BIONMEM – Membrane cu ionofor încorporat pentru detectarea ionilor în fluidele biologice


Project Director: Dr. Anca ALDEA

Acronim: BIONMEM

Cod Proiect: PN-III-P1-1.1-PD-2021-0319

Director de Proiect: Dr. Anca Aldea

Tipul Proiectului: National

Programul de incadrare al Proiectului: P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD - Resurse umane - Proiecte de cercetare postdoctorală (PD)

Finantat de: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, UEFISCDI

Contractor: Institutul National de Cercetare Dezvoltare  pentru Fizica Materialelor

Status: In desfasurare

Data Inceperii: 01.04.2022

Data Finalizarii: 31.03.2024

Scopul acestui proiect este dezvoltarea membranelor bioinspirate pentru încorporarea ionoforilor capabili să detecteze în mod specific ioni relevanți. Aceste membrane vor fi imobilizate la suprafața electrozilor pentru dezvoltarea dispozitivelor bio-analitice pentru monitorizarea în timp real a biomarkerilor în mediu biologic prin metode electrochimice. Datorită implicării lor frecvente într-o gamă largă de procese biochimice, detectarea ionilor de sodiu, potasiu și clor în transpirație este în prim plan, totuși este prevăzută posibilitatea extinderii principiului de funcționare la detectarea lor în alte medii biologice relevante sau la detectarea unor alți electroliți. Imobilizarea în membrane bio-inspirate formate din straturi bilipidice, lipozomice sau hidrogeluri asigură conformația funcțională/structural a ionoforului și, pe de altă parte, biocompatibilitatea crescută a dispozitivului la nivel epidermic.
Flexibilitatea acestor senzori va fi realizată prin utilizarea fibrelor polimerice electrofilate care asigură nanostructurarea suprafeței electrodului și o creștere semnificativă a ariei sale electroactive, dar și a sensibilității. Vor fi efectuate studii pentru a determina influența interferenților din transpirație asupra răspunsului senzorului și a biocompatibilității în culturi de celule epidermale. Adaptabilitatea acestui tip de membrane va fi demonstrată de aplicațiile dispozitivului pentru detectarea ionilor în ser și medii de cultură celulară

Scopul principal al acestui proiect este dezvoltarea membranelor cu ionofor încorporat cu aplicații în dispozitive bio-analitice pentru detecția electrochimică a electroliților biomarkeri în transpirație dar și în alte medii biologice precum ser sau culturi celulare.
Accentul este pus pe detecția ionilor de sodiu, potasiu și clor. Pentru atingerea acestui obiectiv sunt avute în vedere următoarele obiective:
O1: Sinteza membranei și încorporarea ionoforilor.  Se vor sintetiza membrane bilipidice, hidrogeluri și lipozomi și se va investiga încorporarea ionoforilor.
O2: Imobilizarea membranei cu ionofor încorporat la suprafața electrodului.  Interacțiunea membranei cu suprafața solidă poate duce la modificări conformațional-structurale și găsirea condițiilor optime este relevantă pentru obținerea celei mai bune sensibilități și a celei mai mici limită de detecție. Performanța senzorului va fi investigată în transpirație artificială, dar și pe un model biologic conceput pentru a detecta răspunsuri scurte și tranzitorii la senzor.

Director Proiect: Dr. Anca Aldea (U-1800-055N-8239)
https://www.brainmap.ro/anca-aldea

Mentor Proiect: Prof. Ileana Cornelia Farcasanu (U-1700-033C-8247)
https://www.brainmap.ro/ileana-cornelia-farcasanu

În a doua etapă a Proiectului PD67 obiectivul principal a fost testarea dispozitivelor obținute în vederea detecției și cuantificării ionilor de sodiu, potasiu și clor, precum și determinarea caracteristicilor senzorilor. În această etapă s-au continuat și activitățile de obținere a electrozilor din fibre polimerice electrofilate din policaprolactonă și din plachete de siliciu/dioxid de siliciu metalizate cu aur, sinteza membranelor, încorporarea ionoforului în membranele sintetizate, imobilizarea membranelor cu ionofor încorporat pe suprafața electrozilor.

Pe scurt, s-au obținut fibre polimerice electrofilate din policaprolactonă ce au fost acoperite cu un strat de aur și electrozi obținuți pe plachete de siliciu/dioxid de siliciu metalizate cu un strat intermediar de titan și aur. Au fost sintetizate 3 tipuri de membrane: membrană lipidică, hidrogel și lipozomi. Încorporarea ionoforului a fost realizată atât înaintea cât și după sinteza membranelor. În vederea caracterizării suprafețelor obținute acestea au fost analizate electrochimic (voltametrie ciclică), morfologic (microscopie electronică de baleiaj) și structural (spectroscopie infra-roșu). Senzorii obținuți în urma imobilizării membranelor cu ionofor încorporat pe suprafață au fost testați în vederea detecției și cuantificării ionilor de sodiu, potasiu și clor. Au fost efectuate și teste de biocompatibilitate prin utilizarea acestora ca substrat pentru proliferarea culturilor celulare.

În urma desfășurării acestor activități s-a realizat o îndeplinire de 100% a obiectivului 1 (O1: Sinteza membranei și încorporarea ionoforilor) și 75% a obiectivului 2 (O2: Imobilizarea membranei cu ionofor înglobat pe suprafața electrodului).  S-au sintetizat membrane bilipidice, hidrogeluri și lipozomi și metoda de încorporare a ionoforilor a fost optimizată, s-au obținut și caracterizat suprafețe de aur modificate cu diferite membrane și ionofori, s-a optimizat metoda imobilizării membranelor la suprafața electrozilor și senzorii au fost testați în vederea stabilirii răspunsului acestora la ioni specifici ionoforilor încorporați.

Anca ALDEA (DIBLĂ)

 

National Institute of Materials Physics

Laboratory of Multifunctional Materials and Structures

405A Atomistilor Street

077125, Magurele, Romania

E-mail: anca.aldea@infim.ro

Mobile: +40735157040


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved