Memorie nevolatila cu poarta flotanta multistrat din nanocristale de GeSi in HfO2 nanocristalizat pentru stocare de sarcina cu eficienta ridicata (MultiGeSiNCmem)


Project Director: Dr. Magdalena Lidia Ciurea
Pentru pagina web in limba engleza click here
ID-ul Proiectului: PN-III-P4-ID-PCE-2020-1673
Director de Proiect: Dr. Magdalena Lidia Ciurea
Tipul proiectului: National
Programul de incadrare al proiectului: Programul 4 - Cercetare fundamentala si de frontiera: Proiecte de Cercetare Exploratorie
Finantare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii - UEFISCDI
Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR
Numar contract: PCE 191 / 2021
Status: In progress
Data de inceput: 4 Ianuarie 2021
Data finalizarii: 31 Decembrie 2023
Rezumatul Proiectului NcSiGeSnOPELD:
Scopul proiectului este fabricarea unui dispozitiv de memorie nevolatila cu poarta flotanta (FG) multistrat (ML NVM) formata din nanocristale (NCs) de GeSi -centri de stocare de sarcina, imersate in matrice de HfO2 (k inalt) nanocristalizat (capacitor: contact/HfO2 poarta/FG din n straturi de GeSi NCs in HfO2/ HfO2 tunel/Si/contact, n=1-5 pentru 5 versiuni NVM1-NVM5). ML NVMs propuse au performante inalte (fereastra de memorie >4 V, pierdere de sarcina <12% la 10000 s). Solutia propusa (material; designul NVM) este complet noua si beneficiaza de avantajul folosirii de GeSi NCs bogate in Ge, termodinamic stabile, cu confinare cuantica ridicata si bine separate de HfO2 NCs -stocare eficienta de sarcina, pierderi de sarcina diminuate. Obiective: O1) fabricarea capacitorilor test, versiunile NVM1-NVM5 prin depunere -pulverizare cu magnetron si tratament termic rapid, O2) caracterizarea complexa a acestora (morfologie, structura, compozitie, proprietati de memorie) si corelarea proprietatilor, O3) simularea capacitorilor test folosind rezultate din O2, O4) dispozitivele ML NVM complet caracterizate, O5) evaluarea performantelor ML NVMs. Impactul proiectului: stiintific -intelegerea holistica a proceselor electronice si a mecanismului de operare a ML NVM; tehnologic -procese si parametri; economico-social -automatizare in industrie, dispozitive portabile, sisteme de calculatoare; formare de tineri. Rezultatele proiectului: 6 lucrari ISI, 5 lucrari la conferinte, 1 cerere de brevet.
Obiectivul proiectului: fabricarea unui dispozitiv de memorie nevolatila cu poarta flotanta de tip multistrat avand ca centri de stocare de sarcina nanocristale de GexSi1–x imersate in matrice de HfO2 nanocristalizat, cu constanta dielectrica mare, aceasta solutie fiind complet noua.

Etapa I / 2021 Fabricare de probe test de memorie nevolatila multistrat - versiuni

Etapa II / 2022 Caracterizarea complexa a probelor test

Etapa III / 2023 Fabricarea dispozitivelor ML NVM

CS I Dr. Magdalena Lidia Ciurea (https://www.brainmap.ro/lidia-magdalena-ciurea) - Director proiect

CS I Dr. Toma Stoica (https://www.brainmap.ro/toma-stoica) - Membru Cercetator cu experienta

CS II Dr. Ana-Maria Lepadatu (https://www.brainmap.ro/ana-maria-lepadatu) - Membru Cercetator cu experienta

CS III Dr. Adrian Slav (https://www.brainmap.ro/adrian-slav) - Membru cCercetator cu experienta

CS II Dr. Ionel Stavarache (https://www.brainmap.ro/ionel-stavarache) - Membru Cercetator cu experienta

CS Dr. Catalin Palade (https://www.brainmap.ro/catalin-palade) - Membru-Cercetator postdoctoral

CS I Dr. Valentin Serban Teodorescu (https://www.brainmap.ro/valentin-serban-teodorescu) - Membru cercetator cu experienta

CS II Dr. Valentin Adrian Maraloiu (https://www.brainmap.ro/valentin-serban-teodorescu) - Membru cercetator cu experienta

CS III Dr. Constantin Logofatu (https://www.brainmap.ro/constantin-logofatu) - Membru cercetator cu experienta

ACS Ioana Maria Dascalescu Avram (https://www.brainmap.ro/ioana-maria-dascalescu) - Membru-Doctorand (Conducator de doctorat Dr. M.L. Ciurea)

ACS Ovidiu Cojocaru (https://www.brainmap.ro/ovidiu-cojocaru) - Membru-Doctorand (Conducator de doctorat Dr. M.L. Ciurea)

ACS Marian Cosmin Istrate (https://www.brainmap.ro/marian-cosmin-istrate) - Membru-Doctorand (Conducator de doctorat Dr. V.S. Teodorescu)

 

REZUMATUL ETAPEI 1

Scopul proiectului MultiGeSiNCmem este de a realiza memorii nevolatile (NVM) cu straturi multiple de poarta flotanta pe baza de nanocristale (NC) de GeSi in oxid cu constanta dielectrica mare din HfO2. Structura de memorie este de tip metal-oxid-semiconductor (MOS) cu secventa de straturi: contact metalic/ izolator de poarta HfO2/ poarta flotanta (FG) multistrat realizat prin repetarea n×(GeSi NCs in HfO2 ca FG/ strat tunel HfO2) de straturi duble (FG/tunel)/ pe substrat placheta de p-Si / contact metalic la suportul de Si. Proiectul isi propune explorarea structurilor variind numarul de perechi FG/tunel pentru n=1...5, adica 5 versiuni NVM1...NVM5. Aceast tip de structura de memorie cu poarta flotanta multipla este dezvoltata in acest proiect pentru imbunatatirea performantelor de memorie fata de variantele investigate anterior: cresterea ferestrei curbei de histerezis a memoriei, cresterea timpului de retentie, posibilitatea obtinerii de nivele multiple de memorare, cresterea stabilitatii la tratamente termice. Primele obiective sunt atinse prin utilizarea de straturi multiple de poarta flotanta de GeSi NC in HfO2 separate prin straturi subtiri tunelabile din HfO2. Utilizarea de GeSi in loc de Ge pur in realizarea de nanocristale imersate in HfO2 este justificata de efectul componentei de Si de a diminua difuzia rapida a Ge in oxid, crescand astfel stabilitatea termica a dispozitivelor, fenomen demonstrat prin studii si publicatii anterioare ale grupului de cercetare [1,2]. In plus, utilizarea de HfO2 ca izolator cu constanta dielectrica mare, solutie aleasa si in cadrul acestui proiect este uzuala pentru aplicatii in tehnologia CMOS pentru micsorarea dimensiunii si cresterea densitatii dispozitivelor.

In aceasta prima faza a proiectului au fost fabricate si testate structuri cu poarta flotanta din nanocristale (nanoparticule) de Ge1-xSix in HfO2 cu doua valori ale concentratiei x de Si, respectiv de 5% si 10%. Secventele de straturi active depuse prin pulverizare magnetron pe suporti de Si(001) au fost corespunzatoare a doua versiuni: versiunea NVM1 cu un singur strat de poarta flotanta este de „HfO2 – oxid de poarta/ GeSi-HfO2 poarta flotanta (FG)/ HfO2 – tunel / Si – suport” si versiunea NVM2 cu doua straturi de poarta flotanta „HfO2 – oxid de poarta/ Ge0.90Si0.10 -HfO2 poarta flotanta (FG 2)/ HfO2 – tunel 2/ Ge0.90Si0.10 -HfO2 poarta flotanta (FG 1)/ HfO2 – tunel 1/ Si – suport”.

Studii avansate de microscopie electronica de inalta rezolutie HRTEM au pus in evidenta nanocristalizarea structurilor prin tratamente termice rapide RTA optimale la 600oC timp de 8 min, prin formarea de nanocristale de HfO2 in faza monoclinica, dar si ortorombic si ortorombic deformat spre monoclinic. Faza ortorombica care poate contribui la efectul de memorie prin efect feroelectric este indusa prin prezenta impurificarii HfO2 cu GeSi si de aparitia de stress in film, acest lucru fiind discutat in cazul fiecarei structuri de memorie investigata. In unele cazuri, coerenta cristalina a nanocristalelor de HfO2 este extinsa in planul filmului pana la valori de ordin 50 nm, in straturi cu grosimi de ordin 10 nm. Prin masuratori HRTEM-EDX s-a putut vedea ca prezenta Si in aliaj face intr-adevar ca difuzia de Ge sa fie mult redusa, astfel pastrandu-se concentratia dorita in zona straturilor de poarta.

Masuratorile XRD la diverse ungiuri de incidenta mici GI-XRD au aratat, in concordanta cu analizele HRTEM, cristalizarea HfO2 prin tratamente termice la 600oC, intr-un amestec de monoclinic si ortorombic, cu cresterea procentului monoclinic spre suprafata filmului. Utilizarea de GeSi cu concentratie de Si mai mare (10%) in poarta flotanta, are consecinte si intr-o crestere moderata a raportului ortorombic/monoclinic. Acest raport ortorombic/monoclinic este insa dramatic redus de la ~0.6 la ~0.3 in urma cresterii temperaturii RTA la 700oC. In difractograma XRD, reducerea intensitatii maximului ortorombic se face pe baza scaderii portiunii de maxim dinspre maximul monoclinic M(111), in concordanta cu rezultatele XRTEM care au aratat ca o buna parte din faza ortorombica este o structura deformata spre monoclinic.

Masuratorile de imprastiere Raman au pus in evidenta o ordonare slaba in componenta de Ge(Si) din strat in urma tratamentelor termice RTA la 600oC timp de 8 min. Lungirea timpului de tratament nu aduce schimbari detectabile in spectrele Raman, in schimb cresterea temperaturii RTA la 700oC are ca efect formarea de nanocristale de Ge(Si) pastrand inca o componenta de Ge dezordonat.

Masuratorile electrice s-au realizat pe capacitori MOS cu poarta flotanta NVM1 si NVM2 punandu-se in evidenta ciclurile de histerezis. Aria activa a dispozitivelor a fost limitata prin mascare mecanica la 1 mm2 a depunerilor de electrozi de Al obtinuti prin evaporare in vid. In viitor, dependenta de arie a performantelor de memorie se va investiga prin utilizarea de masti fotolitografice concepute in aceasta faza. Compararea performantelor de memorie s-a realizat pe capacitori NVM1 si NVM2 la care straturile componente au fost realizate pastrand aceiasi parametri de depunere prin pulverizare magnetron, ambele fiind tratate RTA 8 min la 600oC. Masuratorile ciclice de histerezis au urmat acelasi procedeu pentru ambele structuri, cu urmatoarele valori de polarizare la capete 0V-Up-Un-Up, ciclurile fiind repetate prin cresterea tensiunii de scriere Up in pasi de 0.5 V pornind de la 1.0 V pana la 5.0 V, tensiunea de stergere Un fiind mentinuta la -2.0 V. Prin analiza ramurilor ciclurilor de histerezis s-a putut demonstra superioritatea dispozitivelor NVM2 fata de NVM1. Se obtin astfel la polarizarea Up de 5.0 V ferestre de memorie in regim dinamic de 3.32 V la MVM2 si 0.99 V la NVM1, iar fata de echilibru termic de respectiv 3.64 V si 2.05 V.

S-a creat si actualizat pagina web a proiectului in limba engleza la adresa: https://infim.ro/en/project/multilayered-floating-gate-nonvolatile-memory-device-with-gesi-nanocrystals-nodes-in-nanocrystallized-high-k-hfo2-for-high-efficiency-data-storage-multigesincmem/.

S-a creat si actualizat pagina web a proiectului in limba romana la adresa: https://infim.ro/project/memorie-nevolatila-cu-poarta-flotanta-multistrat-din-nanocristale-de-gesi-in-hfo2-nanocristalizat-pentru-stocare-de-sarcina-cu-eficienta-ridicata/.

In Etapa 1/2021 am publicat 2 lucrari in reviste cotate ISI si au fost prezentate 2 lucrari la conferinte internationale, din care o prezentare invitata.

In concluzie, obiectivele si activitatile propuse pentru Etapa 1/2021 au fost integral realizate.

  • INDRUMARE DE ACTIVITATE DE DOCTORAT: Drd. Ovidiu Cojocaru, asistent de cercetare in Grupul de „Nanomateriale si Nanostructuri din Sistemul SiGeSn” din Laboratorul 70, INCDFM (https://infim.ro/en/@ovidiu-cojocaru/) isi desfasoara activitatea in tematica de cercetare a grupului in care este inclusa si tematica tezei de doctorat, activitate sub indrumarea conducatorului Prof. M.L. Ciurea la Scoala Doctorala de Fizica, Universitatea din Bucuresti. In Etapa 1/2021, activitatea lui s-a concretizat in articolul „Bandgap atomistic calculations on hydrogen-passivated GeSi nanocrystals” publicat in Scientific Reports.

Lucrari in reviste cotate ISI:

  1. „SiGeSn quantum dots in HfO2 for floating gate memory capacitors”, C. Palade, A. Slav, O. Cojocaru, V.S. Teodorescu, T. Stoica, M.L. Ciurea, A.M. Lepadatu, Coatings 12, 348 (2022)
  2. „Bandgap atomistic calculations on hydrogen-passivated GeSi nanocrystals”, O. Cojocaru, A.M. Lepadatu, G.A. Nemnes, T. Stoica, M.L. Ciurea, Scientific Reports 11, 13582 (2021)
  3. „Nanocrystallized Ge-rich SiGe-HfO2 highly photosensitive in short-wave infrared”, C. Palade, A-M. Lepadatu, A. Slav, V. S. Teodorescu, T. Stoica, M. L. Ciurea, D. Ursutiu, C. Samoila, Materials 14, 7040 (2021).

 

Lucrari prezentate la conferinte:

  1. Invited presentation: „From GeSi to SiGeSn alloy nanocrystals with benefits in SWIR detection”, M.L. Ciurea, T. Stoica, I. Stavarache, A.-M. Lepadatu, C. Palade, A. Slav, I. Dascalescu, O. Cojocaru, 13th International Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM-13), September 24-30, 2021, hybrid conference, Sant Feliu de Guixols, Costa Brava, Spain
  2. Oral presentation: „SiGeSn quantum dots for non-volatile memories”, A.M. Lepadatu, C. Palade, I. Dascalescu, A. Slav, I. Stavarache, A.V. Maraloiu, V.S. Teodorescu, T. Stoica, ML Ciurea, EMRS 2021 Fall Meeting, September 20-23, 2021, virtual conference

Dr. Magdalena Lidia Ciurea - ciurea@infim.ro


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2022 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved