Dezvoltare Institutionala pentru Cercetare de Excelenta in Domeniul Materialelor Avansate


Project Director: Dr. Lucian Pintilie

ID-ul Proiectului: PFE-CDI-339 (contract PFE nr. 12 din 2018)

Director de Proiect: Dr. Lucian Pintilie

Tipul proiectului: National

Programul de incadrare al proiectului: Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, PNCDI III

Finantare: MCI

Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR

Status: In progress

Data de inceput: 16 octombrie 2018

Data finalizarii: 10 decembrie 2020

Rezumatul Proiectului:

 1. Obiectivul(ele) proiectului și contribuția acestuia la obiectivele programului/subprogramului:

A. OBIECTIVELE ŞI DIRECŢIILE ŞTIINŢIFICE PRIORITARE

Conform planului de dezvoltare prezentat in propunerea de proiect, sunt propuse urmatoarele directii tematice de cercetare pentru perioada 2018-2020:

 1. Studii teoretice si experimentale la frontiera cunoasterii in fizica starii condensate

Cuprinde partea de cercetare fundamentala cu activitati specifice: a) validare de concepte si idei prin studii teoretice, tehnici avansate de modelare numerica si experimente dedicate; b) intelegerea mecanismelor si proceselor fizice indispensabile prezicerii si controlului unor proprietati de material si regimuri de functionare. Se au in vedere studii complexe in domenii relevante atat din punct de vedere fundamental dar si cu potential cert pentru aplicatii: fenomene la scala nano in materiale feroice, materiale 2D si nanodispozitive, fenomene optice neliniare, fizica suprafetelor si interfetelor, intelegerea si simularea rolului defectelor structurale asupra fenomenelor fizice, etc.). Rezultatele vor constitui cunoastere premergatoare pentru directia 2 din prezenta strategie, in primul rand, ajutand la proiectarea si realizarea de noi materiale si structuri functionale, dar si pentru directiile 3 si 4, orientate catre aplicatii mai punctuale in domeniile de specializare inteligenta carora le sunt adresate.

 1. Cercetari experimentale si dezvoltari tehnologice in domeniul Eco-nanotehnologii si Materiale Avansate

Cuprinde totalitatea cercetarilor pentru dezvoltarea de materiale avansate, respectiv metode ecologice de preparare, caracterizare structurala avansata, investigarea proprietatilor fizice si a potentialului de aplicatii. Materialele preparate si investigate in acesta directie vor alimenta in continuare aplicatiile dezvoltate in cadrul directiilor 3 si 4, dupa ce se stabileste care este potentialul pentru aplicatii si nisa din economie care ofera o valorificare maximala a rezultatelor cercetarii.

 1. Materiale, structuri si metode cu potential de aplicatii in domeniile Bioeconomie si Sanatate

Cuprinde cercetarea pe partea de materiale si metode cu utilitate in Bioeconomie (bio-senzori, procesarea catalitica a deseurilor organice, monitorizarea calitatii alimentelor, metode moderne de conservare a alimentelor, metode si dispozitive de combatere a daunatorilor) si Sanatate (materiale biocompatibile, metode si materiale pentru livrarea tintita a medicamentelor, metode si materiale noi pentru terapie neinvaziva, metode aplicate in industria medicamentului, etc.)

 1. Tehnologii emergente, materiale si (nano)structuri functionale pentru domeniile TIC, spatiu si Securitate, Energie, mediu si schimbari climatice si Patrimoniu cultural

Cuprinde, in principal, cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in domeniul tehnologiilor inovative si al materialelor/structurilor multifunctionale cu potential de aplicatii in domenii de inalta si foarte inalta tehnologie cum sunt TIC, spatiu si securitate (diverse dispozitive electronice, dispozitive de memorare a informatiei, comunicatii fara fir sau prin metode optice, senzorisitica pentru automatizari si monitorizarea diferitelor elemente cu impact asupra confortului si sigurantei personale, etc.), energie (cu aspecte legate de surse regenerabile de energie, stocare, transport si economisire) sau mediu (monitorizarea poluarii, eliminarea sau reciclarea poluantilor, eliminarea gazelor cu efect de sera si altele similare). In ceea ce priveste patrimonial cultural, se au in vedere atat materiale care sa securizeze bunurile de patrimoniu cat si metode innovative de analiza a materialelor componente.

Prin cele 4 directii de cercetare se urmaresc urmatoarele obiective:

 • Consolidarea pozitiei INCDFM de institutie de cercetare de elita la nivel national si european
 • Cresterea mai accentuata a vizibilitatii internationale prin publicarea rezultatelor in jurnale de prestigiu
 • Cresterea activitatilor inovative, care sa duca la aplicatii de brevet nu numai la nivel national ci si la nivel international (vor fi prevazute fonduri pentru plata taxelor aferente)
 • Concentrarea tematica pe un numar mai redus de directii strategice de cercetare, in acord cu tendintele la nivel mondial dar si prioritatile de dezvoltare la nivel national
 • Coagularea resurselor umane pentru atingerea masei critice pe directiile strategice de cercetare, care sa ofere sanse sporite de succes la competitiile de proiecte
 • Atragerea de personal de cercetare calificat din tara si strainatate
 • Cresterea ponderii finantarilor din proiecte internationale, in special la nivel de program cadru UE, si din contracte economice, in special cu mediul privat
 • Intensificarea activitatii de diseminare si marketing pentru gasirea unor noi colaboratori in proiecte finantate national sau international sau a unor potentiali beneficiari ai produselor si tehnologiilor realizate in institut (vor fi prevazute fonduri pentru organizarea sau participarea la evenimente specifice cum ar fi conferinte, workshopuri, simpozioane, targuri si expozitii tematice sau de inventica)

O atentie deosebita va fi acordata intaririi directiilor de cercetare initiate in ultimii 3-4 ani si deschiderii de noi tematici corelate cu strategia nationala, programele EU si planul de dezvoltare al INCDFM pe termen scurt si mediu. In acest sens, vor fi prevazute fonduri pentru a desfasura activitati de:

 • Participare la evenimente de profil (conferinte, targuri, etc.) cu scopul de a avea o imagine la zi asupra stadiului cercetarii in domeniul fizicii starii condensate si al materialelor avansate, dar si pentru a stabili noi contacte in vederea unor colaborari ulterioare
 • Documentare permanenta utilizand datele de baze la care este permis accesul prin ANELIS+, eventuala achizitie de noi baze de date daca este cazul
 • Angajarea de tineri cercetatori si formare profesionala continua prin stagii de lucru la parteneri externi
 • Atragerea, in continuare, de personal de cercetare din strainatate (fie din diaspora, fie personal doctoral sau post-doc din tari mai putin dezvoltate

 

B. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

Obiective/masuri:

 • Mentinerea in functiune a actualei infrastructuri de cercetare
  • Contracte de service pentru echipamentele cu grad ridicat de utilizare (ex. XRD, TEM, SEM, PLD, XPS, etc.); Intretinerea spatiilor si cladirilor; Continuarea amenajarii spatiilor in centrul RITECC, infrastructura recent propusa pentru a fi inclusa in lista Instalatiilor de Interes National
  • Modernizarea permanenta a retelei informatice din INCDFM, inclusiv achizitia unui soft specializat pentru video-conferinte
 • Amenajarea fostei camere curate din corpul C2 pentru a infiinta in viitorul apropiat un laborator de teste biologice
 • Achizitia de echipamente noi in scopul eficientizarii activitatii de cercetare cu scopul de a oferi servicii mai eficace si de a creste calitate in vederea dezvoltarii de noi produse
  • Achizitia de echipamente care pot adauga plus valoare la infrastructura existenta (ex. ICP-MS, cromatograf pentru lichide, Raman pentru straturi subtiri, cuptoare de tratament pentru materiale speciale, spectroscopie de fotoelectroni la presiuni apropiate de cea atmosferica, etc.)
  • Extinderea sistemului de recuperare a He
  • Extinderea cluster-ului de calculatoare
 • Finalizarea lucrarilor la Conacul Otetelesanu si mutarea sediului CIFRA in conac;
  • Amenajarea spatiilor interioare si asigurarea minimului de mobilier si infrastructura IT si comunicare necesare functionarii

 

C. PROMOVARE, MARKETING, DISEMINARE, RELATII PUBLICE

Obiective/masuri:

 • Cresterea vizibilitatii stiintifice si tehnologice a INCDFM la nivelul comunitatii de profil din tara si strainatate
  • Publicarea rezultatelor in jurnale cu factor cat mai mare de impact, inclusiv in jurnale de tip „open access”
  • Participarea la conferinte internationale, in special cu prezentari invitate sau orale
  • Organizarea anuala a IWMP, cu invitati alesi in functie de subiectele de interes pentru INCDFM; analiza oportunitatii de a transforma un workshop bazat exclusiv pe invitatii si fara taxa de participare intr-un workshop pe baza invitatii si selectie de abstracte, cu taxa de participare
  • Participarea la targuri si expozitii de profil atat in tara cat si in strainatate
 • Promovarea INCDFM ca factor important pentru progresul economic si social
  • Actualizarea permanenta a paginii web si introducerea unor filmulete explicative, cu un limbaj accesibil publicului larg
  • Actualizarea permanenta a materialelor promotionale si diseminarea lor nu numai la evenimente de profil ci si prin posta

 

D. RESURSA UMANA

Obiective/masuri:

 • Creşterea performanţelor profesionale ale cercetatorilor din INCDFM
  • Formarea profesionala continua prin efectuarea de stagii de lucri la parteneri traditionali din straintate
  • Organizarea de seminarii generale sustinute de cercetatori cu experienta din tara si strainatate
  • Organizarea unui workshop al INCDFM, cu participare internationala (IWMP)
  • Formare profesionala continua prin trimiterea personalului tehnic la cursuri de specializare de interes pentru INCDFM (ex. sudura profesionala, optician/slefuitor, electrician, specializari CNCAN, ISCIR, RENAR, etc.)

 

 1. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

Rezultatele preconizate pentru atingerea obiectivului includ:

 • Stagii de lucru la parteneri externi in vederea insusirii de noi abilitati experimentale sau caracterizarii avansate de materiale cu tehnici care nu sunt disponibile in INCDFM (ex. tehnici bazate pe radiatii sincrotron)
 • Mobilitati (diseminare prin participare la conferinte sau targuri/expozitii de profil)
 • Publicatii (suportare cheltuieli de publicare la jurnale open-acces)
 • Acces la baze de date prin sistemul ANELIS+ sau la alte baze de date necesare activitatii de cercetare (ex. baze de date pentru caracterizare prin difractie de raze X)
 • Plata cheltuielilor de mentenanta / utilitati a clusterului CoSMoS la Elettra

Alte rezultate preconizate a fi atinse prin desfasurarea de activitati conexe sau de inovare:

 • Amenajarea de spatii in caldirile RiTECC si otetelesanu, dar si in corpurile C1-C2 (ex. pentru amenajarea unui laborator de testari bio in vitro)
 • Derularea achizitiilor si achizitia unor echipamente CD care pot duce la cresterea eficacitatii si atractivitatii serviciilor de cercetare oferite catre autoritati publice si catre mediul privat, precum si la elaborarea de noi produse cu potential ridicat de valorificare in piata (senzori, catalizatori, celule solare, etc.)
 • Protejarea si valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala (plata taxelor pentru cererile de brevet nationale si internationale, costuri legate de protectie)
 • Modernizarea infrastructurii IT in scopul imbunatatirii mediului de cercetare si a capacitatii administrative (se prevede achizitia unor echipamente noi, sustinerea licentelor la programele utilizate in INCDFM, achizitia unui sistem de video-conferinte)
 • Organizarea unui workshop anual cu participare internationala
 • Implementarea sistemului de management al calitatii si obtinerea certificarii
 • Acreditarea/certificarea unor laboratoare de caracterizare intens solicitate de catre autoritati publice sau de catre intreprinderi din mediul privat
 • Servicii IT pentru imbunatatirea capacitatii de adminsitrative si a mediului de cercetare

 

 

 

Nr. ctr. Nume, prenume Funcția în cadrul proiectului Grad științific
1. Pintilie Lucian Director CS1
2. Cristian Mihail Teodorescu Responsabil stiintific CS1
3. Galatanu Andrei Responsabil achizitii CS1
4. Polosanu Silviu Participant CS1
5. Kuncser Victor Participant CS1
6. Moldoveanu Valeriu Participant CS1
7. Baibarac Mihaela Participant CS1
8. Ghica Cornel Participant CS1
9. Stan George Participant (partea bio) CS1
10. Filip Lucian Participant (partea IT) CS2
11. Neatu Florentina Participant (responsabil certificari) CS2
12. Preda Nicoleta Participant (responsabil IPR) CS1
13. Balescu Liliana Participant CS
14. Beregoi Mihaela Participant ACS
15. Crisan Daniel Participant ACS
16. Greculeasa Simona Participant CS3
17. Bocarnea Amelia Participant ACS
18. Ilie Mirela Participant ACS
19. Negrea Raluca Participant CS
20. Palade  Catalin Participant CS
21. Ionescu Alina Participant ACS
22. Tolea Mugurel Participant CS2
23. Besleaga Stan Cristina Participant CS3
24. Boni Andra Georgiana Participant CS3
25. Florica Camelia Participant CS3
26. Hrib Luminita Participant CS3
27. Radu Roxana Participant CS3
28. Ciobotaru Claudiu Participant CS
29. Ciobotaru Iulia Corina Participant CS
30. Patru Roxana Participant CS
31. Aldea Anca Participant ACS
32. Envanghelidis Alexandru Participant ACS
33. Onea Melania Loredana Participant ACS
34. Tomulescu Andrei Participant ACS
35. Bogdan Maria Iulia Participant ACS
36. Burdusel Mihai Participant ACS
37. Grigoroscuta Mihai Participant ACS
38. Stanciu Anda Participant ACS
39. Borca Bogadna Participant CS3
40. Dinu Viorel Participant CS3
41. Neatu Stefan Participant CS3
42. Popescu Dana Participant CS3
43. Abramiuc Elena Laura Participant ACS
44. Ostahie Bogdan Participant ACS
45. Pena Adrian Participant ACS
46. Dragomir Radu Participant ACS
47. Stanciu Stefan Participant ACS
48. Trandafir Mihaela Participant ACS
49. Bucur Cristina Participant Ing
50. Ragoga Oana Participant CS3
51. Breazu Carmen Steliana Participant ACS
52. Daescu Monica Participant ACS
53. Udrescu (Matea) Adelina Participant ACS
54. Nila Andreea Participant ACS
55. Simandan Iosif Daniel Participant ACS
56. Maraloiu Adrian Participant CS3
57. Popescu  Traian Participant CS3
58. Simion Cristian Participant CS3
59. Costas Andreea Participant CS3
60. Kuncser Andrei Cristian Participant CS
61. Vlaicu Ioana Dorina Participant CS
62. Istrate Marian Cosmin Participant ACS
63. Joita Alexandra Camelia Participant ACS
64. Radu Cristian Participant ACS
Total

Page under construction

Page under construction

Page under construction


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2020 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved