Diode flexibile organice electroluminescente pe substrat de celuloza bacteriana folosind ca anod fibre transparente electrofilate. – FOLEDBCtransWEB.


Project Director: Dr. Iulia Corina Ciobotaru

Rezumatul proiectului
Acest proiect reuneste trei noi tehnologii in vederea obtinerii de diode electroluminescente flexibile. Prima tehnologie consta in utilizarea celulozei bacteriene functionalizate care prezinta transparenta si proprietati mecanice superioare in vederea inlocuirii suportilor clasici de sticla. A doua tehnologie este reprezentata de folosirea unei plase de fibre electrofilate, conductoare ca si anod pentru inlocuirea electrozilor de oxid de indiu si staniu (ITO). Aplicarea acestei tehnologii va oferi o alternativa la ITO, mai fragil si scump, permitand imbunatatirea flexibilitatii diodelor electroluminescente. Ultimul aspect consta in integrarea unui nou compus organometalic cu emisie duala ca strat emisiv in aceste dispozitive si compararea proprietatilor lui cu un compus comercial. Strategia care sta la baza proiectului este realizarea unei structuri autosustinute cu straturi organice depuse pe un anod de fibre electrofilate, care ulterior va fi atasata atat pe un substrat de sticla (celuloza) in vederea obtinerii unor dispozitive de tip OLED /FOLED. In ultima etapa a proiectului, performantele celor doua tipuri de dispozitive obtinute ca un sistem functional, vor fi testate si validate la nivel de laborator comparativ cu tehnologiile clasice.

Obiective:
O1. Obtinerea unei structuri sandwich autosustinute prin depunerea succesiva a straturilor organice pe o plasa de fibre metalice electrofilate si caracterizarea dispozitivului de tip OLED.
O2. Optimizarea membranelor de celuloza bacteriana ca substraturi flexibile folosite pentru aplicatii de tip FOLED.
O3. Integrarea structurilor componente in dispozitive de tip FOLED si caracterizarea performantelor dispozitivelor obtinute.
O4. Comparatie intre performantele dispozitivelor FOLED si a celor de tip OLED.

Coordonator - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR BUCURESTI RA.
Partener 1 - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE CHIMICO - FARMACEUTICA - I.C.C.F. BUCURESTI.

  1. Dr. Iulia Corina Ciobotaru - project leader - INCDFM.
  2. Dr. Constantin Claudiu Ciobotaru - research member - INCDFM.
  3. Dr. Silviu Polosan - research member - INCDFM.
  4. Dr. Alexandru Evanghelidis - research member - INCDFM.
  5. Dr. Angela Casarica - person in charge from partener 1 - ICCF - Bucuresti
  6. Dr. Cristina Balas (Sturzoiu) - research member partener 1 - ICCF-Bucuresti.

Rezumatul etapei 1.

Etapa 1 a proiectului intitulat Diode flexibile organice electroluminescente pe substrat de celuloza bacteriana folosind ca anod fibre transparente electrofilate (Acronim: FOLEDBCtransWEB) (PN-III-P2-2.1-PED-2019-1459, nr. 484PED⁄2020) cuprinde prima activitate din cadrul primului pachet de lucru intitulat “Obtinerea unei structuri sandwich autosustinute prin depunerea succesiva a straturilor organice pe o plasa de fibre metalice electrofilate si caracterizarea dispozitivului de tip OLED”.

Rezultatele etapei de preparare si caracterizare a fibrelor transparente electrofilate anodice sunt evidentiate pe parcursul descrierii stiintifice si tehnice a primei activitati din proiect.

In cadrul acestei activitati au fost realizate o serie de probe de PMMA depuse prin procedeul de electrospinning si acoperite cu straturi metalice de aur, argint si ITO in vederea obtinerii unor plase metalizate care vor avea rol de anod pentru dispozitivele de tip FOLED. Proprietatile optice ale acestor fibre au fost evidentiate prin masuratori de transmisie optica. Morfologia lor a fost pusa in evidenta prin analiza SEM, iar proprietatile electrice au fost analizate prin masuratori in 4 puncte pentru determinarea rezistentei de la suprafata stratului metalic.

In cadrul acestei etape s-a putut realiza o selectie a fibrelor privind proprietatile lor mecanice si conductia in functie de metalul depus. Astfel, cele mai bune rezultate au fost obtinute pe fibre de PMMA acoperite cu aur, care vor fi folosite ulterior ca straturi anodice deoarece prezinta o conductie electrica ridicata chiar si la densitati de fibre mici (transmisii optice mari), precum si o aliniere de benzi potrivita pentru urmatorul strat de polimer conductor de tip p.

Rezumatul etapei 2.

Etapa 2 a proiectului intitulat Diode flexibile organice electroluminescente pe substrat de celuloza bacteriana folosind ca anod fibre transparente electrofilate (Acronim: FOLEDBCtransWEB) (PN-III-P2-2.1-PED-2019-1459, nr. 484PED⁄2020) cuprinde activitati din cadrul primului pachet de lucru intitulat “Obtinerea unei structuri sandwich autosustinute prin depunerea succesiva a straturilor organice pe o plasa de fibre metalice electrofilate si caracterizarea dispozitivului de tip OLED” precum si activitati din cadrul pachetului de lucru nr 2: Prepararea si caracterizarea membranelor transparente de celuloza bacteriana ca substrat pentru FOLED. In cadrul activitatii nr 2.1 s-a avut in vedere fabricarea dispozitivelor autosustinute (“free-standing”) prin depunerea succesiva a straturilor organice pe fibrele de PMMA metalizate si optimizate in etapa 1. Activitatea de obtinere a fibrelor de PMMA a fost reluata si in aceasta etapa, in vederea optimizarii structurii finale free-standing, dupa depunerea straturilor organice. In acest context, au fost obtinute fibre de PMMA cu transmisii optice cuprinse intre 25-90 % pe care a fost depus strat anodic de aur cu diferite grosimi. Pe aceste fibre au fost depuse straturi organice de polimeri conductori de tip p (Hole Transport Layer -HTL) cu structuri chimice diferite: PEDOt-PSS, TPD, PVK, benzantracen, precum si straturi emisive de compusi organometalici de 3 tipuri: Alq3, Ir (ppy)3 si IrQ(ppy)2. La final, a fost depus stratul catodic de LiF/Al. Fiecare depunere de strat a condus si la o selectie a fibrelor obtinute (dintr-un total de 350 de probe), in functie de transparenta optica pentru a asigura in final o depunere cu succes a tuturor straturilor din dispozitiv.

Straturile anodice de aur au fost depuse prin Magnetron Sputtering, cele de polimer conductor au fost depuse prin voltametrie ciclica (PEDOT-PSS) si prin evaporare termica (Alq3, IrQ(ppy)2, Ir(ppy)3, iar catodul de LiF/Al a fost depus prin evaporare termica in vid.

Fiecare strat depus a fost caracterizat, dupa caz, prin metode optice (UV-Vis, Raman, FT-IR, luminanta), morfologice (SEM), electrice, iar grosimea straturilor a fost determinata prin AFM si SEM.

In activitatea nr 2.2. se va avea in vedere asamblarea acestor straturi optimizate in vederea obtinerii unui dispozitiv freestanding si transferul acestuia pe un substrat de sticla pentru realizarea masuratorilor privind performantele acestor dispozitive.

Activitatea 2.3 reprezinta prima activitate din al doilea pachet de lucru al proiectului. In acest pachet de lucru este introdus un al doilea element cheie din cadrul proiectului si anume celuloza bacteriana produsa de partenerul ICCF-Bucuresti. Pentru executia activitatii, echipa de cercetare a ICCF Bucuresti, a utilizat metodologiile biotehnologice implementate, in acord cu brevetul No. RO126940/30.09.2013, intitulat “Biotechnological process for obtaining bacterial cellulose on mixed substrates” ce are ca autori Angela Casarica, Radu Iulia Corina si colaboratorii. Fabricarea membranelor compozite transparente a presupus tehnici biotehnologice privind procesele fermetative de obtinere a membranelor de celuloza bacteriana nativa, precum si de obtinere a membranelor de celuloza bacteriana functionalizata in situ (prin adaugarea directa in mediul de cultura a solutiei de PVA) si ex situ (functionalizarea directa prin imersare/impregnare a membranelor de celuloza bacteriana in rasini termosensibile de tip epoxy/acrilica) Aceste tehnici au urmarit obtinerea de produse membranare/peliculare cu un nivel mai ridicat de transparenta. In urma lucrarilor, au rezulat membrane compozite de celuloza bacteriana/rasini epoxy/acrilice cu transparenta similara cu cea a produselor native, precum si membrane compozite de celuloza-bacteriana/PVA, cu transparenta imbunatatita.

Aceste membrane de celuloza bacteriana nativa si functionalizata cu PVA, au fost caracterizate prin metode optice (UV-Vis, FT-IR), structurale (SEM) si termice (DSC) in cadrul activitatii 2.4. In cadrul activitatii 2.5 s-a urmarit depunerea de SiO2 ca bariera impotriva umiditatii, fapt care a fost pus in evidenta prin masuratori optice si structurale.

  • C. Ciobotaru, C.C. Ciobotaru, M. Beregoi, A. Evanghelidis, S. Polosan, I. Enculescu - “Electrospun fibers electrodes coated with conductive polymers for FOLED applications”- 14th International Symposium on Flexible Organic Electronics (ISFOE21) 5-8 July 2021, Thessaloniki, Greece – poster
  • Mihaela Beregoi, Alexandru Evanghelidis, Corina Ciobotaru, Ionut Enculescu – “Flexible electrodes based on metalized electrospun fiber networks” - Nanofibers, Applications and Related Technologies, 8-10 SEPTEMBER 2021, Istanbul Technical University – prezentare orala.
  • Iulia Corina Ciobotaru, Silviu Polosan, Monica Enculescu, Andrei Nitescu, Ionut Enculescu, Mihaela Beregoi, Constantin Claudiu Ciobotaru*, “Charge transport mechanisms in free-standing devices with electrospun electrodes”- Nanotechnology – articol ISI trimis catre publicare

Dr. Corina Ciobotaru, Doctor in Inginerie Chimica

Cercetator Stiintific  III

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

Laboratorul de Materiale si Structuri Multifunctionale

Telefon: +40-(0)21-2418 268


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2022 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved