiectarii dispozitivelor de neutralizare DEI (procedura de simulare a fost validata printr-o configuratie experismentala asociata). A fost realizat un prim set de simulari balistice pentru incinta balistica. S-a efectuat o activitate suplimentara de cercetare exploratorie privind dezvoltarea de noi materiale de protectie balistica.


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2022 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved