Dezvoltare Institutionala pentru Cercetare de Excelenta in Domeniul Materialelor Avansate


Project Director: Dr. Lucian Pintilie

ID-ul Proiectului: PFE-CDI-339 (contract PFE nr. 12 din 2018)

Director de Proiect: Dr. Lucian Pintilie

Tipul proiectului: National

Programul de incadrare al proiectului: Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, Subprogramul 1.2 – Performanță instituțională – Proiecte de dezvoltare instituțională – Proiecte de finanțare a excelenței în CDI, PNCDI III

Finantare: MCI

Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR

Status: In progress

Data de inceput: 16 octombrie 2018

Data finalizarii: 10 decembrie 2020

Rezumatul Proiectului:

 1. Obiectivul(ele) proiectului și contribuția acestuia la obiectivele programului/subprogramului:

A. OBIECTIVELE ŞI DIRECŢIILE ŞTIINŢIFICE PRIORITARE

Conform planului de dezvoltare prezentat in propunerea de proiect, sunt propuse urmatoarele directii tematice de cercetare pentru perioada 2018-2020:

 1. Studii teoretice si experimentale la frontiera cunoasterii in fizica starii condensate

Cuprinde partea de cercetare fundamentala cu activitati specifice: a) validare de concepte si idei prin studii teoretice, tehnici avansate de modelare numerica si experimente dedicate; b) intelegerea mecanismelor si proceselor fizice indispensabile prezicerii si controlului unor proprietati de material si regimuri de functionare. Se au in vedere studii complexe in domenii relevante atat din punct de vedere fundamental dar si cu potential cert pentru aplicatii: fenomene la scala nano in materiale feroice, materiale 2D si nanodispozitive, fenomene optice neliniare, fizica suprafetelor si interfetelor, intelegerea si simularea rolului defectelor structurale asupra fenomenelor fizice, etc.). Rezultatele vor constitui cunoastere premergatoare pentru directia 2 din prezenta strategie, in primul rand, ajutand la proiectarea si realizarea de noi materiale si structuri functionale, dar si pentru directiile 3 si 4, orientate catre aplicatii mai punctuale in domeniile de specializare inteligenta carora le sunt adresate.

 1. Cercetari experimentale si dezvoltari tehnologice in domeniul Eco-nanotehnologii si Materiale Avansate

Cuprinde totalitatea cercetarilor pentru dezvoltarea de materiale avansate, respectiv metode ecologice de preparare, caracterizare structurala avansata, investigarea proprietatilor fizice si a potentialului de aplicatii. Materialele preparate si investigate in acesta directie vor alimenta in continuare aplicatiile dezvoltate in cadrul directiilor 3 si 4, dupa ce se stabileste care este potentialul pentru aplicatii si nisa din economie care ofera o valorificare maximala a rezultatelor cercetarii.

 1. Materiale, structuri si metode cu potential de aplicatii in domeniile Bioeconomie si Sanatate

Cuprinde cercetarea pe partea de materiale si metode cu utilitate in Bioeconomie (bio-senzori, procesarea catalitica a deseurilor organice, monitorizarea calitatii alimentelor, metode moderne de conservare a alimentelor, metode si dispozitive de combatere a daunatorilor) si Sanatate (materiale biocompatibile, metode si materiale pentru livrarea tintita a medicamentelor, metode si materiale noi pentru terapie neinvaziva, metode aplicate in industria medicamentului, etc.)

 1. Tehnologii emergente, materiale si (nano)structuri functionale pentru domeniile TIC, spatiu si Securitate, Energie, mediu si schimbari climatice si Patrimoniu cultural

Cuprinde, in principal, cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in domeniul tehnologiilor inovative si al materialelor/structurilor multifunctionale cu potential de aplicatii in domenii de inalta si foarte inalta tehnologie cum sunt TIC, spatiu si securitate (diverse dispozitive electronice, dispozitive de memorare a informatiei, comunicatii fara fir sau prin metode optice, senzorisitica pentru automatizari si monitorizarea diferitelor elemente cu impact asupra confortului si sigurantei personale, etc.), energie (cu aspecte legate de surse regenerabile de energie, stocare, transport si economisire) sau mediu (monitorizarea poluarii, eliminarea sau reciclarea poluantilor, eliminarea gazelor cu efect de sera si altele similare). In ceea ce priveste patrimonial cultural, se au in vedere atat materiale care sa securizeze bunurile de patrimoniu cat si metode innovative de analiza a materialelor componente.

Prin cele 4 directii de cercetare se urmaresc urmatoarele obiective:

 • Consolidarea pozitiei INCDFM de institutie de cercetare de elita la nivel national si european
 • Cresterea mai accentuata a vizibilitatii internationale prin publicarea rezultatelor in jurnale de prestigiu
 • Cresterea activitatilor inovative, care sa duca la aplicatii de brevet nu numai la nivel national ci si la nivel international (vor fi prevazute fonduri pentru plata taxelor aferente)
 • Concentrarea tematica pe un numar mai redus de directii strategice de cercetare, in acord cu tendintele la nivel mondial dar si prioritatile de dezvoltare la nivel national
 • Coagularea resurselor umane pentru atingerea masei critice pe directiile strategice de cercetare, care sa ofere sanse sporite de succes la competitiile de proiecte
 • Atragerea de personal de cercetare calificat din tara si strainatate
 • Cresterea ponderii finantarilor din proiecte internationale, in special la nivel de program cadru UE, si din contracte economice, in special cu mediul privat
 • Intensificarea activitatii de diseminare si marketing pentru gasirea unor noi colaboratori in proiecte finantate national sau international sau a unor potentiali beneficiari ai produselor si tehnologiilor realizate in institut (vor fi prevazute fonduri pentru organizarea sau participarea la evenimente specifice cum ar fi conferinte, workshopuri, simpozioane, targuri si expozitii tematice sau de inventica)

O atentie deosebita va fi acordata intaririi directiilor de cercetare initiate in ultimii 3-4 ani si deschiderii de noi tematici corelate cu strategia nationala, programele EU si planul de dezvoltare al INCDFM pe termen scurt si mediu. In acest sens, vor fi prevazute fonduri pentru a desfasura activitati de:

 • Participare la evenimente de profil (conferinte, targuri, etc.) cu scopul de a avea o imagine la zi asupra stadiului cercetarii in domeniul fizicii starii condensate si al materialelor avansate, dar si pentru a stabili noi contacte in vederea unor colaborari ulterioare
 • Documentare permanenta utilizand datele de baze la care este permis accesul prin ANELIS+, eventuala achizitie de noi baze de date daca este cazul
 • Angajarea de tineri cercetatori si formare profesionala continua prin stagii de lucru la parteneri externi
 • Atragerea, in continuare, de personal de cercetare din strainatate (fie din diaspora, fie personal doctoral sau post-doc din tari mai putin dezvoltate

 

B. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

Obiective/masuri:

 • Mentinerea in functiune a actualei infrastructuri de cercetare
  • Contracte de service pentru echipamentele cu grad ridicat de utilizare (ex. XRD, TEM, SEM, PLD, XPS, etc.); Intretinerea spatiilor si cladirilor; Continuarea amenajarii spatiilor in centrul RITECC, infrastructura recent propusa pentru a fi inclusa in lista Instalatiilor de Interes National
  • Modernizarea permanenta a retelei informatice din INCDFM, inclusiv achizitia unui soft specializat pentru video-conferinte
 • Amenajarea fostei camere curate din corpul C2 pentru a infiinta in viitorul apropiat un laborator de teste biologice
 • Achizitia de echipamente noi in scopul eficientizarii activitatii de cercetare cu scopul de a oferi servicii mai eficace si de a creste calitate in vederea dezvoltarii de noi produse
  • Achizitia de echipamente care pot adauga plus valoare la infrastructura existenta (ex. ICP-MS, cromatograf pentru lichide, Raman pentru straturi subtiri, cuptoare de tratament pentru materiale speciale, spectroscopie de fotoelectroni la presiuni apropiate de cea atmosferica, etc.)
  • Extinderea sistemului de recuperare a He
  • Extinderea cluster-ului de calculatoare
 • Finalizarea lucrarilor la Conacul Otetelesanu si mutarea sediului CIFRA in conac;
  • Amenajarea spatiilor interioare si asigurarea minimului de mobilier si infrastructura IT si comunicare necesare functionarii

 

C. PROMOVARE, MARKETING, DISEMINARE, RELATII PUBLICE

Obiective/masuri:

 • Cresterea vizibilitatii stiintifice si tehnologice a INCDFM la nivelul comunitatii de profil din tara si strainatate
  • Publicarea rezultatelor in jurnale cu factor cat mai mare de impact, inclusiv in jurnale de tip „open access”
  • Participarea la conferinte internationale, in special cu prezentari invitate sau orale
  • Organizarea anuala a IWMP, cu invitati alesi in functie de subiectele de interes pentru INCDFM; analiza oportunitatii de a transforma un workshop bazat exclusiv pe invitatii si fara taxa de participare intr-un workshop pe baza invitatii si selectie de abstracte, cu taxa de participare
  • Participarea la targuri si expozitii de profil atat in tara cat si in strainatate
 • Promovarea INCDFM ca factor important pentru progresul economic si social
  • Actualizarea permanenta a paginii web si introducerea unor filmulete explicative, cu un limbaj accesibil publicului larg
  • Actualizarea permanenta a materialelor promotionale si diseminarea lor nu numai la evenimente de profil ci si prin posta

 

D. RESURSA UMANA

Obiective/masuri:

 • Creşterea performanţelor profesionale ale cercetatorilor din INCDFM
  • Formarea profesionala continua prin efectuarea de stagii de lucri la parteneri traditionali din straintate
  • Organizarea de seminarii generale sustinute de cercetatori cu experienta din tara si strainatate
  • Organizarea unui workshop al INCDFM, cu participare internationala (IWMP)
  • Formare profesionala continua prin trimiterea personalului tehnic la cursuri de specializare de interes pentru INCDFM (ex. sudura profesionala, optician/slefuitor, electrician, specializari CNCAN, ISCIR, RENAR, etc.)

 

 1. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

Rezultatele preconizate pentru atingerea obiectivului includ:

 • Stagii de lucru la parteneri externi in vederea insusirii de noi abilitati experimentale sau caracterizarii avansate de materiale cu tehnici care nu sunt disponibile in INCDFM (ex. tehnici bazate pe radiatii sincrotron)
 • Mobilitati (diseminare prin participare la conferinte sau targuri/expozitii de profil)
 • Publicatii (suportare cheltuieli de publicare la jurnale open-acces)
 • Acces la baze de date prin sistemul ANELIS+ sau la alte baze de date necesare activitatii de cercetare (ex. baze de date pentru caracterizare prin difractie de raze X)
 • Plata cheltuielilor de mentenanta / utilitati a clusterului CoSMoS la Elettra

Alte rezultate preconizate a fi atinse prin desfasurarea de activitati conexe sau de inovare:

 • Amenajarea de spatii in caldirile RiTECC si otetelesanu, dar si in corpurile C1-C2 (ex. pentru amenajarea unui laborator de testari bio in vitro)
 • Derularea achizitiilor si achizitia unor echipamente CD care pot duce la cresterea eficacitatii si atractivitatii serviciilor de cercetare oferite catre autoritati publice si catre mediul privat, precum si la elaborarea de noi produse cu potential ridicat de valorificare in piata (senzori, catalizatori, celule solare, etc.)
 • Protejarea si valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala (plata taxelor pentru cererile de brevet nationale si internationale, costuri legate de protectie)
 • Modernizarea infrastructurii IT in scopul imbunatatirii mediului de cercetare si a capacitatii administrative (se prevede achizitia unor echipamente noi, sustinerea licentelor la programele utilizate in INCDFM, achizitia unui sistem de video-conferinte)
 • Organizarea unui workshop anual cu participare internationala
 • Implementarea sistemului de management al calitatii si obtinerea certificarii
 • Acreditarea/certificarea unor laboratoare de caracterizare intens solicitate de catre autoritati publice sau de catre intreprinderi din mediul privat
 • Servicii IT pentru imbunatatirea capacitatii de adminsitrative si a mediului de cercetare

 

 

 

Nr. ctr.Nume, prenumeFuncția în cadrul proiectuluiGrad științific
1.Pintilie LucianDirectorCS1
2.Cristian Mihail TeodorescuResponsabil stiintificCS1
3.Galatanu AndreiResponsabil achizitiiCS1
4.Polosanu SilviuParticipantCS1
5.Kuncser VictorParticipantCS1
6.Moldoveanu ValeriuParticipantCS1
7.Baibarac MihaelaParticipantCS1
8.Ghica CornelParticipantCS1
9.Stan GeorgeParticipant (partea bio)CS1
10.Filip LucianParticipant (partea IT)CS2
11.Neatu FlorentinaParticipant (responsabil certificari)CS2
12.Preda NicoletaParticipant (responsabil IPR)CS1
13.Balescu LilianaParticipantCS
14.Beregoi MihaelaParticipantACS
15.Crisan DanielParticipantACS
16.Greculeasa SimonaParticipantCS3
17.Bocarnea AmeliaParticipantACS
18.Ilie MirelaParticipantACS
19.Negrea RalucaParticipantCS
20.Palade  CatalinParticipantCS
21.Ionescu AlinaParticipantACS
22.Tolea MugurelParticipantCS2
23.Besleaga Stan CristinaParticipantCS3
24.Boni Andra GeorgianaParticipantCS3
25.Florica CameliaParticipantCS3
26.Hrib LuminitaParticipantCS3
27.Radu RoxanaParticipantCS3
28.Ciobotaru ClaudiuParticipantCS
29.Ciobotaru Iulia CorinaParticipantCS
30.Patru RoxanaParticipantCS
31.Aldea AncaParticipantACS
32.Envanghelidis AlexandruParticipantACS
33.Onea Melania LoredanaParticipantACS
34.Tomulescu AndreiParticipantACS
35.Bogdan Maria IuliaParticipantACS
36.Burdusel MihaiParticipantACS
37.Grigoroscuta MihaiParticipantACS
38.Stanciu AndaParticipantACS
39.Borca BogadnaParticipantCS3
40.Dinu ViorelParticipantCS3
41.Neatu StefanParticipantCS3
42.Popescu DanaParticipantCS3
43.Abramiuc Elena LauraParticipantACS
44.Ostahie BogdanParticipantACS
45.Pena AdrianParticipantACS
46.Dragomir RaduParticipantACS
47.Stanciu StefanParticipantACS
48.Trandafir MihaelaParticipantACS
49.Bucur CristinaParticipantIng
50.Ragoga OanaParticipantCS3
51.Breazu Carmen StelianaParticipantACS
52.Daescu MonicaParticipantACS
53.Udrescu (Matea) AdelinaParticipantACS
54.Nila AndreeaParticipantACS
55.Simandan Iosif DanielParticipantACS
56.Maraloiu AdrianParticipantCS3
57.Popescu  TraianParticipantCS3
58.Simion CristianParticipantCS3
59.Costas AndreeaParticipantCS3
60.Kuncser Andrei CristianParticipantCS
61.Vlaicu Ioana DorinaParticipantCS
62.Istrate Marian CosminParticipantACS
63.Joita Alexandra CameliaParticipantACS
64.Radu CristianParticipantACS
Total

Page under construction

Page under construction

Page under construction


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved