Noi metodologii de diagnosticare si tratament: Provocari actuale si solutii tehnologice bazate pe nanomateriale si biomateriale (SANOMAT)


Project Director: Dr. George STAN
Cod Proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0062
Director de Proiect: Dr. George Stan
Tipul Proiectului: National
Programul de incadrare al Proiectului: PCCDI
Finantat de: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, UEFISCDI
Contractor: Institutul National C-D pentru Fizica Materialelor
Status: Finalizat
Data Inceperii: 15 martie, 2018
Data Finalizarii:  15 mai, 2021

Rezumatul Proiectului:

Proiectul va dezvolta noi solutii conceptuale si functionale de dispozitive medicale pentru tratament, ranforsare/protezare si diagnosticare bazate pe materiale nanostructurate si/sau biomateriale, cu atractivitate si potential cert de transfer la operatori economici. Experienta consortiului interdisciplinar va permite realizarea transgresiei rapide de la concepte de nanomateriale si biomateriale cu caracteristici functionale extinse si/sau complementare la implementare in noi aplicatii biomedicale de mare interes: (i) sisteme terapeutice antitumorale (prin hipertermie magnetica localizata, terapie fotodinamica, livrare vectorizata de medicamente), (ii) solutii cu eficienta antimicrobiana sporita bazate pe compusi biocompatibili; (iii) implanturi tip stent sau filtre venoase/arteriale bazate pe aliaje feromagnetice cu memoria formei (ofera avantajul reajustarii fara noi interventii invazive); (iv) implanturi regenerative osoase personalizate (i.e. proteze scaffold de grefare/umplere osoasa, implanturi dentare cu osteointegrare rapida); si (v) (bio)senzori pentru monitorizarea biodisponibilitatii compusilor farmaceutici, detectarea speciilor reactive de oxigen si a efectului biologic al acestora. Se va urmari dezvoltarea sinergica a capacitatii institutionale a partenerilor proiectului prin crearea de noi locuri de munca si achizitia de noi echipamente si programe informatice, acordarea de asistenta tehnica/stiintifica pentru institutiile cu potential de relansare, initierea de colaborari cu parteneri din mediul economic in vederea transferului tehnologic, si cresterea gradului de vizibilitate pe plan international prin valorificarea rezultatelor cercetarii. Proiectul va crea nucleul primului cluster national in domeniul tehnologiilor potential transferabile in sanatate.

 • PROIECT COMPONENT #1: Dezvoltarea de nanostructuri bio-active integrate în sisteme terapeutice şi de diagnosticare

ConsorţiuIC - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele; P1 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", Bucureşti; P2 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti; P3 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Iaşi; P4 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, Bucureşti; si P5 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca.

Obiectiv general: Dezvoltarea de tehnologii de obţinere, analiză, testare şi optimizare de sisteme nanostructurate cu proprietăţi adecvate pentru utilizare în sisteme terapeutice antitumorale şi respectiv antiinfecţioase.

Obiective specifice:

 • Sinteza de nanoparticule de Fe3O4, MnFe2O4 şi Mn1-xZnxFe2O4 cu dimensiuni, forme şi magnetizări controlate, nanoparticule şi nanoclusteri metal sau metal/oxid, nanoparticule de funcţionalizate de oxid de vanadiu dopate cu Mn şi Fe cu superparamagnetism controlat, TiO2 cu proprietăţi adecvate pentru aplicaţii în terapia fotodinamică, oxid de grafenă biocompatibil funcţionalizat cu polimeri conjugaţi cu medicamente citostatice, ZnO şi MgO puri şi dopaţi cu ioni ai metalelor tranziţionale (Mn, Cu, Fe, Co), funcţionalizati cu compuşi de tip azol, pentru aplicaţii în terapii antiinfecţioase;
 • Sinteza de hidrogeluri cu proprietăţi foto-oxidative sau magnetice prin dispersarea în structura polimerică a hidrogelului a unor nanoparticule de TiO2 sau magnetită cu caracteristici convenabile;
 • Determinarea comportării în condiţii biologice in vitro a sistemelor nanostructurate realizate, urmărind aspecte legate de acţiunea citotoxică/citostatică, inducerea stresului oxidativ, internalizarea în celule;
 • Actualizarea continuă a platformei erris.gov.ro prin prezentarea serviciilor de cercetare instituţiilor de drept public şi privat care îşi desfaşoară activitatea în domeniul proiectului;
 • Elaborarea programului comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituţională pentru partenerii implicaţi în consorţiu.

 

 • PROIECT COMPONENT #2: Sisteme implantologice personalizate fabricate din biomateriale avansate cu multiple căi de acţiune

ConsorţiuIC - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele; P1 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", Bucureşti; P2 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti; P3 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Iaşi; P4 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, Bucureşti; P5 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca; si P6 - Universitatea Transilvania Braşov, Braşov.

Obiectiv general: dezvoltarea de demonstratori de biomateriale pentru o nouă generaţie de implanturi cu potenţial de transfer către operatori economici.

Obiective specifice:

 • Realizarea de aliaje Fe-Pd cu memoria formei şi suprafuncţionalizare anti-trombogenică/trombolitică destinare aplicaţiilor din medicina cardio-vasculară;
 • Generarea unor demonstratori de biomateriale ceramice pe baza de hidroxiapatită substituită cationic pentru proteze scaffold ceramice personalizate (fabricate prin additive manufacturing după model defect osos real) şi/sau biofuncţionalizări de implanturi dentare;
 • Probarea răspunsului biofuncţional (eliberare ioni cu potenţial terapeutic, citotoxicitate, osteogeneză, angiogeneză, reducerea speciilor reactive de oxigen, efect antimicrobian) prin realizatea de teste in vitro biologice complexe;
 • Actualizarea continuă a platformei erris.gov.ro prin prezentarea serviciilor de cercetare instituţiilor de drept public şi privat care îşi desfaşoară activitatea în domeniul proiectului;
 • Elaborarea programului comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituţională pentru partenerii implicaţi în consorţiu.

 

 • PROIECT COMPONENT #3: Noi platforme (bio)senzoriale pe bază de materiale nanostructurate funcţionalizate cu aplicaţii în domeniul sănătăţii

ConsorţiuIC - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele; P1 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", Bucureşti; P2 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti; si P6 - Universitatea Transilvania Braşov, Braşov.

Obiectiv general: dezvoltarea de (bio)senzori selectivi şi sensibili pentru (i) monitorizarea biodisponibilităţii compușilor farmaceutici, (ii) detectarea speciilor reactive de oxigen, dar şi pentru (iii) monitorizarea efectului acestora asupra celulelor şi componentelor celulare (e.g. proteine, ADN).

Obiective specifice:

 • Fabricare şi caracterizare electrochimică, optică şi structurală de electrozi, de unică folosinţă, pe bază de carbon, grafenă şi metale nanostructurate;
 • Funcţionalizarea electrozilor cu (bio)materiale şi caracterizarea optică şi structurală;
 • Investigarea caracteristicilor biosenzorilor (reproductibilitate, stabilitate, interferenţă, etc.);
 • Servicii de cercetare oferite partenerilor PCCDI;
 • Actualizarea continuă a platformei erris.gov.ro prin prezentarea produselor şi serviciilor de cercetare instituţiilor de drept public şi privat care îşi desfaşoară activitatea în domeniul proiectului;
 • Elaborarea programului comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituţională pentru partenerii implicaţi în consorţiu.
IC - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele
Nr./crt.Prenume NUMEFUNCŢIEROL ÎN PROIECT
1George STANCercetător ştiinţific IDirector proiect PCCCDI

Director proiect component #2

2Traian POPESCUCercetător ştiinţific IIIDirector proiect component #1
3Teodor-Adrian ENACHECercetător ştiinţific IIDirector proiect component #3
4Cristian-Mihail TEODORESCUCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
5Victor Eugen KUNCSERCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
6Daniela PREDOICercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
7Corneliu Florin MICLEACercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
8Luminita AMARANDECercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
9Mihaela SOFRONIECercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
10Mariana STEFANCercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
11Daniela GHICACercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
12Petru PALADECercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
13Ovidiu CRISANCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
14Gabriel SCHINTEIECercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
15Cornel MICLEACercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
16Mihaela VALEANUCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
17Monica ENCULESCUCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
18Lucian TRUPINACercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
19Felicia TOLEACercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
20Iuliana PASUKCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
21Catalin NEGRILACercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
22Irina ZGURACercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
23Bogdan POPESCUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
24Madalina IGNAT BARSANCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
25Victor DICULESCUCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
26Silviu POLOSANCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
27Elena MATEICercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
28Nicoleta PREDACercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
29Mihaela BAIBARACCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
30Ioana Dorina VLAICUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
31Adrian Valentin MARALOIUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
32Ionel MERCIONIUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
33Simona GRECULEASACercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
34Cezar COMANESCUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
35Claudiu CIOBOTARUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
36Corina CIOBOTARUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
37George Adrian LUNGUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
38Adrian-Claudiu POPACercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
39Cristina BESLEAGA STANCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
40Carmen Steluta CIOBANUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
41Simona Liliana ICONARUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
42Liliana Marinela BALESCUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
43Marius Cristian CIOANGHERCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
44Andreea Liliana COSTASCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
45Camelia Florina FLORICACercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
46Mihaela BEREGOIAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
47Malvina STROEAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
48Andrei Cristian KUNCSERCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
49Andreea Alexandra NILAAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
50Adelina MATEAAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
51Ion SMARANDAAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
52Mirela ILIEAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
53Alexandru Ionut EVANGHELIDISAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
54Cristina Ioana BUCURAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
55Monica DAESCUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
56Maria-Iuliana CHIRICAAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
57Stefan BULATInginerMembru echipă de cercetare
58Aurel LECAInginerMembru echipă de cercetare
59Nicusor IACOBInginerMembru echipă de cercetare
60Gabriel DOBRESCUInginerMembru echipă de cercetare
61Mihai CIOCAInginerMembru echipă de cercetare
62Vasilica TOMATehnician IMembru echipă de cercetare
63Catalin RADULESCUTehnician IMembru echipă de cercetare
64Ion LUTEATehnician IMembru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
IAnca-Gabriela COMANAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
IITeddy Martial TITECercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
IIIMihaela-Cristina BUNEAAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare

 

P1 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", Bucureşti
Nr./crt.Prenume NUMEFUNCŢIEROL ÎN PROIECT
1Cristiana TANASEProfesor universitar

Cercetător ştiinţific I

Responsabil  P1 proiect PCCCDI

Responsabil proiecte componente #2 & #3

2Andreea-Roxana LUPUCercetător ştiinţific IIIResponsabil proiect component #1
3Monica Teodora NEAGUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
4Radu ALBULESCUCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
5Carolina CONSTANTINCercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
6Sevinci POPCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
7Ionela Victoria NEAGOECercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
8Ana-Maria ENCIUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
9Mihnea NICOLESCUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
10Elena CODRICICercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
11Ionela Daniela POPESCUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
12Simona MIHAICercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
13Lucian ALBULESCUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
14Nicoleta CONSTANTINTehnician IMembru echipă de cercetare
15Mariana BURGHELEATehnician IMembru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
IMaria DUDAUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare

 

P2 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti
Nr./crt.Prenume NUMEFUNCŢIEROL ÎN PROIECT
1Georgeta Mihaela MOISESCUConferenţiar universitarResponsabil  P2 proiect PCCCDI

Responsabil proiecte componente #1 & #2

2Tudor SAVOPOLProfesor universitarMembru echipă de cercetare
3Eugenia KOVACSProfesor universitarMembru echipă de cercetare
4Violeta Liuba CALINAsistent universitarMembru echipă de cercetare
5Mircea Bogdan MATEIAsistent universitarMembru echipă de cercetare
6Luminita-Claudia MICLEAAsistent de cercetare

Doctorand

Membru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
IChristien Oktaviani MATEIAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
IIIoan Cristian TIVIGAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare

 

P3 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Iaşi
Nr./crt.Prenume NUMEFUNCŢIEROL ÎN PROIECT
1Alexandru CHIRIACLector universitarResponsabil  P3 proiect PCCCDI

Responsabil proiecte componente #1 & #2

2Ion POEATAProfesor universitarMembru echipă de cercetare
3Bogdan ILIESCUAsistent universitarMembru echipă de cercetare
4Giorgiana IONDoctorandMembru echipă de cercetare
5Mihaela COSMANDoctorandMembru echipă de cercetare

 

P4 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, Bucureşti
Nr./crt.Prenume NUMEFUNCŢIEROL ÎN PROIECT
1Misu MOSCOVICICercetător ştiinţific IResponsabil  P4 proiect PCCCDI

Responsabil proiect component #2

2Angela CASARICACercetător ştiinţific IIResponsabil proiect component #1
3Sultana NITACercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
4Nicoleta RUSUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
5Ileana PARASCHIVCercetător ştiinţific IMembru echipă de cercetare
6Domnica RUGHINISCercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
7Corina BUBUEANUCercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
8Ioana NICUCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
9Ionica BEJENARUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
10Daniela DIMAAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
11Cristina BAZDOACATehnician IMembru echipă de cercetare
12Silvia PREDATehnician IMembru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
IOana GHERGHESCUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
IICristina BALASAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare

 

P5 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca
Nr./crt.Prenume NUMEFUNCŢIEROL ÎN PROIECT
1Rodica Paula TURCUCercetător ştiinţific IResponsabil  P5 proiect PCCCDI

Responsabil proiecte componente #1 & #2

2Alexandrina Emilia NANCercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
3Maria Teodora RADUCercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
4Izabell CRACIUNESCUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
5Anca Cristina PETRANCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
6Monica Violeta CIRCUCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
7Alexander BUNGECercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
8Cristian LEOSTEANCercetător ştiinţific IIIMembru echipă de cercetare
9Iolanda Veronica GANEAAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
10Ildiko MACAVEITehnician IMembru echipă de cercetare
11Sorina CIUPETehnician IMembru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
IFran NEKVAPILAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare

 

P6 - Universitatea Transilvania Braşov, Braşov
Nr./crt.Prenume NUMEFUNCŢIEROL ÎN PROIECT
1Monica FLORESCUConferentiar universitarResponsabil  P6 proiect PCCCDI

Responsabil proiect component #3

2Sorin Ion MUNTEANUConferentiar universitarResponsabil proiect component #2
3Tibor BEDOConferentiar universitarMembru echipă de cercetare
4Daniel MUNTEANUProfesor universitarMembru echipă de cercetare
5Mihai Alin POPCercetător ştiinţific IIMembru echipă de cercetare
6Maria STOICANESCUConferentiar universitarMembru echipă de cercetare
7Ioan MILOSANProfesor universitarMembru echipă de cercetare
8Marius Alexandru MOGAProfesor universitarMembru echipă de cercetare
9Marius VOLMERConferentiar universitarMembru echipă de cercetare
10Daniel CRISTEALector universitarMembru echipă de cercetare
11Sebastian Ionut TOMAAsistent universitarMembru echipă de cercetare
12Claudia-Gabriela CHILOMCercetător ştiinţificMembru echipă de cercetare
13Ioana MANEATehnician IMembru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
IIoana POPESCUAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare
IIMelinda DAVIDAsistent de cercetareMembru echipă de cercetare

 

 • 2018: RAPORTUL STIINTIFIC SINTETIC nr. 1 in format *.pdf este disponibil si poate fi accesat la cerere la UEFISCDI.

Proiectul complex 58PCCDI/2018 a permis, în cadrul primei etape de execuţie, corelarea și coordonarea resurselor şi expertizei a şapte instituţii cu profil de specializare complementar, în vederea conlucrării sinergice în domeniul eminamente multi-disciplinar al nanomaterialelor şi biomaterialelor cu aplicaţii bio-medicale.

Etapa I a PC1 a vizat obţinerea de nanostructuri cu proprietăţi magnetice (Fe3O4, MnFe2O4, ZnFe2O4, particule bimetalice Co-Pt), foto-oxidative (TiO2), antimicrobiene (ZnO, MgO) şi/sau chimie a suprafeţei (GO funcţionalizat), adecvate, după caz, pentru hipertermie antitumorală, terapie fotodinamică, eliberare controlată de medicamente citostatice şi respectiv terapii antiinfecţioase şi evaluarea primară a caracteristicilor lor morfo-structurale, magnetice şi citotoxice. Au fost concepute modalităţi de adaptare pentru nanoparticule a metodelor pentru testarea citotoxicităţii, stresului oxidativ, internalizării celulare, anti-trombogenităţii şi eficienţei antimicrobiene. Au fost stabilite configuraţiile de lucru şi parametrii experimentali ce urmează a fi utilizaţi pentru măsurători de hipertermie şi pentru determinarea speciilor reactive de oxigen în sisteme acelulare. Au fost efectuate atât teste preliminare de hipertermie şi fotogenerare de specii reactive de oxigen pentru soluţii coloidale de nanoparticule magnetice şi respectiv TiO2, cât şi teste primare de evaluare a citoxicităţii. Prin rezultatele obţinute au fost realizate obiectivele şi indicatorii de rezultat a etapei I, fiind formată baza necesară pentru studiile complexe inter-disciplinare programate pentru etapele viitoare.

În cadrul Etapei I a PC2, îmbinând studii de documentare ştiinţifică, experimente şi evaluări fizico-chimice, au fost adaptate metode de sinteză a ceramicelor de hidroxiapatită (HA) dopată şi titanat de bariu (BT) şi a aliajelor feromagnetice cu memoria formei pe bază de FePd. Consorţiul a conlucrat atât pentru proiectarea sistemului de testare in vitro a comportamentului celular în condiţii de stres mecanic pentru materiale piezoelectrice, adaptarea unei metode pentru translaţia defectelor osoase 3D în implanturi personalizate realizate prin tehnici „additive manufacturing” pe baza datelor de tomografie computerizată, cât şi a metodelor pentru studiul citotoxicităţii, anti-trombogenităţii/trombolizei, eficienţei antimicrobiene, reducerii speciilor ROS şi capacităţii de angiogeneză a biomaterialelor sub formă de pulberi, pastile, scaffold-uri şi filme subţiri. Metodele de preparare adaptate au fost utilizate pentru realizarea de loturi de probe de HA pură şi dopată (cu Sr, Mg, Zn, Ce, Si/Mg/Zn), BT, BT-HA, şi FePd substituit cu Mn sau Ga. Pe baza analizelor multi-parametrice morfologice, compoziţionale, structurale, electrice şi magnetice/magnetorestrictive, specifice fiecărei clase de materiale, au fost selectate cele mai promiţătoare probe pentru evaluările primare biologice: (după caz) teste de degradare, de rată de eliberare a ionilor cu potenţial terapeutic şi/sau citocompatibilitate. Corelarea rezultatelor testărilor funcţionale cu cele fizico-chimice a permis definirea celor mai promităţoare biomateriale, al caror potenţial va fi explorat în detaliu în etapele următoare. Obiectivele şi indicatorii de rezultat ai PC2 au fost realizaţi în integralitate.

Prima etapă a PC3 a fost dedicată fabricării şi caracterizării de electrozi nanostructuraţi pe bază de carbon şi metale, şi testării acestora în medii simple şi/sau în prezenţa a diferiţi analiţi de interes biomedical. Au fost fabricaţi şi caracterizaţi prin voltametrie, microscopie SEM şi spectroscopie de raze după dispersie de energie cinci tipuri de electrozi: electrozi de aur depuşi pe Ti/SiO2/Si, electrozi fabricaţi prin fotolitografie pe substrat de SiO2@Si, material compozit pe bază de negru de fum (CB – carbon black) şi acetat de celuloză şi electrozi serigrafiaţi modificaţi cu CB, particule de Pd pe carbon şi oxid de grafenă în stare redusă (RGO). De asemenea, au fost fabricaţi senzori de aur pentru măsurători de rezonanţă a plasmonilor de suprafaţă (SPR – Surface Plasmon Resonance). Analiţii utilizaţi au fost: peroxid de hidrogen, oxigen, metionină, tiroxină, azatioprină şi acidul deoxiribonucleic (ADN). S-a demonstrat că atât peroxidul de hidrogen cât şi oxigenul pot fi detectaţi prin utilizarea suprafeţelor de aur, ca electrod de lucru, şi au fost identificate mecanismele de oxidare ale tiroxinei şi metioninei, iar prin studii voltametrice şi spectroscopie Raman au fost investigate procesele redox şi de adsorbţie ale azatioprinei pe suprafaţa electrozilor modificaţi cu RGO. Prin modificarea cu ADN a suprafeţelor electrozilor de carbon sticlos şi a celor cu CB şi Pd au fost obţinuti biosenzori de ADN. Obiectivele şi indicatorii de rezultat au fost realizate integral.

Rezultatele etapei I a proiectului complex au permis structurarea de către instituţiile partenere de oferte de servicii de cercetare/tehnologice pe platforma ERRIS, fiind astfel disponibile accesării la nivel internaţional. Fişele tehnologice (de produs, metoda sau tehnologie de laborator) au fost diseminate pe site-ul proiectului (http://infim.ro/en/project/sanomat/), şi încarcate şi în platforma UEFISCDI EVoC.

 

 • 2019: RAPORTUL STIINTIFIC SINTETIC nr. 2 in format *.pdf este disponibil si poate fi accesat la cerere la UEFISCDI.

Proiectul complex 58PCCDI/2018 a permis în cadrul celei de-a II-a etape de execuţie, pe baza caracterizărilor fizico-chimice şi testărilor in vitro multi-parametrice realizate prin cooperarea celor şapte instituţii partenere în 58PCCDI, identificarea/selectarea celor mai promiţătoare modele arhitecturale (morfologic, structural şi compoziţional) de nanomateriale şi biomateriale (sub formă de nano-pulberi, volume compacte şi filme subţiri), care, în etapa finală a proiectului, vor fi integrate şi testate în demonstratori sau prototipuri de dispozitive cu aplicabilitate bio-medicală.  Fiecare proiect component (PC) a adoptat în cadrul etapei curente a 58PCCDI propriile măsuri necesare pentru satisfacerea cerințelor de proiectare şi optimizare a nanomaterialelor şi biomaterialelor cu proprietăţile biofuncționale vizate. Astfel:

Dacă în etapa I (2018) a PC1 au fost vizate adaptarea/optimizarea metodelor de lucru necesare pentru ȋndeplinirea planului de activităţi, sinteza optimizată a nanomaterialelor de bază studiate şi caracterizarea morfo-structurală primară a acestora, ȋn cadrul etapei a II-a (2019) au fost continuate şi extinse aceste cercetări, prin modificarea nanomaterialelor de bază (e.g., conjugarea sistemelor nanometrice oxid grafena-celuloza bacteriană cu medicamente antitumorale) cu scopul obţinerii de nanostructuri (NS) cu funcţionalitate avansată şi caracterizarea fizico-chimică (e.g., concentraţia şi distribuţia dopanţilor; proprietăţi magnetice, hipertermice, fotodinamice; spectroscopie Mossbauer; chimia suprafeţei; generare specii reactive de oxigen în condiţii acelulare) şi biologică (i.e., citotoxicitate, stres oxidativ, internalizare nanomateriale în celule, anti-trombogenicitate, activitate antimicrobiană) complexă a acestora. Nanostructurile şi caracterizările realizate reprezintă parte integrantă a studiilor interdisciplinare, care vizează efecte ale caracteristicilor NS produse asupra toxicităţii, activităţii antimicrobiene şi activităţii antitumorale (prin hipertermie, efect fotodinamic şi eliberare controlată de medicamente citostatice), din cadrul PC1. Aceste studii au progresat prin eforturile comune şi corelate ale partenerilor implicaţi, ca urmare a schimbului informaţional şi decizional continuu, existent atât la nivelul structurii de management al proiectului component/complex cât şi direct între cercetătorii care efectuează activităţile tehnico-ştiinţifice.

În etapa a II-a a PC2 au fost (i) realizate noi serii de materiale (FePd cu şi fără supra-funcţionalizare anti-trombogenică; BT şi HA/BT; HA simplu- şi multi-dopată în formă de scaffold-uri şi acoperiri implantologice) aplicând metodele adaptate în 2018 sau propuse în 2019; (ii) caracterizate fizico-chimic multi-parametric şi (iii) investigate (după caz şi aplicaţie vizată) biofuncţionalitatea lor in vitro: i.e., citocompatibilitate; efect antimicrobian; activitate anti-trombogenică; capacitate citoprotectivă (reducere ROS) în culturi de celule osteogenice; capacitatea angiogenică (fiind urmărită expresia unor receptori pentru factori de creştere implicaţi în procesul de angiogeneză: HER2, HER3, EGFR, VEGFR1, VEGFR3 VEGFR2) și osteogenică (speciile moleculare analizate incluzând OC, OCN, OPN, cu roluri cheie în procesul de osteogeneză) în culturi de celule stem. Astfel, au fost identificate: substituţia (i.e., Ga) şi stratul de suprafuncţionalizare (i.e., sulfat de pectină) optime pentru materialele fero-magnetice FePd; tipul, combinaţia (i.e., Mg, Sr şi Zn) şi concentrațiile critice de dopanţi în HA, capabili să confere proprietăţi biofuncţionale extinse; şi condiţiile de preparare a structurilor piezoelectrice BT simple şi acoperite cu strat HA dublu şi tri-dopat. Au fost efectuate şi testări preliminare de metodologii de preparare  prin tehnici de pulverizare magnetron în regim de radio-frecvență (RF-MS), în vederea identificării de regimuri de lucru pentru fabricarea de acoperiri ceramice, dense sau cu porozitate superficială. Studiile fizico-chimice (e.g. morfologie, structură, energie de suprafață, rezistenţă la coroziune), mecanice (e.g. aderenţă, duritate, modul de elasticitate, rezistenţă la uzură) şi biologice au indicat performanţe globale încurajatoare pentru acoperirile implantologice RF-MS. Au fost realizate şi testări preliminare de fabricare de substituenţi osoşi sintetici poroşi (i.e., scaffold-uri), din HA pur şi HA triplu-dopat, prin tehnici „additive manufacturing” de printare 3D (utilizând reconstrucţii 3D de defecte osoase) şi prin robocasting. Nu în ultimul rând, a fost realizat sistemul de testare in vitro sub stres mecanic a materialelor piezoelectrice pe bază de BT (o cerere de brevet a fost depusă), şi efectuate primele teste preliminare.

A II-a etapă a PC3 a fost dedicată funcţionalizării şi caracterizării de platforme senzoriale dedicate dezvoltării de (bio)senzori pentru imunosupresori, hormoni, specii reactive de oxigen, leziuni oxidative în ADN şi proteine, şi hormoni substitutivi. Au fost verificate proprietăţile grafenei pentru detecţia peroxidului de hidrogen şi a imobilizării pe suprafaţa acesteia de molecule receptive la grupări carbonil şi imunosupresori. În cadrul acestor studii grafena a fost funcţionalizată cu aminofenol şi polianilina, iar aldehida formică şi azatioprina au fost folosite ca model pentru carbonil şi imunosupresor. Pentru dezvoltarea de (bio)senzori pentru hormoni substitutivi (i.e., tiroxina), au fost folosiţi electrozi modificaţi cu nanotuburi de carbon şi nanoparticule. De asemenea, au fost efectuate măsurători de microscopie SEM pe probe de grafenă depusă pe Cu prin metoda de depunere CVD, iar confirmarea procesului de funcţionalizare a straturilor de grafenă cu polianilină a fost realizată folosind spectroscopia Raman. A fost demonstrat că peroxidul de hidrogen poate fi detectat folosind grafena depusă pe Cu, iar prin funcţionalizarea grafenei cu aminofenol şi polianilină a fost evidenţiată capacitatea acesteia de a fi folosită în dezvoltarea de (bio)senzori pentru detectarea grupărilor carbonil şi a imunosupresorilor.

O serie de rezultate concrete obţinute în cadrul activităţilor de cercetare 58PCCDI vor fi prezentate succint în continuare în raportul RST de etapă. Cercetările întreprinse în Etapa a II-a au permis diseminarea rezultatelor de impact prin (i) participări la conferinţe naţionale (4) şi internaţionale (27), (ii) publicarea/acceptarea de articole în jurnale Web of Science® (8/2), proceedings-uri  indexate Web of Science® (2) şi lucrări în reviste B+ (2) şi (iii) trimiterea la evaluare la OSIM de cereri de brevet (3) pentru protejarea rezultatelor CDI cu potenţial de transfer economic. În plus, rezultatele etapei a II-a a 58PCCDI au permis şi îmbunătăţirea ofertei de servicii de cercetare/tehnologice a instituţiilor partenere, şi adăugarea lor pe platforma ERRIS dedicată acestui proiect de către fiecare instituţie, fiind astfel disponibile accesării la nivel naţional şi internaţional. Noile fişele tehnologice (de produs, metodă sau tehnologie de laborator) au fost diseminate şi pe site-ul proiectului (http://infim.ro/en/project/sanomat/), şi încărcate şi în platforma UEFISCDI EVoC.

 

 • 2020: RAPORTUL STIINTIFIC SINTETIC nr. 3 in format *.pdf este disponibil si poate fi accesat la cerere la UEFISCDI.

Obiectivul general urmărit în Etapa III (2020) a PC1 a fost creşterea nivelului de complexitate al sistemelor nanostructurate dezvoltate în etapele anterioare, prin funcţionalizarea şi/sau asamblarea acestora, cu scopul atingerii potenţialului maxim pentru aplicaţiile biomedicale vizate; funcţionalitatea  terapeutică a acestora fiind evaluată ulterior prin studii in vitro dedicate. Activităţile desfăşurate în acest scop au constat (i) în elaborarea şi dezvoltarea de protocoale pentru obţinerea de nanoclusteri magnetici cu dimensiuni controlate şi magnetizare ridicată şi (ii) în funcţionalizarea suprafeţei nanoparticulelor sau nanoclusterilor cu molecule organice sau/şi biomolecule (e.g., nanoparticule de ZnO au fost funcţionalizate cu compuşi de tip azol cu proprietăţi antimicrobiene, nanoclusteri de Au au fost înzestraţi cu funcţie de recunoaştere moleculară prin funcţionalizarea cu aptameri ADN sau anticorpi, nanoparticule de oxid de grafenă (GO) au fost conjugate cu celuloză bacteriană şi medicamente citostatice eliberate controlat) cu proprietăţi bioactive. A fost caracterizată funcţionalitatea fizico-chimică a sistemelor nanostructurate dezvoltate (e.g., activitatea hipertermică a nanoclusterilor magnetici, eliberarea controlată de Cisplastin din sisteme nanoconjugate pe bază de GO, legarea derivaţilor de imidazol şi benzimidazol la suprafaţa nanoparticulelor de ZnO), funcţionalitatea biologică (e.g., biocompatibilitate, acţiune antimicrobiană sau antitumorală in vitro) fiind în curs de realizare prin eforturile sinergice ale partenerilor din cadrul PC1.

Etapa a III-a a PC2 a fost dedicată integrării biomaterialelor ceramice selectate/optimizate în demonstratori de (i) proteze scaffold ceramice pentru regenerare osoasă realizate prin tehnici de printare 3D şi (ii) acoperiri biofuncţionale pe implanturi dentare reale (cu geometrie complexă) şi definirii succesiunii etapelor de realizare tehnologică a acestora. Totodată studii au fost orientate şi către (iii) alegerea demonstratorului de aliaj Fe-Pd prin analiza comparativă a proprietăţilor termoelastice, magnetostrictive şi biologice şi a tipului de acoperire biofuncţională anti-trobomogenică/trombolitică în vederea obţinerii unui răspuns maximizat. La acest moment de implementare a proiectului component PC2, activităţile de testare finală ale demonstratorilor mai sus menţionaţi au debutat, urmând a se extinde şi în cadrul Etapei a IV-a a proiectului.

Etapa a III-a a PC3 a fost orientată către probarea şi evaluarea caracteristicilor (bio)senzorilor realizaţi în cadrul celor două etape anterioare: i.e., (i) detecţia electrochimică de imunosupresori, hormoni substitutivi şi specii ROS şi cea de leziuni oxidative în ADN, (ii) măsurarea capacităţii antioxidante totale a fluidelor biologice, (iii) studii asupra leziunilor induse de stresul oxidativ asupra componentelor celulare şi, conjugat tuturor acestora, (iv) prepararea de probe de lucru pentru testarea (bio)senzorilor.

Cercetările întreprinse în Etapa a III-a au permis diseminarea rezultatelor de impact prin (i) prezentări la manifestări naţionale (21) şi internaţionale (5), (ii) publicarea/acceptarea de articole în jurnale Web of Science® (15/4) şi lucrări în reviste BDI (3) şi (iii) trimiterea la evaluare la OSIM de cereri de brevet (2) pentru protejarea rezultatelor CDI cu potenţial de transfer economic. În plus, rezultatele etapei a III-a a 58PCCDI au permis şi îmbunătăţirea ofertei de servicii de cercetare/tehnologice a instituţiilor partenere, şi adăugarea lor pe platforma ERRIS dedicată acestui proiect de către fiecare instituţie, fiind astfel disponibile accesării la nivel naţional şi internaţional. Noile fişele tehnologice (de metodă/tehnologie de laborator sau produs de cercetare) au fost diseminate şi pe site-ul proiectului (http://infim.ro/en/project/sanomat/), şi încărcate şi în platforma UEFISCDI EVoC.

 

 • 2021: RAPORTUL STIINTIFIC SINTETIC nr. 4 in format *.pdf este disponibil si poate fi accesat la cerere la UEFISCDI.

Etapa a IV-a a PC1 a vizat (1) creşterea nivelului de înţelegere a comportamentului in vitro al sistemelor nanostructurate dezvoltate în etapele anterioare, punându-se accent pe procesele fizico-chimice care influenţează identitatea biologică a acestora, în condiţii relevante pentru aplicaţiile biomedicale vizate şi (2) continuarea activităţilor de diseminare a rezultatelor relevante obţinute în cadrul PC1. În acest scop, prin eforturile sinergice ale partenerilor din cadrul PC1, au fost desfăşurate activităţi care au constat în (i) realizarea de studii de citotoxicitate in vitro pe linii celulare umane şi murine, urmărind atât efectele la nivel celular cât şi transformările pe care nanostructurile testate le suferă ca urmare a prelucrărilor necesare (e.g., autoclavare, ultrasonicare) pentru testarea in vitro şi expunerii la mediul biologic; (ii) determinarea caracteristicilor şi funcţionalităţii fizico-chimice ale sistemelor nanostructurate testate (e.g., chimia suprafeţei pentru nanocompozite TiO2/NP magnetice şi NP de TiO2, activitatea hipertermică pentru nanoclusteri magnetici); şi (iii) continuate activităţile de diseminare a rezultatelor relevante ale PC1.

În cadrul Etapei a IV-a a PC2 au fost (1) definitivate atât (i) testările finale ale demonstratorilor de sisteme implantologice fabricate din biomateriale avansate cu multiple căi de acţiune (specific, a acoperirilor pentru implanturi şi substitutelor osoase sintetice poroase realizate din ceramici bioactive şi/sau piezoelectrice) prezentaţi în etapa anterioară, cât şi (ii) a sistemului de testare in vitro sub stres mecanic a materialelor piezoelectrice după implementarea unor rafinamente funcţionale/arhitecturale (care au impus realizarea unei noi cereri de brevet OSIM şi (2) continuate activităţile de diseminare a rezultatelor relevante ale PC2.

Etapa a IV-a a PC3 a fost dedicată (1) dezvoltării unui biosenzor electrochimic pentru detecţia leziunilor oxidative în proteine, (2) evaluării efectului indus de stresul oxidativ asupra componentelor celulare, (3) preparării de probe de lucru pentru testarea (bio)senzorilor şi (4) diseminării rezultatelor relevante.

Cercetările întreprinse în Etapa a IV-a au permis diseminarea rezultatelor de impact prin (i) prezentări la manifestări internaţionale (1), (ii) publicarea/acceptarea de articole în jurnale Web of Science® (4/1), (iii) trimiterea la evaluare de articole la jurnale indexate Web of Science® (4) şi (iv) trimiterea la evaluare la OSIM de cereri de brevet (6) pentru protejarea rezultatelor CDI cu potenţial de transfer economic. Noile publicaţii au fost promovate şi pe site-ul proiectului (http://infim.ro/en/project/sanomat/).

 • 2018: Mihaela-Monica Manga, anul II de studii masterale, student ID: 4743057, Universitatea Tehnica din Dresda, Germania, a realizat in INCDFM (2018.09.04 – 2018.09.14) un stagiu de practica “Lab Rotation” intitulat “SINTEZA SI CARACTERIZAREA MATERIALELOR PE BAZA DE HIDROXIAPATITA PURA SI DOPATA CU CERIU PENTRU APLICATII BIOMEDICALE", sub coordonarea CS I Dr. George Stan (58PCCDI/2018, Director IC).
 • 2018-2019: Ramona Elena Toader, Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 258, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 octombrie 2018, stagiul de lucru experimental intitulat "EVALUAREA EFECTELOR CITOTOXICE ALE NANOPARTICULELOR PE BAZĂ DE OXID DE Zn/Mg PE MODELE CELULARE MALIGNE", coordonator stiintific Conf. dr. Mihaela G. Moisescu (58PCCDI2018, Responsabil Partener 2), indrumator activitate experimentala Drd. Christien Oktavieni Matei$. Dizertatia a fost sustinuta cu succes in sesiunea din 28.06.2019.
 • 2018-2019: Aurelia-Cristina Poteaca (Visan), Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 256, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 octombrie 2018, stagiul de lucru experimental intitulat "STUDIUL BIOCOMPATIBILITAȚII UNOR NANOPARTICULELOR BIO-ACTIVE PE MODELE CELULARE NORMALE", coordonator stiintific Conf. dr. Mihaela G. Moisescu (58PCCDI/2018, Responsabil Partener 2), indrumator activitate experimentala Drd. Christien Oktavieni Matei$. Dizertatia a fost sustinuta cu succes in sesiunea din 28.06.2019.
 • 2018-2019: Alexandra Docan (Dinu), Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 252, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 octombrie 2018, stagiul de lucru experimental intitulat "EVALUAREA PRIN MICROSCOPIE DE CAMP LARG ȘI IN FLUORESCENTA A ADEZIUNII CELULELOR PE FILME SUBȚIRI METALICE", coordonator stiintific Conf. dr. Mihaela G. Moisescu (58PCCDI/2018, Responsabil Partener 2), indrumator activitate experimentala Asist. Univ. Dr. Violeta Calin. Dizertatia a fost sustinuta cu succes in sesiunea din 28.06.2019.
 • 2018-2019: Maria-Iuliana Bogdan, Program Master de Chimia Medicamentelor şi Produselor Cosmetice, anul II de studiu, Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti, a realizat în cadrul proiectului lucrarea de disertaţie "MATERIALE BIOCERAMICE CU FUNCŢIONALITATE EXTINSĂ PENTRU APLICAŢII MEDICALE", sub coordonarea Lect. dr. Delia-Laura Popescu şi CS I Dr. George Stan (58PCCDI/2018, Director IC), susţinută cu succes în sesiunea iunie 2019.
 • 2018-2019: Irina Valentina Movila (Bancu), Program Master Biotehnologii Medicale si Biomateriale Avansate, a realizat în cadrul proiectului lucrarea de disertaţie "TRATAMENTUL MULTIMODAL AL ANEVRISMELOR CEREBRALE: DE LA BIOMATERIAL SI DISPOZITIV IMPLANTABIL LA APLICATIE CLINICA", coordonatori stiintifici Conf. dr. bioing. Daniela Vlad şi S.l. Dr. Alexandru Chiriac (58PCCDI/2018, Responsabil Partener 3).
 • 2019: Monica-Nicoleta Bălaşa, student, anul 2 de studiu, la Facultatea de Inginerie Medicală, Universitatea Politehnică Bucureşti, a realizat (2019.06.17 – 2019.08.30) 360 de ore de practică în domeniul sintezei şi caracterizării bio-nano-materialelor sub coordonarea CS I Dr. George Stan (58PCCDI/2018, Director IC).
 • 2019: Any-Cristina Sergentu, student, anul 2 de studiu, la Facultatea de Inginerie Medicală, Universitatea Politehnică Bucureşti, a realizat (2019.06.17 – 2019.08.30) 360 de ore de practică în domeniul sintezei şi caracterizării bio-nano-materialelor sub coordonarea CS I Dr. George Stan (58PCCDI/2018, Director IC).
 • 2019: Laurentiu Blaj, a realizat la UMF “Gr. T. Popa” lucrarea de licenta Iasi intitulata “COMPLICATIILE ANEVRISMELOR DE ARTERA COMUNICANTA ANTERIOARA”,  coordonatori stiintifici Prof. Dr. Ion Poeata (membru al echipei 58PCCDI, Partener 3) şi S.l. Dr. Alexandru Chiriac (58PCCDI/2018, Responsabil Partener 3).
 • 2019: Mirona Dobri, a realizat la UMF “Gr. T. Popa” lucrarea de licenta Iasi intitulata “TRATAMENTUL ANEVRISMELOR DE CIRCULATIE POSTERIOARA”,  coordonatori stiintifici Prof. Dr. Ion Poeata (membru al echipei 58PCCDI, Partener 3) şi S.l. Dr. Alexandru Chiriac (58PCCDI/2018, Responsabil Partener 3).
 • 2019-2020: Ioana Crunteanu, Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 3, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 octombrie 2019, stagiul de lucru experimental intitulat "PROPUNERE DE PRELUCRARE A IMAGINILOR DE COMET ASSAY: STUDIUL IN VITRO PENTRU NANOPARTICULE DE OXID DE ZINC", coordonator stiintific Prof. dr. Tudor Savopol (58PCCDI/2018, membru in echipa de cercetare a Partenerului 2), indrumator activitate experimentala Drd. Ioan C. Tivig$. Dizertatia a fost sustinuta cu succes in sesiunea din 09.07.2020.
 • 2016-2020: Mihaela Cosman, Teza de doctorat cu titlul: „ACTUALITĂŢI ÎN TRATAMENTUL MODERN AL LEZIUNILOR CHIRURGICALE DE ARII ELOCVENTE CEREBRALE”, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" (P3), Iaşi (finalizată 2020), coordonator stiintific Prof. dr. Ion Poeata (58PCCDI/2018, membru in echipa de cercetare a Partenerului 3).
 • 2016-2021: Giorgiana Ion, Teza de doctorat cu titlul: „TEHNICI MODERNE DE TRATAMENT AL ANEVRISMELOR CEREBRALE”, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" (P3), Iaşi (în desfăşurare), coordonator stiintific Prof. dr. Ion Poeata (58PCCDI/2018, membru in echipa de cercetare a Partenerului 3).
 • 2020-2021: Vladimir Istratii, Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 19, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 martie 2021, stagiul de lucru experimental intitulat "STUDIU IN VITRO AL BIOCOMPATIBILITĂȚII UNOR NANOPARTICULE PE BAZĂ DE OXID DE FIER ŞI TITAN", coordonator științific Conf. Univ. dr. Mihaela G. Moisescu (58PCCDI/2018, Responsabil Partener 2), îndrumător activitate experimentală Drd. Luminita-C Miclea. Dizertația va fi susținută in sesiunea din iulie 2021.
 • 2020-2021: Silvestru Onofrei, Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 21, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 martie 2021, stagiul de lucru experimental intitulat "EVALUAREA VIABILITĂȚII CULTURILOR DE ADENOCARCINOM UMAN EXPUSE LA NANOPARTICULE PE BAZA DE OXID DE FIER", coordonator științific Conf. Univ. dr. Mihaela G. Moisescu (58PCCDI/2018, Responsabil Partener 2), îndrumător activitate experimentală Drd. Luminita-C Miclea. Dizertația va fi susținută in sesiunea din iulie 2021.
 • 2020-2021: Natalia Posteucă, Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 22, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 martie 2021, stagiul de lucru experimental intitulat "EXPLORAREA PRIN MICROSCOPIE DE FLUORESCENȚĂ A EFECTULUI STRESULUI MECANIC UNIAXIAL PE MORFOLOGIA OSTEOBLASTELOR UMANE", coordonator științific Prof. Univ. dr. Tudor Savopol (58PCCDI/2018, membru in echipa de cercetare a Partenerului 2), îndrumător activitate experimentala Drd. Luminita-C Miclea. Dizertația va fi susținută in sesiunea din iulie 2021.

$cercetator nou angajat

PROIECT COMPONENT #1: Dezvoltarea de nanostructuri bio-active integrate în sisteme terapeutice şi de diagnosticare

Articole publicate in jurnale cotate Web of Science®:

 • 01. A. Bunge^,*, A.S. Porav, G. Borodi, T. Radu^, A. Pirnau, C. Berghian-Grosan, R. Turcu^*, Correlation between synthesis parameters and properties of magnetite clusters prepared by solvothermal polyol method; J MATER SCI 54 (2019) 2853. https://doi.org/10.1007/s10853-018-3030-9.
 • 02. D. Ghica^, I.D. Vlaicu^, M. Stefan^,*, V.A. Maraloiu^, A.C. Joita, C. Ghica, Tailoring the dopant distribution in ZnO:Mn nanocrystals; SCI REP  9 (2019) 6894. https://doi.org/10.1038/s41598-019-43388-z.
 • 03. I.C. Tivig^,*,$, T. Savopol^, E. Kovacs^, M.G. Moisescu^, Experimental system for real-time fluorescence recordings of cell membrane changes induced by electroporation;  EUR BIOPHYS J BIOPHYS LETT 49 (2020) 105. https://doi.org/10.1007/s00249-019-01417-9.
 • 04. A.M. Rostas, A.C. Kuncser^, D. Ghica^, A. Palici, V.A. Maraloiu^, I.D. Vlaicu^,*, Electron paramagnetic resonance and microstructural insights into the thermal behavior of simonkolleite nanoplatelets; PHYS CHEM CHEM PHYS 22 (2020) 9503. https://doi.org/10.1039/D0CP00641F.
 • 05. L.M. Cursaru, R.M. Piticescu*, D.V. Dragut, I.A. Tudor, V. Kuncser^, N. Iacob^, F. Stoiciu, The influence of synthesis parameters on structural and magnetic properties of iron oxide nanomaterials; NANOMATERIALS 10 (2020) 85. https://doi.org/10.3390/nano10010085.
 • 06. T. Popescu^, C.O. Matei^, I.D. Vlaicu^,*, I.C. Tivig^, A.C. Kuncser^, M. Stefan^, D. Ghica^, L.C. Miclea^, T. Savopol^, D.C. Culita, M.G. Moisescu^, Influence of surfactant-tailored Mn-doped ZnO nanoparticles on ROS production and DNA damage induced in murine fibroblast cells; SCI REP 10 (2020) 18062. https://doi.org/10.1038/s41598-020-74816-0.
 • 07. F. Nekvapil^,*,$, A. Bunge^, T. Radu^, S. Cinta Pinzaru, R. Turcu^,*, Raman spectra tell us so much more: Raman features and saturation magnetization for efficient analysis of manganese zinc ferrite nanoparticles; J RAMAN SPECTROSC 51 (2020) 959. https://doi.org/10.1002/jrs.5852.
 • 08. C. Zaharia, V.F. Duma, C. Sinescu*, V. Socoliuc, I. Craciunescu^, R.P. Turcu^, C.N. Marin, A. Tudor, M. Rominu, M.L. Negrutiu, Dental adhesive interfaces reinforced with magnetic nanoparticles: Evaluation and modeling with Micro-CT versus Optical Microscopy; MATERIALS 13 (2020) 3908. https://doi.org/10.3390/ma13183908.
 • 09. T. Krasia-Christoforou, V. Socoliuc, K.D. Knudsen, E. Tombácz, R. Turcu^,*, L. Vékás*, From single-core nanoparticles in ferrofluids to multi-core magnetic nanocomposites: Assembly strategies, structure, and magnetic behavior; NANOMATERIALS 10 (2020) 2178. https://doi.org/10.3390/nano10112178.
 • 10. F. Nekvapil^,*,$, A. Bunge^, L.B. Tudoran, S. Cinta Pinzaru*, Single-cell Raman micro-spectroscopy for tracking of carotenoids in cyanobacteria exposed to Mn and Zn doped ferrite nanoparticles; SPECTROCHIM ACTA A 254 (2021) 119607. https://doi.org/10.1016/j.saa.2021.119607.
 • 11. I. Craciunescu^, P. Palade^, N. Iacob^, G.M. Ispas, A.E. Stanciu, V. Kuncser^, R.P. Turcu^,*, High performance functionalized magnetic nanoparticles with tailored size and shape for localized hyperthermia applications; J PHYS CHEM C 125 (2021) 11132. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c01053.
 • 12. T. Popescu^, C. Oktaviani Matei^, D.C. Culita, V.A. Maraloiu^, A.M. Rostas, L. Diamandescu, N. Iacob^, T. Savopol^, M.C. Ilas, M. Feder, A.R. Lupu^, A.C. Iacoban, I.D. Vlaicu^,*, M.G. Moisescu^,  Facile synthesis of low toxicity iron oxide-TiO2  nanocomposites with hyperthermic and photo-oxidation properties; SCI REP 12 (2022) 6887. https://doi.org/10.1038/s41598-022-11003-3.

Lucrari publicate in reviste categoria B+:

 • 01. A. Chiriac*,^, G. Ion^, G. Stan^, T. Popescu^, M. Sofronie^, I. Poeata^, Preliminary study of thrombogenicity induced by the nanoparticle surface coating of intracranial stents; ROM NEUROSURG 38 (2019) 404. https://doi.org/10.33962/roneuro-2019-085.

Carti/Capitole de carti:

 • 01. A.R. Lupu^*, T. Popescu^, M. Stojanović, Capitolul 2: Therapeutic use of inorganic nanomaterials in malignant disease, In: Environmental Nanotechnology – Volume 3, N. Dasgupta, S. Ranjan, E. Lichtfouse (Eds.), Springer Nature, Switzerland, 2019, pp. 47-87, ISBN: 978-3-030-26671-4. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26672-1_2.

Cereri de brevet:

 • 01. C. Teodorescu^, Sistem de analiza de timp de zbor in gaz rarefiat, cu determinarea separata a dimensiunilor si sarcinii nanoparticulelor si aerosolilor; Cerere de brevet OSIM A/00705 din 2019-11-04.
 • 02. C. Teodorescu^, Sistem de selectie nanoparticule in functie de dimensiuni si sarcina, separat, folosind un filtru electric si magnetic functionand in vid împreuna cu o sectiune de franare intr-o zona cu gaz rarefiat, functionand in regim continuu; Cerere de brevet OSIM A/00706 din 2019-11-04.
 • 03. O.A. Crisan^, A.D. Crisan, A. Leca^, Nanoclusteri metalici FePt, metoda lor de obtinere si de functionalizare duala, superficiala a acestora pentru aplicatii de terapie hipertermica controlata; Cerere de brevet OSIM A/00209 din 2021-04-26.
 • 04. A. Casarica^, C. Balas^,$, M. Moscovici^, T. Popescu^, Compozitie cosmetica cu efect hidratant, nutritiv, reparator si calmant; Cerere de brevet OSIM A/00246 din 2021-05-12.

Conferinte si manifestari stiintifice nationale:

 • 01. M.L. Ilas, T. Popescu*,^, I.D. Vlaicu^, V.A. Maraloiu^, C. Batha, A.M. Rostas, Influenţa pH-ului şi condiţiilor de tratament termic asupra activităţii de fotogenerare de ROS şi citocompatibilităţii nanoparticulelor de TiO2; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 02. M.L. Ilas, T. Popescu*,^, V.A. Maraloiu^, A.M. Rostas, L. Diamandescu, N. Iacob^, A.R. Lupu^, I.D. Vlaicu^, Materiale nanocompozite de tip oxid de fier/TiO2 cu proprietăţi de încălzire inductivă şi fotogenerare de ROS pentru aplicaţii antitumorale; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 03. I.D. Vlaicu*,^, T. Popescu^, A. Kuncser^, C.O. Matei^, M. Stefan^, D. Ghica^, D.C. Culita, Influenţa surfactanţilor PVP şi SHMTP asupra caracteristicilor morfo-structurale, dopării cu ioni Mn2+ şi citocompatibilităţii in vitro în cazul nanoparticulelor de ZnO; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 04.  C.O. Matei*,^,$, I. Tivig^,$, L.C. Miclea^, T. Savopol^, M.G. Moisescu^, Efecte celulare ale nanoparticulelor de oxid de zinc dopate cu mangan – evaluare biofizică; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 05.  L.C. Miclea*,^, M. Mihailescu, A.M. Sandu, T. Savopol^, M.G. Moisescu^, Explorarea localizării celulare a nanoparticulelor prin microscopie de fluorescenţă şi de câmp întunecat; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 06.  I. Rasit*,^, D. Dima, M. Panteli, M. Moscovici^, Evaluarea activităţii antimicrobiene a diferitelor nanostructuri sintetizate și biomateriale implantabile; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 07.  I. Craciunescu*,^, A. Nan^, A. Bunge^, S. Porav, T. Radu^, F. Nekvapil^,$, R. Turcu^, P. Palade^, N. Iacob^, V. Kuncser^, Nanoparticule magnetice şi clusteri magnetici cu morfologie şi funcţionalitate controlată; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).

Conferinte si manifestari stiintifice internationale:

 • 01. V. Kuncser*,^, Main concerns related to the magnetic actuation of nanoparticulate systems for bio-medical applications; RADIOMAG Annual Action Progress Conference & MC meeting, 22–23 martie 2018, Timisoara, Romania (lectie invitata).
 • 02. N. Iacob*,^, A. Kuncser^, V. Kuncser^, Magnetic fluid hyperthermia related issues by numerical simulations using dedicated softwares; The 18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, 10–13 iulie 2018, Constanta, Romania (poster).
 • 03. R. Turcu*,^, A. Nan^, I. Craciunescu^, M. Suciu, T. Radu^, C. Leostean^, I. Ardelean, Tailoring the properties of core-shell magnetic nanostructures for biomedical applications; Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference, 22–24 octombrie 2018, Berlin, Germania (poster).
 • 04. V. Kuncser*,^, N. Iacob^, A. Kuncser^, P. Palade^, C. Comanescu^, R. Turcu^, G. Schinteie^, Engineering and optimization of Specific Absorption Rates of Fe oxide nanoparticles in magnetic hyperthermia; Conference on Magnetic Nanoparticles and their Applications in Medicine, 4–5 aprilie 2019, Belgrad, Serbia (lectie invitata).
 • 05. V. Kuncser*,^, N. Iacob^, P. Palade^, C. Comanescu^, A. Kuncser^, G. Schinteie^, Mossbauer Spectroscopy – A powerful tool in explaining particularities of Specific Absorption rates of Fe oxide nanoparticles in magnetic hyperthermia; The 5th Mediteraneean Conference on the Applications of the Mossbauer Effect – MECAME 2019, 19–23 mai 2019, Montpellier, Franta(lectie invitata).
 • 06. A. Nicolaev*, M.A. Husanu, N.G. Apostol, R.M. Costescu, A.E. Bocirnea, I.A. Hristea, D. Lizzit, C.F. Chirila, L. Trupina^, C.M. Teodorescu^, Carbon monoxide adsorption, dissociation and oxidation on ferroelectric surfaces decorated with nanoparticles of noble metals; The 4th Edition of the International Workshop of Materials Physics, 27–28 mai 2019, Magurele, Romania (orala).
 • 07. N.G. Apostol*, M.A. Husanu, D. Lizzit, I.A. Hristea, C.F. Chirila, L. Trupina, C.M. Teodorescu, Fast photoelectron spectroscopy follow-up of the efficiency of ferroelectric substrates for CO reduction/oxidation: the case of Pb(Zr,Ti)O3(001) decorated with gold nanoparticles; The 12th International Symposium of the Romanian Catalysis Society (RomCat), 5–7 iunie 2019, Bucuresti, Romania (orala).
 • 08. C. Comanescu*,^, N. Iacob^, P. Palade^, V. Kuncser^, Hyperthermia and magnetic measurements in nanosized cobalt ferrite systems; The 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering – RICCCE 2019, 4–7 September 2019, Mamaia, Romania (orala).
 • 09. E.C. Dobrica*, M. Cozma, M.G. Moisescu^, T. Savopol^, L.C. Miclea^, Experimental advices for formazan-based metabolic viability assay; The 14th Young European Scientist (YES) Meeting, 12–15 septembrie 2019, Porto, Portugalia (poster).
 • 10. A. Bunge*,^, T. Radu^, G. Borodi, V. Socoliuc, A.S. Porav, R. Turcu^, Influence of reaction parameters on the properties of ZnxMn(1-x)Fe2O4-nanoparticles synthesized by co-precipitation reaction; The 12th International Conference Processes in Isotopes and Molecules (PIM 2019), 25–27 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Romania (poster).
 • 11. I. Craciunescu*,^, G.M. Ispas, S.A. Porav, V. Kuncser^, R. Turcu^, Tailoring the size, shape and composition of magnetic nanoparticles and clusters for biomedical applications; The 12th International Conference Processes in Isotopes and Molecules (PIM 2019), 25–27 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Romania (orala).
 • 12. F. Nekvapil*,^,$, A. Bunge^, T. Radu^, S. Cinta Pinzaru, R. Turcu^, Raman spectroscopy analysis of metal-ferrite nanoparticles: towards precise interpretation and extraction of structural information;The 12th International Conference Processes in Isotopes and Molecules (PIM 2019), 25–27 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Romania (orala).
 • 13. E.C. Dobrica*, M. Cozma, M.G. Moisescu^, T. Savopol^, L.C. Miclea^, Insights into MTS based metabolic viability assay protocol; The 7th Congress of the University of Medicine and Pharmacy Carol Davila (cu participare internationala), 10–12 octombrie 2019, Bucuresti, Romania (poster). Meeting abstract publicat in Maedica  - A Journal of Clinical Medicine 14 (2019) 52.
 • 14. A. Maraloiu*,^, A.R. Lupu^, M.C. Ilas, A. Rostas, N. Iacob^, I.D. Vlaicu^, T. Popescu^, Microscopic observations on γ-Fe2O3-TiO2 nanocomposites for antitumor applications; The 3rd Conference of the Romanian Electron Microscopy Society - C.R.E.M.S., 23–25 octombrie 2019, Brasov, Romania (poster).
 • 15. R. Trusca, M. Cernea, M. Enculescu^, A.I. Nicoara, T. Popescu^, C. Trisca-Rusu, SEM investigations of Fe-doped ZnO powder; The 3rd Conference of the Romanian Electron Microscopy Society - C.R.E.M.S., 23–25 octombrie 2019, Brasov, Romania (poster).
 • 16. L.C. Miclea*,^, M. Mihailescu, A.M. Sandu, C. Mihailescu, T. Popescu^, I.D. Vlaicu^, T. Savopol^, M.G. Moisescu^, Fluorescence and dark field microscopy exploration of cellular localization of ZnO nanoparticles; The 16th National Online Conference of Biophysics CNB 2020, 14–16 iunie 2020, Brașov, Romania (orala).
 • 17. C.O. Matei*,^,$, M. Mihailescu, A.M. Sandu, C. Mihailescu, T. Popescu^, I.D. Vlaicu^, T. Savopol^, M.G. Moisescu^, Cellular effects of zinc oxide nanoparticles doped with manganese ions: A biophysical evaluation; The 16th National Online Conference of Biophysics CNB 2020, 14–16 iunie 2020, Brașov, Romania (orala).
 • 18. D. Ghica*,^, M. Stefan^, I.D. Vlaicu^, Dopant distribution engineering in ZnO:Mn nanocrystals; 20th International Conference on Defects in Insulating Materials – ICDIM 2020, 23–27 noiembrie 2020, Federal University of Sergipe, Brazilia (poster).

 

PROIECT COMPONENT #2: Sisteme implantologice personalizate fabricate din biomateriale avansate cu multiple căi de acţiune

Articole publicate in jurnale cotate Web of Science®:

 • 01. D. Predoi*,^, S.L. Iconaru^, M.V. Predoi, Bioceramic layers with antifungal properties; COATINGS 8 (2018) 276. http://dx.doi.org/10.3390/coatings8080276.
 • 02. T. Tite^,$, A.C. Popa^, L.M. Balescu^, I.M. Bogdan, I. Pasuk^, J.M.F. Ferreira*, G.E. Stan*,^, Cationic substitutions in hydroxyapatite: current status of the derived biofunctional effects and their in-vitro interrogation methods; MATERIALS 11 (2018) 2081. http://dx.doi.org/10.3390/ma11102081.
 • 03. C.C. Negrila^, M.V. Predoi, S.L. Iconaru^, D. Predoi*,^, Development of zinc-doped hydroxyapatite by sol-gel method for medical applications; MOLECULES 23 (2018) 2986. http://dx.doi.org/10.3390/molecules23112986.
 • 04. F. Tolea^, M. Sofronie*,^, Martensitic transformation and related properties of Fe69.4Pd30.6 ferromagnetic shape memory ribbons; J OPTOEL ADV MATER 20 (2018) 701. WOS:000454619400020.
 • 05. A.C. Mocanu, G.E. Stan*,^, A. Maidaniuc, M. Miculescu, I.V. Antoniac, R.C. Ciocoiu, S.I. Voicu, V. Mitran, A. Cimpean, F. Miculescu*, Naturally-derived biphasic calcium phosphates through increased phosphorous-based reagent amounts for biomedical applicationsMATERIALS 12 (2019) 381. http://dx.doi.org/10.3390/ma12030381.
 • 06. A.C. Mocanu, M. Miculescu, T. Machedon-Pisu, A. Maidaniuc, R.C. Ciocoiu, M. Ionita, I. Pasuk^, G.E. Stan*,^, F. Miculescu, Internal and external surface features of newly developed porous ceramics with random interconnected 3D channels by a fibrous sacrificial porogen methodAPPL SURF SCI 489 (2019) 226. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.05.354.
 • 07. D. Predoi*,^, S.I. Iconaru^, M.V. Predoi, G.E. Stan^, N. Buton, Synthesis, characterization, and antimicrobial activity of magnesium-doped hydroxyapatite suspensions; NANOMATERIALS 9 (2019) 1295. https://doi.org/10.3390/nano9091295.
 • 08. R. Albulescu^, A.C. Popa^, A.M. Enciu^, L. Albulescu^, M. Dudau^,$, I.D. Popescu^, S. Mihai^, E. Codrici^, S. Pop^, A.R. Lupu^, G.E. Stan^, G. Manda^, C. Tanase*,^, Comprehensive in vitro testing of calcium phosphate-based bioceramics with orthopedic and dentistry applications; MATERIALS 12 (2019) 3704. https://doi.org/10.3390/ma12223704.
 • 09. D. Chioibasu, L. Duta, G. Popescu-Pelin, N. Popa, N. Milodin, S. Iosub, L.M. Balescu^, A.C. Galca, A.C. Popa^, F.N. Oktar, G.E. Stan^,*, A.C. Popescu^,*, Animal origin bioactive hydroxyapatite thin films synthesized by RF-magnetron sputtering on 3D printed cranial implants; METALS 9 (2019) 1332. https://doi.org/10.3390/met9121332.
 • 10. S.L. Iconaru^, M.V. Predoi*, M. Motelica-Heino^, D. Predoi^, N. Buton, C. Megier, G.E. Stan^, Dextran-thyme magnesium-doped hydroxyapatite composite antimicrobial coatings; COATINGS 10 (2020) 57. https://doi.org/10.3390/coatings10010057.
 • 11. A. Topsakal, N. Ekren, O. Kilic, F.N. Oktar, M. Mahirogullari, O. Ozkan, H. Turkoglu Sasmazel, M. Turk, I.M. Bogdan^, G.E. Stan^, O. Gunduz, Synthesis and characterization of antibacterial drug loaded β-tricalcium phosphate powders for bone engineering applications; J MATER SCI–MATER MED 31 (2020) 16. https://doi.org/10.1007/s10856-019-6356-1.
 • 12. M. Sofronie^, F. Tolea^,*, M. Tolea, B. Popescu^, M. Valeanu^, Magnetic and magnetostrictive properties of the ternary Fe67.5Pd30.5Ga2 ferromagnetic shape memory ribbons; J PHYS CHEM SOLIDS 142 (2020) 109446. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109446.
 • 13. G. Popescu-Pelin, C. Ristoscu, L. Duta, G.E. Stan^, I. Pasuk^, T. Tite^, M.S. Stan, C. Bleotu, M. Popa, M.C. Chifiriuc, F.N. Oktar, A. Nicarel, I.N. Mihailescu*, Antimicrobial and cytocompatible bovine hydroxyapatite-alumina-zeolite composite coatings synthesized by pulsed laser deposition from low-cost sustainable natural resources; ACS SUSTAINABLE CHEM ENG 8 (2020) 4026. https://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b05031.
 • 14. A. Maidaniuc, F. Miculescu*, R.C. Ciocoiu, T.M. Butte, I. Pasuk^, G.E. Stan^, S.I. Voicu, L.T. Ciocan, Effect of the processing parameters on surface, physico-chemical and mechanical features of bioceramics synthesized from abundant carp fish bones; CERAM INT 46 (2020) 10159. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.01.007.
 • 15. M. Sofronie*,^,  M. Enculescu^, A.D. Crisan, F. Tolea^, Effect of Mn substitution on the structural, magnetic and magnetostrictive properties of Fe-Pd ferromagnetic shape memory alloys; ROM REP PHYS 72 (2020) 502. WOS:000535613200008.
 • 16. D. Predoi*,^,  S.I. Iconaru^, M.V. Predoi, M. Motelica-Heino, N. Buton, C. Megier, Obtaining and characterizing thin layers of magnesium doped hydroxyapatite by dip coating procedure; COATINGS 10 (2020) 510. https://doi.org/10.1016/10.3390/coatings10060510.
 • 17. G. Popescu-Pelin, C. Ristoscu, L. Duta, I. Pasuk^, G.E. Stan^, M.S. Stan, M. Popa, M.C. Chifiriuc, C. Hapenciuc, F.N. Oktar, A. Nicarel, I.N. Mihailescu*, Fish bone derived bi-phasic calcium phosphate coatings fabricated by pulsed laser deposition for biomedical applicationsMAR DRUGS 18 (2020) 623. https://doi.org/10.3390/md18120623.
 • 18. A.C. Mocanu, F. Miculescu*, G.E. Stan^, R.C. Ciocoiu, M.C. Corobea, M. Miculescu, L.T. Ciocan, Preliminary studies on graphene-reinforced 3D products obtained by the one-stage sacrificial template method for bone reconstruction applications; J FUNCT BIOMATER 12 (2021) 13. https://doi.org/10.3390/jfb12010013.
 • 19. A.C. Mocanu, F. Miculescu*, G.E. Stan^, A.M. Pandele, M.A. Pop^, R.C. Ciocoiu, S.I. Voicu, L.T. Ciocan, Fiber-templated 3D calcium-phosphate scaffolds for biomedical applications: The role of the thermal treatment ambient on physico-chemical properties; MATERIALS 14 (2021) 2198. https://doi.org/10.3390/ma14092198.
 • 20. I.M. Chirica^, A.M. Enciu, T. Tite*, M. Dudau, L. Albulescu, S.I. Iconaru, D. Predoi, I. Pasuk, M. Enculescu, C. Radu, C. Mihalcea, A.C. Popa^, N. Rusu, S. Nita, C. Tanase*, G.E. Stan*,^,  The physico-chemical properties and exploratory real-time cell analysis of hydroxyapatite nanopowders substituted with Ce, Mg, Sr and Zn (0.5–5 at.%); MATERIALS 14 (2021) 3808. https://doi.org/10.3390/ma14143808.
 • 21. A. Nan *,^, R.P. Turcu^,*, C. Tudoran, M. Sofronie^, A. Chiriac^, Analysis of functionalized ferromagnetic memory alloys from the perspective of developing a medical vascular implant; POLYMERS 14 (2022) 1397. https://doi.org/10.3390/polym14071397.
 • 22. A. Bunge^, A. Chiriac^, M. Sofronie^, I. Craciunescu^, A.S. Porav, R.P. Turcu^,*, Anticoagulant properties of coated Fe-Pd ferromagnetic shape memory ribbonsINT J MOL SCI 24 (2023) 2452. https://doi.org/10.3390/ijms24032452.

Proceedings-uri indexate Web of Science®:

 • 01. M. Sofronie^, B. Popescu^, A.D. Crisan, A.R. Lupu^, F. Tolea^, M. Valeanu^, Magnetoelastic properties in polycrystalline Fe-Pd based ferromagnetic shape memory alloy; IOP CONF SER–MATER SCI ENG 485 (2019) 012026. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/485/1/012026.
 • 02. T. Bedo^, S.I. Munteanu^, I. Popescu*,^,$, A. Chiriac^, M.A. Pop^,  I. Milosan^, D. Munteanu^, Method for translating 3D bone defects into personalized implants made by Additive Manufacturing; MATER TODAY PROCEED 19 (2019) 1032. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.08.018.

Lucrari publicate in reviste categoria B+:

 • 01. A. Chiriac*,^, G. Ion^, Z. Faiyad, I. Poeata^, Endovascular management of recurrent anterior communicating aneurysm previously embolized. Case presentation; ROM NEUROSURG 33 (2019) 7. https://doi.org/10.33962/roneuro-2019-001.
 • 02. A. Chiriac*,^, G. Ion^, Z. Faiyad, I. Poeata^, Our experience with a single stage bilateral approach for treatment of bilateral middle cerebral artery aneurysms; ROM NEUROSURG 33 (2019) 283. https://doi.org/10.33962/roneuro-2019-047.
 • 03. A. Chiriac*,^, A. Iencean, G. Ion^, G. Stan^, S. Munteanu^, I. Poeata^, Current applications of 3D printing in neurosurgery; ROM NEUROSURG 33 (2019) 417. https://doi.org/10.33962/roneuro-2019-086.
 • 04. A. Chiriac*,^,  G. Ion^, G. Stan^, S. Munteanu^, N. Dobrin, D. Turliuc, I. Poeata^, The 3D printed models technology for the management of intracranial aneurysms; ROM NEUROSURG 34 (2020) 373. https://doi.org/10.33962/roneuro-2020-058.

Cereri de brevet:

 • 01. C.F. Miclea^, C. Miclea^, M. Cioangher^, L. Amarande^, L. Miclea^, M. Moisescu^, T. Savopol^, Sistem de testare in vitro a proliferarii (culturilor) celulare pe medii stresate mecanic in atmosfera controlata; Cerere de brevet OSIM A/00857 din 2019-12-04.
 • 02. A.E. Nan^, C. Tudoran, R.P. Turcu^, M. Sofronie^, F. Tolea^, A. Chiriac^, I. Poeata^, Biomateriale feromagnetice cu memoria formei acoperite cu polimeri biocompatibili; Cerere de brevet OSIM A/00806 din 2020-12-03.
 • 03. C. Balas^,$, A. Casarica^, G. Stan^, Pansament bioactiv pentru managementul umed al dermului; Cerere de brevet OSIM A/00219 din 2021-04-29.
 • 04. D. Predoi^, S.L. Iconaru^, S.C. Ciobanu^, Obtinerea si caracterizarea straturilor subtiri de hidroxiapatita dopata cu magneziu intr-o matrice de chitosan obtinute prin tehnica de acoperire prin imersie; Cerere de brevet OSIM A/00238 din 2021-05-10.
 • 05. C.F. Miclea^, C. Miclea^, M. Cioangher^, L. Amarande^, L.C. Miclea^, Dispozitiv de testare in vitro a proliferarii celulare pe medii stresate mecanic in atmosfera controlata, cu precizie ridicata a controlului fortei aplicate; Cerere de brevet OSIM A/00247 din 2021-05-12.

Conferinte si manifestari stiintifice nationale:

 • 01. M. Sofronie*,^, F. Tolea^, M. Enculescu^, A.D. Crisan, Effect of Mn substitution on the structural, magnetic and magnetostrictive properties of Fe-Pd ferromagnetic shape memory alloy prepared as ribbons; Annual Scientific Conference of Faculty of Physics, University of Bucharest, 21–22 iunie 2019, Bucuresti, Romania (orala).
 • 02. N. Dobrin, A. Chiriac^, R. Popescu, G. Ioan, A. Nicusor, B. Dobrovat, A. Cristian Istrate, D. Haba, Dificultati in diagnosticul si managementul leziunilor neuro-vasculare; Conferinta Nationala a Societatii de Neuroradiologie si Radiologie Interventionala din Romania, 25–27 octombrie 2019, Targu Mures, Romania (orala).
 • 03. C.G. Croitoru, D. Naconecinii, M.L. Gealapu, N. Dobrin, A. Chiriac^, C. Tudorache, D.I. Cuciureanu, Tratamentul endovascular al accidentului vascular cerebral ischemic acut: simfonia neurolog-neurochirurg; Congresul National de Neurostiinte Moderne “Provocari si controverse in neurostiinte, 30 octombrie–3 noiembrie 2019, Iasi, Romania (orala).
 • 04. C. Tanase^,*, A.C. Popa^, A.M. Enciu^, L. Albulescu^, M. Dudău^,$, I.D. Popescu^, S. Mihai^, E. Codrici^, S. Pop^, A.R. Lupu^, G.E. Stan^, G. Manda^, R. Albulescu^, Advances of complex biological testing of calcium phosphate-based bioceramics with orthopedic and dentistry applications; The 12th National Pathology Symposium Annual Scientific Meeting, 21–23 noiembrie 2019, Bucuresti, Romania (orala). Meeting abstract publicat in Abstract Book, ISSN 2601-0771.
 • 05. M. Sofronie*,^, M. Valeanu^, M. Enculescu^, F. Tolea^, B. Popescu^, A. Nan^, I. Craciunescu^, A. Bunge^, R. Turcu^, V.L. Călin^, M.G. Moisescu^, G. Ion^, A. Chiriac^, M. David^, M. Florescu^, Dezvoltarea de biomateriale feromagnetice cu memoria formei pe bază de aliaje FePd pentru aplicaţii biomedicale; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 06. T. Tite*,^,$, I.M. Chirica^, S.L. Iconaru^, D. Predoi^, A.C. Popa^, I. Pasuk^, M. Enculescu^, C. Dima, C. Mihalcea, A.C. Kuncser^, L. Albulescu^, A.M. Enciu^, C. Tanase^, N. Rusu^, S. Nita^, B. Nan, J.M.F. Ferreira, G.E. Stan^, Caracterizarea fizico-chimică şi testarea biologică in vitro a nanopulberilor de hidroxiapatită substituite cu Ce, Mg, Sr şi Zn (0.5 – 10 at.%) – Partea I ; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 07. A.M. Enciu*,^, I.M. Chirica^, T. Tite^, A.C. Popa^, G.E. Stan^, L. Albulescu^, M. Dudau^,$, C. Tanase^, Caracterizarea fizico-chimică şi testarea biologică in vitro a nanopulberilor de hidroxiapatită substituite cu Ce, Mg, Sr şi Zn (0.5 – 10 at.%) – Partea a II-a; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 08. S.L. Iconaru*,^, D. Predoi^, S.C. Ciobanu^, Rezultate privind studiile antimicrobiene ale probelor pe bază de hidroxiapatită dopată cu magneziu; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 09. I. Popescu*,^,$, M.A. Pop, T. Bedo^, S.I. Munteanu^, Sinteza și caracterizarea unor materiale compozite pe bază de hidroxiapatită în vederea utilizării în procesul de realizare a protezelor scaffold prin tehnici „additive manufacturing"; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 10. M. Dudau*,^,$, G. Manda^, L. Albulescu^, E. Codrici^, D.I. Popescu^, S. Mihai^, A.M. Enciu^, C. Tanase^, Teste de biocompatibilitate și eficacitate a materialelor bioceramice: care, cand, cum?; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 11. L. Amarande*,^, G.E. Stan^, C.F. Miclea^, M. Cioangher^, L. Trupina^, I. Pasuk^, E. Matei^, L. Leonat, T. Savopol^, M.G. Moisescu^, L.C. Miclea^, Ceramici compozite din titanat de bariu şi hidroxiapatită cu proprietăţi piezoelectrice pentru aplicaţii în regenerarea ţesutului osos; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 12. I. Tivig*,^,$, F. Jipa, C. Besleaga^, G.E. Stan^, F. Sima, M.G. Moisescu^, T. Savopol^, Dispozitiv microfluidic inovativ pentru studiul proprietăţilor electro-optice ale celulelor în suspensie; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 13. N. Dobrin, A. Chiriac^, G. Ion^, Tratamentul anevrismelor intracraniene prin tehnica stent-asistată; Conferința Națională „Tehnologii Moderne în Patologia Neurovasculară”, 27–29 martie 2020, Iași, România (orala).
 • 14. N. Dobrin, A. Chiriac^, Z. Faiyad, G. Ion^, Tehnologii moderne în patologia neurovasculară în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă “Prof. N. Oblu” Iaşi; Congresul Naţional de Neuroştiinţe Moderne, 4–8 noiembrie 2020, Iaşi, România (orala).
 • 15. L. Eva, M. Dabija, N. Dobrin, A. Chiriac^, T. Ciubotaru, N. Ianovici, Repere în evoluţia tehnologiilor neurovasculare; Congresul Naţional de Neuroştiinţe Moderne, 4–8 noiembrie 2020, Iaşi, România (orala).
 • 16. E.A. Marciuc, B. Dobrovăţ, R.M. Popescu, A. Chiriac^, N. Dobrin, D. Haba, P. Mocanu, M. Barcan, S. Barcan, C. Moldoveanu, L. Eva; Cazuri rare de anevrisme intracerebrale şi malformaţii arterio-venoase; Congresul Naţional de Neuroştiinţe Moderne, 4–8 noiembrie 2020, Iaşi, România (orala).

Conferinte si manifestari stiintifice internationale:

 • 01. M. Sofronie*,^, B. Popescu^, A.D. Crisan, A.R. Lupu^, F. Tolea^, M. Valeanu^, Magnetoelastic properties in polycrystalline Fe-Pd based ferromagnetic shape memory alloy; The 8th Conference on Material Science & Engineering (UgalMat 2018), 11–13 octombrie 2018, Galati, Romania (poster).
 • 02. A.C. Mocanu*, M. Miculescu, T. Machedon-Pisu, A. Maidaniuc, S.I. Voicu, R.C. Ciocoiu, A.M. Pandele, M. Ionita, G.E. Stan^, F. Miculescu, Internal and external surface features of newly developed porous ceramics with random, interconnected 3D channels by fibrous sacrificial porogen method; The 11th International Conference on Materials Science and Engineering – BraMat, 13–16 martie 2019, Brasov, Romania (orala).
 • 03. T. Bedo*,^, S.I. Munteanu^, I. Popescu*,^,$, M.A. Pop^, D. Cristea^, I. Milosan^, D. Munteanu^, Method for translating 3D bone defects into personalized implants made by additive manufacturing; The 11th International Conference on Materials Science and Engineering – BraMat, 13–16 March 2019, Brasov, Romania (poster).
 • 04. I.M. Bogdan^, T. Tite*,^,$, L.M. Balescu^, S. Iconaru^, C.S. Ciobanu^, D. Predoi^, A.C. Popa^, L. Albulescu^, C. Tanase^, S. Nita^, G.E. Stan^, Investigation of morphological, structural changes and biological performance of Zinc or Magnesium substituted hydroxyapatite with dopant concentration; EMRS Conference – Spring Meeting, 27–31 mai 2019, Nisa, Franta (poster).
 • 05. I.M. Bogdan*,^, T. Tite^,$, L.M. Balescu^, A.C. Popa^, L. Albulescu^, C. Tanase^, S. Nita^, G.E. Stan^, Investigation of morphological, structural and biological performance in Strontium or Cerium substituted hydroxyapatite at low concentration; EMRS Conference – Spring Meeting, 27–31 mai 2019, Nisa, Franta (poster).
 • 06. T. Tite*,^,$, I.M. Bogdan^, L.M. Balescu^, G.E. Stan^, I. Pasuk^, G. Boni, L. Hrib, Comparative structural and dielectric properties of pure and Li-doped synthetic and bovine bone-derived hydroxyapatite in both bulk and thin film form; EMRS Conference – Spring Meeting, 27–31 mai 2019, Nisa, Franta (poster).
 • 07. L. Amarande^, G. Stan^, C.F. Miclea^, M. Cioagher^, L. Trupina*,^, I. Pasuk^, E. Matei^, T. Savopol^, M.G. Moisescu^, L.C. Miclea^, Structural, ferroelectric and cytotoxic properties of barium titanate-hydroxyapatite composite ceramics; The 19th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, 16–20 iulie 2019, Constanta, Romania (poster).
 • 08. A. Chiriac*,^, G. Ion^, M. Cosman^, Practical significance of 3D-printing of partially embolized arteriovenous malformations for radiosurgical treatment; World Brain Congress, 18–19 noiembrie 2019, Istanbul, Turcia (poster).
 • 09. I. Poeata*,^, G. Ion^, Z. Faiyad, N. Dobrin, R. Sandu, A. Chiriac^, Comparative study between a microsurgical and endovascular treated aneurysmal series; International Symposium in Cerebro-Vascular Pathology, 28–29 noiembrie 2019, Chisinau, Republica Moldova (orala).
 • 10. G. Ion*,^, A. Chiriac^, B. Iliescu^, A. Iencean, I. Pantiru, L. Curecheriu, I. Poeata^, Navigation and intraoperative echography in aneurysm's approach for clipping; International Symposium in Cerebro-Vascular Pathology, 28–29 noiembrie 2019, Chisinau, Republica Moldova (orala).
 • 11. N. Dobrin*, A. Chiriac^, G. Ion^, I. Poeata^, Stent assisted coiling for complex intracranial aneurysms; International Symposium in Cerebro-Vascular Pathology, 28–29 noiembrie 2019, Chisinau, Republica Moldova (orala).
 • 12. I.M. Chirica^,*,  T. Tite^,$,  I. Pasuk^, A. Kuncser^, C. Dima, C. Mihalcea, S. Iconaru^, D. Predoi^, A.C. Popa^, L. Albulescu^, A.M. Enciu^, C. Tanase^, S. Nita^, N. Rusu^, G.E. Stan^, Physico-chemical and biological properties of Ce, Mg, Sr and Zn (0.5 – 10 at.%) substituted hydroxyapatite nanopowders, 44th International Conference and Expo on Advanced Ceramics and Composites (ICACC 2020), 26–31 ianuarie 2020, Daytona Beach, SUA (orala).
 • 13. A. Docan*, M. Sofronie^, M. Valeanu^, B. Popescu^, M.G. Moisescu^, V.L. Calin^, Evaluation of cell adhesion on FePd Alloys with ferromagnetic shape memory: A fluorescence microscopy study; The 16th National Online Conference of Biophysics CNB 2020, 14–16 iunie 2020, Brașov, Romania (poster)

 

PROIECT COMPONENT #3: Noi platforme (bio)senzoriale pe bază de materiale nanostructurate funcţionalizate cu aplicaţii în domeniul sănătăţii

Articole publicate sau acceptate in jurnale cotate Web of Science®:

 • 01. V.C. Diculescu^, T.A. Enache*,^, Voltammetric and mass spectrometry investigation of methionine oxidationJ ELECTROANAL CHEM 834 (2019) 124. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2018.12.058.
 • 02. M. David^,$, A. Serban^, C.V. Popa, M. Florescu*,^, A nanoparticle-based label-free sensor for screening the relative antioxidant capacity of hydrosoluble plant extracts; SENSORS 19 (2019) 590. https://doi.org/10.3390/s19030590.
 • 03. M. David^,$, A. Serban^, C. Radulescu, A.F. Danet, M. Florescu*,^, Bioelectrochemical evaluation of plant extracts and gold nanozyme based sensors for total antioxidant capacity determination; BIOELECTROCHEMISTRY 129 (2019) 124. https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2019.05.011.
 • 04. M. David^,$, M. Florescu^, C. Bala*, Biosensors for antioxidants detection: Trends and perspectives; BIOSENSORS 10 (2020) 112. https://doi.org/10.1016/10.3390/bios10090112.
 • 05. A. Udrescu^, N. Toulbe, E. Matei^, M. Baibarac*,^, Azathioprine electrochemical adsorption onto the reduced graphene oxide sheets in absence and in the presence of polyaniline; J NANOSCI NANOTECHNOL 21 (2021) 2302. https://doi.org/10.1166/jnn.2020.18974.
 • 06. N. Sandu, C.G. Chilom^, M. David^,$, M. Florescu*,^, Evaluation of the interaction of levothyroxine with bovine serum albumin using spectroscopic and molecular docking studies; acceptata la J BIOMOL STRUCT DYN (2020). https://doi.org/10.1080/07391102.2020.1822919.
 • 07. M.C. Bunea^,$, V.C. Diculescu^, M. Enculescu^, H. Iovu, T.A. Enache*,^, Redox mechanism of azathioprine and its interaction with DNA; INT J MOL SCI 22 (2021) 6805. https://doi.org/10.3390/ijms22136805.
 • 08. N. Sandu, C.G. Chilom^, M. Florescu*,^, Molecular insights into binding mechanism of  rutin to bovine serum albumin - Levothyroxine complex: Spectroscopic and molecular docking approaches; SPECTROCHIM ACTA A 264 (2022) 120261. https://doi.org/10.1016/j.saa.2021.120261.

Cereri de brevet:

 • 01. T.A. Enache^, A. Costas^, E. Matei^, D. Botta, V. Diculescu^, Metoda de fabricare a unei platforme analitice duale pentru detectie electrochimica si colorimetrica; Cerere de brevet OSIM A/00755 din 2020-11-19.
 • 02. M. Florescu^, M. David^,$, A. Serban, Platforma senzoriala electrochimica nanostructurata, metoda de etalonare a platformei si procedeu de utilizare pentru detectia portabilă, sensibila si selectiva a continutului de tiroxina; Cerere de brevet OSIM A/00239 din 2021-05-11.

Conferinte si manifestari stiintifice nationale:

 • 01. M. Bunea*,^,$, T.A. Enache^, M. Enculescu^, V.C. Diculescu^, Mecanismul redox al azatioprinei şi interacţia acesteia cu ADN-ul; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).
 • 02. M. David*,^,$, A. Şerban, C. Chilom^, M. Florescu^, Noi platforme bazate pe (bio)senzori ca instrumente de screening rapid al speciilor reactive de oxigen și hormonilor de substituție; Workshop 58PCCDI - Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT), 19 mai 2020, Magurele, Romania (orala).

Conferinte si manifestari stiintifice internationale:

 • 01. T.A. Enache*,^, V.C. Diculescu^, Protein carbonyl electrichemical detection; The 5th Edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences (IC-ANMBES), 23–25 mai 2018, Brasov, Romania (orala).
 • 02. A. Serban*,^, S. Toma^, M. Moga^, M. Florescu^, The prevalence of cancers and hormone replacement therapy; The 5th Edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences (IC-ANMBES), 23–25 mai 2018, Brasov, Romania (poster).
 • 03. T.A. Enache*,^, M. Enculescu^, V.C. Diculescu^, Prion protein: Voltammetric and scanning electron microscopy characterization; The 17th International Conference on Electroanalysis, 3–7 iunie 2018, Rhodos, Grecia (poster).
 • 04. T.A. Enache*,^, V.C. Diculescu^, Electrochemical sensor for carbonylated protein detection; The 69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2–7 septembrie 2018, Bologna, Italia (poster).
 • 05. M. Florescu*,^, M. David^,$, A. Serban^, Evaluation of electrochemical nanosensors as reliable detection tool of thyroxine; Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference – ANNIC 2018, 22–24 octombrie 2018, Berlin, Germania (poster).
 • 06. M. Florescu*,^, M. David^,$, A. Serban^, Nanozyme modified electrochemical biosensors as rapid screening tools for biomolecules; The 63rd Annual Meeting of the Biophysical Society, 2–6 martie 2019, Baltimore, Maryland, SUA (poster). Meeting abstract 732-Pospublicat in BIOPHYS J 116 (2019) 148A–148A. https://doi.org/10.1016/j.bpj.2018.11.819.
 • 07. M. Florescu^, M. David*,^,$, A. Serban^, Selective levo-thyroxine detection by electrochemical-surface plasmon resonance; Arbre-Mobieu Plenary Meeting on Molecular Biophysics, 18–20 martie 2019, Zagreb, Croatia (poster).
 • 08. M. Florescu*,^, M. David^,$, A. Serban^, Rapid screening of levo-thyroxine using nanoparticle-based sensor; The 25th International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 26–30 mai 2019, Limerick, Irlanda (poster).
 • 09. M. David*,^,$, A. Enache^, M. Moga^, M. Florescu^; Molecular scale biophysical methodologies for levo-thyroxine interaction with DNA, The 12th EBSA/ 10th ICBP-IUPAP Congress,  20–24 iulie 2019, Madrid, Spania (poster). Meeting abstract P-651 publicat in EUR BIOPHYS J BIOPHYS LETT 48 (2019) S241–S241.
 • 10. M. Florescu*,^, M. David^,$, Label-free analysis of biomolecules: enzyme vs. nanozyme-based sensors; The 12th International Conference Processes in Isotopes and Molecules (PIM 2019), 25–27 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Romania (orala).
 • 11. M. David^,$, C. Chilom, M. Florescu*,^, Molecular affinity analysis of levo-thyroxine on BSA modified gold chip using molecular scale methodologies;The 12th International Conference Processes in Isotopes and Molecules (PIM 2019), 25–27 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Romania (poster).
 • 12. M. Florescu*,^, M. David^,$, A. Șerban^, Performance evaluation of nanozyme-based sensors for rapid screening of specific biomarkers; Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference, 18–20 noiembrie 2019, Paris, Franta (poster).
 • 13. M. David^,$,*, T.A. Enache^, M. Florescu^, Detection of levothyroxine using nanostructured materials: an electrochemical assay; 3rd European BioSensor Symposium, 9–12 martie 2021, Wildau, Germania (poster).

 

*autor corespondent

^membru al echipei de cercetare

$cercetator nou angajat

Serviciile de cercetare / tehnologice generate de consortiul proiectului 58PCCDI au fost diseminate, si pot fi accesate la nivel international, pe platforma ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructures System):

 

Fisele tehnologice de produse, metode si tehnologii de laborator, elaborate in urma activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, sunt prezentate mai jos:

Conform articolului 6.1.29 din Contractul de finanţare 58PCCDI/2018, consorţiul a întocmit şi prezentat Autorității Contractante, cu 6 luni înainte de data iniţială de finalizare a proiectului complex, programul comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituțională al fiecărui parteneriat din cadrul proiectului complex.

Descarcă Program comun de CDI - 58PCCDI

GEORGE E. STAN, Doctor in Ingineria Materialelor

Cercetator stiintific gradul I

Telefon: +40-(0)21-2418 128 sau +40-(0)21-2418 153

Departament: Laboratorul de Materiale si Structuri Multifunctionale


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2024 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved