PREMIEREA PARTICIPARII LA ORIZONT 2020-Energy Efficient Embedded Non-volatile Memory Logic based on Ferroelectric Hf(Zr)O2


Project Director: Dr. Lucian Pintilie

ID-ul Proiectului: PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0033 (contract 11/2020)

Director de Proiect: Dr. Lucian Pintilie

Tipul proiectului: National

Programul de incadrare al proiectului: Programul 3 - Cooperare europeana si internationala

Finantare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii - UEFISCDI

Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR

Status: In progress

Data de inceput: 12 noiembrie 2020

Data finalizarii: 30 iunie 2021

Obiectivul proiectului este de a intari capacitatea de cercetare a INCDFM in scopul participarii la viitoare competitii de proiecte in cadrul programelor cadru ale Comunitatii europene.

Dr. Lucian Pintilie, CS1

Dr. Ioana Pintilie, CS1

Liviu Culea, Tehnician


PROJECTS/


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved