Cercetari teoretice si experimentale in domeniul materialelor multifunctionale avansate pentru competitivitate economica si dezvoltare durabila (TEXMAV)


Project Director: Dr. Lucian Pintilie

Scopul Programului Nucleu 2018 a fost de a desfasura activitatile necesare pentru implementarea directiilor strategice de cercetare prevazute in strategia INCDFM pentru perioada urmatoare, inclusiv de a pregati terenul pentru un Program Nucleu mai lung.

In definirea principalelor directii tematice din aceasta strategie s-a tinut cont de:

· Strategia Nationala CDI 2014-2020, care focalizeaza cercetarile pe 4 domenii de specializare inteligenta si pe 3 domenii de interes national. INCDFM poate contribui la toate acestea prin dezvoltarea de materiale avansate si de metode specifice de investigare si analiza.

· Tendintele tematice din ultimii 5 ani, care au reliefat un interes din ce in ce mai accentuat catre directii noi de cercetare, legate in special de sanatate, calitatea vietii si a mediului, resurse energetice regenerabile, tehnologii pentru dezvoltare durabila, materiale pentru aplicatii in conditii extreme de lucru

Au fost propuse urmatoarele directii tematice de cercetare pentru 2018:

1. Studii teoretice si experimentale la frontiera cunoasterii in fizica starii condensate; Studiu si formare profesionala avansata in fizica si domenii conexe prin tehnici computationale moderne

2. Cercetari experimentale si dezvoltari tehnologice in domeniul Eco-nanotehnologii si Materiale Avansate

3. Materiale, structuri si metode cu potential de aplicatii in domeniile Bioeconomie si Sanatate

4. Tehnologii emergente, materiale si (nano)structuri functionale pentru domeniile TIC, spatiu si Securitate, Energie, mediu si schimbari climatice si Patrimoniu cultural Tematicile ce au fost abordate in cadrul programului Nucleu, precum si scopurile avute in vedere prin derularea sa, corespund cu prevederile Strategiei Nationale in domeniul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii pentru perioada 2014-2020.

Download pdf

Programul Nucleu are doua proiecte componente:

Proiect 1: Cercetari teoretice si experimentale la frontiera cunoasterii in fizica starii condensate si al materialelor multifunctionale cu impact aplicativ in domenii de inalta tehnologie si stiintele vietii.

Proiect 2: Dezvoltarea de metode teoretice si numerice avansate si de programe de formare profesionala pentru investigarea unor procese din fizica si domenii conexe

Descrierea celor doua proiecte se regaseste in fisierele de mai jos.

anexa 1-3-proiect 1-final-INCDFM-Pintilie

anexa 1-3-proiect 2 final-INCDFM-Stoica

La realizarea programului Nucleu va participa intregul personal al INCDFM, compus din 265 salariati, dintre care 215 (~81 %) cu studii superioare si 50 cu studii medii. Personalul de cercetare cu studii superioare direct implicat in realizarea programului cuprinde: 29 CS1; 25 CS2; 38 CS3; 21 CS; 34 de ACS; 2 IDT3 si 2 IDT in total 151 de cercetatori si ingineri dezvoltare (~70 % din personal cu studii superioare). Din personalul de cercetare, 128 de persoane detin titlul de doctor (~87 % din total cercetatori). Cercetatorii implicati in realizarea fazelor de executie ale programului Nucleu au specializari diverse (Fizica, Chimie, Stiinta Materialelor, Inginerie electrica, Automatizari, Biologie, etc.), ceea ce permite abordarea de teme multidisciplinare complexe. La acestia se adauga personal tehnic (ingineri si tehnicieni) necesar pentru intretinerea infrastructurii de cercetare si pentru dezvoltarea de aplicatii, si personalul administrativ, care asigura serviciile generale financiar-contabile, de achizitii, de personal, juridice, de marketing, de relatii publice, de securitate, etc..

Echipa de management a proiectului va fi alcatuita din cercetatori reputati precum si din specialisti in administrarea proiectelor si in finante-contabilitate:

Dr. Lucian Pintilie, Director Stiintific, CS1-director de proiect

Dr. Valeriu Moldoveanu, Sef de Laborator, CS1-responsabil stiintific tema 1

Dr. Victor Kuncser, Sef de Laborator, CS1-responsabil stiintific tema 2

Dr. Silviu Polosan, Sef de Laborator, CS1-responsabil stiintific tema 3

Dr. Cristian Mihail Teodorescu, Presedinte Consiliu Stiintific, CS1-responsabil tema 4

Ec. Gabriela Ivanus, Director Economic-responsabil financiar contabil

Ec. Elena Jelea-responsabil derulare contract (contractare, predari faze, etc.)

Echipa de management va fi ajutata de ceilalti responsabili de servicii si compartimente pentru buna desfasurare a activitatilor pe partea de achizitii, publicitate si marketing, resurse umane, etc.

PREMII OBTINUTE LA TARGURI DE INVENTICA- 2019

EUROINVENT 2019

 1. Installation for obtaining substrates of fibrils from biopolymers through electrospinning

Authors: Mihai Cioca, Gabriel Dobrescu, Adelina Ighigeanu, Alexandru Evanghelidis, Elena Matei, Ionut Enculescu

Award: Diploma of GOLD MEDAL

 1. Mesoporous layer for perovskite solar cells and the fabrication method

Authors: Ioana Pintilie, Andrei-Gabriel Tomulescu, Lucia Nicoleta Leonat, Viorica Stancu, Cristina Besleaga Stan, Vasilica Toma, Viorel-Georgel Dumitru, Lucian Pintilie

Award: Diploma of SILVER MEDAL

 1. Process for obtaining one-dimensional zinc oxide nanostructures by the thermal oxidation of zinc foils

Authors: C. Florica, N. Preda, A. Costas, A. Evanghelidis, M. Oancea, M. Enculescu, E. Matei, I. Enculescu

Award: Diploma of EXCELLENCE

 1. Process for obtaining a photodetector based on nanowire matrixes of copper-zinc oxide-zinc oxide core made of interdigitated metallic electrodes

Authors: A. Costas, C. Florica, N. Preda, A. Evanghelidis, C. Besleaga, M. Beregoi, M. Enculescu, E. Matei, V. Diculescu, A. Enache, M. Ignat-Barsan, M. Onea, A. Aldea, M. Apostol, M. Bunea, D. Crisan, O. Constantinescu, I. Enculescu

Award: Diploma of SILVER MEDAL

 1. Procedure for obtaining doped LYF4 luminophores with rare earths (Yb, Er) with luminescent properties under the influence of infrared radiation

Authors: Mihail Secu, Corina-Elisabeta Secu

Award: Diploma of BRONZE MEDAL

 1. Capacitive matrix for non-volatile memory based on germanium nanocrystals immersed in hafnium dioxide and process for making it

Authors: A. Slav, C. Palade, A.-M. Lepadatu, S. Lazanu, M.L. Ciurea – INCDFM in       colaborare cu        D. Vasilache, M. Dragoman – IMT Bucuresti

Award: Diploma of EXCELLENCE

 1. Powders, sintered bodies and MgB2 coatings resistant to microbial colonization and microbial biofilm efficacy and method of its use

Authors: Petre Bădică, Dan Nicolae Batalu, Mihai Alexandru Grigoroșcută, Mihail Burdușel, Gheorghe Virgil Aldica, Marcela Popa, Mariana Carmen Chifiriuc

Award: Diploma of GOLD MEDAL

8. Development of DEMO divertor components with embedded functionally graded thermal barriers

Authors: Magdalena Galatanu, Mihai Cioca, Adelina Ighigeanu, George Ruiu, Monica Enculescu, Bogdan Popescu, Andrei Galatanu

Award: Diploma of BRONZE MEDAL

 

PROINVENT 2019

 1. Installation for obtaining substrates of fibrils from biopolymers through electrospinning

Authors: Mihai Cioca, Gabriel Dobrescu, Adelina Ighigeanu, Alexandru Evanghelidis, Elena Matei, Ionut Enculescu

Award: Diploma of EXCELLENCE and GOLD MEDAL

 1. Mesoporous layer for perovskite solar cells and the fabrication method

Authors: Ioana Pintilie, Andrei-Gabriel Tomulescu, Lucia Nicoleta Leonat, Viorica Stancu, Cristina Besleaga Stan, Vasilica Toma, Viorel-Georgel Dumitru, Lucian Pintilie

Award: Diploma of EXCELLENCE and PROINVENT MEDAL

 1. Process for obtaining one-dimensional zinc oxide nanostructures by the thermal oxidation of zinc foils

Authors: C. Florica, N. Preda, A. Costas, A. Evanghelidis, M. Oancea, M. Enculescu, E. Matei, I. Enculescu

Award: Diploma of EXCELLENCE

 1. Process for obtaining a photodetector based on nanowire matrixes of copper-zinc oxide-zinc oxide core made of interdigitated metallic electrodes

Authors: A. Costas, C. Florica, N. Preda, A. Evanghelidis, C. Besleaga, M. Beregoi, M. Enculescu, E. Matei, V. Diculescu, A. Enache, M. Ignat-Barsan, M. Onea, A. Aldea, M. Apostol, M. Bunea, D. Crisan, O. Constantinescu, I. Enculescu

Award: Diploma of EXCELLENCE and GOLD MEDAL

5. Procedure for obtaining doped LYF4 luminophores with rare earths (Yb, Er) with luminescent properties under the influence of infrared radiation

Authors: Mihail Secu, Corina-Elisabeta Secu

Award: Diploma of EXCELLENCE and PROINVENT MEDAL

 1. Capacitive matrix for non-volatile memory based on germanium nanocrystals immersed in hafnium dioxide and process for making it

Authors: A. Slav, C. Palade, A.-M. Lepadatu, S. Lazanu, M.L. Ciurea – INCDFM in       colaborare cu        D. Vasilache, M. Dragoman – IMT Bucuresti

Award: Diploma of EXCELLENCE and PROINVENT MEDAL

 1. Powders, sintered bodies and MgB2 coatings resistant to microbial colonization and microbial biofilm efficacy and method of its use

Authors: Petre Bădică, Dan Nicolae Batalu, Mihai Alexandru Grigoroșcută, Mihail Burdușel, Gheorghe Virgil Aldica, Marcela Popa, Mariana Carmen Chifiriuc

Award: Diploma of EXCELLENCE and PROINVENT MEDAL

 

Din cauza pandemiei de COVID-19 in anul 2020 nu au fost organizate evenimente si targuri cu profil stiintific sau de inventica.

 

Premii si diplome obtinute in 2021

 

Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XIX-a, 20-22 octombrie 2021

 

1.Titlu: Procedeu de obtinere a unor matrici de nanofire de tip miez-coaja pe baza de oxid de cupru si dioxid de titan

MEDALIA DE AUR

Autori: Costas Liliana-Andreea, Preda Nicoleta-Roxana, Florica Camelia-Florina, Zgura Irina-Ionela, Enculescu Maria-Monica, Enculescu Ionut-Marius.

2. Titlu: Procedeu de functionalizare a unor membrane naturale extrase din coji de ou cu materiale anorganice nanostructurate prin pulverizare catodica cu magnetron in RF

MEDALIA DE AUR

Autori: Nicoleta Preda, Andreea Costas, Mihaela Beregoi, Ionut Enculescu

3. Titlu: Structura pe baza de nanocristale de GeSi in TiO2 pentru fotodetectori in VIS-NIR si procedeu de realizare a acesteia

MEDALIA DE ARGINT

Autor/autori: Magdalena Lidia Ciurea, Adrian Slav, Catalin Palade, Sorina Lazanu, Ana-Maria Lepadatu, Toma Stoica

4. Titlu : Sistem bicomponent compozit biodegradabil pentru materiale de osteosinteză cu control biomecanic

MEDALIA DE ARGINT

Autor/autori: Bădică Petre, Batalu Nicolae Dan, Balint Emilia Florica, Tudor Niculae, Burdușel Mihail, Grigoroșcuță Mihai-Alexandru, Aldica Gheorghe Virgil, Trancău Ioan-Ovidiu, Chifiriuc Mariana Carmen, Bărbuceanu Florica, Peteoacă Alexandra si Micșa Cătălin

 

EUROINVENT: European Exhibition of Creativity and Innovation, 20-22 Mai 2021

1.Titlu: Fast processing method for the manufacture of superconducting MgB2 bulks

MEDALIA DE AUR

Autori: Mihail BURDUŞEL, Mihai Alexandru GRIGOROŞCUŢĂ, Gheorghe Virgil ALDICA, Petre BĂDICĂ

2. Titlu: Process for photocatalytic reduction of water in the presence of heterogeneous photocatalysts mixed oxides of nickel, zinc and titanium

MEDALIA DE AUR

Autori:Neațu Ștefan, Neațu Florentina, Florea Mihaela, Trandafir Mihaela-Mirela

3. Titlu: Selective oxidation process of p-cymene from renewable sources in the presence of heterogeneous mixed oxide catalysts

MEDALIA DE ARGINT

Autori: Neațu Florentina, Neațu Ștefan, Florea Mihaela

4. Titlu: Equipment for viewing Anti-Stokes fluorescent security signs on documents

MEDALIA DE BRONZ

Autori: Secu Mihail, Galca Aurelian Catalin, Polosan Silviu, Gavrila Alexandru, Cioca

Mihai, Dobrescu Gabriel, Ighigeanu Adelina Maria

5. Titlu: Memcomputing in Ferroelectric Heterostructures

DIPLOMA DE EXCELENTA

Autori: Georgia A. Boni, Lucian D. Filip, Cristina Chirila, Alin Iuga, Iuliana Pasuk,

Luminita Hrib, Lucian Trupina, Ioana Pintilie, and Lucian Pintilie

6. Titlu: A new method of dielectric characterization in relation with polarization reversal for ferroelectric structures

MEDALIA DE ARGINT

Autori: Boni Georgia Andra, Chirila Cristina, Pintilie Lucian

 

Premii Saloane de Inventica 2022

 

EUROINVENT- European Exhibition of Creativity and Innovation, 26-28 mai 2022, Iasi

 

 1. Micrometer sized hexagonal chromium selenide flakes for Cryogenic temperature sensors

Autori: Anghel Theodor Buruiana, Florinel Sava, Nicusor Iacob, Elena Matei, Amelia Bocirnea, Melania Onea, Aurelian Catalin Galca, Claudia Mihai, Alin Velea, Victor Kuncser

Diploma of Bronze Medal

Diploma of Excellence

 

 1. Hydrophobic surfaces coated with Sn metallic nanoparticles obtained by a simple and clean method

Autori: Anghel Teodor Buruiana, Forinel Sava, Elena Matei, Irina Zgura, Mihail Burdusel, Claudia Mihai, Alin Velea

Diploma of Silver Medal

Diploma of Excellence awarded by NILPRP

 

 1. Hybrid system and method for thin film coatings by combining magnetron sputtering and pulsed laser deposition

Autori: Iosif- Daniel Simandan, Dan Nicolae Becherescu Barbu, Aurelian Catalin Galca, Claudia Mihai, Mircea Virgil Udrea, Lucian Pintilie, Alin Velea

Diploma of Gold Medal

 

 1. Structure based on GeSi nanocrystals embedded in TiO2 for VIS-NIR photodetectors and fabrication method

Autori: Magdalena Lidia Ciurea, Adrian Slav, Catalin Palade, Sorina Lazanu, Ana-Maria Lepadatu, Toma Stoica

Diploma of Gold Medal

 

 1. Procedure for obtaining core-shell nanowires arrays based on copper oxide and titanium dioxide

Autori: Costas Liliana-Andreea, Preda Nicoleta-Roxana, Florica Camelia Florina, Zgura Irina Ionela, Enculescu Maria Monica, Enulescu Marius Ionut

Diploma of Gold Medal

 

 1. Procedure of functionalization of natural membranes extracted from eggshells with nanostructured inorganic materials by RF magnetron sputtering

Autori: Nicoleta Preda, Andreea Costas, Mihaela Beregoi, Ionut Enculescu

Diploma of Silver Medal

 

 1. Phosphate tellurite absorber for 10.6 µm CO2 laser radiation

Autori: Silviu Polosan, Claudiu Ciobotaru

Diploma of Silver Medal

 

Prezentari ale rezultatelor si activitatilor derulate in INCDFM se pot gasi in video-clipul urmator:

https://youtu.be/6WSKuH6AsPc?list=PLGVe6BxyFHNW3NV635lY2bVKJiWUlfZeD

Video-clipuri de la diferite evenimente organizate in INCDFM, la care au fost popularizate si rezultate obtinute in cadrul Programului Nucleu:

Conferinta Societatii de Microscopie Electronica din Romania (2021)

https://cloud.infim.ro/index.php/s/Ik4hzJtcWHBImyZ

Workshop IWMP 2021

https://cloud.infim.ro/index.php/s/IjsOx1IFIUXzhnO

Workshop IWMP 2022

https://cloud.infim.ro/index.php/s/RnhEASUTaX4gVWE

Eveniment Magurele Science Park 2022

https://www.youtube.com/watch?v=IWSye4p7cmE&t=30s&ab_channel=NationalInstituteofMaterialsPhysicsRomania

Eveniment "Oure Bet on Science"

https://www.youtube.com/watch?v=n3LiXZ08y3k&ab_channel=NationalInstituteofMaterialsPhysicsRomania

Imagine de la vizita Minstrului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii in INCDFM (Iulie 2022)

In fisierele de mai jos se regasesc rapoartele anuale pentru cei trei ani de Program Nucleu incheiati: 2019; 2020; 2021.

Raportul pentru anul 2022, impreuna cu rapoartele de valorificare ale proiectelor componente vor fi incarcate dupa finalizarea Programului Nucleu, in 2022.

Rapoartele contin detalii despre obiectivele si rezultatele obtinute pentru fiecare faza de executie, precum si tabele sintetice cu rezultatele obtinute, conform definitiilor din OG 57/2002 (art. 74(1)). Rapoartele detaliate pentru fiecare faza de executie se regasesc, la cerere (cu protejarea drepturilor de proprietate intelectuale pentru datele si rezultatele experimentale nevalorificate inca), la sediul INCDFM.

Raport anual 2021-Program Nucleu

Raport anual 2020-Program Nucleu

Raport anual 2019-Program Nucleu

 

 

Lista publicatiilor poate fi accesata pe site-ul INCDFM: https://infim.ro/publicatii/

 

Infrastructura disponibile si serviciile oferite de catre INCDFM se pot gasi la:

 • pe site-ul propriue, https://infim.ro/, butonul "Facilitati si servicii" din pagina principala
 • platforma EERIS, https://eeris.eu/index.php, cautaare dupa denumirea in limba Engleza "National Institute of Materials Physics"

INCD Fizica Materialelor (sau National Institute of Materials Physics-NIMP)

Atomistilor 405A, Magurele, Ilfov, 077125 Romania

Tel/Phone: +40(0)213690185

Fax: +40(0)213690177

E-mail: secretariat@infim.ro; director@infim.ro

E-mail director Program Nucleu: pintilie@infim.ro


PROJECTS/ PROIECTE NUCLEU


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved