Cercetari teoretice si experimentale in domeniul materialelor multifunctionale avansate pentru competitivitate economica si dezvoltare durabila (TEXMAV)


Project Director: Dr. Lucian Pintilie

Scopul Programului Nucleu 2018 a fost de a desfasura activitatile necesare pentru implementarea directiilor strategice de cercetare prevazute in strategia INCDFM pentru perioada urmatoare, inclusiv de a pregati terenul pentru un Program Nucleu mai lung.

In definirea principalelor directii tematice din aceasta strategie s-a tinut cont de:

· Strategia Nationala CDI 2014-2020, care focalizeaza cercetarile pe 4 domenii de specializare inteligenta si pe 3 domenii de interes national. INCDFM poate contribui la toate acestea prin dezvoltarea de materiale avansate si de metode specifice de investigare si analiza.

· Tendintele tematice din ultimii 5 ani, care au reliefat un interes din ce in ce mai accentuat catre directii noi de cercetare, legate in special de sanatate, calitatea vietii si a mediului, resurse energetice regenerabile, tehnologii pentru dezvoltare durabila, materiale pentru aplicatii in conditii extreme de lucru

Au fost propuse urmatoarele directii tematice de cercetare pentru 2018:

1. Studii teoretice si experimentale la frontiera cunoasterii in fizica starii condensate; Studiu si formare profesionala avansata in fizica si domenii conexe prin tehnici computationale moderne

2. Cercetari experimentale si dezvoltari tehnologice in domeniul Eco-nanotehnologii si Materiale Avansate

3. Materiale, structuri si metode cu potential de aplicatii in domeniile Bioeconomie si Sanatate

4. Tehnologii emergente, materiale si (nano)structuri functionale pentru domeniile TIC, spatiu si Securitate, Energie, mediu si schimbari climatice si Patrimoniu cultural Tematicile ce au fost abordate in cadrul programului Nucleu, precum si scopurile avute in vedere prin derularea sa, corespund cu prevederile Strategiei Nationale in domeniul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii pentru perioada 2014-2020.

Download pdf

Raport anual 2021-Program Nucleu

Raport anual 2020-Program Nucleu

Raport anual 2019-Program Nucleu

PROIECT 1

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 1

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 2

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 3

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 4

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 5

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 6

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 7

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 8

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 9

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 10

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 11

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 12

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 13

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 14

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 15

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 16

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 17

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 18

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 19

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 20

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 21

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 22

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 23

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 24

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 25

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 26

PROIECT 2

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 1 CIFRA 

Rezumat pentru raport anual Program Nucleu-faza 1 CIFRA


PROJECTS/ PROIECTE NUCLEU


Back to top

Copyright © 2022 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved