Intarirea capacitatii institutionale pentru cercetare de excelenta in domeniul materialelor avansate functionale


Project Director: Dr. Lucian Pintilie

Sunt cuprinse 3 tipuri de activități, admisibile conform pachetului de informații, toate menite a spori eficiența și calitatea activității de cercetare în institut. Activitățile sunt detaliate în planul de realizare și pot fi grupate în 3 mari categorii:

 • Activități suport. Acestea includ:
  • Stagii de lucru la parteneri externi în vederea însușirii de noi abilități experimentale sau caracterizării avansate de materiale cu tehnici care nu sunt disponibile în INCDFM (ex. tehnici bazate pe radiații sincrotron); efectuarea stagiilor de lucru va fi condiționată și de măsurile sanitare impuse, în țările în care urmează a se desfășura stagiul de lucru, pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19.
  • Mobilități (diseminare prin participare la conferințe sau târguri/expoziții de profil); la fel ca stagiile de lucru, și mobilitățile vor fi condiționate și de măsurile sanitare impuse, în țările în care urmează a se desfășura stagiul de lucru, pentru combaterea efectelor pandemiei COVID-19.
  • Publicații (suportare cheltuieli de publicare la jurnale open-acces)
  • Acces la baze de date prin sistemul ANELIS+ sau la alte baze de date necesare activității de cercetare (ex. baze de date pentru caracterizare prin difracție de raze X)
  • Plata cheltuielilor de mentenanță / utilități a clusterului CoSMoS la Elettra și a serviciilor de mentenanță la alte echipamente complexe existente în INCDFM
 • Activități conexe:
  • Amenajarea de spații în clădirile INCDFM
  • Derularea achizițiilor și achiziția unor echipamente CD care pot duce la creșterea eficacității și atractivității serviciilor de cercetare oferite către autorități publice și către mediul privat, precum și la elaborarea de noi produse cu potențial ridicat de valorificare în piață (senzori, catalizatori, celule solare, etc.)
  • Protejarea și valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală (plata taxelor pentru cererile de brevet naționale și internaționale, costuri legate de protecție)
  • Modernizarea infrastructurii IT în scopul îmbunătățirii mediului de cercetare și a capacității administrative (se prevede achiziția unor echipamente noi, susținerea licențelor la programele utilizate în INCDFM, achiziția unui sistem de video-conferințe)
 • Activități de inovare:
  • Organizarea unui workshop anual cu participare internațională
  • Menținerea certificărilor sistemului de management al calității și a sistemului de management al inovării
  • Acreditarea/certificarea unor laboratoare de caracterizare intens solicitate de către autorități publice sau de către intreprinderi din mediul privat
  • Servicii IT pentru îmbunătățirea capacității de adminsitrație și a mediului de cercetare
Nr. ctr.Nume, prenumeFuncția în cadrul proiectuluiGrad științific
1.Pintilie LucianDirectorCS1
2Silviu PoloșanResponsabil științificCS1
3Galațanu AndreiResponsabil achizițiiCS1
4Cristina Beșleagă StanParticipantCS1
5Lucian FilipParticipantCS2
6Adelina IghigeanuParticipantIDT3
7Georgia BoniParticipantCS3
8Marius CioangherParticipantCS
9Laura AbramiucParticipantCS3
10Mihai BurdușelParticipantCS3
11Malvina StroeParticipantCS
12Mihaela TrandafirParticipantCS3
13Anca AldeaParticipantACS
14Alina IonescuParticipantCS
15Pena AdrianParticipantACS
16Stanciu ȘtefanParticipantACS
17Cosmin IstrateParticipantACS
18Ovidiu CojocaruParticipantACS
19Cristian RaduParticipantACS
20Buruiană TeodorParticipantACS
21Burlănescu TeodoraParticipantACS
22Anca MireaParticipantACS
Total

One-day workshop

The future of Quantum Technologies in Romania

23 of May, Otetelesanu Mansion, Magurele

 

The National Institute of Materials Physics (NIMP) organizes a one-day workshop dedicated to the future of the Quantum Technologies in Romania. The event is in relation with the recently closed call DIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL – Deploying advanced national QCI systems and networks (dead-line 29 of March 2022), and is aiming to join together few of the Romanian scientists working not only in Quantum Communications, but in the broader field of Quantum Technologies.

The workshop is open to all the students, researchers and private sector with interests in the field. A tentative program will be available soon. A zoom link will be made available within 5 days before the event for those not able to attend the workshop in person.

Program

Workshop 23 of May 2022

“The future of Quantum Technologies in Romania”

9:15-9:30 Deschidere

9:30-10:00 Dr. Radu Ionicioiu (IFIN-HH) Quantum technologies: an overview”

10:00-10:30 Dr. Sorin Tascu (UAIC) “Dezvoltarea de dispozitive optice neliniare integrate pentru comunicații cuantice”

10:30-11:00 Dr. Stefan Ataman (IFIN-HH) "Quantum metrology: sensing beyond the standard quantum limit"

11:00-11:15 pauza de cafea

11:15-11:45 Dr. Rares Suvaila (IFIN-HH) "Gamma Correlated Photons"

11:45-12:15 Dr. Marian Zamfirescu (INFLPR) "Two-photon photopolymerization method for fabrication of micro-optics and photonic devices"

12:15-12:45 Dr. Cristian Kusco (IMT) “Fabrication of components generating beams with optical angular momentum

12:45-14:15 pauza de pranz

14:15-14:45 Conf. Mona Mihailescu (UPB) “Quantum optics experiments based on entangled photons

14:45-15:15 Dr. Valeriu Moldovan (INCDFM) “Modele efective pentru sisteme qubit-foton in regim de cuplaj puternic”

15:15-15:45 Conf. Iulia Ghiu (UB) "Two-way quantum teleportation using non-maximally entangled states"

 

First Announcement

 

Recent Trends in Magnetism and Superconductivity

31 of August-2 of September 2022

The National Institute of Materials Physics (NIMP) announces the organization of the 7th edition of the International Workshop of Materials Physics (IWMP). The topic for 2022 edition is dedicated to advances in magnetism and magnetic materials, electron correlated systems and superconductivity, with special emphasis on thin films, multilayers, super-lattices and nano-objects. Aspects related to modeling, fabrication, characterization and potential applications will be presented and discussed.

Similar to the first six editions, the 7th edition of IWMP is organized on invitation only. The aim is to attract well known researchers in the field, the final purpose being to establish new collaborations concretized in common publications, projects and exchange of personnel.

Young researchers willing to present their latest results on topics related to the main topic of the workshop are invited to submit a 2 page abstract (A4, Times New Roman 11, single spacing, 2 cm margins, including figures and references) to the organizers (pintilie@infim.ro). The best abstracts will be selected for oral presentations during the workshop.

The workshop will take place at NIMP premises located in Magurele, Romania.

A first list of confirmed invited speakers will be announced until the end of February and will be periodically updated in the next two months.


PROJECTS/


Back to top

Copyright © 2023 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved