Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă


Project Director: Dr. Teodorescu Cristian Mihail

Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă

 

Ultimele decenii au adus o dezvoltare considerabilă a tehnologiilor bazate pe sisteme ordonate. Pornind de la fizica semiconductorilor și a dispozitivelor fotovoltaice, în scurt timp tehnologia a evoluat spre utilizarea la scară largă a filmelor subțiri și proprietăților suprafețelor/interfețelor. Astăzi, exemplele includ aplicații mergând de la stocarea și citirea de date (memorii electrostatice sau magnetice, magnetorezistență gigantică) la cataliză, sensori de gaz sau fotocataliză (fenomene de suprafață), spre interfețe cu materie biologică (biosenzori, șabloane pentru reconstrucția țesuturilor, interfețe între semnale electrice biologice și microelectronică). În Romania, creșterea cristalelor se practică de o jumătate de secol; totuși, în ultimii ani, aceste activități au scăzut în intensitate și au nevoie de întăriri serioase, mai ales având în vedere noile tehnologii de laseri și detecție necesare pentru facilitățile Extreme Light Infrastructure. De asemenea, știința suprafețelor a început să fie dezvoltată semnificativ în țară numai în ultimul deceniu, împreună cu tehnici ce implică nanoparticule auto-organizate, producția de nanoparticule etc. Principalul scop al acestui Proiect este de a aduna la un loc experiența relevantă de la cei cinci parteneri, în particular experiența în creșterea de cristale de la Universitatea din Timișoara, cu tehnologiile de știința suprafețelor, nanoparticule și nanofire dezvoltate de INCD Fizica Materialelor, tehniciile de criogenie și vid ultraînalt oferite de INCD pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice și experiența în sisteme 2D ordonate de dimensionalități variabile a INCD pentru Microtehnoogie: 0D, clusteri sau nanoparticule inclusiv dot-uri cuantice; 1D, nanofire și nanofibre libere și suportate; 2D: suprafețe, interfețe și sisteme de tip grafenă; și cristale 3D de interes tehnologic actual, împreună cu validarea unor noi tehnici de vid ultraînalt, știința suprafețelor și spectroscopie de electroni.

PROIECT 1 ”Noi tehnologii de producție a ultravidului și de analiză in situ a sistemelor de dimensionalitate redusă”

PROIECT 2 ”Nanoparticule și suprafețe nanostructurate: sinteză și aplicații”

PROIECT 3 ”Noi tehnologii bazate pe sisteme unidimensionale, nanofibre și nanofire”

PROIECT 4 ”Materiale 2D, suprafețe si interfețe: dezvoltări tehnologice”

PROIECT 5.  „Optimizarea unor tehnologii de creștere a monocristalelor pentru diverse aplicații

CO: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Director de Proiect CS1 Dr. abil. Cristian Mihail Teodorescu

P1: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice, Responsabil CS2 ing. Marian Curuia

P2: Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Fizică, Responsabil Prof. Dr. Daniel Vizman

P3: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie, Responsabil CS1 Dr. Adrian Dinescu

P4: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică, Responsabil CS1 Dr. Nicoleta Lupu

Rezumatul etapei 1

 

S-au definit parametrii constructivi ai pmpei uscate: dimensiuni, numar de etaje, caracteristici motor pentru obtinerea unui vid limita de 4 Pa. S-a achizitionat si testat lampa UV pentru degazari in incinta UHV. S-a montat si testat bateria de pompare pompa turbomoleculara + pompa criogenica. S-au proiectat matricile de memorii nevolatile si s-au testat materialele care vor fi folosite pentru acestea. S-a proiectat sursa de nanoparticule cu destindere adiabatica. S-a reconfigurat instalatia de epitaxie din fascicul molecular si s-a reparat sistemul RHEED. S-au calibrat evaporatoarele instalate. S-a configurat instalatia SERS pentru masuratori la temperatura variabila. Pentru realizarea instalatiei de forcespinning prototip, in aceasta etapa a fost intocmita tema de proiectare luind in calcul cerintele necesare si realizata proiectarea componentelor principale ale instalatiei. A fost stabilit necesarul si o parte din elementele componente ale instalatiei au fost deja achizitionate, urmand ca celelalte sa fie fabricate. Rezultatele aceastei etape asigura asamblarea componentelor pentru realizarea instalatiei prototip. S-a reconfigurat instalatia de debitare cristale. S-au formulat 5 noi tehnologii de laborator: obtinere Ge(001) (2 x 1) – (1 x 2), obtinere Si(111) 7 x 7, straturi monocristaline de Ag(111) depuse pe Si(111), Si(111) hidrogenat si zirco-titanat de plumb PZT(001) atomic curat. S-au sintetizat tehnologiile existente pentru prepararea si caracterizarea suprafetelor atomic curate. S-a proiectat si realizat sistemul pentru masuratori electrice in situ. –au modelat numeric 3 tehnologii de crestere a cristalelor: Bridgman pentru fluoruri, EFG pentru safir si Bridgman-Stockbarger pentru crestere de monocristale organice. S-au publicat 2 articole in reviste cotate ISI, un altul este in proces de evaluare, iar un al patrulea este elaborat si va fi trimis. S-a participat la 23 de conferinte internationale si la 2 conferinte nationale.

Rezumatul etapei 2

S-a progresat destul de mult in realizarea pompei uscate, un nou concept pentru obtinerea vidului preliminar. S-a testat exhaustiv posibilitatea obtinerii vidului ultra-inalt folosindu-se lampi UV pentru desorbtia moleculara de pe peretii incintei. S-a proiectat, realizat si testat pasajul totativ pentru vid inalt. S-a conceput si difuzat un pachet software pentru analiza spectrelor XPS, impreuna cu manualul de utilizare. S-a progresat in realizarea de matrici de memorii non-volatile pe baza de oxizi de zirconiu si hafniu c nanocristale de Ge sau Si. S-au pus bazele principiului selectiei nanoparticulelor separat, in functie de dimensiuni si sarcina lor. S-au depus nanoparticule pe diverse suprafete, s-au detectat nanoparticule cu incarcari diferite si au fost testate proprietatilor lor catalitice. S-au caracterizat nanodot-urile cuantice pe GaAs. S-a definitivat instalatia de force spinning si s-au obtinut o sumedenie de rezultate. S-au realizat substraturi cu structuri fatetate, apoi nanofire magnetice pe aceste substraturi, care au fost caracterizate din punct de vedere magnetic. S-au us bazele principiului modularii optice a feromagnetismului in nanofire Stoner. S-au realizat depuneri de Pt pe monocristale de Si taiate oblig, au fost caracterizate morfologic compozitional si structural, s-a testat imprastierea de raze X la incidenta razanta pe acestea. S-au sintetizat straturi feroelectrice pe substraturi cu proprietati diferite si s-a explicat polarizarea obtinuta in functie de bariera de potential de la interfata. S-a realizat un dispozitiv de testare a proprietatilor de conductie din plan ale structurilor grafenice si s-au realizat structuri grafenice pe Pt(001) si pe substraturi feroelectrice. S-a pus in evidenta histerezisul rezistentei pe aceste din urma straturi. S-au realizat noi interfete de tip grafena transferata pe GaAs si Si, caracterizate exhaustiv prin metode de stiinta suprafetelor si s-a testat eficacitatea detectorilor de IR obtinuti. S-au realizat metasuprafete pe substraturi semiconductoare si s-au testat caracteristicile acestora in vederea utilizarii ca memristori sau senzori IR. S-au automatizat instalatiile de crestere a cristalelor de tip Bridgman si s-au optimizat procesele de crestere a fluorurilor, precum si cresterea de semiconductori organici prin metoda Bridgman-Stockbarger.

 

Etapa 1

 1. Polarization orientation in lead zirco-titanate (001) thin films driven by the interface with the substrate, L.C. Tănase, L.E. Abramiuc, D.G. Popescu, A.-M. Trandafir, N.G. Apostol, I.C. Bucur, L. Hrib, L. Pintilie, I. Pasuk, L. Trupină, C.M. Teodorescu, Phys. Rev. Applied 10, 034020(1-19) (2018).
 2. Room temperature ferromagnetism and its correlation to ferroelectricity of manganese embedded in lead zirco-titanate, I.C. Bucur, N.G. Apostol, L.E. Abramiuc, L.C. Tănase, C.A. Tache, G.A. Lungu, R.M. Costescu, C.F. Chirilă, L. Trupină, L. Pintilie, C.M. Teodorescu*, Thin Solid Films, accepted (2018). DOI: 10.1016/j.tsf.2018.11.018.
 3. Growth of Ag(111) on Si(111) with nearly flat band and abrupt interface, A.E. Bocîrnea, R.M. Costescu, N.G. Apostol, C.M. Teodorescu, Appl. Surf. Sci., resubmitted with minor revision (2018).
 4. Memory capacitor with Ge nanoparticles in HfO2 for ionising radiation dosimetry, C. Palade, A. Slav, A.M. Lepadatu, I. Stavarache, I. Dascalescu, T. Stoica, V.S. Teodorescu, M.L. Ciurea, S. Lazanu, to be submitted at Adv. Mat. Interf. (2018).

Etapa 2

Articole publicate / acceptate:

[1] Room temperature ferromagnetism and its correlation to ferroelectricity of manganese embedded in lead zirco-titanate, I. C. Bucur, N. G. Apostol, L. E. Abramiuc, L. C. Tănase, C. A. Tache, G. A. Lungu, R. M. Costescu, C. F. Chirilă, L. Trupină, L. Pintilie, and C. M. Teodorescu, Thin Solid Films 669, 440–449 (2019).

[2] Growth of Ag(111) on Si(111) with nearly flat band and abrupt interface, A. E. Bocîrnea, R. M. Costescu, N. G. Apostol, and C. M. Teodorescu, Appl. Surf. Sci. 473, 433–441 (2019).

[3] Impact on ferroelectricity and band alignment of gradually grown Au on BaTiO3, D. G. Popescu, M. A. Husanu, C. Chirila, L. Pintilie, and C. M. Teodorescu, Phys. Stat. Solidi – Rapid Res. Lett. 1900077(1–5) (2019).

[4] The interplay of work function and polarization state at the Schottky barriers height for Cu/BaTiO3 interface, D. G. Popescu, M. A. Husanu, C. Chirila, L. Pintilie, and C. M. Teodorescu, Appl. Surf. Sci. 502, 144101(1–7) (2020).

[5] Orthorhombic HfO2 with embedded Ge nanoparticles in nonvolatile memories used for the detection of ionizing radiation, C. Palade, A. Slav, A. M. Lepadatu, I. Stavarache, I. Dascalescu, A. V. Maraloiu, C. Negrila, C. Logofatu, T. Stoica, V. S. Teodorescu, M. L. Ciurea, and S. Lazanu, Nanotechnology 30, 445501 (1–9) (2019).

[6] Distribution of Yb3+ and Yb2+ ions along YbF3-doped BaF2 crystals, M. Stef, I. Nicoara, and D. Vizman, Cryst. Res. Technol. 53, 1800186(1–6) (2018).

[7] Influence of growth conditions on the optical spectra of gamma irradiated BaF2 and CaF2 crystals, I. Nicoara, M. Stef, and D. Vizman, J. Cryst. Growth 525, 125188(1–7) (2019).

[8] Influence of Pb2+ ions on the optical properties of gamma irradiated BaF2 crystals, I. Nicoara, M. Stef, and D. Vizman, Radiat. Phys, Chem. 168, 108565(1–8) (2020).

[9] Spectroscopic properties of gamma irradiated CeF3 doped BaF2 crystals, M. Stef, I. Nicoara, and G. Buse, AIP Conf. Proc., in press (2020).

Articole trimise / în evaluare:

[1] CO adsorption, reduction and oxidation on Pb(Zr,Ti)O3(001) surfaces decorated with negatively charged gold nanoparticles, N. G. Apostol, M. A. Hușanu, D. Lizzit, I. A. Hristea, C. F. Chirilă, L. Trupină, and C. M. Teodorescu, Catal. Today, submitted (2019).

[2] CO adsorption and oxidation at room temperature on graphene synthesized on atomically clean Pt(001), N. G. Apostol, I. C. Bucur, G. A. Lungu, C. A. Tache, and C. M. Teodorescu, Catal. Today, submitted (2019).

[3] Resistance hysteresis in atomic layers of carbon synthesized on ferroelectric  (001) lead zirconate titanate in ultrahigh vacuum, N. G. Apostol, D. Lizzit, G. A. Lungu, P. Lacovig, C. F. Chirilă, L. Pintilie, S. Lizzit, and C. M. Teodorescu, RSC Advances, submitted (2019).

[4] Development of optical metasurfaces and their testing for spectroscopic and imaging techniques, C. Cotirlan-Simioniuc, A. M. Dinescu, and C. Logofatu, Appl. Surf. Sci., submitted (2019).

[5] Effect of dopants on the properties of aromatic derivatives crystals, F. Stanculescu, M. Socol, O. Rasoga, N. Preda, I. Ionita, G. Petre, C. Breazu, and A. Stanculescu, J. Crystal Growth, submitted (2019).

[6] Characterization of thermally grown oxide layers on n-GaSb(100), C. C. Negrila, C. Logofatu, C. Cotirlan-Simioniuc, R. V. Ghita, M. I. Rusu, L. Trupina, and C. Palade, Surf. Interf. Anal., submitted (2019).

[7] From zero-dimensional to quasi one-dimensional and back: solid-state morphology transformation of NiFe2O4 nanotextured material, D. Ghercă, Ș. Cojocaru, S. Cucu-Man, D.-D. Herea, G. Stoian, N. Lupu, M.N. Palamaru, A.R. Iordan, T. Roman, and A. Borhan, J. Alloys Compds., submitted (2019).

[8] One-pot self-assembled ferromagnet-biopolymer nanobeads for effective magnetic solid-phase extraction of cadmium heavy metal, G. Buema, A.I. Borhan, D.-D. Herea, G. Stoian, M.-A. Lungan, H. Chiriac, N. Lupu, and D. Ghercă, Appl. Surf. Sci., submitted (2019).

[9] Effective removal of Cadmium (II) ions from aqueous solutions using adsorbents based on layered double hydroxides, D. Ghercă, A.I. Borhan, D.-D. Herea, G. Stoian, H. Chiriac, N. Lupu, and G. Buema, J. Cleaner Prod., submitted (2019).

 

Prezentari la conferinte internationale:

Etapa 1

 1. I.C. Bucur, L.C. Tănase, L.E. Abramiuc, D.G. Popescu, N.G. Apostol, M.A. Hușanu, G.A. Lungu, C.F. Chirilă, L.M. Hrib, L. Pintilie, A. Barinov, and C.M. Teodorescu, Photoelectron spectroscopy and spectro-microscopy techniques in studies of surfaces of ferroelectric materials, Sixth European Conference on Crystal Growth, September 16–20, 2018, Varna, Bulgaria (invited talk).
 2. D.G. Popescu, M.A. Husanu, Spectroscopic signature of depletion state in buried hole-doped manganite, The 6th International Colloquium „Physics of Materials”, November 15–16, 2018, Bucharest, Romania (invited talk).
 3. M.A. Husanu, D.G. Popescu, Band bending at Au/BaTiO3 and Cu/BaTiO3 interfaces investigated by XPS, The 6th International Colloquium „Physics of Materials”, November 15–16, 2018, Bucharest, Romania (poster).
 4. A. Cordos, A. Popescu, D. Vizman, R. Negrila, Scale-up effects in directional solidification of silicon under the combined influence of electrical current and magnetic field, 6th European Conference on Crystal Growth, September 16–20, 2018, Varna, Bulgaria (poster).
 5. I. Nicoara, M. Stef, S. Arjoca, C. Negut, D. Vizman, Influence of growth conditions on the optical properties of gamma irradiated BaF2 crystals, 6th European Conference on Crystal Growth, September 16–20, 2018, Varna, Bulgaria (poster).
 6. D. Vizman, Multiscale Modeling of Crystal Growth, 2nd European School on Crystal Growth, September 13–16, 2018, Varna, Bulgaria (invited talk).
 7. D. Vizman, Control of Melt Convection Using Magnetic Fields, 10th Jubilee Conference of the Balkan Physical Union, August 26–30, 2018, Sofia, Bulgaria (oral).
 8. A. Popescu, M. Bellmann, D. Vizman, 3D Numerical Studies of Thermal Convection and Impurities Transport in a Czochralski Process for Solar Silicon Growth, 9th International Workshop on Modelling in Crystal Growth, October 21–24, 2018, Kona, USA (oral).
 9. S. Arjoca, O. Puscas, M. Stef and D. Vizman, Influence of Growth Conditions on the Structural Defects-Dislocations of YbF3 doped CaF2 Crystals, TIM18 Physics Conference, May 24–26, 2018, Timisoara, Romania (poster).
 10. C. C. Negrila, S. L. Iconaru, M. Motelica-Heino, Regis Guegan, G. Predoi, F. Barbuceanu, R. V. Ghita, C. C. Petre, G. Jiga, M. L. Badea, A. M. Prodan, D. Predoi, Commercial hydroxyapatite powders for lead removal from aqueous solution, 9th International Conference on Times of Polymers and Composites-From Aerospace to Nanotechnology, June 17-21, 2018, Ischia, Naples, Italy (poster).
 11. R.V. Ghita, D. Predoi, S.L. Iconaru, Titanium, GaSb and GaAs substrates in biomaterial coating application, EMN Greece Meeting, May 14-18, 2018, Heraklion, Crete (invited talk).
 12. C.C. Negrila, S.L. Iconaru, A. Groza, R.V. Ghita, C.M. Chifiriuc, P. Chapon, S. Gaiaschi, D. Predoi, Structural and biological characterization of antimicrobial layers obtained by magnetron sputtering technique, EMN Greece Meeting, May 14–18, 2018, Heraklion, Crete (poster).
 13. R. Ivan, C. Popescu, A. Perez del Pino, C. Logofatu, E. György, Reduced graphene oxide/transition metal oxide/ urea composite materials for photocatalytic degradation of organic pollutants in aqueous medium, 7th International Symposium on Transparent Conductive Materials – TCM 2018, October 14–19, 2018, Platanias – Chania, Crete, Greece (poster).
 14. M. Florea, G. Postole, F. Matei-Rutkovska, A. Urda, F. Neaţu, L. Massin, P. Gelin, Steam reforming of methane in the presence of H2S on doped ceria materials,  4th International Conference on Advanced Complex Inorganic NanoMaterials (ACIN2018), July 14–21, 2018, Namur, Belgium (poster).
 15. M. Florea, F Neatu, S. Neatu, A. Urda, F. Matei-Rutkovska, G. Postole, L. Massin, P. Gelin, Doped ceria materials prepared by modified precipitation route for fuel cells fed with biogas, 7th EuCheMS Chemistry Conference, August 26–30, 2018, Liverpool, UK (oral).
 16. M. Florea, F. Neatu, S. Neatu, C. Mozaceanu, S. Derbali, C. Bartha, L. N. Leonat, A. G. Tomulescu, V. Stancu, V. Toma, I. Pintilie, Synthesis and properties of C3N2H5PbI3 powders as precursors for hybride perovskite based solar cells, 7th EuCheMS Chemistry Conference, August 26–30, 2018, Liverpool, UK (poster).
 17. F. Neatu, M. Trandafir, S. Neațu, M. Florea, Selective oxidation of aromatic hydrocarbons in the presence of heterogeneous Mn and Co-based catalysts, 7th EuCheMS Chemistry Conference, August 26–30, 2018, Liverpool, UK (poster).
 18. S. Neatu, F. Neatu, M. Florea, M. M. Barsan, N. G. Apostol, T. A. Enache, V. C. Diculescu, Ternary composites as excellent (photo)electrocatalysts for water splitting reaction, 7th EuCheMS Chemistry Conference, August 26–30, 2018, Liverpool, UK (poster).
 19. S. Neatu, World War I - The Beginning of the Chemical Warfare Agents Era and their Impact on Mankind along the last 100 Years, Humboldt Kolleg, September 17–19, 2018, Bucharest, Romania (oral).
 20. V. Musat, M. Purica, A. Dinescu, N Tigau, ZnO-based nanostructures grown by hydrothermal method in preselected areas for direct integration into gas sensing and fotodetection devices, 12th International Conference on Physics of Advanced Materials (ICPAM-12), September 22–28, 2018, Heraklion, Crete, Greece (oral).
 21. C. Cotirlan-Simioniuc, C.C. Negrila, C. Logofatu, Functional metasurfaces for localized surface plasmon resonance enhanced angle-resolved evanescent-wave cavity ring-down spectroscopy, I18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, July 11–14, 2018, Constanta , Romania (poster).
 22. I. V. Tudose, P. Pascariu, C. Pachiu, F. Comanescu, M. Danila, R. Gavrila, E. Koudoumas, M. Suchea, Comparative study of Sm and La doped ZnO properties, International Semiconductor Conference 2018 (CAS 2018), October 10–12, 2018, Sinaia, Romania, CAS 2018 Proceedings, ISSN: 1545-827X, pp. 245– 248 (poster).
 23. A. Stanculescu, M. Socol, O. Rasoga, N. Preda, F. Stanculescu, I. Ionita, C. Breazu, G. Petre, Effect of dopants on the properties of aromatic derivatives crystals, ECCG6 (Sixth European Conference on Crystal Growth), September 16–20, 2018, Varna, Bulgaria (poster).

 

Prezentări la conferinte nationale:

 1. F. Neatu, S. Neatu, M. Florea, Materiale catalitice pentru celulele de combustie- surse de energie alternative, Workshop INCDFM “Oferta INCDFM in domeniul materialelor multifunctionale cu aplicatii in domeniul energetic (Metode neconventionale de productie, stocare, transport, economisire)”, 27–28 Februarie 2018, Magurele, Ilfov, Romania (oral).
 2. F. Neatu, M. Trandafir, S. Neatu, M. Florea, Efficient manganese and cobalt based materials for catalytic selective oxidation reactions, Workshop INCDFM, 6–8 iunie 2018, Magurele, Ilfov, Romania (oral).

Etapa 2

[1] Three dimensional modelling of melt convection in solar silicon grown by Czochralski and Direct Solidification method, D. Vizman, International Symposium on Modeling of Crystal Growth Processes and Devices, 26–28 February 2019, Chenai, India (invited talk).

[2] Advances in Ge nanocrystals-based structures for SWIR sensors and non-volatile memories, C. Palade, A. Slav, A. M. Lepadatu, I. Stavarache, I. Dascalescu, O. Cojocaru, I. Lalau, S. Lazanu, C. Logofatu, T. Stoica, V. S. Teodorescu, and M. L. Ciurea, IBWAP 2019, 16–19 June 2019, Constanta, Romania (invited talk).

[3] Carbon monoxide adsorption, dissociation and oxidation on ferroelectric surfaces decorated with nanoparticles of noble metals, A. Nicolaev, M. A. Husanu, N. G. Apostol, R. M. Costescu, A. E. Bocirnea, I. A. Hristea, D. Lizzit, C. F. Chirila, L. Trupina, and C. M. Teodorescu, 4th edition of the International Workshop of Materials Physics, 28–29 May 2019, Magurele, Romania (oral presentation).

[4] Coupling ferroelectric PZT(001) surfaces with noble metals (Ag) for dissociation or adsorbed molecules (CO), A. Nicolaev, N. G. Apostol, R. M. Costescu, A. E. Bocîrnea, I. A. Hristea, C. F. Chirilă, and C. M. Teodorescu, RomCat, The 12th International Symposium of the Romanian Catalysis Society, 5–7 June 2019, Bucharest, Romania (oral presentation).

[5] CO adsorption, photodesorption and associated charge transfer on atomically clean graphene synthesized on atomically clean Pt(001), I. C. Bucur, N. G. Apostol, G. A. Lungu, C. A. Tache, and C. M. Teodorescu, RomCat, The 12th International Symposium of the Romanian Catalysis Society, 5–7 June 2019, Bucharest, Romania (oral presentation).

[6] Graphene-like carbon layers grown on ferroelectric Pb(Zr,Ti)O3(001), N. G. Apostol, G. A. Lungu, C. Dragoi, D. Lizzit, P. Lacovig, S. Lizzit, L. Pintilie, and C. M. Teodorescu, GraFOx Summer School, 3–9 June, 2019, Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza Europea, Villa Vigoni, Loveno di Menaggio, Italy (oral presentation).

[7] Tuning the emission of InGaAs quantum dots by controlled insertion of Al submonolayer in self-assembly molecular beam epitaxy, E.-M. Pavelescu, P.-E. Vullum, E. Luna, S. Kadkhozadeh, G. Sek, A. Trampert, O. Ligor, R. Gavrila, and J. P. Reithmaier, EMRS Spring Meeting, 27–31 May 2019, Nice, France (poster).

[8] Metasurfaces with available characteristics for polarization state analyzers, superlenses or electro-optical modulators, C. Cotîrlan-Simioniuc, C. C. Negrilă, and C. Logofătu, 19th International Balkan Workshop on Applied Physics, 16-19 iulie 2019, Constanta, Romania (poster).

[9] New advanced materials based on SiGeSn nanocrystals in oxides for SWIR phototodetectors and non-volatile memory devices, C. Palade, I. Stavarache, A. M. Lepadatu, A. Slav, S. Lazanu, T. Stoica, V. S. Teodorescu, M. L. Ciurea, F. Comanescu, A. Dinescu, R. Muller, G. Stan, A. Enuica, M. T. Sultan, A. Manolescu, and H. G. Svavarsson, EuroNanoForum 2019, 12-14 iunie 2019, Bucharest, Romania (poster).

[10] Non volatile memory trilayers with floating gate of GeSi nanocrystals in HfO2 and SiO2, I. Lalau, I. Stavarache, and C. Palade, GraFOx Summer School on Oxide Semiconductors for Smart Electronic Devices, 3-9 iunie 2019, Lago di Como, Italy (poster).

[11] Spectroscopic properties of gamma irradiated CeF3 doped BaF2 crystals, M. Stef, I. Nicoara, G. Buse, and D. Vizman, Physics Conference, TIM-19, 29–31 May 2019, Timisoara, Romania (poster).

[12] Influence of growth conditions on the optical spectra of gamma irradiated BaF2 and CaF2 crystals, I. Nicoara, M. Stef, and D. Vizman, The 19th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (ICCGE-19),  27 July – 3 August 2019, Keystone, CO, USA (poster).

[13] Influence of the Pb2+ ions on the optical properties of gamma irradiated BaF2 and CaF2 crystals, I. Nicoara, M. Stef, and D. Vizman, The 19th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (ICCGE-19),  27 July – 3 August 2019, Keystone, CO, USA (poster).

[14] Yb3+ and Yb2+  ions distribution along the YbF3 doped BaF2 and CaF2 crystals, I. Nicoara, M. Stef, and D. Vizman, The 19th International Conf. on Crystal Growth and Epitaxy (ICCGE-19),  27 July – 3 August 2019, Keystone, CO, USA (poster).

[15] Surface spin disorder induced by wet milling in Fe/FexOy core-shell nanoparticles: the influence of the milling agent, M. Lostun, M. Porcescu, M. Grigoraș, G. Ababei, G. Stoian, and N. Lupu, 14th Joint MMM-Intermag Conference, 14-18 January 2019, Washington, DC, SUA (Oral contribution).

[16] Surface spin disorder in Fe/FexOy core-shell nanoparticles and its influence on the macroscopic behavior, M. Lostun, M. Porcescu, M. Grigoraș, G. Ababei, G. Stoian, and N. Lupu, 17th Czech and Slovak Conference on Magnetism (CSMAG’19), 3–7 June 2019, Košice, Slovacia (invited tak).

[17] Nanoclusters formation and their influence on the superferromagnetic behavior of Fe-Cr-Nb-B magnetic particles, H. Chiriac, M. Lostun, M. Grigoraș, G. Ababei, G. Stoian, T.A. Óvári, and N. Lupu, 64th Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM 2019), 4–8  November 2019, Las Vegas, Nevada, SUA (oral presentation).

[18] Advanced magnetic nanostructures. Challenges and opportunities, N. Lupu, T.-A. Óvári, S. Corodeanu, G. Ababei, G. Stoian, O.-G. Dragoș-Pînzaru, C. Ghemeș, M. Lostun, M. Grigoraș, D.-D. Herea, H. and Chiriac, The First International Conference on Electrical Engineering ICPE–CA, 20–22 November 2019, Predeal, Romania (invited talk).

Brevete depuse:

[1] Structură de superlentilă cu metasuprafaţă pentru conversia undelor de interfaţă în unde de propagare şi focalizarea acestora în câmp indepărtat, C. Cotîrlan-Simioniuc, CBI a2019 00578/20.09.2019.

[2] Instalatie pentru obtinerea prin centrifugare a straturilor fibrilare din polimeri incluzand biopolimeri, M. Cioca, A. M. Ighigeanu, G. Dobrescu, A. Evanghelidis, E. Matei, I. M. Enculescu, C. Jelea, model de utilitate U/00027/17.09.2019.

[3] Sistem de analiză de timp de zbor în gaz rarefiat, cu determinarea separată a dimensiunilor și sarcinii nanoparticulelor și aerosolilor, C. M. Teodorescu, CBI a2019 00705/04.11.2019.

[4] Sistem de selecție nanoparticule în funcție de dimensiuni și sarcină, separat, folosind un filtru electric și magnetic funcționând în vid împreună cu o secțiune de frânare într-o zonă cu gaz rarefiat, funcționând în regim continuu, C. M. Teodorescu, CBI a2019 00706/04.11.2019.

Director de Proiect

CS1 Dr. abil. Cristian Mihail Teodorescu

INCDFM Măgurele

Str. Atomiștilor nr. 405A

077125 Măgurele

jud. Ilfov

fax 021-3690177


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2020 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved