Noi metodologii de diagnosticare si tratament: Provocari actuale si solutii tehnologice bazate pe nanomateriale si biomateriale (SANOMAT)


Project Director: Dr. George Stan
Cod Proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0062
Director de Proiect: Dr. George Stan
Tipul Proiectului: National
Programul de incadrare al Proiectului: PCCDI
Finantat de: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, UEFISCDI
Contractor: Institutul National C-D pentru Fizica Materialelor
Status: In desfasurare
Data Inceperii: 15 Martie, 2018
Data Finalizarii:  15 Septembrie, 2020

 

Rezumatul Proiectului:

Proiectul va dezvolta noi solutii conceptuale si functionale de dispozitive medicale pentru tratament, ranforsare/protezare si diagnosticare bazate pe materiale nanostructurate si/sau biomateriale, cu atractivitate si potential cert de transfer la operatori economici. Experienta consortiului interdisciplinar va permite realizarea transgresiei rapide de la concepte de nanomateriale si biomateriale cu caracteristici functionale extinse si/sau complementare la implementare in noi aplicatii biomedicale de mare interes: (i) sisteme terapeutice antitumorale (prin hipertermie magnetica localizata, terapie fotodinamica, livrare vectorizata de medicamente), (ii) solutii cu eficienta antimicrobiana sporita bazate pe compusi biocompatibili; (iii) implanturi tip stent sau filtre venoase/arteriale bazate pe aliaje feromagnetice cu memoria formei (ofera avantajul reajustarii fara noi interventii invazive); (iv) implanturi regenerative osoase personalizate (i.e. proteze scaffold de grefare/umplere osoasa, implanturi dentare cu osteointegrare rapida); si (v) (bio)senzori pentru monitorizarea biodisponibilitatii compusilor farmaceutici, detectarea speciilor reactive de oxigen si a efectului biologic al acestora. Se va urmari dezvoltarea sinergica a capacitatii institutionale a partenerilor proiectului prin crearea de noi locuri de munca si achizitia de noi echipamente si programe informatice, acordarea de asistenta tehnica/stiintifica pentru institutiile cu potential de relansare, initierea de colaborari cu parteneri din mediul economic in vederea transferului tehnologic, si cresterea gradului de vizibilitate pe plan international prin valorificarea rezultatelor cercetarii. Proiectul va crea nucleul primului cluster national in domeniul tehnologiilor potential transferabile in sanatate.

 • PROIECT COMPONENT #1: Dezvoltarea de nanostructuri bio-active integrate în sisteme terapeutice şi de diagnosticare

ConsorţiuIC - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele; P1 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", Bucureşti; P2 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti; P3 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Iaşi; P4 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, Bucureşti; si P5 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca.

Obiectiv general: Dezvoltarea de tehnologii de obţinere, analiză, testare şi optimizare de sisteme nanostructurate cu proprietăţi adecvate pentru utilizare în sisteme terapeutice antitumorale şi respectiv antiinfecţioase.

Obiective specifice:

 • Sinteza de nanoparticule de Fe3O4, MnFe2O4 şi Mn1-xZnxFe2O4 cu dimensiuni, forme şi magnetizări controlate, nanoparticule şi nanoclusteri metal sau metal/oxid, nanoparticule de funcţionalizate de oxid de vanadiu dopate cu Mn şi Fe cu superparamagnetism controlat, TiO2 cu proprietăţi adecvate pentru aplicaţii în terapia fotodinamică, oxid de grafenă biocompatibil funcţionalizat cu polimeri conjugaţi cu medicamente citostatice, ZnO şi MgO puri şi dopaţi cu ioni ai metalelor tranziţionale (Mn, Cu, Fe, Co), funcţionalizati cu compuşi de tip azol, pentru aplicaţii în terapii antiinfecţioase;
 • Sinteza de hidrogeluri cu proprietăţi foto-oxidative sau magnetice prin dispersarea în structura polimerică a hidrogelului a unor nanoparticule de TiO2 sau magnetită cu caracteristici convenabile;
 • Determinarea comportării în condiţii biologice in vitro a sistemelor nanostructurate realizate, urmărind aspecte legate de acţiunea citotoxică/citostatică, inducerea stresului oxidativ, internalizarea în celule;
 • Actualizarea continuă a platformei erris.gov.ro prin prezentarea serviciilor de cercetare instituţiilor de drept public şi privat care îşi desfaşoară activitatea în domeniul proiectului;
 • Elaborarea programului comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituţională pentru partenerii implicaţi în consorţiu.

 

 • PROIECT COMPONENT #2: Sisteme implantologice personalizate fabricate din biomateriale avansate cu multiple căi de acţiune

ConsorţiuIC - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele; P1 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", Bucureşti; P2 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti; P3 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Iaşi; P4 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, Bucureşti; P5 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca; si P6 - Universitatea Transilvania Braşov, Braşov.

Obiectiv general: dezvoltarea de demonstratori de biomateriale pentru o nouă generaţie de implanturi cu potenţial de transfer către operatori economici.

Obiective specifice:

 • Realizarea de aliaje Fe-Pd cu memoria formei şi suprafuncţionalizare anti-trombogenică/trombolitică destinare aplicaţiilor din medicina cardio-vasculară;
 • Generarea unor demonstratori de biomateriale ceramice pe baza de hidroxiapatită substituită cationic pentru proteze scaffold ceramice personalizate (fabricate prin additive manufacturing după model defect osos real) şi/sau biofuncţionalizări de implanturi dentare;
 • Probarea răspunsului biofuncţional (eliberare ioni cu potenţial terapeutic, citotoxicitate, osteogeneză, angiogeneză, reducerea speciilor reactive de oxigen, efect antimicrobian) prin realizatea de teste in vitro biologice complexe;
 • Actualizarea continuă a platformei erris.gov.ro prin prezentarea serviciilor de cercetare instituţiilor de drept public şi privat care îşi desfaşoară activitatea în domeniul proiectului;
 • Elaborarea programului comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituţională pentru partenerii implicaţi în consorţiu.

 

 • PROIECT COMPONENT #3: Noi platforme (bio)senzoriale pe bază de materiale nanostructurate funcţionalizate cu aplicaţii în domeniul sănătăţii

ConsorţiuIC - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele; P1 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", Bucureşti; P2 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti; si P6 - Universitatea Transilvania Braşov, Braşov.

Obiectiv general: dezvoltarea de (bio)senzori selectivi şi sensibili pentru (i) monitorizarea biodisponibilităţii compușilor farmaceutici, (ii) detectarea speciilor reactive de oxigen, dar şi pentru (iii) monitorizarea efectului acestora asupra celulelor şi componentelor celulare (e.g. proteine, ADN).

Obiective specifice:

 • Fabricare şi caracterizare electrochimică, optică şi structurală de electrozi, de unică folosinţă, pe bază de carbon, grafenă şi metale nanostructurate;
 • Funcţionalizarea electrozilor cu (bio)materiale şi caracterizarea optică şi structurală;
 • Investigarea caracteristicilor biosenzorilor (reproductibilitate, stabilitate, interferenţă, etc.);
 • Servicii de cercetare oferite partenerilor PCCDI;
 • Actualizarea continuă a platformei erris.gov.ro prin prezentarea produselor şi serviciilor de cercetare instituţiilor de drept public şi privat care îşi desfaşoară activitatea în domeniul proiectului;
 • Elaborarea programului comun de CDI corelat cu planul de dezvoltare instituţională pentru partenerii implicaţi în consorţiu.
IC - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Măgurele
Nr./crt. Prenume NUME FUNCŢIE ROL ÎN PROIECT
1 George STAN Cercetător ştiinţific I Director proiect PCCCDI

Director proiect component #2

2 Traian POPESCU Cercetător ştiinţific III Director proiect component #1
3 Teodor-Adrian ENACHE Cercetător ştiinţific II Director proiect component #3
4 Cristian-Mihail TEODORESCU Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
5 Victor Eugen KUNCSER Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
6 Daniela PREDOI Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
7 Corneliu Florin MICLEA Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
8 Luminita AMARANDE Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
9 Mihaela SOFRONIE Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
10 Marian STEFAN Cercetător ştiinţific II Membru echipă de cercetare
11 Daniela GHICA Cercetător ştiinţific II Membru echipă de cercetare
12 Petru PALADE Cercetător ştiinţific II Membru echipă de cercetare
13 Ovidiu CRISAN Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
14 Gabriel SCHINTEIE Cercetător ştiinţific II Membru echipă de cercetare
15 Cornel MICLEA Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
16 Mihaela VALEANU Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
17 Monica ENCULESCU Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
18 Lucian TRUPINA Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
19 Felicia TOLEA Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
20 Iuliana PASUK Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
21 Catalin NEGRILA Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
22 Irina ZGURA Cercetător ştiinţific II Membru echipă de cercetare
23 Bogdan POPESCU Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
24 Madalina IGNAT BARSAN Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
25 Victor DICULESCU Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
26 Silviu POLOSAN Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
27 Elena MATEI Cercetător ştiinţific II Membru echipă de cercetare
28 Nicoleta PREDA Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
29 Mihaela BAIBARAC Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
30 Ioana Dorina VLAICU Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
31 Adrian Valentin MARALOIU Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
32 Ionel MERCIONIU Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
33 Simona GRECULEASA Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
34 Cezar COMANESCU Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
35 Claudiu CIOBOTARU Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
36 Corina CIOBOTARU Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
37 George Adrian LUNGU Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
38 Adrian-Claudiu POPAA Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
39 Cristina BESLEAGA STAN Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
40 Carmen Steluta CIOBANU Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
41 Simona Liliana ICONARU Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
42 Liliana Marinela BALESCU Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
43 Marius Cristian CIOANGHER Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
44 Andreea Liliana COSTAS Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
45 Camelia Florina FLORICA Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
46 Mihaela BEREGOI Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
47 Malvina STROE Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
48 Andrei Cristian KUNCSER Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
49 Andreea Alexandra NILA Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
50 Adelina MATEA Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
51 Ion SMARANDA Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
52 Mirela ILIE Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
53 Alexandru Ionut EVANGHELIDIS Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
54 Cristina Ioana BUCUR Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
55 Monica DAESCU Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
56 Cristina MOZACEANU Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
57 Stefan BULAT Inginer Membru echipă de cercetare
58 Aurel LECA Inginer Membru echipă de cercetare
59 Nicusor IACOB Inginer Membru echipă de cercetare
60 Gabriel DOBRESCU Inginer Membru echipă de cercetare
61 Mihai CIOCA Inginer Membru echipă de cercetare
62 Vasilica TOMA Tehnician I Membru echipă de cercetare
63 Catalin RADULESCU Tehnician I Membru echipă de cercetare
64 Ion LUTEA Tehnician I Membru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
I Anca-Gabriela COMAN Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
II Teddy Martial TITE Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
III Mihaela-Cristina BUNEA Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare

 

P1 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş", Bucureşti
Nr./crt. Prenume NUME FUNCŢIE ROL ÎN PROIECT
1 Cristiana TANASE Profesor universitar

Cercetător ştiinţific I

Responsabil  P1 proiect PCCCDI

Responsabil proiecte componente #2 & #3

2 Andreea-Roxana LUPU Cercetător ştiinţific III Responsabil proiect component #1
3 Monica Teodora NEAGU Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
4 Radu ALBULESCU Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
5 Carolina CONSTANTIN Cercetător ştiinţific II Membru echipă de cercetare
6 Sevinci POP Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
7 Ionela Victoria NEAGOE Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
8 Ana-Maria ENCIU Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
9 Mihnea NICOLESCU Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
10 Elena CODRICI Cercetător ştiinţific II Membru echipă de cercetare
11 Ionela Daniela POPESCU Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
12 Simona MIHAI Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
13 Lucian ALBULESCU Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
14 Nicoleta CONSTANTIN Tehnician I Membru echipă de cercetare
15 Mariana BURGHELEA Tehnician I Membru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
I Maria DUDAU Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare

 

P2 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti
Nr./crt. Prenume NUME FUNCŢIE ROL ÎN PROIECT
1 Georgeta Mihaela MOISESCU Conferenţiar universitar Responsabil  P2 proiect PCCCDI

Responsabil proiecte componente #1 & #2

2 Tudor SAVOPOL Profesor universitar Membru echipă de cercetare
3 Eugenia KOVACS Profesor universitar Membru echipă de cercetare
4 Violeta Liuba CALIN Asistent universitar Membru echipă de cercetare
5 Mircea Bogdan MATEI Asistent universitar Membru echipă de cercetare
6 Luminita-Claudia MICLEA Asistent de cercetare

Doctorand

Membru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
I Poziţie vacantă Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
II Poziţie vacantă Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare

 

P3 - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Iaşi
Nr./crt. Prenume NUME FUNCŢIE ROL ÎN PROIECT
1 Alexandru CHIRIAC Lector universitar Responsabil  P3 proiect PCCCDI

Responsabil proiecte componente #1 & #2

2 Ion POEATA Profesor universitar Membru echipă de cercetare
3 Bogdan ILIESCU Asistent universitar Membru echipă de cercetare
4 Giorgiana ION Doctorand Membru echipă de cercetare
5 Mihaela COSMAN Doctorand Membru echipă de cercetare

 

P4 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică, Bucureşti
Nr./crt. Prenume NUME FUNCŢIE ROL ÎN PROIECT
1 Misu MOSCOVICI Cercetător ştiinţific I Responsabil  P4 proiect PCCCDI

Responsabil proiect component #2

2 Angela CASARICA Cercetător ştiinţific II Responsabil proiect component #1
3 Sultana NITA Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
4 Nicoleta RUSU Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
5 Ileana PARASCHIV Cercetător ştiinţific I Membru echipă de cercetare
6 Domnica RUGHINIS Cercetător ştiinţific II Membru echipă de cercetare
7 Corina BUBUEANU Cercetător ştiinţific II Membru echipă de cercetare
8 Ioana NICU Cercetător ştiinţific Membru echipă de cercetare
9 Ionica BEJENARU Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
10 Daniela DIMA Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
11 Cristina BAZDOACA Tehnician I Membru echipă de cercetare
12 Silvia PREDA Tehnician I Membru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
I Poziţie vacantă Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
II Poziţie vacantă Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare

 

P5 - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare, Cluj-Napoca
Nr./crt. Prenume NUME FUNCŢIE ROL ÎN PROIECT
1 Rodica Paula TURCU Cercetător ştiinţific I Responsabil  P5 proiect PCCCDI

Responsabil proiecte componente #1 & #2

2 Alexandrina Emilia NAN Cercetător ştiinţific II Membru echipă de cercetare
3 Maria Teodora RADU Cercetător ştiinţific II Membru echipă de cercetare
4 Izabell CRACIUNESCU Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
5 Anca Cristina PETRAN Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
6 Monica Violeta CIRCU Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
7 Alexander BUNGE Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
8 Cristian LEOSTEAN Cercetător ştiinţific III Membru echipă de cercetare
9 Iolanda Veronica GANEA Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
10 Ildiko MACAVEI Tehnician I Membru echipă de cercetare
11 Sorina CIUPE Tehnician I Membru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
I Fran NEKVAPIL Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare

 

P6 - Universitatea Transilvania Braşov, Braşov
Nr./crt. Prenume NUME FUNCŢIE ROL ÎN PROIECT
1 Monica FLORESCU Conferentiar universitar Responsabil  P6 proiect PCCCDI

Responsabil proiect component #3

2 Sorin Ion MUNTEANU Conferentiar universitar Responsabil proiect component #2
3 Tibor BEDO Conferentiar universitar Membru echipă de cercetare
4 Daniel MUNTEANU Profesor universitar Membru echipă de cercetare
5 Mihai Alin POP Cercetător ştiinţific II Membru echipă de cercetare
6 Maria STOICANESCU Conferentiar universitar Membru echipă de cercetare
7 Ioan MILOSAN Profesor universitar Membru echipă de cercetare
8 Marius Alexandru MOGA Profesor universitar Membru echipă de cercetare
9 Marius VOLMER Conferentiar universitar Membru echipă de cercetare
10 Daniel CRISTEA Lector universitar Membru echipă de cercetare
11 Sebastian Ionut TOMA Asistent universitar Membru echipă de cercetare
12 Ioana MANEA Tehnician I Membru echipă de cercetare
13 Adrian SERBAN Tehnician I Membru echipă de cercetare
Cercetători noi angajaţi prin programul PCCDI
I Ioana POPESCU Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare
II Melinda DAVID Asistent de cercetare Membru echipă de cercetare

 

 • 2018: RAPORTUL STIINTIFIC SINTETIC nr. 1 in format *.pdf este disponibil si poate fi accesat la cerere la UEFISCDI.

Proiectul complex 58PCCDI/2018 a permis, în cadrul primei etape de execuţie, corelarea și coordonarea resurselor şi expertizei a şapte instituţii cu profil de specializare complementar, în vederea conlucrării sinergice în domeniul eminamente multi-disciplinar al nanomaterialelor şi biomaterialelor cu aplicaţii bio-medicale.

Etapa I a PC1 a vizat obţinerea de nanostructuri cu proprietăţi magnetice (Fe3O4, MnFe2O4, ZnFe2O4, particule bimetalice Co-Pt), foto-oxidative (TiO2), antimicrobiene (ZnO, MgO) şi/sau chimie a suprafeţei (GO funcţionalizat), adecvate, după caz, pentru hipertermie antitumorală, terapie fotodinamică, eliberare controlată de medicamente citostatice şi respectiv terapii antiinfecţioase şi evaluarea primară a caracteristicilor lor morfo-structurale, magnetice şi citotoxice. Au fost concepute modalităţi de adaptare pentru nanoparticule a metodelor pentru testarea citotoxicităţii, stresului oxidativ, internalizării celulare, anti-trombogenităţii şi eficienţei antimicrobiene. Au fost stabilite configuraţiile de lucru şi parametrii experimentali ce urmează a fi utilizaţi pentru măsurători de hipertermie şi pentru determinarea speciilor reactive de oxigen în sisteme acelulare. Au fost efectuate atât teste preliminare de hipertermie şi fotogenerare de specii reactive de oxigen pentru soluţii coloidale de nanoparticule magnetice şi respectiv TiO2, cât şi teste primare de evaluare a citoxicităţii. Prin rezultatele obţinute au fost realizate obiectivele şi indicatorii de rezultat a etapei I, fiind formată baza necesară pentru studiile complexe inter-disciplinare programate pentru etapele viitoare.

În cadrul Etapei I a PC2, îmbinând studii de documentare ştiinţifică, experimente şi evaluări fizico-chimice, au fost adaptate metode de sinteză a ceramicelor de hidroxiapatită (HA) dopată şi titanat de bariu (BT) şi a aliajelor feromagnetice cu memoria formei pe bază de FePd. Consorţiul a conlucrat atât pentru proiectarea sistemului de testare in vitro a comportamentului celular în condiţii de stres mecanic pentru materiale piezoelectrice, adaptarea unei metode pentru translaţia defectelor osoase 3D în implanturi personalizate realizate prin tehnici „additive manufacturing” pe baza datelor de tomografie computerizată, cât şi a metodelor pentru studiul citotoxicităţii, anti-trombogenităţii/trombolizei, eficienţei antimicrobiene, reducerii speciilor ROS şi capacităţii de angiogeneză a biomaterialelor sub formă de pulberi, pastile, scaffold-uri şi filme subţiri. Metodele de preparare adaptate au fost utilizate pentru realizarea de loturi de probe de HA pură şi dopată (cu Sr, Mg, Zn, Ce, Si/Mg/Zn), BT, BT-HA, şi FePd substituit cu Mn sau Ga. Pe baza analizelor multi-parametrice morfologice, compoziţionale, structurale, electrice şi magnetice/magnetorestrictive, specifice fiecărei clase de materiale, au fost selectate cele mai promiţătoare probe pentru evaluările primare biologice: (după caz) teste de degradare, de rată de eliberare a ionilor cu potenţial terapeutic şi/sau citocompatibilitate. Corelarea rezultatelor testărilor funcţionale cu cele fizico-chimice a permis definirea celor mai promităţoare biomateriale, al caror potenţial va fi explorat în detaliu în etapele următoare. Obiectivele şi indicatorii de rezultat ai PC2 au fost realizaţi în integralitate.

Prima etapă a PC3 a fost dedicată fabricării şi caracterizării de electrozi nanostructuraţi pe bază de carbon şi metale, şi testării acestora în medii simple şi/sau în prezenţa a diferiţi analiţi de interes biomedical. Au fost fabricaţi şi caracterizaţi prin voltametrie, microscopie SEM şi spectroscopie de raze după dispersie de energie cinci tipuri de electrozi: electrozi de aur depuşi pe Ti/SiO2/Si, electrozi fabricaţi prin fotolitografie pe substrat de SiO2@Si, material compozit pe bază de negru de fum (CB – carbon black) şi acetat de celuloză şi electrozi serigrafiaţi modificaţi cu CB, particule de Pd pe carbon şi oxid de grafenă în stare redusă (RGO). De asemenea, au fost fabricaţi senzori de aur pentru măsurători de rezonanţă a plasmonilor de suprafaţă (SPR – Surface Plasmon Resonance). Analiţii utilizaţi au fost: peroxid de hidrogen, oxigen, metionină, tiroxină, azatioprină şi acidul deoxiribonucleic (ADN). S-a demonstrat că atât peroxidul de hidrogen cât şi oxigenul pot fi detectaţi prin utilizarea suprafeţelor de aur, ca electrod de lucru, şi au fost identificate mecanismele de oxidare ale tiroxinei şi metioninei, iar prin studii voltametrice şi spectroscopie Raman au fost investigate procesele redox şi de adsorbţie ale azatioprinei pe suprafaţa electrozilor modificaţi cu RGO. Prin modificarea cu ADN a suprafeţelor electrozilor de carbon sticlos şi a celor cu CB şi Pd au fost obţinuti biosenzori de ADN. Obiectivele şi indicatorii de rezultat au fost realizate integral.

Rezultatele etapei I a proiectului complex au permis structurarea de către instituţiile partenere de oferte de servicii de cercetare/tehnologice pe platforma ERRIS, fiind astfel disponibile accesării la nivel internaţional. Fişele tehnologice (de produs, metoda sau tehnologie de laborator) au fost diseminate pe site-ul proiectului (http://infim.ro/en/project/sanomat/), şi încarcate şi în platforma UEFISCDI EVOC.

 

 • 2019: RAPORTUL STIINTIFIC SINTETIC nr. 2 in format *.pdf este disponibil si poate fi accesat la cerere la UEFISCDI.

Proiectul complex 58PCCDI/2018 a permis în cadrul celei de-a II-a etape de execuţie, pe baza caracterizărilor fizico-chimice şi testărilor in vitro multi-parametrice realizate prin cooperarea celor şapte instituţii partenere în 58PCCDI, identificarea/selectarea celor mai promiţătoare modele arhitecturale (morfologic, structural şi compoziţional) de nanomateriale şi biomateriale (sub formă de nano-pulberi, volume compacte şi filme subţiri), care, în etapa finală a proiectului, vor fi integrate şi testate în demonstratori sau prototipuri de dispozitive cu aplicabilitate bio-medicală.  Fiecare proiect component (PC) a adoptat în cadrul etapei curente a 58PCCDI propriile măsuri necesare pentru satisfacerea cerințelor de proiectare şi optimizare a nanomaterialelor şi biomaterialelor cu proprietăţile biofuncționale vizate. Astfel:

Dacă în etapa I (2018) a PC1 au fost vizate adaptarea/optimizarea metodelor de lucru necesare pentru ȋndeplinirea planului de activităţi, sinteza optimizată a nanomaterialelor de bază studiate şi caracterizarea morfo-structurală primară a acestora, ȋn cadrul etapei a II-a (2019) au fost continuate şi extinse aceste cercetări, prin modificarea nanomaterialelor de bază (e.g., conjugarea sistemelor nanometrice oxid grafena-celuloza bacteriană cu medicamente antitumorale) cu scopul obţinerii de nanostructuri (NS) cu funcţionalitate avansată şi caracterizarea fizico-chimică (e.g., concentraţia şi distribuţia dopanţilor; proprietăţi magnetice, hipertermice, fotodinamice; spectroscopie Mossbauer; chimia suprafeţei; generare specii reactive de oxigen în condiţii acelulare) şi biologică (i.e., citotoxicitate, stres oxidativ, internalizare nanomateriale în celule, anti-trombogenicitate, activitate antimicrobiană) complexă a acestora. Nanostructurile şi caracterizările realizate reprezintă parte integrantă a studiilor interdisciplinare, care vizează efecte ale caracteristicilor NS produse asupra toxicităţii, activităţii antimicrobiene şi activităţii antitumorale (prin hipertermie, efect fotodinamic şi eliberare controlată de medicamente citostatice), din cadrul PC1. Aceste studii au progresat prin eforturile comune şi corelate ale partenerilor implicaţi, ca urmare a schimbului informaţional şi decizional continuu, existent atât la nivelul structurii de management al proiectului component/complex cât şi direct între cercetătorii care efectuează activităţile tehnico-ştiinţifice.

În etapa a II-a a PC2 au fost (i) realizate noi serii de materiale (FePd cu şi fără supra-funcţionalizare anti-trombogenică; BT şi HA/BT; HA simplu- şi multi-dopată în formă de scaffold-uri şi acoperiri implantologice) aplicând metodele adaptate în 2018 sau propuse în 2019; (ii) caracterizate fizico-chimic multi-parametric şi (iii) investigate (după caz şi aplicaţie vizată) biofuncţionalitatea lor in vitro: i.e., citocompatibilitate; efect antimicrobian; activitate anti-trombogenică; capacitate citoprotectivă (reducere ROS) în culturi de celule osteogenice; capacitatea angiogenică (fiind urmărită expresia unor receptori pentru factori de creştere implicaţi în procesul de angiogeneză: HER2, HER3, EGFR, VEGFR1, VEGFR3 VEGFR2) și osteogenică (speciile moleculare analizate incluzând OC, OCN, OPN, cu roluri cheie în procesul de osteogeneză) în culturi de celule stem. Astfel, au fost identificate: substituţia (i.e., Ga) şi stratul de suprafuncţionalizare (i.e., sulfat de pectină) optime pentru materialele fero-magnetice FePd; tipul, combinaţia (i.e., Mg, Sr şi Zn) şi concentrațiile critice de dopanţi în HA, capabili să confere proprietăţi biofuncţionale extinse; şi condiţiile de preparare a structurilor piezoelectrice BT simple şi acoperite cu strat HA dublu şi tri-dopat. Au fost efectuate şi testări preliminare de metodologii de preparare  prin tehnici de pulverizare magnetron în regim de radio-frecvență (RF-MS), în vederea identificării de regimuri de lucru pentru fabricarea de acoperiri ceramice, dense sau cu porozitate superficială. Studiile fizico-chimice (e.g. morfologie, structură, energie de suprafață, rezistenţă la coroziune), mecanice (e.g. aderenţă, duritate, modul de elasticitate, rezistenţă la uzură) şi biologice au indicat performanţe globale încurajatoare pentru acoperirile implantologice RF-MS. Au fost realizate şi testări preliminare de fabricare de substituenţi osoşi sintetici poroşi (i.e., scaffold-uri), din HA pur şi HA triplu-dopat, prin tehnici „additive manufacturing” de printare 3D (utilizând reconstrucţii 3D de defecte osoase) şi prin robocasting. Nu în ultimul rând, a fost realizat sistemul de testare in vitro sub stres mecanic a materialelor piezoelectrice pe bază de BT (o cerere de brevet a fost depusă), şi efectuate primele teste preliminare.

A II-a etapă a PC3 a fost dedicată funcţionalizării şi caracterizării de platforme senzoriale dedicate dezvoltării de (bio)senzori pentru imunosupresori, hormoni, specii reactive de oxigen, leziuni oxidative în ADN şi proteine, şi hormoni substitutivi. Au fost verificate proprietăţile grafenei pentru detecţia peroxidului de hidrogen şi a imobilizării pe suprafaţa acesteia de molecule receptive la grupări carbonil şi imunosupresori. În cadrul acestor studii grafena a fost funcţionalizată cu aminofenol şi polianilina, iar aldehida formică şi azatioprina au fost folosite ca model pentru carbonil şi imunosupresor. Pentru dezvoltarea de (bio)senzori pentru hormoni substitutivi (i.e., tiroxina), au fost folosiţi electrozi modificaţi cu nanotuburi de carbon şi nanoparticule. De asemenea, au fost efectuate măsurători de microscopie SEM pe probe de grafenă depusă pe Cu prin metoda de depunere CVD, iar confirmarea procesului de funcţionalizare a straturilor de grafenă cu polianilină a fost realizată folosind spectroscopia Raman. A fost demonstrat că peroxidul de hidrogen poate fi detectat folosind grafena depusă pe Cu, iar prin funcţionalizarea grafenei cu aminofenol şi polianilină a fost evidenţiată capacitatea acesteia de a fi folosită în dezvoltarea de (bio)senzori pentru detectarea grupărilor carbonil şi a imunosupresorilor.

O serie de rezultate concrete obţinute în cadrul activităţilor de cercetare 58PCCDI vor fi prezentate succint în continuare în raportul RST de etapă. Cercetările întreprinse au permis diseminarea rezultatelor de impact prin (i) participări la conferinţe naţionale (4) şi internaţionale (27), (ii) publicarea/acceptarea de articole în jurnale Web of Science® (8/2), proceedings-uri  indexate Web of Science® (2) şi lucrări în reviste B+ (2) şi (iii) trimiterea la evaluare la OSIM de cereri de brevet (3) pentru protejarea rezultatelor CDI cu potenţial de transfer economic. În plus, rezultatele etapei a II-a a 58PCCDI au permis şi îmbunătăţirea ofertei de servicii de cercetare/tehnologice a instituţiilor partenere, şi adăugarea lor pe platforma ERRIS dedicată acestui proiect de către fiecare instituţie, fiind astfel disponibile accesării la nivel naţional şi internaţional. Noile fişele tehnologice (de produs, metodă sau tehnologie de laborator) au fost diseminate şi pe site-ul proiectului (http://infim.ro/en/project/sanomat/), şi încărcate şi în platforma UEFISCDI EVOC.

 • 2018: Mihaela-Monica Manga, anul II de studii masterale, student ID: 4743057, Universitatea Tehnica din Dresda, Germania, a realizat in INCDFM (2018.09.04 – 2018.09.14) un stagiu de practica “Lab Rotation” intitulat “SINTEZA SI CARACTERIZAREA MATERIALELOR PE BAZA DE HIDROXIAPATITA PURA SI DOPATA CU CERIU PENTRU APLICATII BIOMEDICALE", sub coordonarea CS I Dr. George Stan (58PCCDI/2018, Director IC).
 • 2018-2019: Ramona Elena Toader, Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 258, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 octombrie 2018, stagiul de lucru experimental intitulat "EVALUAREA EFECTELOR CITOTOXICE ALE NANOPARTICULELOR PE BAZĂ DE OXID DE Zn/Mg PE MODELE CELULARE MALIGNE", coordonator stiintific Conf. dr. Mihaela G. Moisescu (58PCCDI2018, Responsabil Partener 2), indrumator activitate experimentala Drd. Christien Oktavieni Matei$. Dizertatia a fost sustinuta cu succes in sesiunea din 28.06.2019.
 • 2018-2019: Aurelia-Cristina Poteaca (Visan), Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 256, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 octombrie 2018, stagiul de lucru experimental intitulat "STUDIUL BIOCOMPATIBILITAȚII UNOR NANOPARTICULELOR BIO-ACTIVE PE MODELE CELULARE NORMALE", coordonator stiintific Conf. dr. Mihaela G. Moisescu (58PCCDI/2018, Responsabil Partener 2), indrumator activitate experimentala Drd. Christien Oktavieni Matei$. Dizertatia a fost sustinuta cu succes in sesiunea din 28.06.2019.
 • 2018-2019: Alexandra Docan (Dinu), Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 252, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 octombrie 2018, stagiul de lucru experimental intitulat "EVALUAREA PRIN MICROSCOPIE DE CAMP LARG ȘI IN FLUORESCENTA A ADEZIUNII CELULELOR PE FILME SUBȚIRI METALICE", coordonator stiintific Conf. dr. Mihaela G. Moisescu (58PCCDI/2018, Responsabil Partener 2), indrumator activitate experimentala Asist. Univ. Dr. Violeta Calin. Dizertatia a fost sustinuta cu succes in sesiunea din 28.06.2019.
 • 2018-2019: Maria-Iuliana Bogdan, Program Master de Chimia Medicamentelor şi Produselor Cosmetice, anul II de studiu, Facultatea de Chimie, Universitatea din Bucureşti, a realizat în cadrul proiectului lucrarea de disertaţie "MATERIALE BIOCERAMICE CU FUNCŢIONALITATE EXTINSĂ PENTRU APLICAŢII MEDICALE", sub coordonarea Lect. dr. Delia-Laura Popescu şi CS I Dr. George Stan (58PCCDI/2018, Director IC), susţinută cu succes în sesiunea iunie 2019.
 • 2019: Monica-Nicoleta Bălaşa, student, anul 2 de studiu, la Facultatea de Inginerie Medicală, Universitatea Politehnică Bucureşti, a realizat (2019.06.17 – 2019.08.30) 360 de ore de practică în domeniul sintezei şi caracterizării bio-nano-materialelor sub coordonarea CS I Dr. George Stan (58PCCDI/2018, Director IC).
 • 2019: Any-Cristina Sergentu, student, anul 2 de studiu, la Facultatea de Inginerie Medicală, Universitatea Politehnică Bucureşti, a realizat (2019.06.17 – 2019.08.30) 360 de ore de practică în domeniul sintezei şi caracterizării bio-nano-materialelor sub coordonarea CS I Dr. George Stan (58PCCDI/2018, Director IC).
 • 2019: Laurentiu Blaj, a realizat la UMF “Gr. T. Popa” lucrarea de licenta Iasi intitulata “COMPLICATIILE ANEVRISMELOR DE ARTERA COMUNICANTA ANTERIOARA”,  coordonatori stiintifici Prof. Dr. Ion Poeata (membru al echipei 58PCCDI, Partener 3) şi S.l. Dr. Alexandru Chiriac ((58PCCDI/2018, Responsabil Partener 3).
 • 2019: Mirona Dobri, a realizat la UMF “Gr. T. Popa” lucrarea de licenta Iasi intitulata “TRATAMENTUL ANEVRISMELOR DE CIRCULATIE POSTERIOARA”,  coordonatori stiintifici Prof. Dr. Ion Poeata (membru al echipei 58PCCDI, Partener 3) şi S.l. Dr. Alexandru Chiriac ((58PCCDI/2018, Responsabil Partener 3).
 • 2019-2020: Mihaela Ionela Grigore, Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 5, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 octombrie 2019, stagiul de lucru experimental intitulat "STUDIUL INFLUENTEI DOPAJELOR IONICE ALE NANOPARTICULELELOR DE OXID DE ZINC ASUPRA CRESTERII CULTURILOR CELULARE", coordonator stiintific Conf. dr. Mihaela G. Moisescu (58PCCDI/2018, Responsabil Partener 2). Durata proiectului: 1 octombrie 2019 - 31 mai 2020.
 • 2019-2020: Ioana Crunteanu, Program Master de Biofizică Medicală și Biotehnologie Celulară, anul II de studiu, Nr. matricol: 3, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", a demarat la 1 octombrie 2019, stagiul de lucru experimental intitulat "EVALUAREA CRESTERII CULTURILOR CELULARE PE STRUCTURI COMPOZITE HIBRIDE SUPUSE LA STRES MECANIC", coordonator stiintific Conf. dr. Mihaela G. Moisescu (58PCCDI/2018, Responsabil Partener 2). Durata proiectului: 1 octombrie 2019 - 31 mai 2020.

$cercetator nou angajat

PROIECT COMPONENT #1: Dezvoltarea de nanostructuri bio-active integrate în sisteme terapeutice şi de diagnosticare

Articole publicate sau acceptate in jurnale cotate Web of Science®:

 • 01. A. Bunge^,*, A.S. Porav, G. Borodi, T. Radu^, A. Pirnau, C. Berghian-Grosan, R. Turcu^*, Correlation between synthesis parameters and properties of magnetite clusters prepared by solvothermal polyol method; J MATER SCI 54 (2019) 2853. https://doi.org/10.1007/s10853-018-3030-9.
 • 02. D. Ghica^, I.D. Vlaicu^, M. Stefan^,*, V.A. Maraloiu^, A.C. Joita, C. Ghica, Tailoring the dopant distribution in ZnO:Mn nanocrystals; SCI REP  9 (2019) 6894. https://doi.org/10.1038/s41598-019-43388-z.
 • 03. I.C. Tivig^,*,$, T. Savopol^, E. Kovacs^, M.G. Moisescu^, Experimental system for real-time fluorescence recordings of cell membrane changes induced by electroporation;  EUR BIOPHYS J BIOPHYS LETT 49 (2020) 105. https://doi.org/10.1007/s00249-019-01417-9.
 • 04. A.M. Rostas, A.C. Kuncser^, D. Ghica^, A. Palici, V.A. Maraloiu^, I.D. Vlaicu^,*, Electron paramagnetic resonance and microstructural insights into the thermal behavior of simonkolleite nanoplatelets; PHYS CHEM CHEM PHYS 22 (2020) 9503. https://doi.org/10.1039/D0CP00641F.

Lucrari publicate in reviste categoria B+:

 • 01. A. Chiriac*,^, G. Ion^, G. Stan^, T. Popescu^, M. Sofronie^, I. Poeata^, Preliminary study of thrombogenicity induced by the nanoparticle surface coating of intracranial stents; ROM NEUROSURG 38 (2019) 404. https://doi.org/10.33962/roneuro-2019-085.

Lucrari trimise spre evaluare la jurnale Web of Science®:

 • 01. T. Popescu^, C.O. Matei^, I.D. Vlaicu^,*, I.C. Tivig^, A.C. Kuncser^, M. Stefan^, D. Ghica^, L.C. Miclea^, T. Savopol^, D.C. Culita, M.G. Moisescu^; Influence of surfactant-tailored Mn-doped ZnO nanoparticles on ROS production and DNA damage induced in murine fibroblast cells; trimisa la SCI REP (2020), ID manuscris: 7202c3c6-2d04-43e3-8fb8-6d260611bb7e.
 • 02. T. Popescu^, V.A. Maraloiu^, A.M. Rostas, L. Diamandescu, N. Iacob^, A.R. Lupu^, M.C. Ilas, M. Feder, I.D. Vlaicu^,*, Iron oxide-TiO2  nanocomposites with hyperthermic and photodynamic properties for antitumor applications; trimisa la J ALLOY COMPD (2020), ID manuscris: JALCOM-D-20-06597.

Manuscrise in pregatire:

 • 01. N. Iacob^, A. Kuncser^, C. Comanescu^, G. Schinteie^, V. Kuncser^,*, Optimization of magnetic fluid hyperthermia with respect to shape anisotropy contributions. Case of Fe3O4 ellipsoidal nanoparticles; in pregatire.

Carti/Capitole de carti:

 • 01. A.R. Lupu^*, T. Popescu^, M. Stojanović, Capitolul 2: Therapeutic use of inorganic nanomaterials in malignant disease, In: Environmental Nanotechnology – Volume 3, N. Dasgupta, S. Ranjan, E. Lichtfouse (Eds.), Springer Nature, Switzerland, 2019, pp. 47-87, ISBN: 978-3-030-26671-4. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26672-1_2.

Cereri de brevet:

 • 01. C. Teodorescu^, Sistem de analiza de timp de zbor in gaz rarefiat, cu determinarea separata a dimensiunilor si sarcinii nanoparticulelor si aerosolilor; Cerere de brevet OSIM A/00705 din 2019-11-04.
 • 02. C. Teodorescu^, Sistem de selectie nanoparticule in functie de dimensiuni si sarcina, separat, folosind un filtru electric si magnetic functionand in vid împreuna cu o sectiune de franare intr-o zona cu gaz rarefiat, functionand in regim continuu; Cerere de brevet OSIM A/00706 din 2019-11-04.

Conferinte si manifestari stiintifice internationale:

 • 01. V. Kuncser^, Main concerns related to the magnetic actuation of nanoparticulate systems for bio-medical applications; RADIOMAG Annual Action Progress Conference & MC meeting, 22–23 martie 2018, Timisoara, Romania (lectie invitata).
 • 02. N. Iacob^, A. Kuncser^, V. Kuncser^, Magnetic fluid hyperthermia related issues by numerical simulations using dedicated softwares; The 18th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, 10–13 iulie 2018, Constanta, Romania (poster).
 • 03. R. Turcu^, A. Nan^, I. Craciunescu^, M. Suciu, T. Radu^, C. Leostean^, I. Ardelean, Tailoring the properties of core-shell magnetic nanostructures for biomedical applications; Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference, 22–24 octombrie 2018, Berlin, Germania (poster).
 • 04. V. Kuncser^, N. Iacob^, A. Kuncser^, P. Palade^, C. Comanescu^, R. Turcu^, G. Schinteie^, Engineering and optimization of Specific Absorption Rates of Fe oxide nanoparticles in magnetic hyperthermia; Conference on Magnetic Nanoparticles and their Applications in Medicine, 4–5 aprilie 2019, Belgrad, Serbia (lectie invitata).
 • 05. V. Kuncser^, N. Iacob^, P. Palade^, C. Comanescu^, A. Kuncser^, G. Schinteie^, Mossbauer Spectroscopy – A powerful tool in explaining particularities of Specific Absorption rates of Fe oxide nanoparticles in magnetic hyperthermia; The 5th Mediteraneean Conference on the Applications of the Mossbauer Effect – MECAME 2019, 19–23 mai 2019, Montpellier, Franta(lectie invitata).
 • 06. A. Nicolaev, M.A. Husanu, N.G. Apostol, R.M. Costescu, A.E. Bocirnea, I.A. Hristea, D. Lizzit, C.F. Chirila, L. Trupina^, C.M. Teodorescu^, Carbon monoxide adsorption, dissociation and oxidation on ferroelectric surfaces decorated with nanoparticles of noble metals; The 4th Edition of the International Workshop of Materials Physics, 27–28 mai 2019, Magurele, Romania (orala).
 • 07. N.G. Apostol, M.A. Husanu, D. Lizzit, I.A. Hristea, C.F. Chirila, L. Trupina, C.M. Teodorescu, Fast photoelectron spectroscopy follow-up of the efficiency of ferroelectric substrates for CO reduction/oxidation: the case of Pb(Zr,Ti)O3(001) decorated with gold nanoparticles; The 12th International Symposium of the Romanian Catalysis Society (RomCat), 5–7 iunie 2019, Bucuresti, Romania (orala).
 • 08. C. Comanescu^, N. Iacob^, P. Palade^, V. Kuncser^, Hyperthermia and magnetic measurements in nanosized cobalt ferrite systems; The 21st Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering – RICCCE 2019, 4–7 September 2019, Mamaia, Romania (orala).
 • 09. E.C. Dobrica, M. Cozma, M.G. Moisescu^, T. Savopol^, L.C. Miclea^, Experimental advices for formazan-based metabolic viability assay; The 14th Young European Scientist (YES) Meeting, 12–15 septembrie 2019, Porto, Portugalia (poster).
 • 10. A. Bunge^, T. Radu^, G. Borodi, V. Socoliuc, A.S. Porav, R. Turcu^, Influence of reaction parameters on the properties of ZnxMn(1-x)Fe2O4-nanoparticles synthesized by co-precipitation reaction; The 12th International Conference Processes in Isotopes and Molecules (PIM 2019), 25–27 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Romania (poster).
 • 11. I. Craciunescu^, G.M. Ispas, S.A. Porav, V. Kuncser^, R. Turcu^, Tailoring the size, shape and composition of magnetic nanoparticles and clusters for biomedical applications; The 12th International Conference Processes in Isotopes and Molecules (PIM 2019), 25–27 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Romania (orala).
 • 12. F. Nekvapil^,$, A. Bunge^, T. Radu^, S. Cinta Pinzaru, R. Turcu^, Raman spectroscopy analysis of metal-ferrite nanoparticles: towards precise interpretation and extraction of structural information;The 12th International Conference Processes in Isotopes and Molecules (PIM 2019), 25–27 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Romania (orala).
 • 13. E.C. Dobrica, M. Cozma, M.G. Moisescu^, T. Savopol^, L.C. Miclea^, Insights into MTS based metabolic viability assay protocol; The 7th Congress of the University of Medicine and Pharmacy Carol Davila (cu participare internationala), 10–12 octombrie 2019, Bucuresti, Romania (poster).
 • 14. A. Maraloiu^, A.R. Lupu^, M.C. Ilas, A. Rostas, N. Iacob^, I.D. Vlaicu^, T. Popescu^, Microscopic observations on γ-Fe2O3-TiO2 nanocomposites for antitumor applications; The 3rd Conference of the Romanian Electron Microscopy Society - C.R.E.M.S., 23–25 octombrie 2019, Brasov, Romania (poster).
 • 15. R. Trusca, M. Cernea, M. Enculescu^, A.I. Nicoara, T. Popescu^, C. Trisca-Rusu, SEM investigations of Fe-doped ZnO powder; The 3rd Conference of the Romanian Electron Microscopy Society - C.R.E.M.S., 23–25 octombrie 2019, Brasov, Romania (poster).

 

PROIECT COMPONENT #2: Sisteme implantologice personalizate fabricate din biomateriale avansate cu multiple căi de acţiune

Articole publicate sau acceptate in jurnale cotate Web of Science®:

 • 01. D. Predoi*,^, S.L. Iconaru^, M.V. Predoi, Bioceramic layers with antifungal properties; COATINGS 8 (2018) 276. http://dx.doi.org/10.3390/coatings8080276.
 • 02. T. Tite^,$, A.C. Popa^, L.M. Balescu^, I.M. Bogdan, I. Pasuk^, J.M.F. Ferreira*, G.E. Stan*,^, Cationic substitutions in hydroxyapatite: current status of the derived biofunctional effects and their in-vitro interrogation methods; MATERIALS 11 (2018) 2081. http://dx.doi.org/10.3390/ma11102081.
 • 03. C.C. Negrila^, M.V. Predoi, S.L. Iconaru^, D. Predoi*,^, Development of zinc-doped hydroxyapatite by sol-gel method for medical applications; MOLECULES 23 (2018) 2986. http://dx.doi.org/10.3390/molecules23112986.
 • 04. F. Tolea^, M. Sofronie*,^, Martensitic transformation and related properties of Fe69.4Pd30.6 ferromagnetic shape memory ribbons; J OPTOEL ADV MATER 20 (2018) 701. WOS:000454619400020.
 • 05. A.C. Mocanu, G.E. Stan*,^, A. Maidaniuc, M. Miculescu, I.V. Antoniac, R.C. Ciocoiu, S.I. Voicu, V. Mitran, A. Cimpean, F. Miculescu*, Naturally-derived biphasic calcium phosphates through increased phosphorous-based reagent amounts for biomedical applicationsMATERIALS 12 (2019) 381. http://dx.doi.org/10.3390/ma12030381.
 • 06. A.C. Mocanu, M. Miculescu, T. Machedon-Pisu, A. Maidaniuc, R.C. Ciocoiu, M. Ionita, I. Pasuk^, G.E. Stan*,^, F. Miculescu, Internal and external surface features of newly developed porous ceramics with random interconnected 3D channels by a fibrous sacrificial porogen methodAPPL SURF SCI 489 (2019) 226. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.05.354.
 • 07. D. Predoi*,^, S.I. Iconaru^, M.V. Predoi, G.E. Stan^, N. Buton, Synthesis, characterization, and antimicrobial activity of magnesium-doped hydroxyapatite suspensions; NANOMATERIALS 9 (2019) 1295. https://doi.org/10.3390/nano9091295.
 • 08. R. Albulescu^, A.C. Popa^, A.M. Enciu^, L. Albulescu^, M. Dudau^,$, I.D. Popescu^, S. Mihai^, E. Codrici^, S. Pop^, A.R. Lupu^, G.E. Stan^, G. Manda^, C. Tanase*,^, Comprehensive in vitro testing of calcium phosphate-based bioceramics with orthopedic and dentistry applications; MATERIALS 12 (2019) 3704. https://doi.org/10.3390/ma12223704.
 • 09. D. Chioibasu, L. Duta, G. Popescu-Pelin, N. Popa, N. Milodin, S. Iosub, L.M. Balescu^, A.C. Galca, A.C. Popa^, F.N. Oktar, G.E. Stan^,*, A.C. Popescu^,*, Animal origin bioactive hydroxyapatite thin films synthesized by RF-magnetron sputtering on 3D printed cranial implants; METALS 9 (2019) 1332. https://doi.org/10.3390/met9121332.
 • 10. S.L. Iconaru^, M.V. Predoi*, M. Motelica-Heino^, D. Predoi^, N. Buton, C. Megier, G.E. Stan^, Dextran-thyme magnesium-doped hydroxyapatite composite antimicrobial coatings; COATINGS 10 (2020) 57. https://doi.org/10.3390/coatings10010057.
 • 11. A. Topsakal, N. Ekren, O. Kilic, F.N. Oktar, M. Mahirogullari, O. Ozkan, H. Turkoglu Sasmazel, M. Turk, I.M. Bogdan^, G.E. Stan^, O. Gunduz, Synthesis and characterization of antibacterial drug loaded β-tricalcium phosphate powders for bone engineering applications; J MATER SCI–MATER MED 31 (2020) 16. https://doi.org/10.1007/s10856-019-6356-1.
 • 12. M. Sofronie^, F. Tolea^,*, M. Tolea, B. Popescu^, M. Valeanu^, Magnetic and magnetostrictive properties of the ternary Fe67.5Pd30.5Ga2 ferromagnetic shape memory ribbons; J PHYS CHEM SOLIDS 142 (2020) 109446. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2020.109446.
 • 13. G. Popescu-Pelin, C. Ristoscu, L. Duta, G.E. Stan^, I. Pasuk^, T. Tite^, M.S. Stan, C. Bleotu, M. Popa, M.C. Chifiriuc, F.N. Oktar, A. Nicarel, I.N. Mihailescu*, Antimicrobial and cytocompatible bovine hydroxyapatite-alumina-zeolite composite coatings synthesized by pulsed laser deposition from low-cost sustainable natural resources; ACS SUSTAINABLE CHEM ENG 8 (2020) 4026. https://dx.doi.org/10.1021/acssuschemeng.9b05031.
 • 14. A. Maidaniuc, F. Miculescu*, R.C. Ciocoiu, T.M. Butte, I. Pasuk^, G.E. Stan^, S.I. Voicu, L.T. Ciocan, Effect of the processing parameters on surface, physico-chemical and mechanical features of bioceramics synthesized from abundant carp fish bones; CERAM INT 46 (2020) 10159. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.01.007.
 • 15. M. Sofronie*,^,  M. Enculescu^, A.D. Crisan, F. Tolea^, Effect of Mn substitution on the structural, magnetic and magnetostrictive properties of Fe-Pd ferromagnetic shape memory alloys; acceptata la ROM REP PHYS (2019).

Proceedings-uri indexate Web of Science®:

 • 01. M. Sofronie^, B. Popescu^, A.D. Crisan, A.R. Lupu^, F. Tolea^, M. Valeanu^, Magnetoelastic properties in polycrystalline Fe-Pd based ferromagnetic shape memory alloy; IOP CONF SER–MATER SCI ENG 485 (2019) 012026. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/485/1/012026.
 • 02. T. Bedo^, S.I. Munteanu^, I. Popescu*,^,$, A. Chiriac^, M.A. Pop^,  I. Milosan^, D. Munteanu^, Method for translating 3D bone defects into personalized implants made by Additive Manufacturing; MATER TODAY PROCEED 19 (2019) 1032. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.08.018.

Lucrari publicate in reviste categoria B+:

 • 01. A. Chiriac*,^, G. Ion^, Z. Faiyad, I. Poeata^, Endovascular management of recurrent anterior communicating aneurysm previously embolized. Case presentation; ROM NEUROSURG 38 (2019) 7. https://doi.org/10.33962/roneuro-2019-001.
 • 02. A. Chiriac*,^, G. Ion^, Z. Faiyad, I. Poeata^, Our experience with a single stage bilateral approach for treatment of bilateral middle cerebral artery aneurysms; ROM NEUROSURG 38 (2019) 283. https://doi.org/10.33962/roneuro-2019-047.
 • 03. A. Chiriac*,^, A. Iencean, G. Ion^, G. Stan^, S. Munteanu^, I. Poeata^, Current applications of 3D printing in neurosurgery; ROM NEUROSURG 38 (2019) 417. https://doi.org/10.33962/roneuro-2019-086.

Manuscrise in pregatire:

 • 01. G. Popescu-Pelin, C. Ristoscu, L. Duta, I. Pasuk^, G.E. Stan^, M.S. Stan, M. Popa, M.C. Chifiriuc, F.N. Oktar, A. Nicarel, I.N. Mihailescu*, Fish bone derived bi-phasic calcium phosphate implant coatings fabricated by pulsed laser deposition technique; in pregatire.
 • 02. I.M. Chirica^, T. Tite*,^, S. Iconaru^, D. Predoi^, A.C. Popa^, I. Pasuk^, M. Enculescu^, M. Florea^, C. Dima, C. Mihalcea, L. Albulescu^, A.M. Enciu^, C. Tanase^, N. Rusu^, S. Nita^, G.E. Stan*,^,  Physico-chemical characterization and in vitro biological testing of Ce, Mg, Sr and Zn (0.5 – 10 at.%) substituted hydroxyapatite nanopowders; in pregatire.

Cereri de brevet:

 • 01. C.F. Miclea^, C. Miclea^, M. Cioangher^, L. Amarande^, L. Miclea^, M. Moisescu^, T. Savopol^, Sistem de testare in vitro a proliferarii (culturilor) celulare pe medii stresate mecanic in atmosfera controlata; Cerere de brevet OSIM A/00857 din 2019-12-04.

Conferinte si manifestari stiintifice nationale:

 • 01. M. Sofronie*,^, F. Tolea^, M. Enculescu^, A.D. Crisan, Effect of Mn substitution on the structural, magnetic and magnetostrictive properties of Fe-Pd ferromagnetic shape memory alloy prepared as ribbons; Annual Scientific Conference of Faculty of Physics, University of Bucharest, 21–22 iunie 2019, Bucuresti, Romania (orala).
 • 02. N. Dobrin, A. Chiriac^, R. Popescu, G. Ioan, A. Nicusor, B. Dobrovat, A. Cristian Istrate, D. Haba, Dificultati in diagnosticul si managementul leziunilor neuro-vasculare; Conferinta Nationala a Societatii de Neuroradiologie si Radiologie Interventionala din Romania, 25–27 octombrie 2019, Targu Mures, Romania (orala).
 • 03. C.G. Croitoru, D. Naconecinii, M.L. Gealapu, N. Dobrin, A. Chiriac^, C. Tudorache, D.I. Cuciureanu, Tratamentul endovascular al accidentului vascular cerebral ischemic acut: simfonia neurolog-neurochirurg; Congresul National de Neurostiinte Moderne “Provocari si controverse in neurostiinte, 30 octombrie–3 noiembrie 2019, Iasi, Romania (orala).
 • 04. C. Tanase^,*, A.C. Popa^, A.M. Enciu^, L. Albulescu^, M. Dudau^,$, I.D. Popescu^, S. Mihai^, E. Codrici^, S. Pop^, A.R. Lupu^, G.E. Stan^, G. Manda^, R. Albulescu^, Advances of complex biological testing of calcium phosphate-based bioceramics with orthopedic and dentistry applications; The 12th National Pathology Symposium Annual Scientific Meeting, 21–23 noiembrie 2019, Bucuresti, Romania (orala). Meeting abstract publicat in Abstract Book, ISSN 2601-0771.

Conferinte si manifestari stiintifice internationale:

 • 01. M. Sofronie^, B. Popescu^, A.D. Crisan, A.R. Lupu^, F. Tolea^, M. Valeanu^, Magnetoelastic properties in polycrystalline Fe-Pd based ferromagnetic shape memory alloy; The 8th Conference on Material Science & Engineering (UgalMat 2018), 11–13 octombrie 2018, Galati, Romania (poster).
 • 02. A.C. Mocanu, M. Miculescu, T. Machedon-Pisu, A. Maidaniuc, S.I. Voicu, R.C. Ciocoiu, A.M. Pandele, M. Ionita, G.E. Stan^, F. Miculescu, Internal and external surface features of newly developed porous ceramics with random, interconnected 3D channels by fibrous sacrificial porogen method; The 11th International Conference on Materials Science and Engineering – BraMat, 13–16 martie 2019, Brasov, Romania (orala).
 • 03. T. Bedo^, S.I. Munteanu^, I. Popescu*,^,$, M.A. Pop^, D. Cristea^, I. Milosan^, D. Munteanu^, Method for translating 3D bone defects into personalized implants made by additive manufacturing; The 11th International Conference on Materials Science and Engineering – BraMat, 13–16 March 2019, Brasov, Romania (poster).
 • 04. I.M. Bogdan^, T. Tite*,^,$, L.M. Balescu^, S. Iconaru^, C.S. Ciobanu^, D. Predoi^, A.C. Popa^, L. Albulescu^, C. Tanase^, S. Nita^, G.E. Stan^, Investigation of morphological, structural changes and biological performance of Zinc or Magnesium substituted hydroxyapatite with dopant concentration; EMRS Conference – Spring Meeting, 27–31 mai 2019, Nisa, Franta (poster).
 • 05. I.M. Bogdan*,^, T. Tite^,$, L.M. Balescu^, A.C. Popa^, L. Albulescu^, C. Tanase^, S. Nita^, G.E. Stan^, Investigation of morphological, structural and biological performance in Strontium or Cerium substituted hydroxyapatite at low concentration; EMRS Conference – Spring Meeting, 27–31 mai 2019, Nisa, Franta (poster).
 • 06. T. Tite*,^,$, I.M. Bogdan^, L.M. Balescu^, G.E. Stan^, I. Pasuk^, G. Boni, L. Hrib, Comparative structural and dielectric properties of pure and Li-doped synthetic and bovine bone-derived hydroxyapatite in both bulk and thin film form; EMRS Conference – Spring Meeting, 27–31 mai 2019, Nisa, Franta (poster).
 • 07. L. Amarande^, G. Stan^, C.F. Miclea^, M. Cioagher^, L. Trupina*,^, I. Pasuk^, E. Matei^, T. Savopol^, M.G. Moisescu^, L.C. Miclea^, Structural, ferroelectric and cytotoxic properties of barium titanate-hydroxyapatite composite ceramics; The 19th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, 16–20 iulie 2019, Constanta, Romania (poster).
 • 08. A. Chiriac^, G. Ion^, M. Cosman^, Practical significance of 3D-printing of partially embolized arteriovenous malformations for radiosurgical treatment; World Brain Congress, 18–19 noiembrie 2019, Istanbul, Turcia (poster).
 • 09. I. Poeata^, G. Ion^, Z. Faiyad, N. Dobrin, R. Sandu, A. Chiriac^, Comparative study between a microsurgical and endovascular treated aneurysmal series; International Symposium in Cerebro-Vascular Pathology, 28–29 noiembrie 2019, Chisinau, Republica Moldova (oral).
 • 10. G. Ion^, A. Chiriac^, B. Iliescu^, A. Iencean, I. Pantiru, L. Curecheriu, I. Poeata^, Navigation and intraoperative echography in aneurysm's approach for clipping; International Symposium in Cerebro-Vascular Pathology, 28–29 noiembrie 2019, Chisinau, Republica Moldova (oral).
 • 11. N. Dobrin, A. Chiriac, G. Ion, I. Poeata, Stent assisted coiling for complex intracranial aneurysms; International Symposium in Cerebro-Vascular Pathology, 28–29 noiembrie 2019, Chisinau, Republica Moldova (oral).

 

PROIECT COMPONENT #3: Noi platforme (bio)senzoriale pe bază de materiale nanostructurate funcţionalizate cu aplicaţii în domeniul sănătăţii

Articole publicate sau acceptate in jurnale cotate Web of Science®:

 • 01. V.C. Diculescu^, T.A. Enache*,^, Voltammetric and mass spectrometry investigation of methionine oxidationJ ELECTROANAL CHEM 834 (2019) 124. https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2018.12.058.
 • 02. M. David^,$, A. Serban^, C.V. Popa, M. Florescu*,^, A nanoparticle-based label-free sensor for screening the relative antioxidant capacity of hydrosoluble plant extracts; SENSORS 19 (2019) 590. https://doi.org/10.3390/s19030590.
 • 03. M. David^,$, A. Serban^, C. Radulescu, A.F. Danet, M. Florescu*,^, Bioelectrochemical evaluation of plant extracts and gold nanozyme based sensors for total antioxidant capacity determination; BIOELECTROCHEMISTRY 129 (2019) 124. https://doi.org/10.1016/j.bioelechem.2019.05.011.
 • 04. A. Udrescu^, M. Baibarac^, Azathioprine electrochemical adsorption onto the reduced graphene oxide sheets in absence and in the presence of polyaniline; acceptata la J NANOSCI NANOTECHNOL (2019).

Conferinte si manifestari stiintifice internationale:

 • 01. T.A. Enache^, V.C. Diculescu^, Protein carbonyl electrichemical detection; The 5th Edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences (IC-ANMBES), 23–25 mai 2018, Brasov, Romania (orala).
 • 02. A. Serban^, S. Toma^, M. Moga^, M. Florescu^, The prevalence of cancers and hormone replacement therapy; The 5th Edition of International Conference on Analytical and Nanoanalytical Methods for Biomedical and Environmental Sciences (IC-ANMBES), 23–25 mai 2018, Brasov, Romania (poster).
 • 03. T.A. Enache^, M. Enculescu^, V.C. Diculescu^, Prion protein: Voltammetric and scanning electron microscopy characterization; The 17th International Conference on Electroanalysis, 3–7 iunie 2018, Rhodos, Grecia (poster).
 • 04. T.A. Enache^, V.C. Diculescu^, Electrochemical sensor for carbonylated protein detection; The 69th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, 2–7 septembrie 2018, Bologna, Italia (poster).
 • 05. M. Florescu^, M. David^,$, A. Serban^, Evaluation of electrochemical nanosensors as reliable detection tool of thyroxine; Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference – ANNIC 2018, 22–24 octombrie 2018, Berlin, Germania (poster).
 • 06. M. Florescu*,^, M. David^,$, A. Serban^, Nanozyme modified electrochemical biosensors as rapid screening tools for biomolecules; The 63rd Annual Meeting of the Biophysical Society, 2–6 martie 2019, Baltimore, Maryland, SUA (poster). Meeting abstract 732-Pospublicat in BIOPHYS J 116 (2019) 148A–148A. https://doi.org/10.1016/j.bpj.2018.11.819.
 • 07. M. Florescu^, M. David*,^,$, A. Serban^, Selective levo-thyroxine detection by electrochemical-surface plasmon resonance; Arbre-Mobieu Plenary Meeting on Molecular Biophysics, 18–20 martie 2019, Zagreb, Croatia (poster).
 • 08. M. Florescu*,^, M. David^,$, A. Serban^, Rapid screening of levo-thyroxine using nanoparticle-based sensor; The 25th International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 26–30 mai 2019, Limerick, Irlanda (poster).
 • 09. M. David*,^,$, A. Enache^, M. Moga^, M. Florescu^; Molecular scale biophysical methodologies for levo-thyroxine interaction with DNA, The 12th EBSA/ 10th ICBP-IUPAP Congress,  20–24 iulie 2019, Madrid, Spania (poster). Meeting abstract P-651 publicat in EUR BIOPHYS J BIOPHYS LETT 48 (2019) S241–S241.
 • 10. M. Florescu*,^, M. David^,$, Label-free analysis of biomolecules: enzyme vs. nanozyme-based sensors; The 12th International Conference Processes in Isotopes and Molecules (PIM 2019), 25–27 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Romania (orala).
 • 11. M. David^,$, C. Chilom, M. Florescu*,^, Molecular affinity analysis of levo-thyroxine on BSA modified gold chip using molecular scale methodologies;The 12th International Conference Processes in Isotopes and Molecules (PIM 2019), 25–27 septembrie 2019, Cluj-Napoca, Romania (poster).
 • 12. M. Florescu*,^, M. David^,$, A. Șerban^, Performance evaluation of nanozyme-based sensors for rapid screening of specific biomarkers; Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference, 18–20 noiembrie 2019, Paris, Franta (poster).

 

*autor corespondent

^membru al echipei de cercetare

$cercetator nou angajat

Serviciile de cercetare / tehnologice generate de consortiul proiectului 58PCCDI au fost diseminate, si pot fi accesate la nivel international, pe platforma ERRIS (Engage in the Romanian Research Infrastructures System):

 

Fisele tehnologice de produse, metode si tehnologii de laborator, elaborate in urma activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, sunt prezentate mai jos:

GEORGE E. STAN, Doctor in Ingineria Materialelor

Cercetator stiintific gradul I

Telefon: +40-(0)21-2418 128 sau +40-(0)21-2418 153

Departament: Laboratorul de Materiale si Structuri Multifunctionale


PROJECTS/ PROIECTE NATIONALE


Back to top

Copyright © 2020 National Institute of Materials Physics. All Rights Reserved