Supercapacitori oxidici (pseudo-)binari feroelectrici sub formă de filme subțiri nanometrice pentru dispozitive electronice flexibile ultrarapide în regim pulsat (NanOx4EStor)


Project Director: Dr. Corneliu GHICA

Codul Proiectului: COFUND-M-ERANET-3-NanOx4Estor

Director de Proiect: Dr. Corneliu Ghica

Tipul proiectului: Internațional

Programul de încadrare al proiectului: M-ERA.NET 3 (co-fund)

Finanțator: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și Comisia Europeană, ERA-NET Cofund

Contractor: Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Materialelor RA

Stadiu de implementare: In derulare

Data începerii: 28 iunie 2022

Data finalizării: 31 decembrie 2024

 

Rezumat

Tendința actuală de folosire cât mai eficientă a resurselor de energie regenerabilă determină o creștere a cererii pe piața supercapacitorilor dielectrici, elemente vitale pentru transformarea DC-AC a energiei electrice stocate, în special în domeniul sistemelor avansate de propulsie din industria auto și aeronautică. Spre deosebire de baterii, supercapacitorii dielectrici pot elibera energia stocată în fracțiuni de timp de ordinul microsecundelor generând pulsuri de putere. Materialele dielectrice selectate pentru fabricarea unor supercapacitori de înaltă performanță trebuie să îndeplinească o serie de cerințe privind proprietățile dielectrice, stabilitatea termică, densitatea de energie și eficiența proceselor de încărcare-descărcare. Capacitorii folosiți astăzi pe scară largă în invertoarele de tensiune pentru vehiculele electrice hibrid folosesc dielectric polimerici (e.g. BOPP) care necesită sisteme suplimentare de răcire în scopul menținerii temperaturii ambientale sub temperatura maximă de lucru a materialului polimeric. NanOx4Estor se concentrează pe crearea de supercapacitori bazați pe filme subțiri oxidice (pseudo-)binare, cu performanțe superioare privind densitatea de energie stocată și temperatura de lucru pentru aplicații în regim pulsat.

Obiectiv

Obiectivul major al proiectului NanOx4EStor este de a dezvolta tehnologii inovative și eficiente privind fabricarea de supercapacitori avansați bazați pe straturi subțiri oxidice (pseudo-)binare, obținute prin procese PVD, cu proprietăți feroelectrice și de stocare a energiei optimizate prin controlul (i) distorsiunilor structurale, (ii) interfețelor și (iii) a stratului mort de la interfața metal-dielectric.

Dr. Corneliu GHICA

Dr. Valentin Adrian MARALOIU

Dr. Aurel Mihai VLAICU

Dr. Ionel Florinel MERCIONIU

Drd. Marian Cosmin ISTRATE

Drd. Catalina Gabriela MIHALCEA

Drd. Cristian RADU

Fiz. Dana RADU

Ing. Stefan BULAT

 

1. “Ferroelectricity induced by oxygen vacancies in rhombohedral ZrO2 thin films”, V. Lenzi, J. P. B. Silva, B. Šmíd, V. Matolín, C. M. Istrate, C. Ghica, J. L. MacManus-Driscoll, L. Marques, Energy & Environmental Materials (2022), acceptat, DOI: 10.1002/eem2.12500

Link extern: https://inl.cnrs.fr/projects/nanox4estor/

Dr. Corneliu GHICA

e-mail: cghica@infim.ro


PROJECTS/ PROIECTE INTERNATIONALE


Back to top

Copyright © 2023 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved