Interdependența structură-funcționalitate în cazul materialelor nanostructurate pentru senzori de gaze prin tomografie cu electroni și operando TEM


Project Director: Dr. Corneliu GHICA
ID-ul Proiectului: PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2019-0219
Director de Proiect: Dr. Corneliu Ghica
Tipul proiectului: Național
Programul de încadrare al proiectului: PNIII - P3: Cooperare europeană și internațională
Finanțare: UEFISCDI
Status: In derulare
Data de început: 1 Iulie 2019
Data finalizării: 15 Decembrie 2020

 

Rezumatul Proiectului:

Prezentul proiect de cooperare bilaterală își propune întărirea relațiilor de colaborare dintre două entități de cercetare de top în domeniul științei materialelor din România (INCDFM) și Franța (IPCMS) contribuind astfel la crearea unui spațiu european de cercetare. Proiectul va avea două componente: una științifică, concentrată pe corelarea dintre proprietățile microstructurale și cele funcționale ale unor noi materiale nanostructurate utilizabile ca senzori de gaze, și o componentă formativă, constând în activități de formare și transfer de cunoștințe dinspre partea franceză către partenerul român, contribuind la afirmarea INCDFM ca important pol în domeniul științei materialelor, al nanoștiinței și nanotehnologiei în România. Un proiect dedicat studiului proprietăților morfostructurale și funcționale ale materialelor nanostructurate pentru senzori de gaze este actualmente în desfășurare la INCDFM în cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2015-2020 (proiectul PN-III-P4-ID-PCE-2016-0529), proiect la care participă toți cercetătorii incluși în prezenta propunere de proiect. Acest proiect de colaborare bilaterală va veni în sprijinul proiectului național aflat în derulare, reprezentând o sursă de plus-valoare atât pe plan științific cât și la nivelul formării resursei umane prin implicarea unor tehnici de investigare avansate (tomografia cu electroni, investigații în condiții operando) și a unor competențe științifice încă inexistente în România.

 

Obiectivele proiectului:

1. Rafinarea tehnicilor de achiziție și procesare a datelor de tomografie cu electroni pentru evidențierea detaliilor morfologice la scală nanometrică în cazul materialelor SMOX decorate.

2. Evidențierea în timp real la scală nanometrică prin microscopie electronică in situ și operando a transformărilor morfologice, structurale și chimice ale materialelor SMOX în timpul utilizării ca senzori de gaze în condiții reale de lucru.


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved